header_default background
launchpad_bg
whiteListImg11/09/2023 14/09/2023

Tham gia Permissionless II và nhận miễn phí Thẻ OKXclusive để nhận được quà tặng phiên bản giới hạn

OKX sẽ phát hành một NFT phiên bản giới hạn để tôn vinh hoạt động tài trợ hiện tại của OKX tại Permissionless II. Sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/9 tại Austin, TX.

Permissionless II là sản phẩm trí tuệ của Blockworks và Bankless. Đó không chỉ là một hội nghị đơn thuần mà còn là lời kêu gọi hành động dành cho những người muốn cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
 • 00
  Ngày
 • 00
  Giờ
 • 00
  Phút
 • 00
  Giây
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
Thẻ OKXclusive cho Permissionless II
BlockchainTiêu chuẩn token

Giá đúc

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Đã đúc
165

165

Mô tả

NFT này sẽ tôn vinh sự hiện diện của bạn tại gian hàng OKX Permisionless và thể hiện bạn hiện là một phần của cộng đồng toàn cầu. Để bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi, bạn sẽ nhận được quà tặng cao cấp từ một trong các nhân viên của chúng tôi.

Lưu ý rằng mỗi người chỉ đủ điều kiện nhận một NFT và việc phân phối quà tặng cao cấp sẽ dựa theo nguyên tắc ai đến trước nhận trước, cho đến khi hết quà.

OKX Web3 × Permissionless

OKX Web3 × PermissionlessNhà phát hành

OKX, nhà tài trợ hiện tại của Permissionless II tự hào giới thiệu Ví OKX Web3 – cổng thông tin Web3 đáng gờm nhất thế giới. Mẫu ví hiện đại này cấp cho người dùng quyền truy cập vào hơn 55 chuỗi để tự lưu ký. Thị trường NFT được tích hợp trong Ví OKX Web3, giúp tổng hợp dữ liệu từ hơn 11 chuỗi, trang bị cho người tạo những công cụ mạnh mẽ như AI và đào không mất phí gas. Thêm vào đó, ví còn kết hợp các trình tổng hợp DEX, DeFi và DApp tích hợp sẵn, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát nâng cao đối với các hoạt động on-chain của họ. Permissionless II (tổ chức tại Austin) là sản phẩm trí tuệ của Blockworks và Bankless. Đó không chỉ là một hội nghị đơn giản mà còn là lời kêu gọi hành động dành cho những người muốn cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Điều khoản và điều kiện
1. Hoạt động airdrop hoặc đúc NFT này (“Hoạt động”) sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian như (i) đã nêu trên trang web Hoạt động; hoặc (ii) được xác định bởi Ví OKX Web3 (“Ví OKX Web3”) hoặc nếu người tổ chức Hoạt động là bên thứ ba thì người tổ chức này (cả Ví OKX Web3 và người tổ chức bên thứ ba này đều được xem là “Người tổ chức”) có thể toàn quyền theo quyết định của họ (“Thời gian hoạt động”).
2. NFT sẽ được đúc và/hoặc phân phối/airdrop (nếu có) đến địa chỉ ví của người dùng trong Thời gian hoạt động hoặc vào thời điểm khác do Người tổ chức xác định, bao gồm sau Thời gian hoạt động khi đã hoàn thành các bước như ghi trên trang web Hoạt động.
3. Mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền loại trừ bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào tham gia Hoạt động này.
4. Ngoài những điều đã đề cập ở trên, mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền giữ lại NFT và thu hồi tư cách đủ điều kiện của bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào trong việc tham gia vào Hoạt động này nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ đang tham gia vào hành vi không trung thực hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp người dùng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc giao dịch thao túng giá, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hay có hại nào khác. Người dùng và/hoặc địa chỉ ví bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động đó có thể bị cấm tham gia vào mọi sự kiện sau này trên trang web và/hoặc nền tảng của Ví OKX Web3.
5. Khi tham gia Hoạt động này, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Hệ sinh thái OKX Web3Chính sách quyền riêng tư của Hệ sinh thái OKX Web3.
6. Ví OKX Web3 và Người tổ chức có quyền giải thích, sửa đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Hoạt động này và/hoặc bất kỳ Điều khoản hoạt động nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có xung đột, Ví OKX Web3 có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng và giải thích các điều khoản này.
7. Nếu các điều khoản và điều kiện này có nhiều phiên bản ngôn ngữ và trong trường hợp xảy ra xung đột thì phiên bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.
8. Ví OKX Web3 từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào khác về mặt kỹ thuật, hình ảnh, chính tả, biên tập hoặc khác trong Hoạt động này hoặc các điều khoản và điều kiện này.
9. Để biết thêm thông tin về Ví OKX Web3, vui lòng truy cập https://www.okx.com/web3.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
1. Hoạt động này (i) không phải ưu đãi, khuyến nghị hay lời chào mua, bán hoặc giao dịch bằng cách khác đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào; và (ii) không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên hay khuyến nghị nào (bất kể về đầu tư, kế toán giao dịch, pháp lý, thuế hay lĩnh vực khác). Hoạt động này cũng không nhằm mục đích phân phối hay mang lại khả năng truy cập cho bất kỳ người nào ở khu vực pháp lý nơi hoạt động phân phối hoặc truy cập đó trái với các luật hoặc quy định hiện hành. Những người hoặc tổ chức truy cập và/hoặc tham gia Hoạt động này phải tự tìm hiểu và tuân thủ các hạn chế đó. Các tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, có tính đầu cơ và biến động cao, có thể trở nên kém thanh khoản bất cứ lúc nào và có rủi ro cao. Những người kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể mất toàn bộ giá trị tài sản.
2. Giá trị của tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, có thể và đôi khi biến động rất lớn theo thời gian. Do những biến động này, người dùng có thể thấy giá trị tài sản của mình tăng hoặc giảm đáng kể tại thời điểm bất kỳ.
3. Những người tham gia Hoạt động này chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, phí, chi phí và phí tổn được áp dụng (có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết nối, cài đặt, dịch vụ, phí gas và chi phí giao dịch) liên quan đến việc nhận và sử dụng bất kỳ NFT nào trong Hoạt động.
© 2023 OKX Web3. Bảo lưu mọi quyền.