Chốt lãi và dừng lỗ là gì?

Chốt lãi và dừng lỗ (TP/SL) là chiến lược giao dịch cho phép bạn "chốt lãi" hoặc "dừng lỗ" ở một mức giá đã xác định trước. Với chiến lược này, bạn có thể tham gia giao dịch theo đà hoặc hạn chế thua lỗ trong thị trường biến động bằng cách thoát giao dịch để hạn chế rủi ro và chốt lợi nhuận.

Bạn có thể đặt giá kích hoạt đã định trước và giá đặt lệnh để hạn chế thua lỗ và giảm thiểu rủi ro. Lệnh sẽ được đặt tự động ở mức giá đặt lệnh đã định trước sau khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt đã định trước để "chốt lời" hoặc "cắt lỗ".

Có hai loại lệnh TP/SL: lệnh dừng và lệnh kích hoạt. Sự khác biệt duy nhất giữa lệnh kích hoạt và lệnh dừng là lệnh kích hoạt không đóng băng ký quỹ hay vị thế của bạn.

Vì sao cần sử dụng TP/SL?

Chốt lãi và dừng lỗ là những công cụ mạnh mẽ để giao dịch. Khi giá đang di chuyển ngược với mong muốn của bạn và bạn bắt đầu thua lỗ, hãy ngăn chặn thua lỗ kịp thời để tránh thua lỗ thêm. Mặt khác, khi giá đang di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, chốt lãi có thể giúp bạn chốt được lợi nhuận. Chốt lãi và dừng lỗ là những chiến thuật quan trọng nhất để kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả trong hành trình giao dịch.

Cần lưu ý gì khi thiết lập TP/SL?

  • Nếu giá thị trường không đạt đến giá kích hoạt, lệnh sẽ không được đặt.

  • Nếu lệnh được thực hiện, vị thế hiện có sẽ bị đóng hoặc một vị thế mới sẽ được mở theo TP/SL do người dùng thiết lập. Nếu lệnh không được thực hiện, vị thế và ký quỹ của bạn sẽ vẫn tồn tại.

  • Nếu lệnh điều kiện được kích hoạt và lệnh đã được đặt, đồng thời giá đặt lệnh do người dùng thiết lập sẽ kích hoạt quy tắc giá giới hạn, hệ thống sẽ đặt lệnh bằng giá giới hạn cao nhất hoặc thấp nhất có tại thời điểm đó. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Ⅲ. Quy tắc giới hạn giá.

Tình huống nào sẽ dẫn đến việc kích hoạt TP/SL không thành công?

  • Khi số lượng vị thế TP/SL của bạn vượt quá giới hạn số tiền tối đa, lệnh sẽ không thành công.

  • Khi thị trường biến động mạnh, lệnh TP/SL có thể sẽ không được thực hiện ngay lập tức. Điều này là do lệnh TP/SL sử dụng giá thị trường để đặt lệnh sau khi kích hoạt. Nếu muốn đóng nhanh tất cả các vị thế, bạn có thể chọn một vị thế cụ thể và bấm vào “Đóng tất cả”.

  • Nếu có các lệnh theo hướng ngược lại (không bao gồm lệnh reduce-only) trong danh sách lệnh của bạn, các lệnh này có thể mở một vị thế mới sau khi lệnh TP/SL được kích hoạt. Tại thời điểm này, xác minh ký quỹ có thể không thành công, dẫn đến lệnh TP/SL không thành công.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ/THUẾ/ĐẦU TƯ NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA MÌNH.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm