Hình ảnh NFTOrdinals
banner_swiper background
Chương trình tặng quà trong whitelist của bộ sưu tập gốc INKonBTC!
Chương trình tặng quà trong whitelist của bộ sưu tập gốc INKonBTC!
INK và OKX NFT hợp tác cùng giới thiệu bộ sưu tập NFT Ordinals của INK PFP (Ảnh hồ sơ) tới thêm nhiều đối tượng người dùng và nhà sưu tập tác phẩm nghệ thuật ở thị trường Châu Á. INKonBTC cung cấp 200 vai trò trong whitelist được đảm bảo và người chiến thắng sẽ được cấp vai trò trong whitelist trên INKonBTC Discord.
Kết thúc nhận lúc
00
ngày
20
giờ
05
phút
46
giây
  • BRC-20
  • Bộ sưu tập
24 giờ
Token yêu thích
Nổi bật
Tất cả
Đang đúc
Token
Khối lượng
updown
Giá
updown
Vốn hóa thị trường
updown
Thay đổi
updown
Doanh số
updown
Người nắm giữ
updown
first
nft_brc20
MMSS
ordinals_nft_icon
17,2746
$1.084.488
899 sats
$0,56
ordinals_nft_icon
192,8943
$12,11M
+1,17%
49
5.461
+0,23%
second
nft_brc20
satx
ordinals_nft_icon
16,8258
$1.056.313
0,0000076 sats
$0,0000000048
ordinals_nft_icon
160,9881
$10,11M
-1,84%
183
2.932
+2,08%
third
nft_brc20
ligo
ordinals_nft_icon
15,2286
$956.046
0,023 sats
$0,000014
ordinals_nft_icon
229,886
$14,44M
-7,03%
111
10.714
+0,07%
4
nft_brc20
piin
ordinals_nft_icon
10,2851
$645.694
0,3 sats
$0,00019
ordinals_nft_icon
304,8488
$19,14M
-0,54%
94
9.159
+0,48%
5
nft_brc20
rats
ordinals_nft_icon
5,0347
$316.070
0,61 sats
$0,00038
ordinals_nft_icon
6.156,9482
$386,54M
+6,28%
138
13.124
-0,16%
6
nft_brc20
DepD
ordinals_nft_icon
3,0257
$189.951
23 sats
$0,014
ordinals_nft_icon
482,9784
$30,33M
-13,17%
53
4.536
-0,03%
7
nft_brc20
nots
ordinals_nft_icon
2,7842
$174.789
0,17 sats
$0,0001
ordinals_nft_icon
36,6244
$2,3M
+1,1%
4
567
+0,71%
8
nft_brc20
AINN
ordinals_nft_icon
2,7179
$170.628
4.070 sats
$2
ordinals_nft_icon
854,7176
$53,66M
+1,56%
28
6.394
+1,21%
9
nft_brc20
sats
ordinals_nft_icon
2,5263
$158.599
0,001 sats
$0,00000062
ordinals_nft_icon
21.657,0654
$1,36B
-2,22%
78
43.384
-0,1%
10
nft_brc20
piie
ordinals_nft_icon
2,5238
$158.440
0,0000005 sats
$0,00000000031
ordinals_nft_icon
15,6991
$985,59K
+1,1%
14
550
+3,18%
11
nft_brc20
FSP
ordinals_nft_icon
1,9924
$125.078
0,00000072 sats
$0,00000000045
ordinals_nft_icon
15,1125
$948,76K
+45,55%
18
954
+0,1%
12
nft_brc20
slor
ordinals_nft_icon
1,7752
$111.446
639 sats
$0,4
ordinals_nft_icon
767,6195
$48,2M
-7,31%
172
5.698
+1,33%
13
nft_brc20
BDIN
ordinals_nft_icon
1,3066
$82.025
72 sats
$0,045
ordinals_nft_icon
71,9967
$4,52M
-13,24%
25
2.533
+1,52%
14
nft_brc20
ITNP
ordinals_nft_icon
1,0616
$66.645
390 sats
$0,24
ordinals_nft_icon
81,8594
$5,14M
+12,93%
7
764
+0,52%
15
nft_brc20
cows
ordinals_nft_icon
1,0308
$64.708
1.255.552 sats
$788
ordinals_nft_icon
125,5578
$7,89M
+7,52%
10
3.111
+0,12%
16
nft_brc20
BIDP
ordinals_nft_icon
0,9823
$61.665
75 sats
$0,047
ordinals_nft_icon
749,9665
$47,09M
+1,1%
10
610
+0,82%
17
nft_brc20
FRAM
ordinals_nft_icon
0,942
$59.136
49 sats
$0,031
ordinals_nft_icon
3.996,4191
$250,9M
-4,7%
8
7.211
+0,2%
18
nft_brc20
core
ordinals_nft_icon
0,8435
$52.950
26 sats
$0,016
ordinals_nft_icon
54,0559
$3,4M
-7,33%
12
2.612
--
19
nft_brc20
bpix
ordinals_nft_icon
0,783
$49.152
297 sats
$0,18
ordinals_nft_icon
62,3712
$3,92M
+0,72%
3
1.291
+0,23%
20
nft_brc20
RSK
ordinals_nft_icon
0,6463
$40.571
0,26 sats
$0,00016
ordinals_nft_icon
259,8711
$16,32M
+5,56%
14
2.114
+0,66%
21
nft_brc20
trac
ordinals_nft_icon
0,6394
$40.141
8.696 sats
$5
ordinals_nft_icon
1.825,2552
$114,59M
-2,15%
17
5.958
+0,03%
22
nft_brc20
Play
ordinals_nft_icon
0,5058
$31.750
0,023 sats
$0,000014
ordinals_nft_icon
48,276
$3,04M
-16,99%
9
4.960
--
23
nft_brc20
mice
ordinals_nft_icon
0,5023
$31.530
25 sats
$0,015
ordinals_nft_icon
249,8761
$15,69M
+5,26%
49
6.054
-0,35%
24
nft_brc20
ordi
ordinals_nft_icon
0,4446
$27.907
136.000 sats
$85
ordinals_nft_icon
28.545,8509
$1,8B
+1,06%
25
16.619
-0,23%
25
nft_brc20
bnan
ordinals_nft_icon
0,3884
$24.381
160 sats
$0,1
ordinals_nft_icon
335,985
$21,1M
-4,85%
5
1.106
--
26
nft_brc20
BTCs
ordinals_nft_icon
0,3806
$23.887
3.200 sats
$2
ordinals_nft_icon
679,574
$42,67M
-0,49%
24
19.933
+0,02%
27
nft_brc20
PUPS
ordinals_nft_icon
0,3527
$22.140
505 sats
$0,31
ordinals_nft_icon
39,219
$2,47M
+27,91%
45
1.959
-0,51%
28
nft_brc20
SCAT
ordinals_nft_icon
0,315
$19.771
5 sats
$0,0034
ordinals_nft_icon
23,087
$1,45M
-4,13%
26
2.879
-0,42%
29
nft_brc20
STST
ordinals_nft_icon
0,2783
$17.470
155 sats
$0,097
ordinals_nft_icon
32,5338
$2,05M
-17,52%
15
2.139
-0,28%
30
nft_brc20
roup
ordinals_nft_icon
0,2667
$16.742
9 sats
$0,0057
ordinals_nft_icon
193,7339
$12,17M
-1,82%
20
3.712
-0,17%
31
nft_brc20
DRCR
ordinals_nft_icon
0,2485
$15.595
0,09 sats
$0,000056
ordinals_nft_icon
189,0039
$11,87M
-4,27%
3
1.642
+1,67%
32
nft_brc20
eorb
ordinals_nft_icon
0,2443
$15.335
190 sats
$0,11
ordinals_nft_icon
39,9008
$2,51M
+2,14%
33
7.551
-0,19%
33
nft_brc20
PGID
ordinals_nft_icon
0,2355
$14.783
296 sats
$0,18
ordinals_nft_icon
62,3391
$3,92M
+0,37%
29
4.250
+1,16%
34
nft_brc20
Dovi
ordinals_nft_icon
0,2074
$13.014
835 sats
$0,52
ordinals_nft_icon
125,2525
$7,87M
-0,73%
7
1.341
+0,07%
35
nft_brc20
NEWU
ordinals_nft_icon
0,2071
$12.997
319 sats
$0,2
ordinals_nft_icon
66,9568
$4,21M
+0,74%
11
911
-0,22%
36
nft_brc20
cats
ordinals_nft_icon
0,1927
$12.096
3 sats
$0,0024
ordinals_nft_icon
81,6916
$5,13M
+3,45%
12
3.394
+4,17%
37
nft_brc20
SeeU
ordinals_nft_icon
0,1602
$10.052
0,12 sats
$0,000075
ordinals_nft_icon
25,1875
$1,59M
+1,95%
2
997
-0,11%
38
nft_brc20
tbci
ordinals_nft_icon
0,146
$9.162
4 sats
$0,0025
ordinals_nft_icon
83,9583
$5,28M
-6,37%
15
24.695
+0,14%
39
nft_brc20
𝛑
ordinals_nft_icon
0,1402
$8.801
0,0000022 sats
$0,0000000013
ordinals_nft_icon
69,0807
$4,34M
+1,1%
18
3.170
+0,22%
40
nft_brc20
tshx
ordinals_nft_icon
0,1307
$8.201
530 sats
$0,33
ordinals_nft_icon
111,2375
$6,99M
+57,6%
21
769
-1,42%
41
nft_brc20
nfrs
ordinals_nft_icon
0,1299
$8.154
0,00000016 sats
$0,0000000001
ordinals_nft_icon
1,5991
$100,4K
-7,03%
3
563
+0,35%
42
nft_brc20
LEEK
ordinals_nft_icon
0,1252
$7.858
0,000021 sats
$0,000000013
ordinals_nft_icon
20,9882
$1,32M
+6,16%
21
1.058
+0,18%
43
nft_brc20
GHSY
ordinals_nft_icon
0,1152
$7.229
780 sats
$0,48
ordinals_nft_icon
259,8711
$16,32M
-0,1%
8
2.645
+0,07%
44
nft_brc20
ORDG
ordinals_nft_icon
0,1081
$6.780
830 sats
$0,52
ordinals_nft_icon
174,2022
$10,94M
-1,16%
12
925
+0,87%
45
nft_brc20
evlv
ordinals_nft_icon
0,1035
$6.496
53 sats
$0,033
ordinals_nft_icon
39,7508
$2,5M
-6,04%
2
853
-0,24%
46
nft_brc20
honk
ordinals_nft_icon
0,0934
$5.862
0,11 sats
$0,000074
ordinals_nft_icon
24,9776
$1,57M
+6,43%
8
1.369
--
47
nft_brc20
rcsv
ordinals_nft_icon
0,0931
$5.844
920 sats
$0,57
ordinals_nft_icon
193,1042
$12,13M
-0,13%
1
9.402
--
48
nft_brc20
.com
ordinals_nft_icon
0,0773
$4.850
2.800 sats
$1
ordinals_nft_icon
588,0121
$36,92M
-5,68%
4
7.740
-1,29%
49
nft_brc20
sxio
ordinals_nft_icon
0,0762
$4.778
310 sats
$0,19
ordinals_nft_icon
65,0677
$4,09M
+1,76%
14
2.039
+0,04%
50
nft_brc20
AMB
ordinals_nft_icon
0,0739
$4.638
0,12 sats
$0,000078
ordinals_nft_icon
26,2505
$1,65M
+28,9%
17
3.338
-0,03%