Điều khoản dịch vụ

author-image
OKX

Cập nhật gần nhất: Ngày 13/07/2023

Cảm ơn bạn đã truy cập OKX.com. Bằng việc truy cập, tiếp cận hoặc sử dụng OKX.com và ứng dụng di động hoặc giao diện chương trình ứng dụng được liên kết ("Trang web" hoặc "trang"), bạn ("Người dùng", "người dùng", "Bạn" hoặc "bạn") chấp thuận Điều khoản dịch vụ ("Điều khoản" này), vì vậy, vui lòng đọc thật cẩn thận.

Điều khoản này tạo thành thỏa thuận và sự hiểu biết về việc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ cũng như mọi cách thức truy cập giữa bạn và và các nhà cung cấp dịch vụ sau (“chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”) tùy thuộc vào nơi cư trú và ngày đăng ký:

OKX Bahamas FinTech Company Limited – một công ty đã đăng ký tại Bahamas (“OKX Bahamas”) – dành cho Người dùng là cư dân Mexico và đã đăng ký từ ngày 16/11/2022 trở đi;

OKX Hong Kong FinTech Company Limited – một công ty đã đăng ký tại Hồng Kông ("OKX HK") – dành cho Người dùng là cư dân Hồng Kông và đã đăng ký từ ngày 15/05/2023 trở đi;

OKX Serviços Digitais Ltda. – một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Brazil (“OKX Brazil”) – dành cho Người dùng là cư dân Brazil và đã đăng ký từ ngày 15/06/2023 trở đi;

Aux Cayes FinTech Co. Ltd. – một công ty đã đăng ký tại Seychelles (“Aux Cayes”) – dành cho tất cả Người dùng khác đủ điều kiện truy cập và sử dụng Dịch vụ của OKX.

Khi thuật ngữ “OKX” được sử dụng trong các Điều khoản này, thuật ngữ đó có nghĩa là OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil hoặc Aux Cayes, tùy từng trường hợp dành cho Người dùng tương ứng.

1 LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Bằng việc bấm vào nút "Tạo tài khoản" hoặc bằng việc truy cập Trang web, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập và tiện ích thông qua nền tảng giao dịch của chúng tôi thông qua phần mềm, API (giao diện chương trình ứng dụng), công nghệ, sản phẩm và/hoặc chức năng. Mô tả về Dịch vụ do chúng tôi cung cấp có trong Khoản 4 của các Điều khoản này. Danh sách các thuật ngữ được định nghĩa và ý nghĩa của chúng có trong Điều 20 của các Điều khoản này.

1.2 Như được mô tả trong các Điều khoản này, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý theo các Điều khoản này cũng như tất cả các điều khoản được đưa vào thông qua dẫn chiếu. Nếu bạn không đồng ý bị các Điều khoản này ràng buộc, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Một số điều khoản trong các Điều khoản này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn là Người dùng của OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil, hay Aux Cayes. Trong trường hợp này, Điều khoản liên quan sẽ nêu rõ Điều khoản áp dụng cho Người dùng nào.

1.3 Trong phạm vi tối đa cho phép theo Luật và Quy định hiện hành, chúng tôi có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện có trong Điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi chính sách hoặc hướng dẫn của nền tảng, bất cứ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Theo Điều khoản 16, chúng tôi có thể thông báo về những thay đổi này bằng cách đăng tải Điều khoản đã sửa đổi và thay đổi ngày "Cập nhật gần nhất" ở đầu Điều khoản hoặc bằng cách gửi email cho người dùng theo địa chỉ email họ cung cấp hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác do chúng tôi toàn quyền quyết định. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi các bản sửa đổi được đăng tải lên Trang web hoặc ngay khi chúng tôi truyền tải thông tin. Những thay đổi này sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các hoạt động sử dụng hoặc Dịch vụ hiện tại và sau đó.

1.4 Trong phạm vi tối đa cho phép theo Luật và Quy định hiện hành, bạn đồng ý với việc Điều khoản có hiệu lực khi bạn truy cập hoặc sử dụng nền tảng, nếu không bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản để đảm bảo rằng bạn hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ support@okx.com.

1.5 Điều khoản này và mọi điều khoản được đưa vào rõ ràng ở đây áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp. Điều khoản này được ưu tiên hơn và không thay đổi theo bất kỳ cách nào các điều khoản hoặc điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với chúng tôi về sản phẩm, dịch vụ hoặc các khía cạnh khác. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một pháp nhân, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) pháp nhân đó được tổ chức hợp lệ và tồn tại hợp lệ theo luật hiện hành của khu vực tài phán của tổ chức đó và (b) bạn được ủy quyền để chấp nhận Điều khoản thay mặt cho tổ chức đó và tổ chức đó đồng ý chịu trách nhiệm với chúng tôi nếu bạn vi phạm Điều khoản.

1.6 Bạn cần đọc Điều khoản và mọi tài liệu được dẫn chiếu thật cẩn thận. Nếu có bất cứ điều gì mà bạn chưa hiểu trong Điều khoản và mọi tài liệu được dẫn chiếu tại đây, bạn cần thảo luận vấn đề này với chúng tôi để được hỗ trợ làm rõ.

1.7 Mọi thông tin liên lạc chính thức với bạn sẽ được thực hiện qua thư điện tử trừ khi có hướng dẫn khác. Tài liệu sẽ được gửi cho bạn qua thư điện tử và bạn cần tìm cách gửi mọi tài liệu cho chúng tôi bằng cùng phương tiện đó. Nếu là Người dùng OKX Bahamas, bạn sẽ có thể liên hệ với chúng tôi theo số +1 226 7989 4487.

1.8 Mọi thông tin liên lạc chính thức với bạn, trừ khi có thỏa thuận khác, sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh của Điều khoản hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy với bất kỳ bản dịch nào của Điều khoản hoặc thông tin liên lạc đó (nếu có) bằng tiếng nước ngoài, thì phiên bản tiếng Anh tương ứng sẽ được ưu tiên áp dụng.

2 TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ VIỆC CẤM SỬ DỤNG DỊCH VỤ & HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI

2.1 Dịch vụ chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và trước đó chưa bị tạm ngưng hoặc loại bỏ khỏi Trang web hoặc Dịch vụ. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không nằm trong bất kỳ danh sách trừng phạt kinh tế hoặc thương mại nào của bất kỳ Cơ quan có thẩm quyền nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Khủng bố và tài trợ khủng bố - Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant (Da'esh), Al-Qaida, Taliban và các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất xác định ("Danh sách khủng bố địa phương"); và tài trợ cho hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên: các chương trình liên quan đến hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và liên quan đến tên lửa đạn đạo; Cộng hòa Hồi giáo Iran: chương trình hạt nhân; và các danh sách trừng phạt khác như Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông, Cục Hải quan và Thuế Hồng Kông, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài cũng như các cơ quan thực thi pháp luật hành chính khác.

2.2 Lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp tất cả Dịch vụ ở tất cả các thị trường và khu vực tài phán, đồng thời có thể hạn chế hoặc cấm sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ từ các Địa điểm bị hạn chế, tại thời điểm này bao gồm Hồng Kông (đặc biệt là về Dịch vụ liên quan đến sản phẩm phái sinh), Bỉ, Cuba, Pháp, Iran, Nhật Bản, Triều Tiên, Crimea, Malaysia, Singapore, Syria, Hoa Kỳ, bao gồm tất cả các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ như Puerto Rico, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (St. Croix, St. John và St. Thomas), Bahamas, Canada, Hà Lan, Vương quốc Anh (đặc biệt là về Dịch vụ liên quan đến sản phẩm phái sinh dành cho người dùng bán lẻ), Ireland, Bangladesh, Bolivia, Donetsk, Luhansk và Malta. Nội dung của Điều khoản sẽ không bị loại trừ khỏi luật pháp của quốc gia hoặc khu vực của người dùng. Do đó, nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Cư dân Bỉ, Pháp, Ireland, Nhật Bản, Bahamas và Hà Lan không được phép mở tài khoản mới tại OKX hoặc truy cập Dịch vụ nếu chưa mở tài khoản.

3 DOANH NGHIỆP BỊ CẤM

3.1 Mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ danh mục hoạt động hoặc doanh nghiệp nào sau đây đều bị cấm (“Doanh nghiệp bị cấm”) và chúng tôi luôn có quyền giám sát các giao dịch hoặc tài khoản của bạn có liên quan đến mọi Doanh nghiệp bị cấm nào sau đây:

(a) các doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bán lệnh chuyển tiền hoặc séc thủ quỹ hoặc bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào;

(b) cấm mọi mối quan hệ kinh doanh với các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính không duy trì trụ sở hữu hình ở bất kỳ quốc gia nào (nghĩa là “Ngân hàng vỏ bọc''' bị cấm) hoặc có hoạt động hoặc dịch vụ tài chính không tuân thủ hoặc sẽ khiến cho OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil hoặc Aux Cayes, nếu có, không tuân thủ bất kỳ luật, quy định hoặc cơ quan pháp lý nào khác áp dụng cho chúng tôi hoặc áp dụng cho các dịch vụ hoặc hoạt động tài chính được quản lý có liên quan.

(c) nội dung và dịch vụ người lớn, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ loại nội dung khiêu dâm nào cũng như các tư liệu tục tĩu khác (bao gồm văn học, hình ảnh và các phương tiện truyền thông khác), các trang web cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tình dục như mại dâm, gái gọi, trả tiền theo lượt xem và tính năng trò chuyện trực tiếp dành cho người lớn;

(d) các dịch vụ tiếp thị lừa đảo và quảng cáo sai sự thật;

(e) các tổ chức tôn giáo và/hoặc tâm linh;

(f) bán trái phép bất kỳ loại vũ khí nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở súng, đạn dược, dao, chất nổ hoặc các phụ kiện liên quan;

(g) một số sản phẩm và dịch vụ được quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quầy bán cần sa và các doanh nghiệp liên quan; bán thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất lỏng điện tử; dịch vụ kê đơn thuốc hoặc dược phẩm trực tuyến; hàng hóa hoặc dịch vụ hạn chế độ tuổi và các chất độc hại, dễ cháy và phóng xạ;

(h) dược phẩm giả - các công ty sản xuất và bán dược phẩm chưa được kiểm nghiệm hoặc chưa được phê duyệt;

(i) ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán ma túy, các chất bị kiểm soát và bất kỳ thiết bị nào được thiết kế để sản xuất hoặc sử dụng ma túy, chẳng hạn như bong, máy hóa hơi và hookah

(j) các hoạt động cờ bạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở cá cược thể thao, trò chơi đánh bạc, đua ngựa, đua chó, xổ số, trò chơi may rủi, rút thăm trúng thưởng, trò chơi kỹ năng có thể được phân loại là cờ bạc (tức là bài xì tố), hoặc các hoạt động khác hỗ trợ bất kỳ điều nào nêu trên;

(k) rửa tiền, lừa đảo, tài trợ khủng bố hoặc bất kỳ loại tội phạm tài chính nào khác;

(l) bất kỳ loại mô hình Ponzi, mô hình kim tự tháp hoặc chương trình tiếp thị đa cấp nào;

(m) hàng hóa hoặc dịch vụ xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào;

(n) hệ thống đặt cọc hoặc niên kim;

(o) hàng giả hoặc trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán hoặc bán lại ID giả hoặc “mới” và bán hàng hóa hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất hợp pháp hoặc bị đánh cắp;

(p) giao dịch rửa, chạy trước, giao dịch nội gián, thao túng thị trường hoặc các hình thức lừa đảo hoặc gian lận dựa trên thị trường khác;

(q) mua bất kỳ loại hàng hóa nào từ thị trường dịch vụ ẩn hoặc thị trường “Darknet” hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc trang web nào khác đóng vai trò thị trường cho hàng hóa bất hợp pháp (dù thị trường đó cũng có thể bán cả hàng hóa hợp pháp);

(r) bất kỳ vấn đề, hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác mà bất cứ lúc nào chúng tôi cho là không thể chấp nhận được hoặc có rủi ro cao và, ví dụ, có thể bị ngân hàng hoặc đối tác thanh toán của chúng tôi và của bạn hạn chế;

(s) bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác mà theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, là sẽ vi phạm hoặc hỗ trợ vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định nào, các chương trình trừng phạt được quản lý tại các quốc gia nơi chúng tôi tiến hành kinh doanh hoặc có liên quan đến tiền thu được từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;

(t) Ngân hàng vỏ bọc hoặc tổ chức tài chính có khách hàng là Ngân hàng vỏ bọc;

(u) các tổ chức có quyền sở hữu cổ phần vô danh;

(v) công nghiệp quốc phòng, vũ khí & nhà sản xuất vũ khí;

(w) năng lượng hạt nhân;

(x) các dịch vụ tài chính bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn ở sửa chữa tín dụng, thanh toán nợ, tái cấp vốn, trái phiếu bảo lãnh, cơ quan thu nợ; hoặc

(y) giao dịch hoặc hoạt động kinh doanh liên quan đến ngà voi và các loài được bảo vệ.

3.2 Trong trường hợp chúng tôi biết hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, rằng tài khoản của bạn đang hoặc có thể được liên kết với bất kỳ Doanh nghiệp bị cấm nào nêu trên, chúng tôi sẽ coi đó là hành vi vi phạm các Điều khoản này và có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc chặn các giao dịch hoặc đóng băng tiền của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước; đồng thời, chúng tôi có quyền trình báo về bất kỳ Doanh nghiệp bị cấm thực sự hoặc bị nghi ngờ nào như vậy cho các cơ quan thực thi pháp luật.

4 MÔ TẢ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

4.1 Chúng tôi cung cấp một nền tảng giao dịch trực tuyến để giao dịch Tài sản số (“Tài sản số” như được định nghĩa dưới đây và còn được gọi là tài sản tài chính ảo, token mật mã, token kỹ thuật số và/hoặc tiền mã hóa) và các sản phẩm phái sinh liên kết với Tài sản số hoặc chỉ số của chúng. Người mua và người bán tiến hành giao dịch trên nền tảng của chúng tôi với nhau. Nói chung, chúng tôi – với tư cách là nhà cung cấp nền tảng – không phải là người mua hay người bán trong các giao dịch này. Người dùng có thể yêu cầu rút Tài sản số của mình, tuân theo các giới hạn như đã nêu trong Điều khoản. Người dùng sẽ có thể truy cập Tài sản số trong ví của họ – được chúng tôi nắm giữ và lưu giữ an toàn.

4.2 Chúng tôi cung cấp cho Người dùng các dịch vụ giao dịch bao gồm:

(a) một nền tảng khớp lệnh tự động và theo các tiêu chí đã thiết lập trước, khớp giao dịch của Người dùng với lệnh chờ khớp từ những Người dùng khác đối với Tài sản số hoặc các sản phẩm liên kết với Tài sản số;

(b) Dịch vụ giao ngay giúp bạn giao dịch một loại Tài sản số để lấy một loại Tài sản số khác với Người dùng khác thông qua công cụ khớp lệnh. Bạn sẽ không thể xác định trước hoặc thực hiện giao dịch với người dùng đã xác định trước. Tương tự, một lệnh có thể được khớp một phần hoặc có thể được khớp theo nhiều lệnh khớp phát sinh từ những người dùng khác nhau;

(c) Dịch vụ bổ sung cho phép bạn giao dịch các sản phẩm phái sinh liên kết với Tài sản số hoặc các chỉ số bao gồm chúng với những người dùng khác. Các giao dịch này thông qua một nền tảng khớp lệnh tự động và theo các tiêu chí đã thiết lập trước, khớp giao dịch của người dùng với lệnh chờ khớp từ những người dùng khác. Bạn sẽ không thể xác định trước hoặc thực hiện giao dịch với người dùng đã xác định trước.

4.3 Trong phạm vi được Luật và Quy định hiện hành cho phép, bạn được phép dùng Ký quỹ khi sử dụng Dịch vụ theo quyết định của chúng tôi. Các thông số về Ký quỹ và đòn bẩy được phép đối với từng sản phẩm này sẽ do chúng tôi thiết lập và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường thực tế theo quyết định của chúng tôi và tùy thuộc vào loại dịch vụ, loại tài sản và số lượng tài sản thế chấp được sử dụng trong giao dịch. Người dùng đủ điều kiện có thể chọn Ký quỹ hoặc đòn bẩy mà họ muốn sử dụng trong các thông số đó (tùy thuộc vào việc chúng tôi có đang cung cấp hay không). Khi sử dụng Ký quỹ, trong mọi trường hợp, người dùng thừa nhận rằng việc sử dụng sản phẩm ký quỹ và đòn bẩy khác có rủi ro cao có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn số tiền trong tài khoản và có thể phải thanh lý tài sản, theo quy định của các điều khoản chi phối tính năng Ký quỹ cho từng sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy số tiền đòn bẩy cụ thể được phép cho từng sản phẩm tại các liên kết sau đây, chỉ nhằm mục đích tham khảo:

(a) Ký quỹ giao ngay(b) Ký quỹ hoán đổi vĩnh cửu(c) Ký quỹ hợp đồng tương lai(d) Ký quỹ quyền chọn

4.4 Các dịch vụ bổ sung khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) P2P – dịch vụ khớp ngang hàng, cho phép người dùng trao đổi Đồng tiền pháp định và Tài sản số của họ với nhau. Người dùng có thể mua và bán Tài sản số với nhau mà không cần bên thứ ba đáng tin cậy tập trung như sàn giao dịch;

(b) Cho vay ký quỹ – một dịch vụ cho vay giúp người dùng vay/cho người khác vay Tài sản số và kiếm thưởng; và

(c) Ví kỹ thuật số – ví kỹ thuật số, do chúng tôi thay mặt mỗi người dùng duy trì, cho phép mỗi người dùng lưu trữ mọi Tài sản số được giao dịch qua các dịch vụ trao đổi hoặc mọi Tài sản số P2P được bạn nạp hoặc mua thông qua nền tảng P2P – cho phép người dùng mua và bán tài sản số trực tiếp giữa những người dùng với nhau, không phải trực tiếp với OKX.

4.5 Không phải mọi dịch vụ do OKX cung cấp đều được đề cập trong các Điều khoản này. Ngoài giao dịch giao ngay cốt lõi và các dịch vụ khác được đề cập ở đây, các dịch vụ bổ sung phải tuân theo các thỏa thuận khác dành riêng cho các dịch vụ đó trên trang web. Ngoài ra, một số dịch vụ được đề cập trong các Điều khoản này phải tuân theo các điều khoản bổ sung trên trang web. Để biết điều khoản chi phối các dịch vụ đó, vui lòng tham khảo mục “Câu hỏi thường gặp” trên Trang web, có tạiđây.

4.6 Dịch vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch khớp người dùng với những người dùng khác. Trong một số trường hợp hạn chế nhất định, OKX, đối tác hoặc tổ chức có liên quan có thể đóng vai trò đối tác và tham gia một số giao dịch nhất định với người dùng. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đối tác hoặc công ty liên quan cung cấp thanh khoản cho nền tảng giao dịch.

4.7 Bằng việc chấp nhận Điều khoản, bạn hoàn toàn đồng ý với việc nhóm Tài sản số của mình với Tài sản số của những người dùng khác. Tài sản số của người dùng không được chương trình bảo vệ tiền nạp hoặc bảo hiểm tiền nạp bảo vệ. Trong trường hợp xảy ra thâm hụt không thể hòa giải, bạn có thể không nhận được một số hoặc mọi tài sản hoặc tiền nạp của mình.

