background

Bằng Chứng Dự Trữ

Tại OKX, chúng tôi giữ khoản dự trữ 1:1 đối với tất cả tài sản của khách hàng trên nền tảng và cho bạn đầy đủ thông tin minh bạch về các khoản dự trữ của chúng tôi cũng như tài sản của bạn.

Tại sao Bằng Chứng Dự Trữ lại quan trọng

Tại sao Bằng Chứng Dự Trữ lại quan trọng

Trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là luôn đảm bảo an toàn, bảo mật khoản tiền của bạn. OKX luôn duy trì dự trữ 1:1 và tự hào về danh tiếng bảo mật đã có từ lâu của chúng tôi. Hiện chúng tôi trao quyền cho bạn với tính minh bạch rõ ràng hơn bao giờ hết thông qua Bằng Chứng Dự Trữ (PoR).

Lượng nắm giữ ví trên chuỗi on-chain của chúng tôi được công khai nên bạn luôn có thể xác minh tiền của người dùng được đảm bảo 1:1 bằng tài sản thực bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng thường xuyên công khai kết quả kiểm tra Bằng Chứng Dự Trữ, giúp bạn dễ dàng xác minh tài sản của mình được giữ an toàn trong các khoản dự trữ của chúng tôi.

Tại OKX, chúng tôi sử dụng tỷ lệ dự trữ để đánh giá xem dự trữ tài sản của chúng tôi đã đủ hay vượt mức. Bạn có thể truy dự trữ OKX để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của tỷ lệ này.

BTC
Bitcoin
BTC
105%
Lượng nắm giữ tài sản người dùng OKX
117.682
Tài sản ví OKX
123.914
ETH
Ethereum
ETH
105%
Lượng nắm giữ tài sản người dùng OKX
1.178.993
Tài sản ví OKX
1.233.714
USDT
Tether
USDT
101%
Lượng nắm giữ tài sản người dùng OKX
2.955.696.824
Tài sản ví OKX
2.979.866.301
Ngày kiểm tra gần nhất: 10:00:00, 18/01/2023 (UTC+8)

Cách thức hoạt động ra sao?

Bằng Chứng Dự Trữ là một phương pháp kiểm toán phổ biến được sử dụng để đảm bảo bên giám sát nắm giữ đủ vốn để bảo hộ tất cả các tài sản được giữ trên sàn giao dịch của bên giám sát.

Có 3 bước chính để xác minh kết quả kiểm tra:

1) Chúng tôi sử dụng phương pháp xác minh được gọi là "Cây Merkle" (cây Merkle), một cấu trúc dữ liệu được thiết kế để mã hóa dữ liệu an toàn, nhằm xác minh tất cả tài sản của người dùng được giữ trên sàn giao dịch.

2) Chúng tôi xác minh quyền sở hữu của mình đối với các địa chỉ ví on-chain OKX và tổng lượng nắm giữ ví OKX.

3) Cuối cùng, chúng tôi xác minh tỷ lệ dự trữ bằng cách so sánh tổng lượng nắm giữ tài sản của người dùng và tổng tài sản trên sàn giao dịch từ các địa chỉ ví on-chain của chúng tôi.

Cách xác minh xem tài sản của bạn có được thêm vào cây Merkle hay không

Cách xác minh xem tài sản của bạn có được thêm vào cây Merkle hay không
Ảnh chụp nhanh được chụp từ tất cả các tài khoản Giao dịch, tài khoản Quỹ và tài khoản Phát triển của người dùng đủ điều kiện và mỗi người dùng được cấp một ID băm người dùng ẩn danh duy nhất. Tổng số dư tài sản của mỗi người dùng trở thành một "lá Merkle" trên cây Merkle. Kết hợp tổng lượng tài sản của tất cả người dùng của chúng tôi sẽ tạo ra "gốc Merkle", một chữ ký mã hóa đại diện cho tất cả lượng nắm giữ của người dùng.

Cây Merkle là một cây băm nhị phân được thiết kế để phát hiện bất kỳ thao tác hoặc giả mạo dữ liệu nào. Nếu có thay đổi đối với tài sản của người dùng, thay đổi sẽ được phản ánh trong gốc Merkle. Cơ chế này đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối của dữ liệu.

Các xác minh quyền sở hữu địa chỉ ví và tài sản của OKX
Chúng tôi đã ra mắt danh sách các địa chỉ ví để bạn kiểm tra tài sản OKX được lưu trữ trên on-chain. Những địa chỉ này gồm thông tin có chữ ký, “Đây là địa chỉ OKX”, xác nhận quyền sở hữu của chúng tôi. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ bên thứ ba hoặc “Xác Minh Địa Chỉ” mã nguồn mở do OKX cung cấp để xác minh quyền sở hữu của chúng tôi.

Cách xác minh tỷ lệ dự trữ tài sản OKX
So sánh tổng tài sản được giữ trong ví on-chain của OKX với tổng tài sản của người dùng từ gốc Merkle.

Nếu tổng số dư tài sản on-chain của chúng tôi lớn hơn hoặc bằng tổng số dư tài sản của người dùng, tỷ lệ dự trữ sẽ xác nhận OKX có Bằng Chứng Dự Trữ.

Lưu ý: kết quả kiểm tra là ảnh chụp nhanh số dư tài sản người dùng của chúng tôi tại thời điểm kiểm tra. Bất kỳ giao dịch tiếp theo nào sau thời gian chụp nhanh hoặc coin nằm ngoài phạm vi kiểm tra đều không được đưa vào.

Cách để tự xác minh Bằng Chứng Dự Trữ?

Xác minh xem tài sản của bạn có được thêm vào cây Merkle OKX hay không

 1. Để xác minh số dư tài sản trong tài khoản của bạn đã được đưa vào dưới dạng lá Merkle hay chưa, hãy đăng nhập vào tài khoản OKX, truy cập "Kiểm tra" để xem những lần kiểm tra gần đây, bấm "Chi tiết" để xem dữ liệu kiểm tra của bạn.

  step 1

 2. Bạn cũng có thể xác minh tài sản của mình trong cây Merkle bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn của chúng tôi. Nhận dữ liệu bạn cần để xác minh bằng cách bấm vào "Sao chép dữ liệu".

  step 2

 3. Sau khi bấm "Sao chép dữ liệu", dán và lưu dữ liệu như một tệp json, sau đó chạy công cụ xác minh OKX nguồn mở "Trình Xác Thực Merkle". Nếu dữ liệu vượt qua xác minh, tài sản của bạn đã được ghi lại trong ảnh chụp nhanh cây Merkle của chúng tôi.

  Nếu bạn vượt qua xác minh, kết quả "Đã vượt qua xác thực đường dẫn cây Merkle" sẽ được hiển thị như sau:

  step 3-1

  Nếu xác minh không thành công, kết quả "Xác thực đường dẫn cây Merkle không thành công" sẽ được hiển thị như sau:

  step 3-2

Tìm hiểu thêm

Xác minh quyền sở hữu địa chỉ ví và số dư OKX

Xác minh quyền sở hữu danh sách công khai các địa chỉ ví tiền mã hóa được chỉ định. Chúng tôi sẽ chia sẻ loại tiền mã hoá, số tiền, chữ ký và ký thông báo "Đây là địa chỉ OKX" bằng khóa riêng tư tương ứng. Sử dụng các công cụ xác minh của bên thứ ba hoặc Xác Minh Địa Chỉ của OKX.

Lấy BTC làm ví dụ, hãy làm theo các bước sau:


 1. Tải xuống thông tin địa chỉ ví công khai bằng cách sử dụng liên kết này, sau đó tải xuống các công cụ xác minh nguồn mở OKX từ github để bắt đầu quá trình xác minh.

 2. Mở tệp đã tải xuống và sao chép thông tin được đánh dấu trong ảnh dưới đây. Phải sao chép riêng chữ ký, tin nhắn và địa chỉ BTC.

  step 2

 3. Dán thông tin đó vào công cụ xác minh chữ ký bên thứ ba. Xác minh cả địa chỉ và chữ ký. Nếu vượt qua xác minh thì nghĩa là OKX sở hữu địa chỉ đó.

  Các công cụ bên thứ ba chỉ có thể xác minh quyền sở hữu một địa chỉ mỗi lần. Nếu bạn muốn xác minh đồng thời quyền sở hữu của tất cả các địa chỉ OKX, hãy sử dụng công cụ Xác Minh Địa Chỉ của OKX.

  step 3

 4. Sử dụng công cụ Kiểm tra số dư để xác minh số dư địa chỉ ví OKX bằng ảnh chụp nhanh số lượng các block riêng lẻ trong một blockchain tương ứng.

  step 4

Tìm hiểu thêm