DiscoverBackground

Khám phá DApp

Được khuyến nghị

Tin tức

Xếp hạng
DeFi
Trò chơi
Tài chính phi tập trung (DeFi) đề cập đến hợp đồng thông minh tài chính, Ứng dụng phi tập trung (DApp) và các giao thức tài chính được xây dựng trên nền tảng blockchain. DeFi có thể đượ tìm thấy trong nhiều lĩnh vực, như sàn giao dịch phi tập trung, tài sản tổng hợp, khoản thanh toán, khoản vay, v.v.
Tất cả các mạng
Ethereum
OKTC
BNB Chain
zkSync Era
Polygon
Arbitrum One
Aptos
Arbitrum Nova
Aurora
Avalanche C
Base
Boba
Celo
Cronos
Fantom
Flare
Gnosis
Harmony
Heco
Kava
KAVA EVM
KCC
Klaytn
Metis
Moonbeam
Moonriver
Optimism
Polygon zkEVM
Ronin
Solana
Tezos
TRON
  1
  2
  3
  4
  5
 • 25
Khám phá cùng OKX
Ứng dụng phi tập trung (DApp) là gì?
Ứng dụng phi tập trung (DApp) còn được biết đến là ứng dụng phân tán. Trong thế giới tiền mã hóa, DApp đề cập đặc biệt đến ứng dụng chạy trên mạng blockchain, như Ethereum, OKC, Polygon và các mạng khác.
Xem thêm
Làm thế nào để bắt đầu sử dụng DApp?
Trước tiên, bạn phải tạo ví thông qua Ví OKX Web3, sau đó mua một số token trong mục Giao dịch. Sau đó bạn có thể trải nghiệm khám phá DApp.
Xem thêm
Đâu là DAPP phổ biến?
Một vài trong số DApp được sử dụng phổ biến nhất là sàn giao dịch phi tập trung Uniswap, nền tảng cho vay AAVE và thị trường NFT OpenSea.
Xem thêm