4.8 Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hưởng lợi và hợp pháp cao nhất và có hiệu lực của mọi Tài sản số được chuyển vào tài khoản hoặc ví của bạn trên Trang web, bạn sẽ không đóng vai trò là người được chỉ định hoặc ủy thác cho bất kỳ người nào khác và bạn sẽ không chuyển giao, chuyển nhượng, cầm cố, tính phí hoặc tạo ra bất kỳ lợi ích bảo mật hoặc trở ngại nào đối với Tài sản số đó.

4.9 Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ chấp nhận lệnh trừ khi có đủ Tài sản số trong tài khoản để (a) giải quyết lệnh có liên quan, (b) cung cấp Ký quỹ có thể được yêu cầu đối với giao dịch phái sinh có liên quan và (c) việc thanh toán mọi khoản phí và chi phí liên quan nếu có.

4.10 Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Trang web, thông tin và nội dung trên Trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và được cung cấp vì mục đích duy nhất là hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định độc lập. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Trang web; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, phù hợp, đáng tin cậy, đầy đủ, hiệu suất và/hoặc thích hợp với mục đích của nội dung của bất kỳ Dịch vụ hoặc sản phẩm nào có sẵn thông qua Trang web và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc việc bạn không thể truy cập Trang web, vì bất kỳ sự chậm trễ hoặc lỗi truyền hoặc nhận bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo nào được gửi qua nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng hoặc diễn giải những thông tin đó.

4.11 Người dùng cần chuẩn bị thiết bị và chịu chi phí như sau: 1) thiết bị kết nối internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính hoặc thiết bị đầu cuối kết nối internet khác; và 2) chi phí truy cập internet, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí internet, phí thuê thiết bị kết nối internet, phí dữ liệu di động, v.v.

4.12 Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận các dịch vụ thông tin do chúng tôi cung cấp. Theo đây, bạn cho phép chúng tôi gửi thông tin thương mại cho bạn qua email, SMS, thông báo di động hoặc địa chỉ gửi thư. Bạn có thể chọn không tham gia các dịch vụ đó bằng cách thay đổi các cài đặt có liên quan trên Trang web.

4.13 Bạn thừa nhận và chấp thuận rằng Dịch vụ được chúng tôi cung cấp theo năng lực công nghệ hiện tại và các điều kiện khác. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính liên tục và bảo mật của Dịch vụ, nhưng chúng tôi không thể lường trước và phòng ngừa hoàn toàn các rủi ro pháp lý, công nghệ và các rủi ro khác bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp bất khả kháng, vi rút, tin tặc tấn công, sự không ổn định của hệ thống, lỗi của dịch vụ bên thứ ba, hành động của chính phủ hoặc cơ quan chính phủ, v.v. có thể dẫn đến gián đoạn dịch vụ, mất dữ liệu cũng như các tổn thất và rủi ro khác.

4.14 Khi Nền tảng OKX không thể hoạt động bình thường vì các trường hợp sau và người dùng không thể truy cập Dịch vụ hay đặt hoặc hủy lệnh, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại. Những trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) thời gian ngừng hoạt động của hệ thống trong quá trình bảo trì theo thông báo của Nền tảng OKX;

(b) các vấn đề về thiết bị mạng hoặc viễn thông;

(c) bão, động đất, sóng thần, lũ lụt, mất điện, chiến tranh, tấn công khủng bố, v.v. và các yếu tố bất khả kháng khác;

(d) bất kỳ vấn đề nào khác, bao gồm tấn công của tin tặc, xâm nhập hoặc tấn công của vi rút máy tính, bảo trì và nâng cấp trang web hoặc backend, vấn đề liên quan đến ngân hàng, quy định hoặc chỉ thị của chính phủ, lệnh đóng băng do bất kỳ Cơ quan chức năng nào áp đặt cũng như bất kỳ vấn đề nào khác của bên thứ ba; Và

(e) thiệt hại cho người dùng hoặc bên thứ ba khác do bên thứ ba gây ra.

4.15 Liên quan đến Dịch vụ do OKX cung cấp trên Nền tảng OKX:

(a) chúng tôi có quyền xử lý, hủy bỏ, sửa chữa, thu hồi và/hoặc đảo ngược, bất kỳ giao dịch hoặc chuyển giao Tài sản số nào hoặc hủy kết quả giao dịch bất thường theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, ngay cả sau khi tiền có thể đã được ghi nợ từ (các) tài khoản của bạn khi xảy ra các giao dịch bất thường, gián đoạn thị trường và các điều kiện bất thường khác do, phát sinh từ hoặc có liên quan đến lỗi hệ thống, (các) lỗi hệ thống nền tảng, lỗi mạng, tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDos) và các cuộc tấn công khác của tin tặc và các yếu tố không mong muốn khác; hoặc để đáp lại trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc lệnh khác của chính phủ; hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ giao dịch có thể: liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ loại tội phạm tài chính nào khác; sai lầm; hoặc liên quan đến việc sử dụng bị cấm theo các Điều khoản này. Đối với Hợp đồng tương lai, P2P và Cho vay ký quỹ, chúng tôi có quyền hủy bỏ tất cả các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định như được mô tả trong thỏa thuận người dùng tương ứng. Trong những trường hợp như vậy, OKX sẽ đảo ngược giao dịch và ghi nợ Tài sản số tương ứng từ (các) tài khoản của bạn để thu hồi Khoản lỗ phát sinh từ giao dịch đó và chúng tôi không có nghĩa vụ khôi phục bất kỳ lệnh mua hoặc bán nào ở cùng mức giá hoặc trên các điều khoản tương tự như giao dịch bị hủy bỏ; và/hoặc (b) chúng tôi nghiêm cấm các hành vi giao dịch không công bằng. OKX có quyền ban hành, theo toàn quyền quyết định của mình, và kiểm soát tài khoản của bạn, nếu bạn:(i) có liên quan đến thao túng giá, giao dịch nội gián, thao túng thị trường, bóp méo thị trường hoặc bất kỳ hành vi sai trái ác ý nào khác đối với thị trường;(ii) có thể gây hại cho người dùng khác hoặc OKX bằng cách khai thác lỗ hổng của Dịch vụ hoặc bằng các phương tiện không hợp lý khác;

(iii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà OKX cho là có hại cho trạng thái hài hòa tổng thể của thị trường.

Chúng tôi cũng có quyền thực hiện các biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở, đóng tài khoản của bạn, giới hạn giao dịch, tạm dừng giao dịch, hủy giao dịch, lùi giao dịch và hoàn trả Tài sản số có liên quan cho bất kỳ người khiếu nại nào để loại bỏ bất kỳ tác động bất lợi nào đối với phúc lợi chung của thị trường. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất nào phát sinh khi biện pháp chống lại bạn xảy ra.

4.16 Chúng tôi sẽ không yêu cầu bất kỳ mật khẩu hoặc khóa riêng tư nào từ người dùng và cũng sẽ không yêu cầu người dùng chuyển bất kỳ khoản tiền hoặc Tài sản số nào, nếu có. Theo đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chuyển tiền hoặc Tài sản số của bạn, nếu có.

4.17 Người dùng thừa nhận rằng chúng tôi có thể hủy niêm yết bất kỳ Tài sản số nào khỏi Nền tảng OKX theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

4.18 Đối với việc xử lý giao dịch bất thường, trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và thừa nhận khả năng Dịch vụ bị gián đoạn và ngừng hoạt động do sự cố kết nối của mạng Tài sản số hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Người dùng cần đảm bảo chỉ cung cấp thông tin chính xác. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ các tình huống nêu trên do bạn cung cấp thông tin không chính xác dẫn đến việc chúng tôi không thể liên hệ và giải thích cho bạn về quy trình xử lý.

4.19 Chúng tôi có quyền biết mục đích và nền tảng của những người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Người dùng cần cung cấp thông tin toàn diện và chính xác theo yêu cầu. Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Người dùng đã cung cấp thông tin sai lệch, chúng tôi có quyền hạn chế Người dùng sử dụng một số hoặc tất cả Dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn.

5 GIAO DỊCH TRÊN NỀN TẢNG OKX

5.1 Người dùng có thể mua hoặc bán Tài sản số bằng cách đặt lệnh trên Nền tảng OKX ("Lệnh") bằng một (1) Tài sản số vào một Tài sản số khác.

5.2 Người dùng cần xác minh tất cả thông tin giao dịch trước khi gửi Lệnh. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của Lệnh, bao gồm thông tin chi tiết về người nhận bất kỳ Tài sản nào. OKX sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc Người dùng không cung cấp thông tin hợp lệ và chính xác khi đặt lệnh.

5.3 Nền tảng OKX có thể được truy cập hai mươi bốn (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần và ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày một năm, ngoại trừ bất kỳ khoảng thời gian tiến hành bảo trì hoặc nâng cấp nào theo lịch trình hoặc trong trường hợp Nền tảng OKX gặp sự cố gián đoạn hoặc ngừng hoạt động ngoài dự kiến hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát.

5.4 OKX có thể, theo toàn quyền quyết định của mình và không cần thông báo trước, đóng Tài khoản của Người dùng hoặc tạm ngưng quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng OKX hoặc Dịch vụ của Người dùng, từ chối bất kỳ Lệnh nào được gửi hoặc áp đặt giới hạn đối với số tiền giao dịch trên Nền tảng OKX, nếu OKX cho rằng Người dùng có thể đã vi phạm các Quy tắc và Quy định hiện hành.

5.5 Người dùng chỉ có thể đặt Lệnh bằng Nền tảng OKX nếu Tài khoản của Người dùng có đủ Tài sản để chi trả cho Lệnh và mọi khoản phí liên quan. Nếu Tài khoản không có đủ Tài sản để hoàn thành Lệnh trên Nền tảng OKX, thì Người dùng sẽ không thể hoàn thành Lệnh đó trên Nền tảng OKX.

5.6 Khi Người dùng đặt một Lệnh, số lượng Tài sản có liên quan đó (bao gồm mọi khoản Phí áp dụng) sẽ được giữ lại trong Tài khoản cho đến khi Lệnh được thực hiện, hết hạn hoặc bị hủy. Mọi phần chưa được thực hiện của Lệnh sẽ vẫn được giữ lại cho đến khi được thực hiện, hết hạn hoặc bị hủy.

5.7 Người dùng có thể rút hoặc hủy Lệnh sau khi gửi, miễn là Lệnh đó chưa được thực hiện trong khi chờ mạng lưới Tài sản số có liên quan xác nhận. Tài sản số là đối tượng của Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không được phản ánh trong Tài khoản của Người dùng và do đó sẽ không có sẵn để Người dùng giao dịch. Người dùng hiểu và đồng ý rằng:

(a) Không thể đảo ngược Giao dịch một khi Lệnh đã được thực hiện; Và

(b) mặc dù OKX có thể toàn quyền quyết định đảo ngược một Giao dịch trong một số điều kiện đặc biệt nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi vi phạm Luật và Quy định hiện hành hoặc Tội phạm tài chính), Người dùng không có quyền đảo ngược Giao dịch.

5.8 OKX sẽ gửi xác nhận cho Người dùng qua email, Thông báo hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác được cung cấp theo các Điều khoản này, mỗi khi Người dùng đặt Lệnh, hủy Lệnh và khi Lệnh đó được thực hiện một phần hoặc toàn bộ.

5.9 Bằng việc tham gia các Điều khoản này, Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng:

(a) Bằng việc tham gia Giao dịch trên Nền tảng OKX, Người dùng đang chỉ dẫn OKX thực hiện Giao dịch với giá mua hoặc giá bán được niêm yết trên Nền tảng OKX trên cơ sở mà Người dùng đã đặt Lệnh và Người dùng đồng ý thanh toán mọi khoản phí liên quan. Giá của một Giao dịch sẽ được xác định là giá được thỏa thuận giữa Người dùng và bên còn lại của Giao dịch đó. OKX sẽ không phải là một bên của Giao dịch đó hay chịu trách nhiệm thiết lập hoặc thương lượng giá của một Giao dịch. Người dùng sẽ không đòi OKX bồi thường về các Giao dịch đó. OKX không đảm bảo việc hoàn thành bất kỳ giao dịch mua hoặc bán Tài sản số nào;

(b) OKX thực hiện Giao dịch dựa trên mức độ ưu tiên về giá và thời gian;

(c) họ có cùng mức ưu tiên về thời gian và giá như bất kỳ Người dùng nào khác của Nền tảng OKX;

(d) Lệnh được gửi qua API phải tuân theo mức độ ưu tiên về thời gian và giá như các Lệnh nhận được từ Nền tảng OKX;

(e) tất cả các Lệnh đã khớp sẽ được thanh toán ngay lập tức bằng cách ghi nợ và ghi có số dư Tài sản liên quan trong Tài khoản của cả hai bên. Người dùng sẽ nhận được thông báo ngay lập tức về (các) giao dịch của họ thông qua Nền tảng OKX và/hoặc qua email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc đã thỏa thuận nào khác và có thể xem trong lịch sử giao dịch của Người dùng;

(f) API cho phép Người dùng truyền giá trực tiếp vào giao diện người dùng của riêng họ cũng như thực hiện cùng một Giao dịch hoặc đặt cùng một Lệnh có sẵn cho Người dùng trên Nền tảng OKX;

(g) để duy trì Nền tảng OKX công bằng và có trật tự, OKX có thể hạn chế số lượng Lệnh được phép thông qua API và giám sát các thông báo thông qua API để:

(i) bảo vệ API khỏi các cuộc tấn công từ chối dịch vụ;

(ii) ngăn chặn việc lạm dụng sổ lệnh; và

(Iii) cải thiện trải nghiệm giao dịch tổng thể trên Nền tảng OKX.

5.10 OKX có thể giới hạn số lượng Lệnh được đặt thông qua Tài khoản của Người dùng.

5.11 Việc sử dụng API sẽ dành cho các mục đích giao dịch hợp pháp và bất kỳ vi phạm lặp lại nào đối với giới hạn tỷ lệ Lệnh sẽ dẫn đến việc OKX tạm ngưng hoặc đóng tài khoản của Người dùng theo các Điều khoản này.

5.12 Lịch sử giao dịch được cung cấp trên Nền tảng OKX là bản ghi trung thực và chính xác về các giao dịch của Người dùng. Người dùng có trách nhiệm cập nhật lịch sử giao dịch của mình và mọi Thông báo liên quan đến Tài khoản của Người dùng.

5.13 Người dùng hiểu và đồng ý rằng có thể có sự chậm trễ trong việc thực hiện Giao dịch trên Nền tảng OKX do các giao thức giao dịch an toàn của OKX yêu cầu khóa riêng tư của Tài sản số phải được lưu trữ an toàn bằng cách sử dụng kết hợp lưu trữ trực tuyến và ngoại tuyến để tăng cường bảo mật.

Thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình

5.14 Người dùng đồng ý và hiểu rằng một phần hoặc tất cả Dịch vụ có thể không khả dụng định kỳ trong quá trình bảo trì theo lịch trình.

5.15 Thời gian ngừng hoạt động có thể được thông báo trước cho Người dùng thông qua Thông báo được công bố trên Trang web hoặc bằng các phương tiện khác.

Tạm ngừng dịch vụ

5.16 Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng OKX, theo toàn quyền quyết định của OKX, có quyền tạm ngừng tất cả hoặc một phần Dịch vụ hoặc quyền truy cập của Người dùng vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ, bất cứ khi nào OKX xác định theo toàn quyền quyết định của OKX rằng:

(a) Người dùng có thể đã vi phạm các Điều khoản này; hoặc

(b) hoạt động bình thường của Nền tảng OKX đang gặp nguy hiểm.

5.17 Đối với mục đích của Khoản 5.16 (b), hoạt động bình thường của Nền tảng OKX sẽ gặp nguy hiểm trong các trường hợp sau:

(a) khi một máy tính hoặc mạng viễn thông ngừng vận hành hoặc hoạt động do tai nạn;

(b) trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc cung cấp Dịch vụ;

(c) khi tài sản của OKX hoặc Tài sản của Người dùng, hoặc của Nền tảng OKX, là đối tượng của hành vi tấn công ác có chủ đích hoặc thực tế, cùng với những hành vi khác, có thể dẫn đến trộm cắp hoặc tổn thất những tài sản đó;

(d) khi một sự kiện ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các hệ thống quan trọng dựa trên Nền tảng OKX, bao gồm hệ thống định giá hoặc bất kỳ hệ thống nào khác cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ;

(e) khi OKX nghi ngờ là có hành vi sử dụng trái phép Nền tảng OKX hoặc vi phạm các Điều khoản này hoặc Luật và Quy định hiện hành;

(f) khi OKX xác định rằng cần thiết, theo toàn quyền quyết định của mình, phải tiến hành điều tra theo các yêu cầu của mình theo Luật và Quy định hiện hành hoặc để đảm bảo hoạt động bình thường của Nền tảng OKX;

(g) khi OKX quyết định ngừng xử lý Tài sản số dựa trên kết quả của Hard Fork gây ra sự phân tách chuỗi hoặc thay đổi thành Tài sản số;

(h) khi OKX cho rằng việc cung cấp Dịch vụ không thể tiếp tục do những thay đổi trong Luật và Quy định hiện hành, điều kiện xã hội hoặc các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của OKX, bao gồm nhưng không giới hạn ở thời điểm Tài sản số không còn được coi là “Tài sản số được chấp nhận” của Cơ quan chức năng; hoặc

(i) khi vì bất kỳ lý do nào khác, OKX có toàn quyền quyết định rằng việc tạm ngừng là cần thiết.

6 TUYÊN BỐ RỦI RO

Giới thiệu

6.1 Điều khoản 6 này cung cấp cho Người dùng thông tin về rủi ro liên quan đến giao dịch Tài sản số và bất kỳ Dịch vụ nào khác do OKX cung cấp. Người đăng ký và Người dùng cần đọc kỹ Tuyên bố rủi ro này trước khi đăng ký mở Tài khoản và thực hiện Giao dịch.

6.2 Điều khoản 6 này không nhằm mục đích tiết lộ hoặc thảo luận chi tiết về tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch hoặc nắm giữ Tài sản số hoặc việc sử dụng Dịch vụ do OKX cung cấp. Tuyên bố rủi ro này không đầy đủ và chỉ phác thảo bản chất chung của các rủi ro liên quan. Người dùng cần đảm bảo rằng quyết định của họ được đưa ra trên cơ sở có đầy đủ thông tin và họ cần tự đánh giá tính phù hợp của giao dịch Tài sản số dựa trên kinh nghiệm, mục tiêu, nguồn lực tài chính cũng như nhu cầu và yêu cầu cụ thể của họ.

6.3 Bằng việc mở Tài khoản và thực hiện Giao dịch, Người dùng được coi là đã xem xét, hiểu và chấp nhận các rủi ro liên quan đến Dịch vụ do OKX cung cấp.

6.4 Thị trường Tài sản số còn rất mới và đang phát triển nhanh chóng và rủi ro khi giao dịch loại tài sản đó vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Do đó, OKX có thể định kỳ cập nhật Tuyên bố rủi ro này, như đã thông báo cho Người dùng bất cứ lúc nào, để liệt kê thêm các rủi ro khi giao dịch Tài sản số, nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp bất kỳ rủi ro nào không được đề cập trong tuyên bố rủi ro này.

6.5 Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng Người dùng có trách nhiệm cập nhật Tuyên bố rủi ro đã cập nhật mà OKX công bố bất cứ lúc nào.

Tổng quan về rủi ro

6.6 Tuyên bố rủi ro này đề cập đến các rủi ro sau đây liên quan đến giao dịch bằng Tài sản số đối với các vấn đề sau:

(a) bản chất của Tài sản số;

(b) giá trị của Tài sản số và rủi ro tổn thất;

(c) hiệu suất trước kia;

(d) tính phù hợp;

(e) tính sẵn có của Tài sản số.

