Hướng dẫn cơ bản về giao dịch phái sinh

Giao dịch phái sinh là gì?

Giao dịch phái sinh là thỏa thuận giữa người mua và người bán để giao dịch một tài sản nhất định với mức giá và số lượng xác định tại thời điểm nhất định trong tương lai. Cụ thể hơn, giao dịch phái sinh tiền mã hóa đề cập đến giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên tài sản tiền mã hóa, như hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai vĩnh cửu.

Nhà giao dịch có thể kiếm lời từ việc giá tài sản tiền mã hóa tăng lên bằng cách mua hoặc 'long' hoặc từ việc giá tài sản tiền mã hóa giảm bằng cách bán hoặc 'short.

Các loại hình lệnh và thời điểm giao dịch?

Trong giao dịch phái sinh, có hai loại hình vị thế chính: mua (tăng giá) và bán (giảm giá).

Kết hợp với hoạt động mua và bán tương ứng, hướng giao dịch của vị thế mở và đóng được kết hợp.

Quá trình mở một vị thế bao gồm: "Mua" để mở một vị thế mua và "bán" để mở một vị thế bán.

Quá trình đóng một vị thế bao gồm: 'Bán' để đóng một vị thế mua và 'mua' để đóng một vị thế bán.

Nếu không có bất kỳ vị thế nào và dự đoán token cơ sở sẽ tăng giá, bạn có thể chọn "mua" để mở vị thế mua.

Sau đó, bạn đã có một vị thế mua (long). Khi bạn dự đoán rằng token cơ sở sẽ giảm giá, bạn có thể chọn bán để đóng vị thế mua.

Các trường phổ biến khi đặt lệnh là gì?

Sản phẩm giao dịch: vĩnh cửu, kỳ hạn

 • Hợp đồng tương lai vĩnh cửu: Hợp đồng tương lai vĩnh cửu được tự động gia hạn trước ngày đáo hạn.

 • Hợp đồng kỳ hạn: Hợp đồng kỳ hạn có kỳ hạn thanh toán cố định, có thể là tuần hiện tại, tuần tiếp theo, tháng hiện tại, quý hiện tại và quý thứ hai.

Đơn vị hợp đồng: Ký quỹ bằng U, ký quỹ bằng tiền mã hóa

 • Ký quỹ bằng tiền mã hóa: Còn được gọi là hợp đồng đảo ngược, đơn vị định giá là USD và loại tiền được sử dụng làm tài sản thế chấp cũng như tính lãi lỗ là tiền mã hóa (chẳng hạn như BTC, ETH, v.v.). Người dùng cần nắm giữ tiền mã hóa cơ sở tương ứng để tham gia giao dịch đối với loại hình hợp đồng này, ví dụ như hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng BTC ngụ ý rằng người dùng cần chuyển BTC làm tài sản thế chấp.

 • Ký quỹ bằng U: Còn gọi là hợp đồng kỳ hạn, đơn vị định giá là USDT, đồng tiền dùng làm tài sản thế chấp và tính lãi lỗ là USDT. Người dùng chỉ cần nắm giữ USDT để tham gia giao dịch các loại hình hợp đồng khác nhau.

Chế độ vị thế: ký quỹ chéo, ký quỹ cô lập

 • Ký quỹ chéo: Trong chế độ ký quỹ chéo, tất cả số dư khả dụng trong tài khoản của bạn sẽ được sử dụng làm ký quỹ vị thế.

 • Ký quỹ cô lập: Ở chế độ ký quỹ cô lập, số tiền ký quỹ bị khóa khi đặt lệnh ban đầu là mức lỗ tối đa cho vị thế này.

Hướng

 • Mở một vị thế mua, mở một vị thế bán.

Đòn bẩy

 • Tỷ lệ đòn bẩy càng lớn thì lợi nhuận có thể nhận càng cao và rủi ro càng lớn.

Loại lệnh

 • Lệnh giới hạn: Lệnh giới hạn nghĩa là người dùng đặt số lượng lệnh và giá mua cao nhất hoặc giá bán thấp nhất có thể chấp nhận được. Khi giá thị trường đáp ứng kỳ vọng của người dùng, hệ thống sẽ thực hiện giao dịch ở mức giá tốt nhất trong khoảng giá giới hạn.

 • Lệnh thị trường: Lệnh thị trường đề cập đến việc người dùng thực hiện ngay việc mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất trên thị trường hiện tại nhằm đạt mục đích giao dịch nhanh chóng.

Số tiền

 • Bạn có thể chọn đơn vị số tiền đặt lệnh theo đơn vị hợp đồng, token hiện tại hoặc USDT.

 • Nếu không đủ USDT trong tài khoản giao dịch, bạn sẽ không thể đặt lệnh do số dư không đủ. Bạn có thể đặt lệnh bằng cách điều chỉnh đòn bẩy hoặc nạp thêm USDT vào tài khoản giao dịch.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm