Làm thế nào để rút tiền? (ứng dụng)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 5 thg 6, 2024Thời gian đọc: 7 phút1.782

Có 2 phương thức rút tiền trên OKX:

Bắt đầu

Mở ứng dụng OKX, truy cập Tài sản, và chọn Rút

Assets page in App

Mở trang rút tiền

Rút tiền on-chain

 1. Chọn loại tiền mã hóa cần rút tiền và phương thức rút tiền on-chain

  CT-app-withdrawal-onchain-1

  Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn rút trên trang Rút tiền

  CT-app-withdrawal-onchain-2

  Chọn phương thức rút tiền on-chain

 2. Hoàn thành chi tiết rút tiền bên dưới và chọn Tiếp theo

  • Điền Địa chỉ/miền
   Lưu ý: bạn có thể bật chế độ whitelist để bảo vệ tài sản.

  • Chọn mạng lưới rút tiền từ các tùy chọn có sẵn
   Lưu ý: thông thường, hệ thống sẽ tự động khớp mạng lưới cho địa chỉ đã chọn; nếu có nhiều mạng lưới, bạn cần đảm bảo mạng lưới rút tiền được chọn giống với mạng lưới nạp tiền ở các sàn giao dịch hoặc ví khác để tránh mọi tổn thất.

  • Số tiền
   Lưu ý: số tiền rút phải nhiều hơn số tiền tối thiểu nhưng không được vượt quá hạn mức theo cấp độ xác minh của bạn.

  • Chọn tài khoản rút tiền từ các tùy chọn có sẵn
   Lưu ý: có sẵn trong các tùy chọn tài khoản Funding hoặc Giao dịch; nếu tài khoản funding không đủ, số tiền còn lại sẽ bị rút từ tài khoản giao dịch của bạn.

  • Phí
   Lưu ý: phí mạng lưới có thể khác nhau giữa các mạng lưới và được xác định theo blockchain.

   CT-app-withdrawal-onchain-3

   Điền chi tiết rút tiền trên trang rút tiền on-chain

 3. Hoàn thành xác minh 2FA và chọn Xác nhận, lệnh rút tiền của bạn sẽ được gửi

  CT-app-withdrawal-onchain-4

  Xác minh rút tiền để rút tiền on-chain

Lưu ý: một số loại tiền mã hóa (Ví dụ: XRP) có thể yêu cầu tag để hoàn tất thao tác rút tiền, tag này thường là một chuỗi số. Cần điền cả địa chỉ rút tiền và tag, nếu không, giao dịch rút tiền sẽ bị mất.

Chuyển khoản nội bộ

 1. Chọn tiền mã hóa cần rút và phương thức rút tiền nội bộ (miễn phí)

  CT-app-withdrawal-onchain-1

  Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn rút trên trang Rút tiền

  CT-app-withdrawal-onchain-2

  *Chọn phương thức rút tiền nội bộ

 2. Hoàn thành chi tiết rút tiền và chọn Tiếp theo

  • Chọn loại địa chỉ và thông tin tài khoản (Số điện thoại / Email / Tài khoản phụ / UID) Lưu ý: bạn có thể bật chế độ whitelist để bảo vệ tài sản.

   CT-app-withdrawal-internal-3

   Chọn loại địa chỉ để chuyển khoản nội bộ

  • Số tiền
   Lưu ý: số tiền rút phải nhiều hơn số tiền tối thiểu nhưng không được vượt quá hạn mức theo cấp độ xác minh của bạn.

  • Chọn tài khoản rút tiền từ các tùy chọn có sẵn
   Lưu ý: có sẵn trong các tùy chọn tài khoản Funding hoặc Giao dịch; nếu tài khoản funding không đủ, số tiền còn lại sẽ bị rút từ tài khoản giao dịch của bạn.

   CT-app-withdrawal-internal-4

   Điền chi tiết rút tiền trên trang rút tiền nội bộ

Lưu ý: người nhận khoản rút phải là người dùng đã được xác minh, tìm hiểu thêm về cách xác minh tại đây.

3. Hoàn thành xác minh 2FA và chọn Xác nhận, lệnh rút tiền của bạn sẽ được gửi

CT-app-withdrawal-internal-5

Xác minh rút tiền để chuyển khoản nội bộ

Lưu ý: nếu đổi ý, bạn có thể hủy yêu cầu trong vòng 1 phút và sẽ không bị tính phí.