Hiểu và tìm kiếm các cặp tiền mã hóa

Cặp tiền mã hóa là gì?

Khi bắt đầu giao dịch tiền mã hóa, bạn có thể sẽ gặp nhiều cặp giao dịch bao gồm hai loại tiền mã hóa, chẳng hạn như BTC/USDT, ETH/USDT.

Một cặp tiền mã hóa là tỷ lệ giao dịch bao gồm hai loại tiền mã hóa, chẳng hạn như BTC/USDT, trong đó USDT là đồng định giá và BTC là đồng giao dịch.

Trong giao dịch giao ngay, hãy lấy BTC/USDT làm ví dụ. Thông qua những cặp giao dịch này, bạn có thể sử dụng USDT để mua BTC hoặc bán BTC để lấy USDT.

Phân loại phổ biến các cặp tiền mã hóa

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành crypto, ngày càng có nhiều loại tiền mã hóa ra đời. Do đó, nhu cầu trao đổi các loại tiền mã hóa khác nhau cũng đang tăng lên.

Dựa theo thói quen, tần suất sử dụng và những đặc điểm khác của người dùng, nền tảng sẽ phân loại các cặp giao dịch để giúp họ nhanh chóng tìm được cặp giao dịch phù hợp. Trong số đó, các cặp giao dịch phổ biến nhất được định giá bằng stablecoin. Nói cách khác, đồng định giá trong cặp giao dịch sẽ thường là một stablecoin.

Stablecoin là gì?

Mọi người thường đo lường giá của hàng hóa hoặc tài sản bằng tiền pháp định, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số. Mặc dù nhiều NFT phát hành dựa trên Ethereum được định giá bằng ETH, người mua vẫn sẽ quy đổi chúng về giá của loại tiền tệ ổn định để ước tính giá trị của NFT theo đơn vị tiền tệ hợp pháp. Mức giá của tiền pháp định ổn định, thuận tiện cho việc định giá, trao đổi và lưu trữ giá trị.

Stablecoin là loại tiền mã hóa được tạo ra và neo với các đồng tiền pháp định và những hàng hóa khác nhằm giảm tính biến động. Tài sản cố định phổ biến bao gồm đô la Mỹ (USDT, USDC, DAI, v.v.), euro (EURT, v.v.), vàng (PAXG, v.v.) và nhiều tài sản khác. Hiện tại, tài sản cố định phổ biến nhất là đồng đô la Mỹ, có nghĩa là stablecoin thường được neo với đô la Mỹ.

Những cặp tiền mã hóa thông dụng là gì?

Trong giao dịch giao ngay, sàn giao dịch thường chia các cặp tiền mã hóa thành bốn loại dựa trên các loại tiền định giá khác nhau: USDT, USDC, USD (chẳng hạn như được định giá bằng DAI, USDK) và tiền mã hóa (chẳng hạn như được định giá bằng BTC, ETH, OKB, v.v.) .

Làm cách nào để tìm kiếm chính xác cặp tiền mã hóa?

Bạn có thể tìm kiếm cặp tiền mã hóa mà mình muốn giao dịch trên trang thị trường của chúng tôi.

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm:

BÀI VIẾT NÀY CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN. BÀI VIẾT NÀY KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP BẤT KỲ LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ, THUẾ HOẶC PHÁP LÝ NÀO, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC COI LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ MUA, BÁN HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ. KHOẢN NẮM GIỮ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ – BAO GỒM CẢ STABLECOIN – CÓ MỨC ĐỘ RỦI RO CAO, CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH VÀ THẬM CHÍ CÓ THỂ TRỞ NÊN VÔ GIÁ TRỊ. DỰA TRÊN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, BẠN CẦN CÂN NHẮC CẨN THẬN XEM VIỆC GIAO DỊCH HOẶC NẮM GIỮ TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ CÓ PHÙ HỢP VỚI BẠN HAY KHÔNG. VUI LÒNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHÁP LÝ/THUẾ/ĐẦU TƯ NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC VỀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ CỦA MÌNH.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm