Linh hoạtNEW

Cố định
Khoản vay còn hiệu lực

History

1. Chọn loại khoản vay

Khoản vay có Nhiều tài sản thế chấp

Thế chấp các tài sản khác nhau để vay và quản lý tài sản thế chấp của bạn trong một lệnh cho vay. 

Khoản vay có Một tài sản thế chấp

Thế chấp chỉ một tài sản và quản lý lệnh cho vay riêng.
2. Nhập số lượng để vay

Tối đa

currency icon

USDT

Khả dụng -- USDT

3. Chọn tài sản trong Tài khoản quỹ để thế chấp
Đăng nhập ngay và chọn tài sản để thế chấp
24H APY
1,00%
*Lưu ý: Sản phẩm này có lãi suất thả nổi, được xác định và cập nhật mỗi giờ.Historical APY
Số tiền thế chấp
$ --
LTV hiện tại

--

Lệnh gọi ký quỹ
--
Thanh lý
--

Quy trình vay

  Gửi yêu cầu khoản vay
  Nhận khoản vay
  Nhận tài sản thế chấp
Câu hỏi thường gặp
Linh hoạt
Cố định
  Which cryptos are supported for flexible-term loans?
  Chúng tôi hỗ trợ trên 10 đồng tiền mã hóa như BTC/ETH/USDT trong các khoản vay kỳ hạn linh hoạt. Bạn có thể tham khảo danh sách tiền mã hóa của chúng tôi.
  Khoản vay Linh hoạt có Nhiều tài sản thế chấp là gì?
  Khoản vay Linh hoạt là sản phẩm tài chính có lãi suất thả nổi và không có kỳ hạn cố định. Tiền vay của bạn sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của bạn và bạn có thể hoàn trả bất kỳ lúc nào.Với khoản vay có nhiều tài sản thế chấp, bạn có thể sử dụng tài sản thế chấp của các khoản vay hiện có để đảm bảo cho khoản vay mới. Chẳng hạn, giả sử bạn thế chấp BTC và ETH trị giá tổng cộng $1 triệu nhưng chỉ vay $500.000 USDT. Khi bạn muốn vay thêm $100.000 USDT, bạn không cần thêm bất kỳ tài sản thế chấp nào vì giá trị của tài sản thế chấp trước đó của bạn đủ để đảm bảo cho khoản vay mới.
  Đâu là điểm khác biệt giữa khoản vay có nhiều tài sản thế chấp và khoản vay có một tài sản thế chấp?
  Các loại tài sản thế chấp khác nhau khả dụng: Giả sử bạn nắm giữ BTC và ETH trong tài khoản và muốn vay USDT. Với khoản vay có một tài sản thế chấp, bạn chỉ có thể thế chấp BTC hoặc ETH để vay. Với khoản vay có nhiều tài sản thế chấp, bạn có thể thế chấp cả BTC và ETH để vay. Các cách quản lý tài sản thế chấp khác nhau: Với khoản vay có một tài sản thế chấp, một lệnh mới được tạo mỗi khi bạn vay. Với khoản vay có nhiều tài sản thế chấp, khoản vay và số tiền thế chấp (tính bằng USD) sẽ được thêm vào khoản vay trước đó. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng tài sản thế chấp của khoản vay hiện có để đảm bảo một khoản vay mới. Giả sử bạn thế chấp BTC và ETH trị giá tổng cộng $1 triệu nhưng chỉ vay $500.000 USDT. Khi bạn muốn vay thêm $100.000 USDT, bạn không cần thêm bất kỳ tài sản thế chấp nào vì giá trị của tài sản thế chấp hiện có của bạn đủ để đảm bảo cho khoản vay mới.
  Tại sao nên chọn Khoản vay Linh hoạt OKX?
  Với Khoản vay linh hoạt, bạn có thể đăng ký các sản phẩm Earn như Staking và Jumpstart bằng tiền mã hóa bạn vay thông qua thế chấp các tài sản hiện có. Tùy chọn rủi ro thấp này cho phép bạn hưởng lợi nhuận cao mà không khiến danh mục đầu tư của bạn phải chịu biến động thị trường.
  Tỷ lệ Khoản vay Theo Giá trị (LTV) là gì?
  Tỷ lệ LTV được tính bằng cách chia số tiền vay cho số tiền thế chấp. Tỷ lệ được biểu thị dưới dạng phần trăm. Nếu bạn thế chấp BTC và ETH trị giá tổng cộng $1 triệu và vay $600.000 USDT thì tỷ lệ LTV của bạn là 60/100 x 100%, bằng 60%.
  What’s the difference between flexible-term loans and fixed-term loans?
  • (1) Tiền mã hóa được hỗ trợ: Khoản vay kỳ hạn cố định chỉ hỗ trợ BTC và USDT, còn khoản vay kỳ hạn linh hoạt hỗ trợ trên 10 đồng tiền mã hóa.
  • (2) Interest calculation rules: Fixed-term loans accrue interest every daily on a fixed rate; flexible-term loans accrue and update interest every hour.
  • (3) Repayment rules: Fixed-term loans shall be repaid on time, and penalty applies for early repayments. Flexible-term loans can be repaid at any time, and no other fees are incurred for repayment.
  Làm thế nào để tính lãi nếu tôi gửi lệnh cho vay Bitcoin?
  Flexible-term loans generate interest every hour. Hourly interest equals the sum of principal borrowed and interest accrued multiplied by current interest rate
  How should I pay the loan interest after a successful borrowing?
  You can pay both the interest and principal at once upon repayment. You can also choose to pay interest first, and then the principal.

Thêm

  Tiền lãi khoản vay được tính như thế nào?
  Tiền lãi khoản vay được tính dựa trên ngày dương lịch (UTC+8). Tiền lãi sẽ được tính từ ngày vay thành công cho đến ngày trả nợ (nếu chậm hơn một ngày thì tiền lãi sẽ tính cho một ngày đó).
  Tiền lãi sau ngày quá hạn được tính như thế nào?
  Số tiền còn lại = số tiền tài sản thế chấp * số tiền vay theo giá đóng cửa * tiền lãi hàng ngày * số ngày vay-tiền vay * số ngày quá hạn * tiền lãi hàng ngày * 110%
  Trả nợ trước hạn có bị phạt không?
  Phí phạt trả nợ trước hạn = số tiền vay * lãi suất hàng ngày * (số ngày đầu tư dự kiến - số ngày đầu tư thực tế) * 50%
  Tôi phải làm gì nếu khoản vay quá hạn?
  Sau ngày đáo hạn, tiền lãi sẽ được tính theo lãi suất thỏa thuận 110%, quá hạn 3 ngày (ngày liên tiếp) sẽ bị buộc phải đóng vị thế, bán tài sản thế chấp sau khi trả nợ gốc và lãi cho bên cho vay, số tiền còn lại sẽ được trả lại cho người vay

Thêm