Giới thiệu về Hybrid Spread

Phát hành vào 29 thg 5, 2024Cập nhật vào 3 thg 7, 2024Thời gian đọc: 15 phút

OKX Hybrid Spread trong Nitro Spread là gì?

Trên Nitro Spread, sản phẩm mà OKX cung cấp trong các đợt phát hành trên Thị trường Thanh khoản, bạn có thể giao dịch spread giữa hai công cụ khác nhau với khả năng thực thi nguyên tử, nghĩa là cả hai leg đều sẽ thực hiện hoặc không. Bạn có thể xem thông tin chi tiết hơn về Nitro Spread tại đây: https://www.okx.com/help/how-does-futures-spread-trading-work-on-okx-liquid-marketplace

Hybrid Spread giúp đơn giản hóa việc này bằng cách cho phép bạn giao dịch spread giữa hai leg với các đồng tiền ký quỹ khác nhau từ một lệnh. Đồng tiền ký quỹ là đồng tiền cần được đăng ký làm tài sản thế chấp để nắm giữ một vị thế trong hợp đồng.

Ví dụ về Hybrid Spread

Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất là giao dịch chênh lệch lãi suất funding. Nhà giao dịch sẽ đồng thời vào các vị thế có hướng ngược nhau trên thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai vĩnh cửu để thu lãi suất funding từ hợp đồng tương lai vĩnh cửu.

Trên OKX, một trong những hợp đồng tương lai vĩnh cửu có tính thanh khoản cao nhất cho BTC là Hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT. Trong khi đó, OKX cũng cung cấp Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSD. Sự khác biệt chính là BTCUSDT yêu cầu người dùng ký quỹ vị thế bằng số dư USDT, trong khi BTCUSD yêu cầu số dư BTC. Hãy cùng xem trường hợp người dùng chọn sử dụng công cụ BTCUSD thay vì BTCUSDT.

Tạo chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất funding kết hợp

Vị thế mua trong thị trường giao ngay

 • Mua 1 BTC bằng USDT trong thị trường giao ngay. Giả sử giá hiện tại của 1 BTC là 60.000 USD.

Vị thế bán trong thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng tiền mã hóa

 • Bán 1 BTCUSD Vĩnh cửu bằng cách sử dụng BTC làm ký quỹ. Bạn vào vị thế bán trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu ký quỹ bằng BTC. Ký quỹ của bạn, đồng tiền mà bạn đang dùng làm tài sản thế chấp, sẽ được tính bằng BTC.

Cơ chế lãi suất funding

 • Giả sử lãi suất funding thường được trả cho những người giữ vị thế bán hợp đồng vĩnh cửu.

 • Giả sử những người giữ vị thế bán hiện đang được trả lãi suất funding là 40%.

 • Tỷ lệ này được biểu thị và thanh toán cứ 8 giờ một lần cho cả hợp đồng tương lai BTCUSDT và BTCUSD Vĩnh cửu.

Tính khoản thanh toán lãi suất funding hàng ngày

 • Nếu lãi suất funding hàng năm là 40% thì lãi suất funding hàng ngày sẽ là 40% / 365 ≈ 0,1096%.

 • Vì vị thế bán của bạn được ký quỹ bằng BTC nên lãi suất funding của bạn sẽ được thanh toán bằng BTC.

 • Đối với quy mô vị thế 1 BTC có giá trị 60.000 USD, khoản thanh toán lãi suất funding hàng ngày là BTC trị giá 60,000 × 0.001096 ≈ 65,76 USD. Lượng BTC chính xác nhận được phụ thuộc vào chỉ số BTC/USD.

Yếu tố cân nhắc

Rủi ro thị trường

 • Nếu giá BTC tăng, giá trị vị thế giao ngay của bạn tăng, có thể bù đắp cho khoản lỗ ở vị thế bán hợp đồng tương lai, trừ đi khoản lãi suất funding.

 • Nếu giá BTC giảm, lỗ ở vị thế giao ngay cần được giám sát chặt chẽ vì có thể lớn hơn lợi nhuận từ lãi suất funding, đặc biệt là khi cả vị thế mua giao ngay và bán hợp đồng tương lai của bạn đều chịu ảnh hưởng của biến động giá BTC.

 • Lưu ý rằng giao dịch cơ sở phụ thuộc vào biến động và điều kiện thị trường; nhà giao dịch cần theo dõi yêu cầu ký quỹ, bất kể họ chọn phương thức thực hiện nào.

Thanh toán và điều chỉnh

 • Việc giám sát thường xuyên và tái cân bằng tiềm năng các yêu cầu ký quỹ đối với vị thế hợp đồng tương lai là rất quan trọng, đặc biệt là khi ký quỹ bằng BTC. Bất kỳ sự sụt giảm nào về giá BTC đều có thể dẫn đến gọi ký quỹ hoặc yêu cầu tăng ký quỹ.

Tóm tắt

 • Bạn kiếm lời từ việc thanh toán lãi suất funding bằng BTC khi nắm giữ vị thế bán trên thị trường hợp đồng tương lai.

 • Bạn phòng ngừa rủi ro biến động giá của BTC bằng cách nắm giữ vị thế mua tương đương trên thị trường giao ngay.

 • Bạn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất khi giá BTC ổn định hoặc tăng và bạn liên tục nhận được lãi suất funding dương. Nếu dự đoán của bạn về lãi suất funding không chính xác thì bạn sẽ chịu thua lỗ. Khoản lỗ này sẽ tăng lên nếu giá BTC giảm vì bạn sẽ cần thêm BTC để duy trì Yêu cầu ký quỹ.

 • Chiến lược này đòi hỏi phải chú ý kỹ lưỡng và điều chỉnh cẩn thận dựa trên biến động thị trường và điều chỉnh lãi suất funding, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro và theo dõi thường xuyên.

Thực hiện điều này ở đâu trên OKX?

Nhà giao dịch trên OKX thường có 3 tùy chọn thực hiện cho chiến lược 2 leg giá này.

 1. Sổ lệnh OKX thông thường

  1. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh trong từng thị trường tương ứng thông qua ứng dụng OKX, trang web hoặc API.

  2. Các bot giao dịch có thể đơn giản hóa việc thực hiện lệnh: https://www.okx.com/trading-bot/arbitrage.

  3. Lưu ý: Không có gì đảm bảo về việc thực hiện nguyên tử trong các sổ lệnh thông thường. Bạn có thể vào một leg của giao dịch nhưng không thể vào leg kia.

 2. RFQ

  1. Nhà giao dịch có thể yêu cầu báo giá bằng cách chọn các leg và quy mô giao dịch bắt buộc trên Nền tảng RFQ trong Thị trường Thanh khoản

  2. Lưu ý: Yêu cầu tối thiểu đối với RFQ liên quan đến công cụ phái sinh là giao dịch danh nghĩa trị giá hơn 50.000 USD và AUM ít nhất là 10.000 USD.

 3. Nitro Spread

  1. Nhà giao dịch có thể, thay vì chọn 1 hoặc 2, chỉ cần lấy thanh khoản từ sổ lệnh trên Nitro Spread với thanh khoản riêng và được chiết khấu 50% phí giao dịch.

  2. Lưu ý: Nhà giao dịch phải có AUM tối thiểu tương đương 10.000 USD. Tuy nhiên, không có yêu cầu về quy mô giao dịch và quy mô lệnh tối thiểu thường dưới 1.000 USD.

Dù bạn muốn thực hiện giao dịch bằng tùy chọn nào, OKX luôn nỗ lực cung cấp nhiều phương thức thực hiện giao dịch, phục vụ cả các công ty giao dịch có hệ thống và các nhà giao dịch cá nhân riêng biệt.

