Mijn NFT'sNFT-ordersFavorietenMijn creatieP2P-orders
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg11-09-2023 14-09-2023

Doe mee met Permissionless II en claim gratis een OKXclusive Pass om gelimiteerde editie swags te krijgen

OKX brengt een NFT met beperkte oplage uit om te vieren dat het bedrijf sponsor is van Permissionless II. Het evenement wordt gehouden van 11-13 september in Austin, TX.

Permissionless II is het geesteskind van Blockworks en Bankless. Het is niet zomaar een conferentie, maar een oproep tot actie voor iedereen die samen aan een betere toekomst wil bouwen.
 • 00
  Dagen
 • 00
  Uur
 • 00
  Min.
 • 00
  Sec.
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
OKXclusive Pass voor Permissionless II
ChainTokenstandaard

Mintprijs

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Gemint
165

165

Beschrijvingen

Deze NFT viert je aanwezigheid op de OKX Permisionless-stand en laat zien dat je nu deel uitmaakt van de wereldwijde community. Om onze waardering te tonen, kun je premium swag ophalen bij een van onze medewerkers.

Houd er rekening mee dat elke persoon slechts in aanmerking komt voor één NFT en dat de distributie van premium swag zal plaatsvinden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt.

OKX Web3 × Permissionless

OKX Web3 × PermissionlessUitgever

OKX, de presenterende sponsor van Permissionless II, introduceert met trots de OKX Wallet, 's werelds meest formidabele Web3-portaal. Deze ultramoderne wallet geeft gebruikers toegang tot meer dan 55 chains voor eigen bezit. In OKX Wallet is een NFT-marktplaats ingebouwd die gegevens verzamelt van meer dan 11 chains en makers voorziet van robuuste tools zoals AI en minten zonder gas. Bovendien bevat de wallet een ingebouwde DEX-, DeFi- en DApp-aggregator, waardoor gebruikers meer controle hebben over hun on-chain activiteiten. Permissionless II in Austin is het geesteskind van Blockworks en Bankless. Het is niet zomaar een conferentie, maar een oproep tot actie voor degenen die samen aan een betere toekomst willen bouwen.

Voorwaarden
1. Deze NFT mint- of airdrop-activiteit ("Activiteit") zal van kracht zijn gedurende een periode zoals (i) vermeld op de webpagina van de Activiteit; of (ii) bepaald door de OKX Web3 Wallet ("OKX Wallet") of, indien de organisator van de Activiteit een derde partij is, bepaalt een dergelijke organisator (zowel OKX Wallet als een dergelijke derde partij organisator aangeduid als "Organisator") dit naar eigen goeddunken ("Activiteitsperiode").
2. NFT's worden gemint en/of gedistribueerd/airdropped (indien van toepassing) naar het wallet-adres van de gebruiker tijdens de Activiteitsperiode of op een ander door de Organisator te bepalen tijdstip, inclusief na de Activiteitsperiode na voltooiing van de stappen zoals uiteengezet op de Activiteitenpagina.
3. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om gebruikers of wallet-adressen uit te sluiten van deelname aan deze Activiteit.
4. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, behoudt zowel OKX Wallet en de Organisator zich ook het recht voor om NFT's in te houden van en de geschiktheid in te trekken van elke gebruiker of elk wallet-adres om deel te nemen aan deze Activiteit waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze zich bezighoudt met oneerlijk of onrechtmatig gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot omstandigheden waarin gebruikers zich bezighouden met het witwassen van geld of wash trades, of zich bezighouden met andere illegale, frauduleuze of schadelijke activiteiten. Gebruikers en/of wallet-adres(sen) die redelijkerwijs verdacht worden van dergelijk gedrag kunnen worden uitgesloten van deelname aan toekomstige campagnes op de website van OKX Wallet en/of platform.
5. Door deel te nemen aan de Activiteit gaan gebruikers akkoord met de OKX Web3 Ecosysteem-servicevoorwaarden en het OKX Web3 Ecosysteem-privacybeleid.
6. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om deze Activiteit en/of enige van de Activiteitsvoorwaarden te interpreteren, te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen op elk moment om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van conflicten, heeft OKX Wallet de uitsluitende bevoegdheid om de uiteindelijke beslissing en interpretatie van deze voorwaarden te bepalen.
7. Als er meerdere taalversies van deze algemene voorwaarden zijn, prevaleert in geval van conflicten de Engelse versie.
8. OKX Wallet wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden af voor technische, grafische, typografische, redactionele of andere fouten of weglatingen in deze Activiteit of deze algemene voorwaarden.
9. Ga voor meer informatie over OKX Wallet naar https://www.okx.com/web3.
Disclaimers
1. Deze Activiteit is (i) geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod om digitale activa te kopen, verkopen of anderszins te verhandelen; en (ii) niet bedoeld om enig advies of aanbeveling te verstrekken (ongeacht investering, handelsaccount, boekhouding, juridisch, fiscaal of anderszins). Deze Activiteit is ook niet bedoeld voor verspreiding aan, of toegang door, een persoon in een rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of toegang in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Personen of entiteiten die toegang hebben tot en/of deelnemen aan deze Activiteit dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Digitale bezitting, met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, zijn speculatief en zeer volatiel, kunnen op elk moment illiquide worden en zijn zeer risicovol. Personen die handelen in digitale bezittingen kunnen de volledige waarde van hun bezittingen verliezen.
2. De waarde van digitale bezittingen , met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, kan van tijd tot tijd sterk schommelen en doet dat ook. Als gevolg van dergelijke schommelingen kunnen gebruikers op elk moment een aanzienlijke stijging of daling van de waarde van hun bezittingen ervaren.
3. Deelnemers aan deze Activiteit zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, vergoedingen, kosten en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot, aansluit-, installatie-, service-, gas- en transactiekosten) met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van enige Activiteit NFT's.
© 2023 OKX Web3. Alle rechten voorbehouden.