Cách thay đổi ứng dụng trình xác thực?

Phát hành vào 11 thg 9, 2023Cập nhật vào 2 thg 7, 2024Thời gian đọc: 4 phút2.119

Tôi có thể đăng nhập vào tài khoản của mình

Ứng dụng

 1. Mở ứng dụng OKX, truy cập Trung tâm người dùng và chọn Hồ sơ

 2. Truy cập Trung tâm bảo mật > Ứng dụng trình xác thực > Thay đổi ứng dụng trình xác thực

  CT-accountverification-authenticator-mobile1

  Select user center on main page

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và chọn Tiếp theo

 4. Hoàn thành xác minh xác thực hai yếu tố (2FA)

 5. Bạn sẽ nhận được xác nhận qua email/SMS khi đổi ứng dụng trình xác thực thành công

Web

 1. Truy cập Hồ sơ và chọn Bảo mật

  CT-accountverification-authenticator-web1

  Tìm Bảo mật trên trang Hồ sơ

 2. Tìm ứng dụng trình xác thực và chọn Thay đổi

  CT-accountverification-change-authenticator-web

  Tìm ứng dụng trình xác thực trong mục Tính năng bảo mật

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và bấm vào Xác nhận

 4. Bạn sẽ nhận được xác nhận qua email/SMS khi đổi ứng dụng trình xác thực thành công

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản của mình

Nếu không thể đăng nhập vào tài khoản, bạn chỉ có thể đặt lại ứng dụng trình xác thực trong ứng dụng OKX.

 1. Nhập tài khoản trên trang đăng nhập, chọn Tiếp theo

 2. Chọn Quên mật khẩu trên trang nhập mật khẩu và Xác nhận số điện thoại/email của bạn

 3. Chọn Xác minh bảo mật không khả dụng để bắt đầu đặt lại ứng dụng trình xác thực

  CT-app-A&S-pre-login reset security features

  Chọn xác minh bảo mật không khả dụng trên trang đặt lại mật khẩu

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình hoặc liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng để đặt lại ứng dụng trình xác thực

Lưu ý: bạn không được phép thực hiện rút tiền trong vòng 24 giờ sau khi đặt lại hoặc thay đổi ứng dụng trình xác thực.