Biên Độ Thực Tế Trung Bình (ATR) Là Gì?

Biên độ thực tế trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường mức độ biến động của một tài sản được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được xuất bản trong cuốn sách "Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" của ông vào năm 1978. ATR được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về mức giá trung bình đã di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.

ATR được coi là một trong những chỉ báo đáng tin cậy nhất về sự biến động vì nó tính đến bất kỳ khoảng trống hoặc động thái giới hạn nào có thể xảy ra trong giá của một tài sản. Nhà giao dịch sử dụng ATR để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng, xác định mức cắt lỗ và đánh giá tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của giao dịch.

Tầm quan trọng của ATR

Tầm quan trọng của biên độ thực tế trung bình (ATR) nằm ở khả năng cung cấp cho các nhà giao dịch phép đo biến động khách quan. ATR có thể giúp các nhà giao dịch hiểu mức độ biến động giá mà một tài sản đang trải qua, có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Chỉ báo này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch sử dụng các lệnh cắt lỗ và/hoặc chốt lãi để quản lý các vị thế của họ. Bằng cách hiểu phạm vi giá điển hình của tài sản, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời ở các mức thích hợp để quản lý rủi ro của họ.

Một ứng dụng quan trọng khác của ATR là đánh giá tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của một giao dịch. Nếu một nhà giao dịch đã xác định được cơ hội giao dịch tiềm năng, họ có thể sử dụng ATR để ước tính mức lãi hoặc lỗ tiềm năng của giao dịch. Thông tin này có thể được sử dụng để đánh giá tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của giao dịch và xác định xem đó có phải là cơ hội tốt để theo đuổi hay không.

Cách tính ATR?

Việc tính toán ATR bao gồm hai bước chính: tính toán biên độ thực tế (TR) và sau đó tính toán biên độ thực tế trung bình thực (ATR).

Biên độ thực tế (TR)

Để tính biên độ thực tế trung bình (ATR), trước tiên bạn phải tính biên độ thực tế (TR) cho một khoảng thời gian đã chỉ định. TR là giá trị lớn nhất trong ba giá trị sau:

 1. Sự khác biệt giữa mức cao hiện tại và mức đóng cửa trước đó.
 2. Sự khác biệt giữa mức thấp hiện tại và mức đóng cửa trước đó.
 3. Sự khác biệt giữa mức cao hiện tại và mức thấp hiện tại.

Dưới đây là các bước để tính biên độ thực tế (TR) trong một khoảng thời gian nhất định:

 1. Tìm sự khác biệt giữa mức cao hiện tại và mức thấp hiện tại.
 2. Tìm giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức đóng cửa trước đó.
 3. Tìm giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức thấp hiện tại và mức đóng cửa trước đó.
 4. Biên độ thực tế (TR) là giá trị lớn nhất trong ba giá trị được tính ở trên.

Ví dụ, giả sử mức cao hiện tại là 50 đô la, mức thấp hiện tại là 40 đô la và mức đóng cửa trước đó là 45 đô la. Việc tính toán TR sẽ như sau:

 1. Chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức thấp hiện tại = $50 - $40 = $10.
 2. Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức cao hiện tại và mức đóng cửa trước đó = |$50 - $45| = $5.
 3. Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa mức thấp hiện tại và mức đóng trước đó = |$40 - $45| = $5.
 4. Giá trị lớn nhất trong ba giá trị là $10, đó là biên độ thực tế (TR).

Khi TR đã được tính cho một khoảng thời gian cụ thể, biên độ thực tế trung bình (ATR) có thể được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của các giá trị TR trong cùng khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng là 14, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh giá trị này cho phù hợp với sở thích và phong cách giao dịch cá nhân của họ.

Công thức Biên độ thực tế trung bình (ATR)

Sau khi tính toán biên độ thực tế (TR) trong một khoảng thời gian đã chỉ định, bước tiếp theo là tính biên độ thực tế trung bình (ATR) bằng cách sử dụng công thức sau:

ATR = [(ATR trước * (n - 1)) + TR hiện tại] / n

với:

 1. ATR trước: giá trị ATR cho giai đoạn trước.
 2. n: số chu kỳ sử dụng trong phép tính. Phổ biến nhất là dựa trên 14 giai đoạn.
 3. TR hiện tại: giá trị Biên độ thực tế (TR) cho giai đoạn hiện tại.

Để tính toán ATR cho khoảng thời gian đầu tiên, giá trị biên độ thực tế (TR) được sử dụng làm giá trị ATR.

Ví dụ, giả sử ta đang tính toán ATR trong khoảng thời gian 14 ngày và đã tính toán các giá trị biên độ thực tế (TR) trong 14 ngày đầu tiên. Dưới đây là các bước để tính ATR cho ngày thứ 15:

 1. Tính TR cho ngày thứ 15 bằng cách sử dụng công thức được mô tả trước đó.
 2. ATR trước là giá trị ATR của ngày trước đó (ngày 14).
 3. n là 14 (số chu kỳ được sử dụng trong phép tính).
 4. Thay thế các giá trị vào công thức ATR để tính ATR cho ngày thứ 15.

ATR = [(ATR trước x (n - 1)) + TR hiện tại] / n = [(ATR cho ngày 14 x 13) + TR cho ngày 15] / 14

Kết quả của phép tính này là giá trị ATR của ngày thứ 15. Quá trình này có thể được lặp lại cho mỗi ngày tiếp theo để tính toán ATR cho toàn bộ khoảng thời gian.

Biên độ thực tế trung bình tốt là gì?

Không có giá trị cụ thể nào có thể được coi là biên độ thực tế trung bình (ATR) "tốt" hoặc "xấu" vì nó thay đổi tùy thuộc vào thị trường, tài sản được giao dịch cũng như phong cách và sở thích giao dịch cá nhân của nhà giao dịch. Giá trị ATR cao biểu thị thị trường biến động hơn, trong khi giá trị ATR thấp biểu thị thị trường ít biến động hơn.

Các nhà giao dịch sử dụng ATR để xác định phạm vi giá điển hình trong một khoảng thời gian xác định, điều này có thể giúp họ xác định điểm cắt lỗ và mức chốt lời, xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn và đánh giá tỷ lệ rủi ro/phần thưởng của một giao dịch. Theo nguyên tắc chung, các nhà giao dịch thường tìm kiếm các giá trị ATR cao hơn giá trị ATR trung bình cho nội dung cụ thể đó trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ, nếu giá trị ATR trung bình trong khoảng thời gian 14 ngày là 2 đô la, thì nhà giao dịch có thể coi giá trị ATR là 2,50 đô la trở lên là "tốt", vì điều đó cho thấy nội dung đang trải qua nhiều biến động giá hơn bình thường. Tuy nhiên, một nhà giao dịch có mức độ chấp nhận rủi ro hoặc chiến lược giao dịch khác có thể diễn giải điều gì tạo nên giá trị ATR "tốt" theo cách khác.

Cuối cùng, giá trị của ATR với tư cách là một chỉ báo về biến động thị trường và cơ hội giao dịch phụ thuộc vào cách giải thích và sử dụng thông tin do chỉ báo cung cấp của từng nhà giao dịch.

Giải thích ATR

Giải thích ATR và cách các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để thông báo các quyết định giao dịch của họ.

Chỉ số biến động

Atr

Biên độ thực tế trung bình (ATR) chủ yếu được sử dụng làm chỉ báo biến động. Giá trị ATR cao cho biết rằng tài sản đang trải qua biến động giá lớn hơn trong một khoảng thời gian xác định, trong khi giá trị ATR thấp cho thấy ít biến động hơn. ATR có thể được sử dụng để so sánh mức độ biến động của các tài sản khác nhau và cũng có thể giúp xác định những thay đổi về mức độ biến động theo thời gian.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để giúp họ đặt mức cắt lỗ và chốt lời cũng như xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng. Ví dụ, nếu một tài sản có giá trị ATR cao, các nhà giao dịch có thể đặt các mức cắt lỗ và chốt lãi rộng hơn để giải thích cho sự biến động gia tăng. Ngược lại, nếu một tài sản có giá trị ATR thấp, nhà giao dịch có thể đặt các mức dừng lỗ và chốt lãi chặt chẽ hơn để giải thích cho sự biến động thấp hơn.

Chiến lược giao dịch

Atr Okx

Ngoài việc được sử dụng như một chỉ báo biến động, ATR cũng có thể được sử dụng làm cơ sở cho các chiến lược giao dịch. Ví dụ, các nhà giao dịch thường sử dụng ATR để xác định quy mô giao dịch của họ.

Một chiến lược giao dịch khác kết hợp việc sử dụng ATR là ATR trailing stop. Chiến lược này liên quan đến việc đặt mức dừng lỗ ở một giá trị ATR nhất định thấp hơn giá hiện tại của tài sản. Lệnh dừng lỗ sau đó được điều chỉnh tăng lên khi giá của tài sản tăng, dựa trên giá trị ATR. Điều này cho phép các nhà giao dịch thu được nhiều lợi nhuận hơn trong khi hạn chế thua lỗ.

Lợi ích của việc sử dụng biên độ thực tế trung bình

Có một số lợi ích khi sử dụng biên độ thực tế trung bình (ATR) làm chỉ báo phân tích kỹ thuật. Những lợi ích này bao gồm:

 1. Đo lường khách quan về mức độ biến động: ATR cung cấp cho các nhà giao dịch một phép đo khách quan về mức độ biến động, có tính đến bất kỳ khoảng chênh lệch hoặc động thái giới hạn nào có thể xảy ra trong giá của một tài sản. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro của họ.
 2. Giúp xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng: Bằng cách theo dõi các thay đổi trong ATR theo thời gian, các nhà giao dịch có thể xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn. ATR tăng hoặc giảm đáng kể có thể cho thấy sự thay đổi trong điều kiện thị trường, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.
 3. Giúp đặt mức cắt lỗ và chốt lời thích hợp: ATR có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đặt mức cắt lỗ và chốt lãi phù hợp dựa trên phạm vi biến động giá điển hình cho một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ và tránh những tổn thất đáng kể.
 4. Có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch khác nhau: ATR có thể được sử dụng làm cơ sở cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như ATR Trailing Stop và cơ sở định cỡ vị thế. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của họ.
 5. Dễ sử dụng và dễ hiểu: ATR là một chỉ báo đơn giản và dễ sử dụng, có thể được tính toán bằng phần mềm biểu đồ có sẵn. Các nhà giao dịch không cần phải hiểu sâu về các mô hình toán học phức tạp hoặc các kỹ thuật phân tích kỹ thuật để sử dụng ATR một cách hiệu quả.

Lợi ích của việc sử dụng ATR làm cho nó trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro, xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch của họ.

Hạn chế của việc sử dụng biên độ thực tế trung bình

Mặc dù Biên độ thực tế trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật hữu ích, nó vẫn có một số nhược điểm. Những nhược điểm này bao gồm:

 1. Giới hạn đối với dữ liệu lịch sử: ATR dựa trên biến động giá trong quá khứ và do đó bị giới hạn đối với dữ liệu lịch sử. Nó không thể dự đoán biến động giá trong tương lai hoặc thay đổi độ biến động với độ chính xác hoàn toàn.
 2. Chỉ đo lường sự biến động: Mặc dù ATR đáng tin cậy nhưng nó không cung cấp thông tin về các yếu tố thị trường khác có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch có thể cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật phân tích khác kết hợp với ATR để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
 3. Yêu cầu giải thích: Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, ATR yêu cầu nhà giao dịch giải thích và phân tích để hữu ích. Việc giải thích các giá trị ATR có thể khác nhau tùy thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch cá nhân của nhà giao dịch.
 4. Có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh: ATR có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh, chẳng hạn như biến động giá lớn hoặc chênh lệch giá. Những ngoại cảnh này có thể làm lệch giá trị ATR và khiến ít hữu ích hơn.

Mặc dù ATR là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch, điều quan trọng là phải nhận ra những hạn chế của nó và sử dụng nó cùng với các chỉ báo kỹ thuật và kỹ thuật phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.

