Tăng sức mạnh với Earn on-chain

Đón nhận DeFi với các pool cho vay được sắp xếp hợp lý và các giao thức DeFi miễn phí
Tăng sức mạnh với Earn on-chain

Tất cả tiền mã hóa

Tiền tệ đơn
Tiền tệ kép
Tiền mã hóa
Giao thức
APY ước tính
Thời hạn
Hành động
ETHETH
Ethereum
3,87%
Linh hoạt
APEAPE
ApeCoin Staking
43,21%
Linh hoạt
LOOKSLOOKS
LooksRare
23,06%
Linh hoạt
TUSDTUSD
Yield
1,32% ~ 18,00%
Linh hoạt
LONLON
TokenLon
10,27%
7 ngày
GMXGMX
GMX
2,83%
Linh hoạt
DAIDAI
Compound
2,52%
Linh hoạt
Xem thêm
Giới thiệu về giao thức
Câu hỏi thường gặp
  • Tỷ lệ (APY) là gì?
    Khi dùng Earn, bạn sẽ nhận được tiền lãi từ gói đăng ký của mình. Nếu chọn sử dụng dịch vụ DeFi, bạn còn có thể kiếm được token thưởng. Thu nhập từ tiền lãi và tiền thưởng sẽ xác định tỷ lệ hoặc tỷ suất thu nhập năm (APY). Ngay khi thu được một số lợi suất, bạn có thể tính tỷ lệ ròng bằng cách sử dụng tổng tiền lãi hàng năm và lợi suất khai thác, cả hai yếu tố này đều thay đổi trong thời gian thực theo mức cung – cầu đối với dịch vụ và tài sản.
  • Khi nào thời gian tính/phân phối doanh thu bắt đầu?
    Thời gian tính/phân phối doanh thu cho các sản phẩm khác nhau có thể thay đổi. Đối với các sản phẩm DeFi, thời gian tính doanh thu là khoảng 10:00 (GMT+7) hàng ngày. Xin lưu ý rằng sự chậm trễ trong hoạt động trên chuỗi có thể ảnh hưởng đến thời gian tính. Doanh thu bao gồm số tiền lãi và token thưởng. Tiền thưởng được phân phối vào khoảng 11:00 (GMT+7) hàng ngày, còn tiền lãi được phân phối cùng vốn đầu tư vào ngày sau ngày mua lại. Cả tiền lãi và tiền thưởng đều được phân phối đến tài khoản của bạn.
  • Rủi ro là gì?
    OKX truy cập các giao thức DeFi của bên thứ ba và chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như hiển thị dự án và phân phối doanh thu. OKX không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về tài sản xảy ra vì các rủi ro tiềm ẩn như lỗ hổng bảo mật hợp đồng, sự cố xâm nhập hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch các nền tảng hay dự án DeFi của bên thứ ba.