Khái niệm và thuật ngữ chính trong giao dịch giao ngay

Nếu bạn mới làm quen với giao dịch tiền mã hóa thì giao dịch giao ngay là một khởi đầu tuyệt vời. Giao dịch giao ngay là cách đơn giản nhất để mua và bán tiền mã hóa. Khi muốn mua hoặc bán tiền mã hóa, bạn có thể đặt lệnh trên thị trường giao ngay và sàn giao dịch OKX sẽ khớp lệnh đó với người mua hoặc người bán.

Dưới đây là một số khái niệm và thuật ngữ chính giúp bạn bắt đầu.

Cặp giao dịch

Trong giao dịch giao ngay, tài sản số được giao dịch theo cặp, chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/USDT hoặc ADA/BTC. Lấy BTC/USDT làm ví dụ, BTC là đồng yết giá còn USDT là đồng định giá. Bạn có thể dùng USDT để mua BTC (còn được gọi là lệnh mua trong giao dịch giao ngay) hoặc bán BTC để lấy USDT (còn được gọi là lệnh bán trong giao dịch giao ngay).

Biểu đồ

Một kỹ năng cần thiết của nhà giao dịch tiền mã hóa là nắm vững cách đọc biểu đồ. Biểu đồ là hình biểu diễn đồ họa về biến động giá theo thời gian, có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về xu hướng thị trường cũng như biến động giá có thể xảy ra. Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức cơ bản về chân nến, hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, đường trung bình động (MA), v.v., hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về cách đọc biểu đồ và phân tích kỹ thuật.

Tài khoản giao dịch OKX

Có một số loại tài khoản (tài khoản funding, giao dịch và tăng trưởng) để lưu trữ tài sản số trên OKX. Để bắt đầu giao dịch giao ngay, bạn cần đảm bảo rằng trong tài khoản giao dịch của mình có tài sản. Tài sản số bạn nạp hoặc mua sẽ được đưa vào tài khoản funding. Vì vậy, để bắt đầu giao dịch, bạn sẽ cần chuyển tài sản từ tài khoản funding sang tài khoản giao dịch.

Loại lệnh

Có một số loại lệnh trong giao dịch giao ngay, chẳng hạn như lệnh thị trường và lệnh giới hạn. Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá thị trường hiện tại, còn lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về lệnh thị trường và lệnh giới hạn để biết ví dụ và hướng dẫn từng bước.

Tóm lại, giao dịch giao ngay là một cách tuyệt vời để bắt đầu giao dịch tiền mã hóa. Nắm vững các khái niệm và thuật ngữ chính nêu trên sẽ giúp bạn điều hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể xem Bảng thuật ngữ OKX.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP VÌ MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ/THUẾ/ĐẦU TƯ NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA MÌNH.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm