VIII. Số tiền Chuyển tối đa với Giá trị quyền chọn

Phát hành vào 9 thg 8, 2023Cập nhật vào 17 thg 5, 2024Thời gian đọc: 6 phút

Khi người dùng bắt đầu chuyển coin từ tài khoản giao dịch sang tài khoản funding đang kích hoạt "Vay", số tiền Chuyển tối đa được tính khác nhau giữa các tài khoản ở chế độ Ký quỹ danh mục đầu tư (PM) và chế độ Ký quỹ không theo danh mục đầu tư (non-PM).

Chế độ Non-PM

Ở Chế độ đơn giản, Chế độ đơn tệ & Chế độ đa tệ, nếu giá trị quyền chọn ròng trong tài khoản dương, thì giá trị quyền chọn dương đó không được tính là tài sản thế chấp để vay khi tính số tiền Chuyển tối đa với tính năng vay tự động, ngay cả khi giá trị quyền chọn dương đó thực sự là vốn chủ sở hữu. Do đó, giá trị quyền chọn dương không thể tăng giới hạn chuyển.

Chế độ PM

Đối với các tài khoản ở chế độ PM, giá trị ròng quyền chọn dương được coi là vốn chủ sở hữu đủ điều kiện để hỗ trợ vay và tăng số tiền Chuyển tối đa [Lưu ý: giá trị ròng quyền chọn trong tài khoản bằng tổng giá trị của quyền chọn mua và giá trị của quyền chọn bán].

Để kiểm soát rủi ro, những điều chỉnh sau được áp dụng cho giá trị của các vị thế quyền chọn mua trong việc tính số tiền Chuyển tối đa:

  1. Giảm giá do thanh khoản: giá trị của tất cả quyền chọn mua được nhân với hệ số thanh khoản. Hiện tại hệ số này bằng 0,8.

  2. Giảm giá dựa trên BS Delta: hệ số giảm giá riêng biệt từ 0 đến 1 được áp dụng cho giá trị của từng quyền chọn OTM. Giá trị tuyệt đối của BS Delta của một quyền chọn càng nhỏ thì giá trị hệ số càng nhỏ. Hệ số bằng 0 cho các quyền chọn OTM sâu, ví dụ các quyền chọn OTM sâu không được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay.

  3. Giới hạn trên: trong mỗi tài khoản PM, tổng giá trị của tất cả quyền chọn mua sau khi áp dụng điều chỉnh a & b trên sẽ áp dụng thêm mức giới hạn trên được xác định trước. Hiện tại, giới hạn này đang thiết lập là 1.000.000 USD.

Tắt tạm thời Tính năng Giá trị quyền chọn hỗ trợ chuyển tối đa

Tính năng Giá trị quyền chọn hỗ trợ số tiền chuyển tối đa trong tài khoản PM sẽ bị tắt tạm thời khi hệ thống phát hiện các hành vi bất thường trên thị trường quyền chọn. Các chỉ số rủi ro có thể kích hoạt việc tạm dừng bao gồm bất thường về giá đánh dấu, giá / số lượng chào mua/bán bất thường, v.v. Trong những trường hợp như vậy, các quyền chọn dương không còn được tính là tài sản thế chấp cho tất cả người dùng PM; tuy nhiên, họ vẫn có thể thực hiện hành động Chuyển với các giới hạn Chuyển tối đa được tính bỏ qua các giá trị quyền chọn. Khi các chỉ số rủi ro trở lại bình thường, tính năng giá trị quyền chọn hỗ trợ chuyển tối đa sẽ được kích hoạt lại cho tất cả người dùng PM.

Lưu ý: khả năng dừng và kích hoạt lại của tính năng này chỉ ảnh hưởng đến số tiền Chuyển tối đa. Vốn chủ sở hữu, Đang sử dụng và Tỷ lệ Ký quỹ chéo đã điều chỉnh của tài khoản PM không bị ảnh hưởng.

Cài đặt liên quan trên UI

Để sử dụng tính năng nêu trên, người dùng PM cần kích hoạt cài đặt "Vay tự động" đồng thời chọn "Vay" trong ô hội thoại khi chuyển từ tài khoản giao dịch sang tài khoản funding (như hình bên dưới, lấy web UI làm ví dụ).

op1op2