Cách bắt đầu kiếm tiền
step-img
Trở thành đối tác liên kết
Mời 10 người dùng đang hoạt động để trở thành đối tác liên kết và bắt đầu kiếm tiền phí.
step-img
Quảng bá OKX
Liên kết OKX qua các bài viết, bài đăng trên blog và video hoặc đưa quảng cáo lên các trang web của bạn.
step-img
Kiếm tiền phí giao dịch
Người dùng mới đăng ký qua đường dẫn lời mời và bạn sẽ bắt đầu kiếm tiền phí giao dịch của họ.
Lý do bạn nên trở thành đối tác liên kết của OKX
Kiếm hoa hồng bằng cách mời người dùng mới hoặc đưa người dùng hiện tại quay trở lại giao dịch
Báo cáo dữ liệu chi tiết
Phân phối phần thưởng theo giờ
Chiết khấu hoa hồng trọn đời
Hợp tác với người cùng mời và cùng kiếm tiền
Phân bổ tổng số tiền hoa hồng của bạn cho người cùng mời và người mà bạn mời theo tỷ lệ bất kỳ
coInviter img