Giá tiền ảo hôm nay

Xem giá tiền điện tử (tiền mã hóa) mới nhất của hàng trăm tài sản số niêm yết trên OKX, cùng sự biến động giá hằng ngày và số liệu thống kê về vốn hóa thị trường. Bạn cũng có thể chọn "Giao dịch" cho bất kỳ đồng tiền mã hóa nào trong danh sách để truy cập thị trường OKX tương ứng và mua bán từng tài sản.

Theo mặc định, tiền ảo trên trang này sẽ được liệt kê theo mức vốn hóa thị trường (coin market cap) từ lớn đến nhỏ. Bảng giá tiền điện tử (tiền mã hóa) cũng có thể được sắp xếp theo "Biến động hôm nay", hiển thị biến động giá tài sản số trong 24 giờ, giúp bạn xem nhanh những đồng tiền tăng giá và rớt giá nhiều nhất trong ngày.

Đọc thêm
CoinGiá gần nhấtThay đổiVốn hoá thị trườngHành động
$29,890.00
+3.69%
+3.69%$569.12BGiao dịch|Chuyển đổi
$2,053.90
+4.57%
+4.57%$248.09BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.00
+0.10%
+0.10%$75.69BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
-0.06%
-0.06%$51.17BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.43
+5.41%
+5.41%$20.49BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.55
+10.53%
+10.53%$18.49BGiao dịch|Chuyển đổi
$52.64
+13.18%
+13.18%$17.76BGiao dịch|Chuyển đổi
$11.04
+11.85%
+11.85%$12.28BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+4.72%
+4.72%$11.81BGiao dịch|Chuyển đổi
$34.23
+15.16%
+15.16%$9.21BGiao dịch|Chuyển đổi
$29,899.50
+3.75%
+3.75%$8.51BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.71%
+7.71%$6.83BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-4.09%
-4.09%$6.77BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
-0.02%
-0.02%$6.03BGiao dịch|Chuyển đổi
$68.76
+6.20%
+6.20%$4.84BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.19
+8.02%
+8.02%$4.78BGiao dịch|Chuyển đổi
$5.02
+0.29%
+0.29%$4.70BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.68
+8.24%
+8.24%$4.65BGiao dịch|Chuyển đổi
$6.72
+10.47%
+10.47%$4.17BGiao dịch|Chuyển đổi
$208.87
+10.78%
+10.78%$3.99BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+7.52%
+7.52%$3.43BGiao dịch|Chuyển đổi
$7.28
+8.98%
+8.98%$3.40BGiao dịch|Chuyển đổi
$12.67
+6.41%
+6.41%$3.30BGiao dịch|Chuyển đổi
$11.14
+15.24%
+15.24%$3.26BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.46
+8.62%
+8.62%$3.14BGiao dịch|Chuyển đổi
$2.92
+7.71%
+7.71%$3.03BGiao dịch|Chuyển đổi
$161.25
+14.94%
+14.94%$2.93BGiao dịch|Chuyển đổi
$21.00
+5.97%
+5.97%$2.83BGiao dịch|Chuyển đổi
$8.42
+14.01%
+14.01%$2.40BGiao dịch|Chuyển đổi
$5.24
+10.16%
+10.16%$2.39BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.11
+9.35%
+9.35%$2.07BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.18
+11.18%
+11.18%$2.03BGiao dịch|Chuyển đổi
$8.69
+11.12%
+11.12%$2.03BGiao dịch|Chuyển đổi
$89.19
+4.57%
+4.57%$2.00BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-25.00%
-25.00%$1.96BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.26
+12.85%
+12.85%$1.89BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.53
+0.70%
+0.70%$1.86BGiao dịch|Chuyển đổi
$8.83
+8.62%
+8.62%$1.82BGiao dịch|Chuyển đổi
$22.24
+9.09%
+9.09%$1.75BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.89
+12.57%
+12.57%$1.68BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.36
+12.11%
+12.11%$1.67BGiao dịch|Chuyển đổi
$1,622.60
+13.31%
+13.31%$1.47BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.40
+7.26%
+7.26%$1.40BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.20
+33.80%
+33.80%$1.37BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.35
+5.95%
+5.95%$1.34BGiao dịch|Chuyển đổi
$105.73
+13.60%
+13.60%$1.32BGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
-0.11%
-0.11%$1.23BGiao dịch|Chuyển đổi
$88.01
+11.68%
+11.68%$1.21BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.40
+7.23%
+7.23%$1.13BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+2.57%
+2.57%$1.03BGiao dịch|Chuyển đổi
$52.68
+6.85%
+6.85%$1.01BGiao dịch|Chuyển đổi
$0.36
+10.78%
+10.78%$979.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
-0.08%
-0.08%$939.68MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.37
+21.74%
+21.74%$933.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.52
+18.59%
+18.59%$911.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.33%
+7.33%$802.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$15.40
+17.20%
+17.20%$771.33MGiao dịch|Chuyển đổi
$10.65
+9.06%
+9.06%$750.73MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+9.43%
+9.43%$734.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
+14.38%
+14.38%$711.34MGiao dịch|Chuyển đổi
$11.44
+5.53%
+5.53%$700.34MGiao dịch|Chuyển đổi
$6.82
+6.02%
+6.02%$681.30MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.73
+10.39%
+10.39%$677.59MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.52
+6.24%
+6.24%$666.79MGiao dịch|Chuyển đổi
$73.75
+7.33%
+7.33%$662.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$61.39
+9.41%
+9.41%$658.39MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
+9.31%
+9.31%$625.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.42
+10.09%
+10.09%$617.35MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.76
+12.77%
+12.77%$614.48MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.58
+12.12%
+12.12%$603.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.49
+10.26%
+10.26%$598.21MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+10.31%
