Runes
Trung tâm đa nhiệm để giao dịch và etch Runes
Khám phá Runes trên Thị trường Web3 của OKX.
Token yêu thích
Nổi bật
Tất cả
Đang đúc
24h
Token
Khối lượng
updown
Giá
updown
Vốn hóa thị trường
updown
Thay đổi
updown
Doanh số
updown
Người nắm giữ
updown
first
nft_brc20
RUNES•X•BITCOIN
ordinals_nft_icon
9,3045
$624.809,55
0,1398 sats
$0,000093
ordinals_nft_icon
295,7371
$19,85M
+49,4%
621
108.482
-4,28%
second
nft_brc20
DOG•GO•TO•THE•MOON
ordinals_nft_icon
6,8769
$461.794,92
4,0796 sats
$0,0027
ordinals_nft_icon
4.197,74
$281,88M
+17,28%
264
70.087
-20,47%
third
nft_brc20
SATOSHI•RUNE•TITAN
ordinals_nft_icon
3,8069
$255.639,31
2.806,37 sats
$1,88
ordinals_nft_icon
642,5386
$43,14M
+14,73%
792
26.140
-12,11%
4
nft_brc20
PI•NETWORK•RUNE
ordinals_nft_icon
1,1631
$78.107,92
0,00000096 sats
$0,000000000651
ordinals_nft_icon
28,1685
$1,89M
+8,98%
76
995
-12,32%
5
nft_brc20
DECENTRALIZED
ordinals_nft_icon
1,1112
$74.622,9
3,1548 sats
$0,0021
ordinals_nft_icon
663,1522
$44,53M
+22,78%
70
44.341
-11,35%
6
nft_brc20
PEPE•GO•TO•THE•SUN
ordinals_nft_icon
1,0108
$67.877,17
14,3788 sats
$0,0096
ordinals_nft_icon
301.818,14
$20,26B
+142,54%
44
470
+15,17%
7
nft_brc20
FUNNY•FISH•MASK
ordinals_nft_icon
0,7292
$48.968,23
0,003124 sats
$0,000002
ordinals_nft_icon
31,4837
$2,11M
-4,17%
289
5.818
-33,59%
8
nft_brc20
NICOLAS•PI•RUNES
ordinals_nft_icon
0,5802
$38.963,79
0,3649 sats
$0,00024
ordinals_nft_icon
39,7644
$2,67M
+1,18%
308
3.306
-20,04%
9
nft_brc20
UNCOMMON•GOODS
ordinals_nft_icon
0,3564
$23.934,26
1.262,4 sats
$0,84
ordinals_nft_icon
31,7975
$2,13M
+4,14%
99
27.271
-25,52%
10
nft_brc20
BTC•RUNES•UP•UP•UP
ordinals_nft_icon
0,2395
$16.084,97
0,2999 sats
$0,0002
ordinals_nft_icon
6,2969
$422,84K
-98,92%
46
355
-3,54%
11
nft_brc20
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
ordinals_nft_icon
0,2154
$14.467,42
30.698,82 sats
$20,61
ordinals_nft_icon
34.093,5
$2,28B
+1,68%
59
22.678
-49,23%
12
nft_brc20
LOBO•THE•WOLF•PUP
ordinals_nft_icon
0,2092
$14.052,25
0,9999 sats
$0,00067
ordinals_nft_icon
200,4465
$13,46M
+28,89%
92
65.816
-17,78%
13
nft_brc20
RSIC•GENESIS•RUNE
ordinals_nft_icon
0,1847
$12.402,84
13,3494 sats
$0,0089
ordinals_nft_icon
2.802,05
$188,16M
+14,13%
50
89.575
-36,1%
14
nft_brc20
COWS•TO•THE•MOON
ordinals_nft_icon
0,1783
$11.977,44
0,005249 sats
$0,0000035
ordinals_nft_icon
52,4728
$3,52M
+6,26%
15
3.329
-0,87%
15
nft_brc20
HONEY•BADGER•COIN
ordinals_nft_icon
0,1554
$10.436,66
0,00000917 sats
$0,000000006164
ordinals_nft_icon
88,954
$5,97M
+61,38%
103
40.045
-4,51%
16
nft_brc20
SATOSHI•NAKAMOTOM
ordinals_nft_icon
0,1477
$9.924,73
28,9977 sats
$0,019
ordinals_nft_icon
6.086,76
$408,73M
+1,2%
8
327
-3,36%
17
nft_brc20
PUPS•WORLD•PEACE
ordinals_nft_icon
0,1476
$9.917,94
302,3781 sats
$0,2
ordinals_nft_icon
3.047,87
$204,66M
-4,24%
12
3.290
-23,09%
18
nft_brc20
SATOSHI•NAKAMOTO
ordinals_nft_icon
0,1233
$8.280,96
1.999,92 sats
$1,34
ordinals_nft_icon
419,7831
$28,18M
+11%
33
18.657
-48,06%
19
nft_brc20
RUNE•ALPHA•COOK
ordinals_nft_icon
0,03672
$2.465,98
28,7977 sats
$0,019
ordinals_nft_icon
57,6616
$3,87M
-5,66%
13
11.069
-8,87%
20
nft_brc20
HOPE•YOU•GET•RICH
ordinals_nft_icon
0,03504
$2.353,28
0,1499 sats
$0,0001
ordinals_nft_icon
12,1434
$815,44K
-17,95%
65
933
-44,16%
21
nft_brc20
GOB•IS•GOB•IS•GOB
ordinals_nft_icon
0,02784
$1.869,68
6,5997 sats
$0,0044
ordinals_nft_icon
102,4581
$6,88M
+3,94%
23
45.904
-4,7%
22
nft_brc20
SUPER•MARIO•COIN
ordinals_nft_icon
0,02395
$1.608,74
0,001439 sats
$0,00000096
ordinals_nft_icon
2,1075
$141,52K
-15,19%
43
6.941
-9,64%
23
nft_brc20
ART•IS•THE•TICKER
ordinals_nft_icon
0,01938
$1.301,99
57,4978 sats
$0,038
ordinals_nft_icon
12,0687
$810,43K
+21,21%
11
947
-45,69%
24
nft_brc20
EPIC•EPIC•EPIC•EPIC
ordinals_nft_icon
0,009487
$637,09
63,8972 sats
$0,042
ordinals_nft_icon
656,1594
$44,06M
+8,94%
6
4.031
-45,4%
25
nft_brc20
KING•POWER•RUNE
ordinals_nft_icon
0,008948
$600,88
4.879,61 sats
$3,27
ordinals_nft_icon
5,2865
$354,99K
-7,16%
22
1.505
+3,04%
26
nft_brc20
PEPE•WIT•HONKERS
ordinals_nft_icon
0,008746
$587,3
0,08299 sats
$0,000055
ordinals_nft_icon
5,2755
$354,25K
-10,15%
10
5.120
-48,82%
27
nft_brc20
SSSSS•BTC•SSSSS
ordinals_nft_icon
0,008313
$558,24
5,9895 sats
$0,004
ordinals_nft_icon
119,7715
$8,04M
+21,23%
5
324
-18,97%
28
nft_brc20
APE•SEASON•COIN
ordinals_nft_icon
0,007012
$470,9
2,0999 sats
$0,0014
ordinals_nft_icon
2,0989
$140,94K
+14,85%
17
1.417
-34,76%
29
nft_brc20
ORDINALS•ARE•DEAD
ordinals_nft_icon
0,006937
$465,86
5,2898 sats
$0,0035
ordinals_nft_icon
23,4964
$1,57M
+3,62%
22
5.793
-49,56%
30
nft_brc20
BITCOIN•WORLD•ORDER
ordinals_nft_icon
0,00519
$348,51
68,4973 sats
$0,045
ordinals_nft_icon
14,3775
$965,46K
+19,52%
8
2.683
-42,1%
31
nft_brc20
BURN•BURN•BURN•BURN
ordinals_nft_icon
0,004818
$323,54
0,1074 sats
$0,000072
ordinals_nft_icon
9,4765
$636,36K
+6,11%
6
28.187
-2,07%
32
nft_brc20
DONT•GET•FROGGY
ordinals_nft_icon
0,004711
$316,36
0,00000003 sats
$0,000000000026
ordinals_nft_icon
0,7995
$53,69K
+34,93%
13
391
-42,62%
33
nft_brc20
KEY•TO•VALHALLA
ordinals_nft_icon
0,003571
$239,85
0,07989 sats
$0,000053
ordinals_nft_icon
5,8405
$392,2K
-72,09%
10
1.632
-12,17%
34
nft_brc20
THE•GOD•OF•BITCOIN
ordinals_nft_icon
0,003204
$215,15
0,01899 sats
$0,000012
ordinals_nft_icon
3,9878
$267,78K
+20,2%
13
9.566
-18,88%
35
nft_brc20
DOPE•ASS•TICKER
ordinals_nft_icon
0,003063
$205,74
0,04699 sats
$0,000031
ordinals_nft_icon
9,8647
$662,42K
+1,2%
21
7.588
-45,63%
36
nft_brc20
ARTIFICIAL•INTELLIGENCE
ordinals_nft_icon
0,002047
$137,49
3,7497 sats
$0,0025
ordinals_nft_icon
3,7479
$251,68K
+0,42%
6
1.222
-41,75%
37
nft_brc20
RUNNING•BITCOIN
ordinals_nft_icon
0,001156
$77,65
0,03567 sats
$0,000023
ordinals_nft_icon
7,4878
$502,81K
+33,71%
12
2.176
-41,69%
38
nft_brc20
HODL•DIAMOND•DICK
ordinals_nft_icon
0,000928
$62,31
0,6349 sats
$0,00042
ordinals_nft_icon
6,3467
$426,18K
+8,94%
7
6.213
-48,3%
39
nft_brc20
MEMEPOOL•SPACE
ordinals_nft_icon
0,0009037
$60,69
0,1889 sats
$0,00012
ordinals_nft_icon
3,7779
$253,69K
+3,37%
7
6.410
-45,18%
40
nft_brc20
PEPETOSHI•NAKAMOTO
ordinals_nft_icon
0,0004416
$29,65
0,1299 sats
$0,000087
ordinals_nft_icon
5,466
$367,04K
-16,46%
8
3.526
-40,64%