Hoạt động
Theo thời gian thực
Lần cập nhật tiếp theo: sau 30 giây

Thứ hạng NFT của OKX cung cấp dữ liệu mới nhất và có phạm vi rộng về NFT trên các blockchain. Chúng tôi giúp bạn đánh giá hiệu suất dự án cũng như xu hướng thị trường. Hãy khám phá các điểm nổi bật của thị trường ngay hôm nay!

Loại: Bán (1)
Bộ sưu tập
Chuỗi: Ethereum (1)
Giá
Xóa tất cả
Thị trườngLoạiVật phẩmĐơn giáSố lượngTừĐếnThời gian
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,0299

$103,88

2024-06-14 23:45:35

1
23:45:35 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,03

$104,23

2024-06-14 23:45:35

1
23:45:35 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,0306

$106,31

2024-06-14 23:45:35

1
23:45:35 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,033

$114,65

2024-06-14 23:45:35

1
23:45:35 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,04

$138,97

2024-06-14 23:45:35

1
23:45:35 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
WETH0,022

$76,44

2024-06-14 23:45:23

1
23:45:23 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,305

$1.059,61

2024-06-14 23:45:23

1
23:45:23 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH0,0564

$195,95

2024-06-14 23:44:11

1
23:44:11 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH1,81

$6.288,18

2024-06-14 23:44:11

1
23:44:11 14/06/2024
platformIcon
Bán
Thành công
ETH1,32

$4.585,86

2024-06-14 23:44:11

1
23:44:11 14/06/2024