+10.31%$592.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.41
+11.45%
+11.45%$550.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.08
+12.92%
+12.92%$539.89MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.94
+33.39%
+33.39%$539.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$36.01
+11.97%
+11.97%$504.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+6.66%
+6.66%$504.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$71.11
+10.17%
+10.17%$487.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+10.44%
+10.44%$479.20MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.47%
+5.47%$425.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.07
+9.81%
+9.81%$423.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+6.36%
+6.36%$412.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.29
+6.36%
+6.36%$401.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.95
+3.01%
+3.01%$390.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.43
+6.29%
+6.29%$390.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$15.06
+5.09%
+5.09%$383.99MGiao dịch|Chuyển đổi
$10,161.00
+5.70%
+5.70%$361.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.55
+9.53%
+9.53%$357.63MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.43
+16.52%
+16.52%$356.21MGiao dịch|Chuyển đổi
$22.94
+3.89%
+3.89%$340.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$19.16
+7.88%
+7.88%$335.57MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.23
+11.75%
+11.75%$332.14MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.39
+3.41%
+3.41%$331.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+13.43%
+13.43%$318.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+11.13%
+11.13%$305.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+15.80%
+15.80%$304.33MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+5.65%
+5.65%$302.90MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.39
+12.05%
+12.05%$300.63MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.68
-14.61%
-14.61%$287.08MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+14.89%
+14.89%$268.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.48%
+5.48%$266.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$21.40
+11.16%
+11.16%$265.05MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.26
+9.86%
+9.86%$255.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.32
+11.31%
+11.31%$253.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
+7.68%
+7.68%$246.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.98
+9.42%
+9.42%$243.63MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+15.63%
+15.63%$241.66MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.27
+11.79%
+11.79%$234.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$9.33
+7.36%
+7.36%$231.87MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.60%
+10.60%$220.93MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.54
+34.06%
+34.06%$218.22MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.20
+10.52%
+10.52%$209.27MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.49%
+1.49%$208.18MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.87
+12.05%
+12.05%$202.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.05
+12.32%
+12.32%$201.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$308.64
+5.69%
+5.69%$201.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+13.12%
+13.12%$196.89MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.04
+16.62%
+16.62%$196.75MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.03
+5.48%
+5.48%$191.06MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+3.47%
+3.47%$187.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+12.28%
+12.28%$185.08MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.25
+13.52%
+13.52%$179.87MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
+0.58%
+0.58%$174.25MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.64
+10.58%
+10.58%$167.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+9.94%
+9.94%$162.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+9.42%
+9.42%$159.92MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.16
+6.76%
+6.76%$159.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.64
+10.55%
+10.55%$155.60MGiao dịch|Chuyển đổi
$38.58
+6.69%
+6.69%$152.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+9.27%
+9.27%$149.27MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.20%
+8.20%$140.81MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+3.66%
+3.66%$137.79MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.29
+7.78%
+7.78%$137.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+5.44%
+5.44%$132.43MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+7.26%
+7.26%$131.24MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.18
+12.26%
+12.26%$116.52MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.50
+18.39%
+18.39%$113.81MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.78%
+11.78%$108.31MGiao dịch|Chuyển đổi
$9.64
+11.77%
+11.77%$104.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+17.37%
+17.37%$102.01MGiao dịch|Chuyển đổi
$6.25
+5.75%
+5.75%$98.72MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-0.99%
-0.99%$95.59MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.78
+14.68%
