Layer 1

Layer 1 là lớp giao thức nền tảng trong kiến trúc blockchain, trong đó bao gồm các mạng blockchain chính như Bitcoin và Ethereum. Layer 1 chịu trách nhiệm xử lý giao dịch và duy trì cơ chế đồng thuận của blockchain, đồng thời đóng vai trò là cơ sở hạ tầng nền tảng của toàn bộ hệ sinh thái blockchain, từ đó tác động đến hiệu suất và tính bảo mật của mạng.
CoinGiá mới nhấtThay đổiVốn hoá thị trườngThao tác
BTCBTCBitcoin$63.768,20
+0,48%
$1.255,25B|
ETHETHEthereum$3.088,92
-0,49%
$370,89B|
BNBBNBBNB$538,10
-2,71%
$82,79B|
SOLSOLSolana$136,68
-1,39%
$61,06B|
XRPXRPRipple$0,49730
-0,10%
$27,41B|
TONTONToncoin$6,3470
-3,30%
$22,03B|
ADAADACardano$0,46040
-0,19%
$16,25B|
AVAXAVAXAvalanche$34,9250
-0,75%
$13,20B|
TRXTRXTron$0,11206
+0,42%
$9,82B|
BCHBCHBitcoin Cash$488,80
-3,91%
$9,63B|
DOTDOTPolkadot$6,7230
+0,17%
$9,10B|
NEARNEARNear Protocol$5,5130
+5,49%
$5,88B|
ICPICPInternet Computer$12,2740
-0,78%
$5,68B|
APTAPTAptos$9,3000
+1,82%
$3,95B|
ETCETCEthereum Classic$26,3100
-0,55%
$3,86B|
CROCROCronos$0,12691
-0,60%
$3,38B|
ATOMATOMCosmos$8,1910
+0,63%
$3,20B|
XLMXLMStellar$0,11000
+2,08%
$3,18B|
HBARHBARHedera$0,080080
+0,56%
$2,86B|
INJINJInjective$25,1610
+2,86%
$2,27B|
TIATIACelestia$11,4400
+17,00%
$2,03B|
FTMFTMFantom$0,69610
+7,61%
$1,95B|
SUISUISui$1,2291
+4,87%
$1,59B|
ALGOALGOAlgorand$0,17500
+2,88%
$1,42B|
NEONEONEO$19,3950
-4,48%
$1,37B|
FLOWFLOWFLOW$0,88630
+0,72%
$1,33B|
EGLDEGLDMultiversX$40,4900
+1,68%
$1,09B|
XECXECeCash$0,000052670
-1,68%
$1,04B|
RONRONRonin Network$3,2200
-1,31%
$1,01B|
XTZXTZTezos$1,0049
+0,61%
$983,11M|