(f) rủi ro tiền tệ;

(g) rủi ro về Tội phạm tài chính và tội phạm mạng;

(h) rủi ro công nghệ;
(i) rủi ro pháp lý;

(j) rủi ro quy định;

(k) rủi ro dừng lại; và

(l) Ký quỹ, lợi dụng vốn và đòn bẩy.

Bản chất của tài sản số

6.7 Tài sản số không phải là đồng tiền pháp định và không được bất kỳ chính phủ nào hỗ trợ và có thể không được bất kỳ tài sản thực nào hỗ trợ.

6.8 Không có gì đảm bảo rằng một Người chấp nhận Tài sản số dưới dạng hình thức thanh toán hoặc kho lưu trữ giá trị sẽ tiếp tục làm vậy trong tương lai.

6.9 Tài sản số thường được coi là loại tài sản có rủi ro cao. Do đó, bạn phải thực hiện phán đoán thận trọng khi giao dịch Tài sản số (cũng như bất kỳ tài sản nào khác).

6.10 Bản chất của Tài sản số có thể rất phức tạp và các điều khoản, tính năng và/hoặc rủi ro của chúng có thể không được hiểu một cách dễ dàng hoặc đầy đủ do cấu trúc phức tạp, sự mới mẻ và sự phụ thuộc vào các tính năng công nghệ.

Giá trị của tài sản số và rủi ro tổn thất

6.11 Đầu tư vào Tài sản số có mức độ rủi ro cao và do đó, có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Người dùng không nên giao dịch Tài sản số nếu họ đang tìm kiếm lợi tức thường xuyên hoặc rủi ro thấp dựa trên vốn đầu tư của mình. Không giống như các sản phẩm đầu tư truyền thống, Tài sản số thường không có bất kỳ giá trị tài sản cơ sở hoặc nội tại nào hoặc bất kỳ tài sản nào hỗ trợ giá.

6.12 Giao dịch Tài sản số mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Có giới hạn hoặc không có lý do cơ bản đằng sau việc định giá Tài sản số có thể phải chịu các lực lượng thị trường phi lý và không thể kiểm soát. Việc giá tương lai của Tài sản số sẽ tăng hay giảm là điều không thể đoán trước và hoàn toàn mang tính suy đoán. Tương tự như vậy, có rủi ro là Tài sản số có thể không có bất kỳ giá trị nào. Do đó, Tài sản số được giao dịch với rủi ro của chính Người dùng.

6.13 Giá trị Tài sản số rất dễ biến động và có thể dao động đáng kể so với Đồng tiền pháp định hoặc các sản phẩm đầu tư truyền thống. Kết quả là, điều kiện thị trường có thể thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hơn nữa, giá trị của Tài sản số có thể không bao giờ phục hồi nếu không có sự quan tâm hoặc phát triển đối với Tài sản số. Do đó, Người dùng có nguy cơ mất tất cả hoặc một phần đáng kể giá trị Tài sản số của mình. Những tổn thất như vậy có thể xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn.

6.14 Việc sử dụng hướng dẫn liên quan đến Lệnh có thể không nhất thiết giới hạn tổn thất ở số tiền đã nêu và điều kiện thị trường có thể khiến cho việc Khớp một Lệnh hoặc để đạt được giá giới hạn là không thể.

6.15 Người dùng hiểu rằng họ có thể chịu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn lên đến và thậm chí vượt quá toàn bộ số vốn đầu tư của mình và Người dùng chỉ nên đầu tư số vốn mà họ có thể chịu mất mà không ảnh hưởng đến mức sống cũng như tương xứng với thu nhập của bản thân. Người dùng nên ngừng giao dịch Tài sản số nếu hoàn cảnh cá nhân không còn cho phép.

6.16 Giao dịch Tài sản số không phù hợp với những Người có:

(a) nguồn lực hạn chế;

(b) kinh nghiệm đầu tư hạn chế; và/hoặc

(c) mức độ chấp nhận rủi ro thấp đối với tổn thất đầu tư hoặc giao dịch.

6.17 Người dùng cần đảm bảo rằng họ hiểu rủi ro kinh tế và các loại rủi ro khác liên quan đến giao dịch Tài sản số. Khi cần, người dùng cần tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp.

6.18 Trước khi mở Tài khoản, Người dùng được coi là đã đánh giá và xác nhận rằng họ hiểu các rủi ro liên quan.

Hiệu suất trước kia

6.19 Giá trị của bất kỳ Tài sản số nào cũng có thể tăng hoặc giảm. Giao dịch Tài sản số có thể dễ bị ảnh hưởng bởi các lực lượng thị trường phi lý. Mọi dữ liệu về hiệu suất trước kia của Tài sản số không đảm bảo và có thể không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Sự phù hợp

6.20 OKX cung cấp dịch vụ chỉ thực hiện và không tư vấn về giá trị của bất kỳ Giao dịch cụ thể, rủi ro giao dịch hoặc hậu quả thuế liên quan nào và OKX không cung cấp bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào khác liên quan đến Dịch vụ.

6.21 OKX đóng vai trò một nền tảng thực hiện giao dịch Lệnh và lưu ký Tài sản số.

6.22 Do đó, OKX không chịu trách nhiệm đánh giá xem:

(a) Dịch vụ có phù hợp với Người dùng hay không; hoặc

(b) bất kỳ Giao dịch nào có phù hợp với nhu cầu của Người dùng hay không.

6.23 Mọi thông tin được cung cấp trên Trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không hề và không hướng tới mục đích trở thành lời khuyên tài chính, lời khuyên đầu tư, khuyến nghị giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. OKX không đảm bảo tính chính xác, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của thông tin đó và thông tin đó không được coi là đề nghị mua hoặc bán Tài sản số. Người dùng tự chịu trách nhiệm xác định xem bất kỳ Giao dịch nào có phù hợp hay không.

6.24 Bằng việc mở Tài khoản, Người dùng chấp nhận rủi ro khi giao dịch Tài sản số. Khi tham gia bất kỳ Giao dịch nào, Người dùng tuyên bố rằng họ đã, đang và sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện đánh giá và điều tra độc lập của riêng mình về các rủi ro của từng Giao dịch và Tài sản số cơ sở.

6.25 Bằng việc sử dụng dịch vụ của OKX, mỗi Người dùng tuyên bố rằng họ có đủ kiến thức, sự tinh tế về thị trường, lời khuyên chuyên nghiệp và kinh nghiệm để tự đánh giá giá trị và rủi ro của bất kỳ Giao dịch hoặc bất kỳ Tài sản số cơ sở nào trước khi mở Tài khoản.

6.26 Mỗi Người dùng phải đảm bảo rằng họ tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp, nếu cần, có tính đến mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro.

6.27 Mỗi Người dùng phải nhận thức đầy đủ về các đặc điểm và rủi ro cụ thể liên quan đến Tài sản số cụ thể mà Người dùng dự định giao dịch.

Tính sẵn có của tài sản số

6.28 Khả năng Người dùng mua Tài sản số bằng Nền tảng OKX có thể phụ thuộc vào sự tồn tại của một đối tác sẵn sàng bán cùng một Tài sản số (và ngược lại). Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của OKX. OKX không đảm bảo về thời gian hoặc tính sẵn có của khả năng mua hoặc bán Tài sản số thông qua Nền tảng OKX.

6.29 Giá trị của Tài sản số có thể bắt nguồn từ việc Người dùng tiếp tục sẵn sàng giao dịch Tài sản số để lấy Tài sản số, điều này có thể dẫn đến khả năng mất vĩnh viễn và toàn bộ giá trị của một Tài sản số cụ thể nếu thị trường dành cho nó biến mất. Các thị trường ít giao dịch hoặc kém thanh khoản có nguy cơ thua lỗ tiềm ẩn cao hơn do tính biến động tăng cao và Người dùng không thể thiết lập hoặc thanh lý các vị thế Tài sản số khi họ muốn, ở mức giá có lợi hoặc hoàn toàn không.

6.30 Tài sản số có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động theo dự kiến do những thay đổi được thực hiện đối với hoặc sử dụng công nghệ cơ sở liên quan, bao gồm cả cách thức tấn công mạng. Những thay đổi như vậy có thể làm giảm giá trị của vị thế Tài sản số của Người dùng và/hoặc phân phối giá trị của vị thế Tài sản số của Người dùng cho một Tài sản số khác.

6.31 "Fork" đề cập đến việc nâng cấp mã của mạng lưới blockchain, chẳng hạn, có thể xảy ra do bất đồng giữa các bên liên quan về việc cập nhật giao thức của Tài sản số hoặc từ một nỗ lực có chủ ý nhằm hoàn nguyên lịch sử blockchain về một điểm trước một cuộc tấn công mạng. Một Hard Fork có thể dẫn đến sự phân tách vĩnh viễn từ phiên bản trước của blockchain và sẽ tạo ra Tài sản số mới một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của một fork nằm ngoài tầm kiểm soát của OKX. Việc cung cấp Tài sản số là kết quả của một fork hoặc các thay đổi tương tự đối với giao thức của Tài sản số và khả năng cung cấp Dịch vụ của OKX cho Tài sản số mới phát sinh do đó có thể phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của OKX. OKX không sở hữu hay kiểm soát bất kỳ giao thức nào được sử dụng liên quan đến Tài sản số và các mạng lưới liên quan. Theo đó, OKX không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các giao thức đó hoặc bất kỳ thay đổi nào về giá trị của bất kỳ Tài sản số nào (cho dù là kết quả của một fork hay bất kỳ thay đổi tương tự nào đối với Giao thức của Tài sản số hay cách khác) và OKX không đảm bảo về tính bảo mật, chức năng hoặc tính khả dụng của các giao thức đó.
(a) all rights, title and interest in the Services and associated software, Website and technology, including all intellectual property rights therein, are and shall remain with the Parties;

(b) no right or interest in the Services is conveyed other than the limited licenses granted herein;

(c) the Services are protected by the copyright and other intellectual property laws;

(d) all rights not expressly granted in these Terms are reserved.

(e) We have the right to inquire, freeze or deduct the items and accounts of the user in accordance with the requirements of any applicable judicial organizations, administrative organizations and military organizations, including but not limited to public security organizations, procuratorial organizations, courts, customs, tax authorities and so on.

9 USER OBLIGATIONS

9.1 You shall not register multiple accounts for any purpose.

9.2 You may not use another user’s accounts.

9.3 You must not use this Website or the Services in any way that causes, or may cause, damage to this Site or impairment of the availability or accessibility of this Website; in connection with any illegal fund for payment and settlement including, but not limited to, payment by illegal means like fictitious transactions, false price, transaction refund and so on; illegal cash-out activity via entity bank settlement accounts; illegal fund transfer from the bank settlement account of an entity to an individual account; illegal check cash-out activity; or for any unlawful, illegal, fraudulent or harmful purpose or activity under Applicable Laws and Regulations. You agree to indemnify and hold Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazil, OKX Bahamas and their officers, directors, shareholders, predecessors, successors in interest, employees, agents, subsidiaries and affiliates, harmless from any demands, loss, liability, claims or expenses (including attorneys’ fees) made by any third party against Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazil, OKX Bahamas, or its affiliates due to or arising out of or in connection with You’ use of this Website or Services.

9.4 You are prohibited in any form from utilizing the Website to engage in illegal activities. Without the authorization or permission of OKX, you shall not use any of the commercial activities in the name of this Website or in any form of the Website as a place, platform or medium for engaging in commercial activities.

9.5 You shall comply with all laws and regulations, and bear the responsibility and legal consequences of any their own actions involving the Website and Services. In addition, you shall not infringe the legitimate rights and interests of any third party. Additionally, if OKX suffered losses as a result of your actions, OKX has the right to recover losses from you via legal actions or other means.

9.6 If you violate any obligation above, OKX has the right to take all necessary measures directly, including but not limited to deleting the content posted by you, canceling the customer star rating and honor, freezing the your balance, pausing or seizing your account and illegal gains, and prosecution.

10 FEES

10.1 Fees may be incurred for part of the Services provided by us to you. By using our Services, you agree to incur these fees.

10.2 OKX has the right to set and modify its fee structure at its discretion. We may also start charging fees on free services. Any fee changes shall be announced in advance.

10.3 If you do not agree with any fees charged, you may stop using one or more of the Services immediately. You are still responsible for any fees incurred up to the date of termination of the Services.

10.4 Unless otherwise stated or agreed, you agree that we have the right to automatically and without prior notice deduct the above-mentioned service fees directly from the assets of your account.

10.5 If you do not pay in full and on time, we reserve the right to interrupt, suspend or terminate your account.

11 CHANGE, INTERRUPTION, TERMINATION, AND DISCONTINUANCE OF SERVICES

11.1 Service Change and Interruption: we may change the Services and/or may also interrupt, suspend or terminate the Services at any time with or without prior notice.

11.2 Service Discontinuance and Termination: we reserve the right, at our sole discretion, to discontinue or terminate the services provided to you without notice, temporarily or permanently, including, but not limited to, in the following cases:

(a) if the personal information you have provided is not true, complete, accurate, or is inconsistent with the information provided at the time of registration and you have failed to provide reasonable proof (please remember, according to the Applicable Laws and Regulations you should submit true, complete and accurate information);

(b) if You violate the Applicable Laws and Regulations;

(c) if You/ Your Account(s) violate any terms and conditions of these Terms, and any other policies, rules, regulations, user agreements, or programs of OKX, including but not limited to the OKX AML Program;

(d) if required by any provisions of Applicable Laws and Regulations, or by the relevant Competent Authorities;

(e) for reasons relating to investigations under Clause 7.7 of these Terms; or

(f) for security reasons, or other necessary circumstances, in order to protect Your Account(s) from unauthorised access, among other things, as determined at our sole discretion.

12 UNCLAIMED PROPERTY

Obligations of OKX

If you have any assets held by OKX in your Account and OKX is unable to contact you and has no record of your use of the Services for a period of time exceeding not less than twelve (12) months or, in certain jurisdictions, the period of time required by applicable laws or regulations in relevant jurisdiction(s), OKX may be required to report these funds as unclaimed property in accordance with the Applicable Laws and Regulations. OKX will use reasonable endeavors to locate you using the contact information available to OKX.

12.1 If OKX is unable to locate you, OKX reserves the right to:

(a) close your Account and terminate these Terms; and

(b) deliver all assets as unclaimed property as it may be directed by the Competent Authorities or any court of competent jurisdiction.

12.2 If we receive any document(s) confirming your death or other information leading OKX to believe that you have died, OKX reserves the right to freeze your Account.

12.3 Your Account will be unfrozen either:

(a) when your designated fiduciary has opened a new Account, as further described in clause 12.5 below, and the entirety of your Account has been transferred to such new account, or

(b) OKX has received proof in a form satisfactory to us that you have not died.

12.4 If OKX has reason to believe you may have died but does not have proof of your death in a form satisfactory to OKX, you authorize OKX to make enquiries, whether directly or through third parties, that we consider necessary to ascertain whether you have died. Upon receipt by OKX of proof satisfactory to OKX that you have died, the fiduciary you have designated in a valid will or similar testamentary document will be required to open a new Account.

12.5 If you have not designated a fiduciary, then OKX reserves the right to treat as your fiduciary any person entitled to inherit your Account, as determined by OKX upon receipt and review of the documentation that OKX, in its sole and absolute discretion, deems necessary or appropriate, including (but not limited to) a will, a living trust or other similar documentation, or an order designating a fiduciary from a court having competent jurisdiction over your estate.

12.6 In the event OKX determines, in its sole and absolute discretion, that there is uncertainty regarding the validity of the fiduciary designation, OKX reserves the right to require an order resolving such issue from a court of competent jurisdiction before taking any action relating to your Account.

Expenses

12.7 OKX shall be entitled to deduct from any Fiat Currency all costs and expenses incurred in connection with this Clause 12.

13 COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL LAWS AND TAXES

13.1 It is your sole responsibility to determine whether, and to what extent, any taxes apply to any transactions you conduct through the Services, and to withhold, collect, report and remit the correct amounts of taxes to the appropriate tax authorities. You agree that we do not provide legal or tax advice and are not responsible for determining whether taxes apply to your transactions, or for collecting, reporting, withholding or remitting any taxes arising from any transactions. It is highly advisable that you consult your lawyer/ professional tax adviser to determine your obligations and your tax status in your home jurisdiction.

13.2 Additionally, you agree to comply with all relevant laws of the Seychelles, the Bahamas, Brazil and Hong Kong, and any relevant laws and regulations in any other applicable jurisdiction(s). Regarding the prevention of terrorist financing and anti-money laundering (“AML”), and also compliance with laws and regulations in any applicable jurisdiction(s) more generally, we will work with the Competent Authorities and local, regional, national and multi-national authorities around the world as required, and may provide any information associated with You to such authorities. We may also access and disclose information we stored associated with You to external third parties if, in our sole discretion, we believe doing so is required or appropriate to: comply with relevant law enforcement or national security requests and legal procedure in any applicable jurisdiction(s), such as a court order or a subpoena; protect your, our, or others’ rights, property, or safety; enforce our applicable service terms, user agreement, trading rules, operational rules, policies or any other agreements; collects amounts owed to us; or assist with an investigation or prosecution of suspected or actual illegal activity.

13.3 When using our Services, you acknowledge, represent and undertake and agree that all your actions on and off this Site are made in a legal and proper manner and your sources of Digital Assets and fiat currency are not from illegal activities. If in our sole discretion we believe that You are in breach of the above representation and undertaking, we may discretionarily or in coordination with local law enforcement authorities seize, freeze, restrict or close-out Your Account(s) and any fiat currency and Digital Assets held on your Account(s).

14 PRIVACY POLICY

14.1 Please refer to our Privacy Policy Statement for information about how we collect, use, and share your information.

15 LIMITATION OF LIABILITY, WARRANTIES AND INDEMNIFICATION

Exclusion of liability

15.1 Neither OKX nor any of its Related Parties shall be liable for any Loss arising, directly or indirectly, from:

(a) any dispute between you and one or more other Users;

(b) any Losses arising from your breach of these Terms;

(c) any Losses arising from your violation of any Applicable Laws and Regulations; or

(d) any act or omission by a third party with access to your Account,

and you hereby release and waive any right to claim any such Loss from OKX and/or its Related Parties.

Limitation of liability

15.2 To the fullest extent permitted by the Applicable Laws and Regulations, the total aggregate liability of OKX for Losses that the User may suffer arising out of, or in connection with the information or material provided by or on behalf of OKX and its Related Parties on the Website shall be limited to a maximum aggregate value of USD100.

15.3 To the fullest extent permitted by the Applicable Laws and Regulations, the total aggregate liability of OKX for Losses, arising out of an individual claims or series of claims, incurred by:

(a) an Applicant arising out of, or in connection with an application;

(b) You arising out of, or in connection with:

(i)the Services;

(ii)any performance or non-performance of the Services;

(iii)any information or material provided by, or on behalf of, OKX and/or its Related Parties (other than information or materials referred to in Clause 15.3); or

(iv)any other breach of these Terms,

shall be limited in aggregate to the lower of:

(a) USD 100; or

(b) the total fees paid by the User to OKX in respect of the Services during the preceding twelve (12) month period (the “Cap”).

15.4 Where a claim arises in relation to a specific Trade, the total liability to the User, of OKX, its shareholders, affiliates or services providers, and their respective officers, directors, employees, agents or representatives shall be limited to the purchase / sale amount of the Trade in dispute by reference to the price for such Trade at the time it took place or ought reasonably to have taken place and in any case subject to the Cap.

15.5 In no event shall OKX and/or OKX’s Related Parties be liable to you for any Indirect Losses.

15.6 Nothing in these Terms shall limit OKX and/or OKX’s Related Parties liability to you resulting from OKX’s:

(a) fraud or fraudulent misrepresentation;

(b) deliberate misconduct; or

(c) for death or personal injury resulting from their actions.

15.7 Any exclusions or limitations of liability contained in this Clause 15 shall not limit OKX’s liability which cannot be excluded or limited under the relevant Applicable Laws and Regulations.

Force Majeure Events

15.8 Neither party shall be liable for any delay or failure to perform any of their obligations under these Terms caused by a Force Majeure Event.

Indemnification

15.9 To the fullest extent permitted by the Applicable Laws and Regulations, you agree to indemnify, hold harmless and promptly defend OKX and OKX’s affiliates and associates (including our and their respective agents (if any) and the shareholders, directors, officers and employees of OKX and OKX’s affiliates and associates) (each an “Indemnified Party”) from and against any and all losses arising from or in connection with any third-party claims, losses, liabilities, damages, judgments, penalties, fines, costs and expenses of whatever kind (including professional fees and reasonable attorney’s fees) which may be suffered or incurred by any of the Indemnified Party arising out of or related to:

(a) your (or any of the User’s Authorised Representatives’) use of or conduct in connection with the Account or the Services;

(b) your failure to perform any of your obligations under these Terms;

(c) a breach by you and/or OKX’s enforcement of the Terms connected to the breach;

(d) your violation of any Applicable Laws and Regulations;

(e) your violation of the rights of any third party;

(f) any third party claim related to your use of the Service(s);

(g) any false, inaccurate, misleading or deceptive information provided by you to OKX in the course of OKX providing you with the Services under these Terms;

(h) any investigation, claim, suit, action or other proceeding against us relating to or arising out of your use of the Service(s) by a governmental authority or regulatory or self-regulatory agency or organization in any applicable jurisdiction(s); or

(i) any breach by the User of any of the representations, warranties and undertakings made by the User to us under these Terms.

15.10 If you are obligated to indemnify OKX or any of its Related Parties pursuant to this Clause 15.10, OKX will have the right, in its sole discretion, to control any action or proceeding and to determine whether it wishes to settle and, if so, on what terms.

Disclaimer of warranties

15.11 The Services and any information or materials provided by OKX are provided on an “as is” and “as available” basis. OKX expressly disclaims and the User waives any and all warranties of any kind, whether express or implied, including, without limitation:

(a) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and/or non-infringement; and

(b) warranties arising from the course of performance, course of dealing or usage in trade.

15.12 Without limiting Clause 15.11, the User acknowledges that:

(a) OKX does not represent or warrant that the Services, any interface used to access the Services, the Website or any information or materials provided or made available by OKX are accurate, complete, reliable, current, error-free, free of viruses or other harmful components, or any other defects; and

(b) OKX does not guarantee that any Order will be executed, accepted, recorded or remain open.

15.13 Except for the express statements set forth in these Terms, you hereby acknowledge and agree that you have not relied upon any other statement or understanding, whether written or oral, with respect to its use and access by you of the Website and/or the Services.

15.14 You hereby understand and agree that OKX will not be liable for any Losses arising out of or relating to:

(a) any inaccuracy, defect or omission of any pricing information relating to a Digital Asset;

(b) interruption in any such data;

(c) any error or delay in the transmission of such information; and

(d) any damages incurred by another User’s actions, omissions or violation of these Terms.

15.15 OKX cannot ensure or warrant the security or confidentiality of information transmitted to OKX or received from OKX through electronic means, which includes the internet, wireless connection, email, phone, and SMS, since OKX has no way of ensuring that the transmission of such information is protected at all times. If you have reason to believe that your data is no longer secure, you should contact OKX at the email address, mailing address or telephone number published on the Website or as notified to the User from time to time.

16 VARIATION

16.1 OKX has the right to amend, replace, supplement or delete (each, an Amendment) these Terms or any part of these Terms.

16.2 OKX may provide Users with notice of an Amendment, unless it is impractical to do so (including but not limited to immediate changes being required to comply with Applicable Laws and Regulations or increased security measures being required due to potential security threats) or the User otherwise agrees.

16.3 If a User objects to an Amendment, the sole remedy for the User shall be to stop using the Services and close its Account. OKX has the right to:

(a) terminate this User Agreement with the User with immediate effect, in accordance with these Terms; and

(b) suspend the User’s access and use of the Services.

17 TRANSFER OF BUSINESS

17.1 In the event of a transfer of the whole of part of the business of OKX to any third party, the User consents to the transfer of the business relationship between the User and OKX, which includes but is not limited to the User’s:

(a) Account;

(b) Assets;

(c) liabilities; and

(d) Protected Data.

17.2 In the event that OKX is acquired by or merged with a third party entity, OKX reserves the right to transfer or assign the information collected from Users as part of the acquisition, merger, sale or other change of control.

18 DISCLAIMER

18.1 Network Service Provider: we, as a third party platform or "network service provider", do not guarantee the information and services provided in this Website can fully meet the needs of users. We shall not be liable for errors, insults, defamation, nonfeasance, obscenity, pornography, or blasphemy that may occur during the process of acceptance of the Parties’ web service.

18.2 Service Interruption: based on the special nature of the Internet, we do not guarantee that the service will not be interrupted. The timeliness and security of the service are also not guaranteed, and we do not bear the responsibility for any Service interruption which is not caused by us.

18.3 Safety of the Network: we try to provide a safe network environment to Users; however, we do not guarantee that the Website or its servers are free of viruses or other potentially harmful factors. Therefore, the user should use the industry’s recognized software to check and kill any virus in the files downloaded from the Website.

18.4 User Information: we are not responsible for the failure of preservation, modification, deletion or storage of the information provided by the user. Nor will we be liable for the typographical errors, negligence, etc. not intentionally caused by us. We have the right but no obligation to improve or correct any omission, error of any part of this Website.

18.5 Accuracy, Completeness, and Reliability of the Website: unless we have expressly agreed in writing, we shall not guarantee the accuracy, completeness, reliability of any content, such as, but not limited to, advertising on the platform in any manner on this Website. We are not responsible for any products, services, information or materials purchased or obtained by the user according to the content information on this Website. The user bears the risk of using the content of this Website.

18.6 User Opinion: the comments published by users of the Website are only on behalf of the users’ personal point of view. It does not mean that this Website agrees with their views or confirms their description. This Website does not bear any legal responsibility caused by any user comments.

18.7 Announcements: in regards to notices issued to the users, we will deliver these notices through a formal page announcement, station letter, e-mail, customer service phone call, SMS or regular mail delivery. We do not bear any legal responsibility for any winning, discount activities or information which are delivered by other channels.

18.8 Charges, Commissions, Transactions and Other Fees: we have the right to adjust the recharge, commission, transaction and other fees according to market conditions, and terminate any promotional efforts early.

19 GOVERNING LAW

19.1 The Terms, your use of the Services, any claim, counterclaim or dispute of any kind or nature whatsoever arising out of the Terms, directly or indirectly, shall be governed by, and construed in accordance with the laws of England and Wales without regard to the principles of conflicts of laws thereof.

20 JURISDICTION AND DISPUTE RESOLUTION

20.1 You acknowledge and agree that in the event of any dispute, controversy, difference or claim, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination of the Terms or any dispute arising out of or relating to the Terms (the “Dispute”), the parties shall first refer the Dispute to proceedings at the Hong Kong International Arbitration Centre (the “HKIAC”) in accordance with HKIAC’s Mediation Rules in force for the time.

20.2 If the Dispute has not been settled upon the signing of a settlement agreement within ninety (90) days following the filing of a request for mediation set forth in Clause 20.1, such Dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the HKIAC under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be the laws of the Hong Kong Special Administrative Region of People’s Republic of China (“Hong Kong”).

20.3 You agree that the seat of arbitration shall be Hong Kong. The number of arbitrators shall be three (3). We shall appoint one (1) arbitrator and you shall appoint one (1) arbitrator. The third arbitrator shall be appointed by the Chairman of the HKIAC. Such arbitrators shall be freely selected, and the parties shall not be limited in their selection to any prescribed list. The arbitration proceedings shall be conducted in English.

20.4 You agree that we shall not be required to give general discovery of documents, but may be required only to produce specific, identified documents which are relevant and material to the outcome of the Dispute.

20.5 Any arbitral award shall be final and binding upon the parties hereto and shall be enforceable in any competent court which has jurisdiction.

21 SEPARABILITY, COMPLAINTS AND MISCELLANEOUS

21.1 Separability: if any provision of these Terms is deemed to be unlawful, invalid or unenforceable for any reason, such provision shall be deemed to be divisible and shall not affect the legal effect of any other provision.

21.2 Complaints: if you have any complaints, feedback, or questions, please contact our Customer Service at Support Center. When you contact us, please provide us with your name and email address and any other information we may need to identify you, and the transaction on which you have feedback, questions, or complaints.

21.3 Miscellaneous: these Terms set forth the complete understanding of the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior understandings and communications relating thereto. No term or condition of any other document provided to us which is different from, inconsistent with, or in addition to the terms and conditions set forth herein will be binding upon the Parties. You represent and warrant that all information disclosed to us in connection with these Terms is true, accurate, and complete.

22 DEFINITIONS AND INTERPRETATION

Interpretation

22.1 In these Terms and unless otherwise specified, references to:

(a) “party” means either OKX or a User, and “parties” means both OKX and a User;

(b) “User” are to the natural or legal person of OKX who trade on the OKX Platform and to whom OKX provides its Services pursuant to these Terms, and who have agreed to these Terms;

(c) “writing” includes any record capable of being published, whether or not in electronic form;

(d) a “person”, whether capitalised or not, shall include a natural or legal person, as the context requires;

(e) “Clauses” and “Schedules” are to the clauses and schedules of these Terms respectively;

(f) “including”, “include” and “not limited to” or any similar expression in any phrase shall be construed as illustrative only and shall not limit the words preceding that term;

(g) a “day”, “week”, “month”, “year” are to be construed by reference to the Gregorian calendar;

(h) an act or course of conduct shall include positive acts and omissions;

(i) terms importing the singular include the plural and vice versa; and

(j) terms defined in the Applicable Laws and Regulations have the same meaning as in those Applicable Laws and Regulations.

