Mua XRP trong vài bước

Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana và nhiều loại tiền mã hóa khác

Cách mua XRP

Mua/Bán XRP chỉ với vài bước
Đăng ký

Mua/Bán XRP chỉ với vài bước
Xác minh danh tính của bạn

Mua/Bán XRP chỉ với vài bước
Mua XRP
currency

XRP là gì?

XRP đóng vai trò là một mạng lưới thanh toán trực tuyến để xử lý các giao dịch chuyển tiền quốc tế, cũng giống như hệ thống SWIFT mà các ngân hàng sử dụng. Tuy nhiên, XRP có thời gian quyết toán giao dịch nhanh hơn nhiều và chi phí thấp hơn so với các phương thức thanh toán truyền thống. Chris Larsen và Jed McCaleb chính là những người đã khai sinh ra XRP vào năm 2012.


Mạng lưới XRP sẽ hỗ trợ việc giao dịch giữa một số loại tiền pháp định và tiền mã hóa cũng như vàng và các hàng hóa khác. Cùng với RippleNet, công ty cũng sẽ giám sát XRP Ledger, một mạng lưới blockchain phi tập trung, trong đó XRP là token tiền mã hóa gốc. Điều quan trọng cần lưu ý là RippleNet sẽ đóng vai trò là blockchain doanh nghiệp của công ty và không yêu cầu sử dụng XRP.


Không giống mạng lưới Bitcoin, nơi bất kỳ ai cũng có thể xác thực giao dịch bằng cách giải một phép toán phức tạp, để trở thành người xác nhận XRP, bạn phải thuộc một danh sách nút duy nhất do XRP giám sát. Token XRP sẽ được đào trước, có nghĩa là tất cả 100 triệu token đã được tạo đồng thời và được giải phóng định kỳ.

Làm thế nào để mua Tiền mã hóa?