Hình ảnh NFT
Hình ảnh NFT
Hình ảnh NFT
Ordinals
certified

One-stop hub for trading BRC-20 and BTC NFTs

Khám phá
thế giới NFT

Chào mừng bạn đến với thị trường NFT phi tập trung toàn diện. Hãy tạo và giao dịch NFT trên các blockchain và nền tảng khác nhau.

Bitcoin
Ethereum
Solana
Aptos
Polygon
Avalanche C
Immutable X
BNB Chain
OKTC
Arbitrum One
Optimism
Klaytn
Arbitrum Nova
Zksync Era
Sui
Base
linea
advertisement
Nhận NFT yêu thích với giá tốt nhất cùng giao dịch miễn phí. Chúng tôi thu thập niêm yết từ OpenSea, Magic Eden và nhiều nền tảng khác!
close