Cách sử dụng biên độ thực tế trung bình trong phân tích kỹ thuật

Biên độ thực tế trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách để cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng ATR trong phân tích kỹ thuật:

 1. Xác định mức độ biến động: ATR chủ yếu được sử dụng để đo lường mức độ biến động của một tài sản. Các nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định các giai đoạn biến động cao và thấp, có thể được sử dụng để đặt mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng.
 2. Đặt mức cắt lỗ và chốt lãi: ATR có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch đặt mức cắt lỗ và chốt lãi phù hợp. Nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ và chốt lời rộng hơn cho chứng khoán có giá trị ATR cao hơn để tính đến mức độ biến động gia tăng, đồng thời đặt mức cắt lỗ và chốt lãi chặt chẽ hơn cho chứng khoán có giá trị ATR thấp hơn để tính đến mức độ biến động thấp hơn.
 3. Xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn: Nhà giao dịch có thể theo dõi các thay đổi về ATR theo thời gian để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng. ATR tăng hoặc giảm đáng kể có thể cho thấy sự thay đổi trong điều kiện thị trường, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.
 4. Hỗ trợ xác định quy mô vị thế: ATR có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định quy mô vị thế, trong đó các nhà giao dịch điều chỉnh quy mô vị thế của họ dựa trên giá trị ATR của tài sản. Điều này cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ dựa trên sự biến động của loại tài sản mà họ đã chọn.
 5. Sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác: ATR có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như bộ dao động hoặc đường trung bình động, để xác nhận tín hiệu và xác định cơ hội giao dịch. Ví dụ, nếu một tài sản đang có độ biến động cao, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự giao nhau giữa các đường trung bình động hoặc tín hiệu dao động để xác nhận một giao dịch tiềm năng.

ATR là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch và phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ dựa trên giá trị ATR để tối ưu hóa các cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro của họ.

Biên độ thực tế trung bình (ATR) là một công cụ giao dịch linh hoạt

Biên độ thực tế trung bình (ATR) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật có giá trị có thể cung cấp cho các nhà giao dịch phép đo biến động khách quan. ATR có thể được sử dụng để xác định các thay đổi xu hướng tiềm năng, đặt mức cắt lỗ và chốt lãi phù hợp, hỗ trợ định cỡ vị thế và được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu và xác định cơ hội giao dịch.

Mặc dù ATR không phải không có nhược điểm, chẳng hạn như bị giới hạn trong dữ liệu lịch sử và yêu cầu nhà giao dịch giải thích, lợi ích của nó khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch muốn quản lý rủi ro và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên nhớ rằng ATR chỉ là một công cụ trong hộp công cụ của nhà giao dịch và không nên được sử dụng một mình nó để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Bằng cách sử dụng ATR kết hợp với các công cụ phân tích khác, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về giao dịch của họ.


Câu hỏi thường gặp

Biên độ thực tế trung bình cho ta biết điều gì?

ATR là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đo lường mức độ biến động của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một phép đo khách quan về mức độ biến động, có tính đến bất kỳ khoảng trống hoặc động thái giới hạn nào có thể xảy ra với giá của một tài sản.

Cài đặt tốt nhất cho ATR là gì?

Khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng để tính ATR là 14, nhưng cài đặt tốt nhất cho ATR có thể khác nhau tùy thuộc vào sở thích và phong cách giao dịch cá nhân của nhà giao dịch. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh khoảng thời gian được sử dụng trong tính toán dựa trên tài sản được giao dịch, điều kiện thị trường và khả năng chịu rủi ro của họ.

Cách đọc giá trị ATR?

Giá trị ATR thường được thể hiện bằng cùng đơn vị với giá của tài sản được giao dịch, chẳng hạn như đô la hoặc euro. Giá trị ATR cao hơn cho biết rằng nội dung đang có mức độ biến động giá lớn hơn trong một khoảng thời gian xác định, trong khi giá trị ATR thấp hơn cho thấy ít biến động hơn.

Cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch?

Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xác định các thay đổi xu hướng tiềm ẩn, đặt mức cắt lỗ và chốt lãi phù hợp, hỗ trợ định cỡ vị thế và được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu và xác định cơ hội giao dịch. Bằng cách sử dụng ATR kết hợp với các công cụ phân tích khác, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về giao dịch của họ.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm