Câu hỏi thường gặp về Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin

Phát hành vào 20 thg 7, 2023Cập nhật vào 9 thg 5, 2024Thời gian đọc: 10 phút38

Theo yêu cầu của Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin (Travel Rule), chỉ một số người dùng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thuộc trường hợp này, bạn sẽ cần cung cấp tên của bên thụ hưởng và thông tin về việc tiền được chuyển đến ví riêng hay tài khoản giao dịch tiền mã hóa. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn tuân thủ cần thiết. Hãy đọc qua các câu hỏi thường gặp để hiểu rõ hơn về Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin trên OKX.

Mục đích của việc thực hiện Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin

Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin là tiêu chuẩn quốc tế ra đời nhằm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với tài sản ảo.

Quy tắc yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) như OKX tiết lộ dữ liệu khách hàng cụ thể cho những giao dịch tài sản tiền mã hóa vượt quá một ngưỡng nhất định. Thông qua Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin, chúng tôi mong muốn tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong giao dịch tài sản ảo, tương tự như nghĩa vụ của các tổ chức tài chính truyền thống.

Tác động của Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin đối với người dùng

Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin tại OKX sẽ dần được triển khai và chủ yếu ảnh hưởng đến người dùng ở một số khu vực quy định. Nếu bạn sống ở khu vực trên, khi bắt đầu rút tiền hoặc nhận giao dịch nạp tiền, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về việc tiền được chuyển đến ví riêng hay tài khoản giao dịch tiền mã hóa, và cung cấp tên hợp pháp của bên thụ hưởng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung.
CT-app-travel rule-select withdrawing platformChọn kênh mà giao dịch sẽ được chuyển đến
Điều tương tự có thể áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền mã hóa tại các khu vực quy định, khi tiền nạp không có thông báo Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin có thể bị khóa cho đến khi bạn cung cấp thông tin bổ sung về người khởi tạo giao dịch chuyển tiền mã hóa.

Nếu bạn đang rút tiền về một sàn giao dịch khác:

1. Thông tin bổ sung mà tôi cần cung cấp khi thực hiện rút tiền là gì?

Bạn sẽ cần cung cấp Tên pháp lý của bên thụ hưởng và cho biết thông tin về việc tiền được chuyển đến ví riêng hay tài khoản giao dịch tiền mã hóa. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu thông tin bổ sung cần thiết để đảm bảo tuân thủ.
CT-app-crypto withdrawal-travel ruleCần thêm thông tin đối với người dùng ở những khu vực cụ thể

2. Điều gì xảy ra nếu giao dịch rút tiền của tôi bị từ chối do Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin?

Nếu giao dịch rút tiền của bạn bị từ chối do Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin, tài sản của bạn sẽ không được chuyển đi và bạn sẽ nhận được thông báo qua email về việc rút tiền không thành công. Bạn sẽ cần phải thực hiện lại giao dịch rút tiền, đảm bảo tất cả chi tiết về người nhận là chính xác.

Nếu bạn đang rút tiền về ví riêng:

1. Tại sao tôi cần xác minh quyền sở hữu ví riêng tư?

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đáp ứng yêu cầu quy định địa phương và quốc tế, bạn bắt buộc phải xác minh địa chỉ ví cá nhân (không lưu ký) nếu đang ở trong khu vực quy định. Điều này giúp cung cấp một nền tảng giao dịch an toàn và có trách nhiệm cho tất cả mọi người.

2. Làm cách nào để xác minh ví riêng tư?

Bạn có thể xác minh địa chỉ ví riêng tư thông qua Chữ ký mã hóa. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn kết nối ví riêng tư với OKX và tiến hành ký để chứng thực rằng bạn sở hữu địa chỉ đó.

3. Tại sao xác minh ví riêng tư không thành công?

Hãy đảm bảo địa chỉ rút tiền khớp với địa chỉ mà bạn đang tiến hành ký. Nếu gặp vấn đề khi thực hiện thao tác này, bạn nên nhập ví riêng tư vào ví OKX Web3 và tiến hành ký với ví OKX Web3. Bạn có thể tham khảo tại đây để hiểu thêm về cách tạo/nhập ví của mình.

Nếu bạn đang nạp tiền vào OKX:

1. Nếu tôi nạp tiền từ một sàn giao dịch khác (chẳng hạn như Upbit) vào OKX và gặp sự cố khi xác minh Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin do tên không khớp, tôi nên làm gì?

Bạn có thể xác minh xem thông tin do người gửi cung cấp trước khi nạp tiền có khớp với thông tin xác minh danh tính của bạn trên OKX hay không. Đôi khi lỗi xảy ra do nhập sai tên, dẫn đến sự cố xác minh. Nếu bạn không chắc chắn về tên xác minh danh tính của mình trên OKX, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của OKX để được hỗ trợ.

2. Thông tin bổ sung mà tôi cần cung cấp đối với khoản tiền nạp bị khóa do Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin là gì?

Khi nhận chuyển khoản đến, bạn nên chia sẻ Tên pháp lý của mình với bên chuyển và cho biết thông tin về việc bạn nhận chuyển khoản từ ví riêng tư hay sàn giao dịch tiền mã hóa.

3. Tôi vẫn có thể nhận tiền mã hóa từ các giao dịch mà không có thông tin Quy tắc Chuyển tiền & Chia sẻ thông tin không?

Khoản tiền nạp của bạn có thể bị khóa cho đến khi bạn cung cấp thông tin người gửi được. Sau đó, tiền nạp của bạn sẽ được ghi có vào tài khoản sau khi bạn cung cấp thông tin bổ sung.

4. Điều gì xảy ra nếu tôi không điền thông tin người gửi?

Tùy thuộc vào luật pháp và quy định địa phương, tiền nạp có thể bị khóa cho đến khi bạn cung cấp thông tin liên quan đến người gửi.

5. Tại sao giao dịch nạp tiền của tôi đang được xem xét?

Tùy từng thời điểm, OKX sẽ đánh dấu các giao dịch để xem xét. Quy trình xem xét này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dựa trên việc bảo vệ người dùng khỏi kẻ gian trong thế giới tiền mã hóa. OKX hiểu rõ các quy trình này có thể gây bất tiện, nhưng cần thiết để bảo vệ tài sản của người dùng.