Xác minh kênh OKX

Xác minh kênh OKX

Để bảo vệ bản thân khỏi gian lận hoặc lừa đảo trực tuyến, hãy chọn một kênh bên dưới và nhập thông tin chi tiết để xác minh xem đó có phải là kênh truyền thông chính thức của OKX không.

Kênh
Cuộc gọi điện thoại
Chi tiết kênh
+86
Bạn không cần phải xác minh số điện thoại SMS. Tin nhắn văn bản từ OKX luôn hiển thị ID người gửi là “OKX”.