22.2 Where a word or expression is given a particular meaning, other parts of speech and grammatical forms of that word or expression have a corresponding meaning.

22.3 The table of contents and the headings of Clauses and Schedules are provided for convenience only and shall not affect the interpretation of these Terms.

22.4 Unless otherwise defined in these Terms or unless the context requires otherwise, terms defined in the Applicable Laws and Regulations have the same meaning as in the Applicable Laws and Regulations.

22.5 Any translation of these Terms or other documents is provided for convenience only and may not accurately represent the information contained in the original English. In the event of inconsistency, the English language version of these Terms or other documents shall prevail.

Definitions
22.6 The words in the table shall have the following meanings attributed to them:


AccountAccount opened and maintained with OKX for the User to use the Services and to trade on the OKX Platform, including any Digital Asset sub-account that reflects a User’s Digital Asset balance. In the context of these Terms, "Your Account" means your Account and/or any Account for which you have control or access to, or if you are a representative, attorney or for which you hold a similar authority or role.

Additional Services

Futures, Options, Index Tracker and Margin Lending offered by Aux Cayes FinTech Co. Ltd., a Seychelles registered company

AML Program

Program to reasonably prevent money laundering and terrorist financing through a risk-based, multi-layer control system.

API

Application Programming Interface which is a connectivity function that allows a User to operate its Account on the OKX Platform without using the Website.

Applicable Laws and RegulationsThe laws, regulations and rules of any Competent Authority that apply to OKX, the OKX Platform and/or OKX Users, as enacted, replaced, amended, extended, consolidated, substituted and/or re-enacted from time to time in any relevant jurisdiction(s).

Applicant

Person who makes an application to open an Account with OKX to trade on the OKX Platform.

Asset

Digital Asset or Fiat Currency

Competent AuthoritiesAny governmental, regulatory, judicial, law enforcement or public authority, whether in Bahamas, Brazil, Hong Kong, the Seychelles or any relevant jurisdictions, which have jurisdiction over the activities of OKX, the OKX Platform or any Users.

Contract

Contract For Differences

Customer Service

Team that provides timely responses and resolutions for our customers and prospective customers concerning questions, feedback, or complaints

Darknet

Hidden service markets or any other service or website that acts as a marketplace for illegal goods

Digital Assets

Any digital asset which is based on the cryptographic protocol of a computer network that may be (i) centralized or decentralized, (ii) closed or open-source, and (iii) used as a medium of exchange and/or store of value. Furthermore, a Digital Asset is expressed as a unit; capable of being transferred, stored, and traded on a peer-to-peer basis with or without conditions or limitations; and approved by OKX for use in connection with the Exchange from time to time. For the avoidance of doubt, any Digital Asset that: (x) is transferred on any additional layer on top of a blockchain relating to another Digital Asset or any side chain; or (y) is a derivative of another Digital Asset, has enhanced features or functionality that supplements or interacts with another Digital Asset; is to be treated as a distinct Digital Asset from such other Digital Asset, and its use in connection with the Services will be subject to OKX’s approval. Digital Assets also include NFTs and other digital collectibles.

Enhanced Due Diligence

Program whereby Users who have been designated as high risk undergo enhanced scrutiny and diligence.

Event of Default

Any of the following events:

(a) you stop or suspend payment of any of your debts, loans, line of credit, facility or any equivalence, or is unable to, or admits your inability to, pay your debts, loans, line of credit, facility or any equivalence as they fall due;

(b) you commence negotiations, or enter into any composition, compromise, assignment or arrangement, with one or more of your creditors with a view to rescheduling any of your indebtedness (because of actual or anticipated financial difficulties);

(c) a moratorium is declared in respect of any of your indebtedness;

(d) any action, proceedings, procedure or step is taken in relation to:

(i) your indebtedness, insolvency, bankruptcy, judicial management, winding up, dissolution, administration or reorganisation (using a voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise), as may be applicable (each, an "Insolvency Event");

(ii) the suspension of payments or a moratorium in preparation, anticipation or respect of any Insolvency Event;

(iii) a composition, compromise, assignment or arrangement with any of your creditors;

(iv) the appointment of a liquidator, receiver, administrative receiver, trustee, judicial manager, administrator, compulsory manager or other similar officer over you or any of your assets (or if applicable, business); or

(v) the protection of your creditors' rights.

(e) the value of your assets is less than the value of your liabilities (taking into account contingent and prospective liabilities);

(f) you breached any provision in these Terms;

(g) if you are not a natural person, you cease or threaten to cease your business;

(h) you become unable to legally perform or comply with any obligation under these Terms;

(i) a distress, attachment, execution, expropriation, sequestration or other analogous legal process is levied, enforced or sued out on, or against, your assets and is not discharged or stayed within 21 days;

(j) any security in respect of indebtedness on or over your assets ("Security") becomes enforceable;

(k) any Security, which may include but is not limited to a Margin:

(i) ceases to be in full force and effect; or

(ii) is alleged by the relevant secured creditor to be ineffective;

(l) you repudiate, rescind or show an intention to repudiate or rescind any financing agreement which you are a borrowing party to; and/or

(m) any event occurring in relation to you that is analogous to those set out in the foregoing provisions under this definition in any jurisdiction.

Fiat Currency

Government-issued currency that is designated as legal tender in its country of issuance through government decree, regulation or law.

Fill

Complete or partial matching of two Orders on the OKX Platform which results in a Trade and Filling or Filled shall be construed accordingly.

Financial CrimeMoney laundering, terrorist financing, evasion of economic sanctions, tax evasion, bribery and corruption, including but not limited to the crimes of money laundering and terrorist financing, and behaviour which may amount to "Market Abuse", as defined under Applicable the Laws and Regulations as may be applicable to OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil or Aux Cayes as the case may be and as amended from time to time.

Force Majeure Event

Event beyond the reasonable control of OKX or a User which prevents or substantially hinders OKX or the User from complying with any of their obligations, including but not limited to:

(a)acts of God, fire, storm, tempest, explosion, flood, earthquake, subsidence or any other natural physical disasters;

(b)acts of war, terrorism, riots, civil commotion, military action, insurrections, rebellions or revolutions and any other similar acts;

(c)pandemics or epidemics;

(d)failures or interruptions in power, communication channels, hardware, software, Internet connections and information systems;

(e)acts of state or government, political interference, sanctions and embargos

(f) any other similar acts or events, disruptions, errors, distortions or delays,

provided such events are not the result of a party's fraud, gross negligence or wilful default.

Futures

Legal contracts to buy or sell cryptocurrency at a later date

Hard Fork

Occurs when a blockchain protocol is radically changed such that it becomes incompatible with older versions. Parties taking part in transactions on the old blockchain must upgrade to the new one in order to continue validating transactions. However, the parties that do not upgrade may continue to support and validate transactions on the older blockchain protocol separately. A Hard Fork can be planned, or unplanned (contentious).

Indirect Losses

Any loss related in any way to special, indirect, incidental, exemplary, punitive, multiple or consequential Loss including Loss of business or opportunity, customers or contracts, Loss of overheads, management or staff time, Loss of anticipated profits or revenue or other financial benefit, Loss of use of hardware or software, Loss of data or information or corruption of data (including Loss arising out of or relating to any inaccuracy, defect or omission of digital currency price data; any error or delay in the transmission of such data; and / or any interruption in any such data), or Loss from business disruption, Loss of reputation or goodwill, regardless of whether:(a)a Party has been advised of the possibility or likelihood of recovery of such Loss; or

(b)arising under contract, tort, strict liability or any other theory of law.

Losses

Any claim, demand, action, proceeding, liability, expense (including legal and professional expenses), cost, charge, injury, damages, fine, penalty or diminution of value.

Margin

Amount of money you are required to pay in order to open and maintain a Trade as described in Clause 1 above

Margin Lending

Peer to Peer lending service allowing users to borrow/lend Digital Assets to one another and earn rewards

Natural Person

Any individual and their estate and personal representatives.

Notice

A binding communication issued by OKX to the Users, informing the Users of specific matters of relevance with respect to the proper functioning of the OKX Platform and the User’s use of the Services, including but not limited to changes to the policies, fees or any other relevant matter, as may be required from time to time.

Notice of Arbitration

Document that signifies a party’s intent to submit a dispute to one or more arbitrators who make a binding decision on the dispute

OKXEither OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil or Aux Cayes as the case may be for their respective Users.

OKX Platform

The online platform accessed either at okx.com or via the mobile app that is operated by OKX to Trade Digital Assets.

Order

An instruction in relation to a Trade.

P2P

Peer to Peer matching service, allowing users to exchange their Fiat Currency and Digital Assets with each other.

Prohibited Business

Prohibited businesses set out in Clause 3.

Related PartiesOKX and any of OKX’s business affiliates, shareholder groups, or subsidiaries including OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil and Aux Cayes.

Restricted Locations

Locations in which OKX offers no or only limited services, as indicated in Section 2.2 and may be updated from time to time according to OKX.

Risk Statement

Statement made by OKX to the Users in relation to the risks involved in trading on the OKX Platform as set out in Clause 6

Services

Services provided by OKX to its Users under these Terms, including trading on the OKX Platform and the custody of Users’ Digital Assets.

Spot Services

Spot transactions in Digital Assets through (a) C2C (Peer-to-Peer) or (b) Centralised exchange platform offered by OKX

Stop Order

Refers to the stop loss function as described in Clause 6.55

Terms

These Terms of Service and all schedules, product details, any ancillary documents referred to herein and any amendments thereto. For the avoidance of doubt, this agreement supersedes and replaces any previous customer agreement in force between you and us

Trade

Transaction on the OKX Platform which results from the Fill of two Orders

User

User of OKX who agreed to these Terms to be binding, and who receives the Services which OKX provides to its Users under these Terms.

Website

OKX.com and associated application program interfaces or mobile applications