Hiểu rõ về OKX Hybrid Spread

Ký quỹ và ý nghĩa tiền tệ thanh toán

 • Hybrid spread sẽ yêu cầu người dùng ký quỹ ít nhất 1 trong số các tài sản sau:

  • BTC

  • ETH

  • USDT

 • Người dùng cần lưu ý hướng thực hiện để xác định leg sẽ yêu cầu số dư tài sản ký quỹ là bao nhiêu.

 • Nếu người dùng không có tài sản cần thiết để ký quỹ (như khi giao dịch trên OKX nói chung), họ sẽ cần phải vay các tài sản đó

 • Cài đặt ký quỹ hiện có của nhà giao dịch sẽ được áp dụng Nitro Spread, cho dù là ở chế độ ký quỹ đa tệ hay ký quỹ danh mục đầu tư. Để tìm hiểu thêm về các chế độ khác nhau, vui lòng tham khảo PDF: Ký quỹ đa tệ so với Ký quỹ danh mục đầu tư

Ý nghĩa của đồng định giá

 • Hợp đồng ký quỹ bằng tiền mã hóa và hợp đồng tương đương ký quỹ bằng USDT có các chỉ số cơ sở khác nhau. Do đó, đồng định giá và ký hiệu tiền tệ của hai loại hợp đồng này cũng khác nhau.

 • Do các phái sinh ký quỹ bằng USDT trên OKX cũng được định giá bằng USDT, nếu xảy ra tình huống mất giá của USDT/USD, khách hàng có thể phải đối mặt với tổn thất đáng kể nếu họ tham gia giao dịch mà không phòng ngừa rủi ro USDT/USD.

 • Để đặt lệnh hybrid spread, hệ thống quản lý lệnh của Nitro Spread không đưa ra giả định về tỷ lệ USDT/USD, mà phải đọc trực tiếp từ tỷ lệ đã công bố, có sẵn thông qua API và trang web OKX. Nhà giao dịch có thể tham khảo các thành phần chỉ số tại đây: https://www.okx.com/markets/index/usdt-usd

 • Khi nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn cho hybrid spread, các kịch bản thực hiện có thể được hiểu rõ hơn với bảng Excel này: Logic thực hiện hybrid spread

Tài liệu này chỉ được cung cấp vì mục đích thông tin và không nhằm cung cấp lời khuyên tài chính, khuyến nghị đầu tư hoặc bảo chứng cho các chiến lược giao dịch cụ thể. Nội dung của tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạn các đồ thị, biểu đồ và dữ liệu số, được cung cấp "như vậy" mà không có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý. Thị trường tiền mã hóa có tính biến động cao và tiềm ẩn rủi ro thị trường. Chiến lược, ý kiến và phân tích được đưa ra trong bài viết này dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm viết bài và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Các thông tin này cũng dựa trên những giả định nhất định và dữ liệu lịch sử có thể không chính xác hoặc không thể áp dụng cho tương lai. Do đó, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro khi dựa vào bài viết này để đưa ra quyết định đầu tư.

Tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả stablecoin, có mức độ rủi ro cao, có thể biến động mạnh và thậm chí trở nên vô giá trị. Giao dịch đòn bẩy trong tài sản số sẽ tăng cường cả lợi nhuận tiềm năng và tổn thất tiềm ẩn và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ khoản đầu tư của bạn. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu chỉ ra kết quả trong tương lai. Dựa trên tình hình tài chính và đòn bẩy được sử dụng, bạn cần cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bản thân hay không. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chiến lược và quyết định giao dịch của bản thân. OKX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào. Không phải tất cả sản phẩm và khuyến mãi đều được cung cấp ở mọi quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cuba, Donetsk, Iran, Luhansk, Triều Tiên, Syria Malta, Australia, Bangladesh, Bolivia, The Bahamas, Canada, Malaysia, Hồng Kông, Pháp và Singapore. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng và Tuyên bố về Rủi ro & Tuân thủ của OKX.© 2024 OKX. Đã đăng ký bản quyền.