+14.68%$93.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.34
+10.97%
+10.97%$92.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.71
+30.47%
+30.47%$92.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$22.44
+8.77%
+8.77%$92.06MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.46
+7.38%
+7.38%$90.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$26.75
+18.36%
+18.36%$90.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.36
+3.03%
+3.03%$89.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.61
+0.79%
+0.79%$86.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$2,007.98
+4.08%
+4.08%$85.58MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.52
+19.44%
+19.44%$85.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.79
+17.96%
+17.96%$84.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$26.12
+11.19%
+11.19%$83.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+8.75%
+8.75%$82.11MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+15.71%
+15.71%$81.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.55
+3.99%
+3.99%$81.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.57
+16.53%
+16.53%$80.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$13.17
+9.74%
+9.74%$79.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.22
-5.52%
-5.52%$75.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.25
+17.06%
+17.06%$74.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.17
+9.49%
+9.49%$74.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
+13.24%
+13.24%$72.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.17
+12.46%
+12.46%$72.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.71
+10.05%
+10.05%$71.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
+15.65%
+15.65%$61.10MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.61
+16.14%
+16.14%$61.06MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+4.48%
+4.48%$60.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.68
+12.92%
+12.92%$59.01MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.63
+8.65%
+8.65%$58.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+3.44%
+3.44%$58.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$38.06
+3.70%
+3.70%$56.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.08%
+8.08%$55.69MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+4.47%
+4.47%$55.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+23.69%
+23.69%$54.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$19.68
+9.09%
+9.09%$53.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$7.54
+13.04%
+13.04%$52.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$481.00
+2.64%
+2.64%$51.78MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+7.90%
+7.90%$49.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$1,244.50
+18.28%
+18.28%$49.45MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.32
+24.70%
+24.70%$49.15MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.16
+7.80%
+7.80%$47.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$4.62
+9.69%
+9.69%$45.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+3.07%
+3.07%$45.68MGiao dịch|Chuyển đổi
$117.76
+11.75%
+11.75%$44.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$34.19
+11.29%
+11.29%$44.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+9.03%
+9.03%$43.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.01
+0.09%
+0.09%$42.52MGiao dịch|Chuyển đổi
$5.84
+16.33%
+16.33%$42.17MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.79%
+8.79%$40.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$27.71
+4.68%
+4.68%$40.29MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.62
+6.59%
+6.59%$39.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+14.07%
+14.07%$38.90MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.15
+12.78%
+12.78%$38.45MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.50
+12.55%
+12.55%$38.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.24
+10.74%
+10.74%$37.69MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.23
-0.90%
-0.90%$37.61MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+13.14%
+13.14%$37.39MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.60%
+11.60%$36.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.70
+8.17%
+8.17%$36.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.11
+11.19%
+11.19%$36.44MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.19
+2.19%
+2.19%$35.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.45%
+10.45%$33.42MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.39
+8.92%
+8.92%$33.18MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+6.45%
+6.45%$33.00MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.67
+8.95%
+8.95%$31.76MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.49
+2.29%
+2.29%$31.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+21.93%
+21.93%$29.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.46
+8.74%
+8.74%$29.21MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
+8.69%
+8.69%$27.97MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.07
+4.04%
+4.04%$27.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+5.25%
+5.25%$27.72MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.23
+10.44%
+10.44%$26.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.94
+16.53%
+16.53%$26.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.90
+16.93%
+16.93%$25.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.44%
+8.44%$24.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+2.56%
+2.56%$24.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$10.33
+16.98%
+16.98%$24.12MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.40
+14.28%
+14.28%$23.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+12.93%
+12.93%$23.42MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
+16.59%
+16.59%$22.74MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.53
-0.37%
-0.37%$22.70MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+19.90%
+19.90%$22.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+7.43%
+7.43%$22.40MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+4.80%
+4.80%$22.36MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.87
+1.88%
+1.88%$21.93MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.33
+45.95%
+45.95%$20.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.26
+16.88%
+16.88%$20.43MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+8.25%
+8.25%$19.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.27
+4.78%
+4.78%$18.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.19
+18.09%
+18.09%$17.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.17%
+7.17%$16.78MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+4.13%
+4.13%$16.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.15
+6.35%
+6.35%$15.61MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+24.15%
+24.15%$15.42MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.77%
+5.77%$15.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
+8.33%
+8.33%$14.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+10.61%
+10.61%$13.65MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+108.46%
+108.46%$13.08MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+3.20%
+3.20%$11.94MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.36
+10.43%
+10.43%$11.86MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.13
+8.53%
+8.53%$11.76MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+3.63%
+3.63%$11.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+28.63%
+28.63%$11.26MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
-20.87%
-20.87%$10.88MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.39%
+8.39%$10.57MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.94
+23.18%
+23.18%$10.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+9.01%
+9.01%$10.51MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+8.97%
+8.97%$10.32MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.34
+22.71%
+22.71%$10.04MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+6.78%
+6.78%$9.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+13.03%
+13.03%$9.80MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+21.93%
+21.93%$8.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+14.60%
+14.60%$8.95MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.16
+7.54%
+7.54%$8.23MGiao dịch|Chuyển đổi
$3.20
+22.81%
+22.81%$8.07MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+8.00%
+8.00%$7.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.08
+4.23%
+4.23%$7.28MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
+5.38%
+5.38%$7.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.16
+1.67%
+1.67%$7.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+4.75%
+4.75%$7.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+13.64%
+13.64%$6.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.46%
+10.46%$6.67MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+2.26%
+2.26%$6.35MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.19
+3.20%
+3.20%$6.32MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
-0.44%
-0.44%$5.83MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.34
+11.22%
+11.22%$5.77MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.33
+25.28%
+25.28%$5.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+14.70%
+14.70%$5.49MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+19.18%
+19.18%$5.08MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.17
+12.50%
+12.50%$4.73MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.12
+14.44%
+14.44%$4.21MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.15
+9.70%
+9.70%$4.17MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.04
-0.77%
-0.77%$4.16MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+13.35%
+13.35%$3.98MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+12.69%
+12.69%$3.91MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.90
-1.56%
-1.56%$3.90MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.20
+17.59%
+17.59%$3.85MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.18
+0.55%
+0.55%$3.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.10
+36.76%
+36.76%$3.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.60%
+5.60%$3.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+17.25%
+17.25%$3.32MGiao dịch|Chuyển đổi
$1.17
+2.63%
+2.63%$2.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.69%
+7.69%$2.84MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.58%
+7.58%$2.68MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+18.75%
+18.75%$2.62MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.78%
+5.78%$2.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.08%
+7.08%$2.54MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+6.16%
+6.16%$2.48MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+2.82%
+2.82%$2.46MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+9.71%
+9.71%$2.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+7.96%
+7.96%$1.94MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+15.78%
+15.78%$1.82MGiao dịch|Chuyển đổi
$2.05
+6.21%
+6.21%$1.70MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.05
+22.86%
+22.86%$1.64MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+22.50%
+22.50%$1.56MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+23.22%
+23.22%$1.55MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+9.71%
+9.71%$1.48MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-1.83%
-1.83%$1.47MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+5.55%
+5.55%$1.41MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+7.25%
+7.25%$1.37MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+187.87%
+187.87%$1.33MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+58.33%
+58.33%$1.24MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+4.65%
+4.65%$1.18MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.12%
+11.12%$1.14MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.44%
+5.44%$1.13MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+12.35%
+12.35%$1.09MGiao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+3.60%
+3.60%$1.02MGiao dịch|Chuyển đổi
$11.36
+8.60%
+8.60%$899,473.44Giao dịch|Chuyển đổi
$0.07
-0.84%
-0.84%$898,208.95Giao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+4.77%
+4.77%$860,042.35Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.54%
+11.54%$806,897.90Giao dịch|Chuyển đổi
$0.09
+3.61%
+3.61%$799,200.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+20.87%
+20.87%$742,500.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+11.66%
+11.66%$740,289.55Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.97%
+10.97%$720,156.04Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+6.73%
+6.73%$692,689.91Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+9.96%
+9.96%$635,760.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+8.80%
+8.80%$619,042.53Giao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+12.74%
+12.74%$606,354.62Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.99%
+11.99%$600,213.66Giao dịch|Chuyển đổi
$41.90
+12.12%
+12.12%$586,600.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.17
+5.69%
+5.69%$584,500.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.17%
+10.17%$583,078.43Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+1.94%
+1.94%$575,982.90Giao dịch|Chuyển đổi
$0.12
+5.60%
+5.60%$567,139.09Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+10.86%
+10.86%$497,800.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.02
+2.59%
+2.59%$468,505.43Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+5.05%
+5.05%$463,319.05Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+14.96%
+14.96%$437,651.68Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+3.40%
+3.40%$409,500.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.76%
+11.76%$407,627.28Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+25.00%
+25.00%$391,500.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
-10.98%
-10.98%$363,898.58Giao dịch|Chuyển đổi
$0.06
+7.39%
+7.39%$343,533.34Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+30.68%
+30.68%$340,396.88Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+15.95%
+15.95%$334,848.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+17.11%
+17.11%$269,100.21Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+18.30%
+18.30%$260,400.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.22
+5.60%
+5.60%$257,873.78Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+21.35%
+21.35%$246,816.83Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+6.47%
+6.47%$245,832.31Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.94%
+11.94%$218,845.00Giao dịch|Chuyển đổi
$8.04
+17.54%
+17.54%$201,000.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.07
+19.36%
+19.36%$180,285.90Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+17.64%
+17.64%$174,893.82Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+13.33%
+13.33%$170,000.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+11.73%
+11.73%$133,350.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+22.30%
+22.30%$127,500.00Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+35.44%
+35.44%$64,279.71Giao dịch|Chuyển đổi
$0.03
+21.20%
+21.20%$52,835.05Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+16.03%
+16.03%$50,403.56Giao dịch|Chuyển đổi
$0.14
+4.12%
+4.12%--Giao dịch|Chuyển đổi
$0.01
+13.12%
+13.12%--Giao dịch|Chuyển đổi

Câu hỏi thường gặp

  • Mức vốn hóa thị trường tiền mã hóa được tính như thế nào?
  • 10 đồng tiền mã hóa hàng đầu là những loại nào?
  • Điều gì sẽ quyết định sự thay đổi về giá của tiền mã hóa?
  • Tôi có thể bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa bằng cách nào?
  • Tôi có thể kiếm lợi từ hoạt động đầu tư tiền mã hóa không?
  • Tiền mã hóa của tôi trên OKX có an toàn không?