Moje NFTZlecenia NFTUlubioneUtworzone przeze mnieZlecenia P2P
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg11.09.2023 14.09.2023

Dołącz do Permissionless II i bezpłatnie odbierz przepustkę OKXclusive, aby otrzymać gadżety z limitowanej edycji

OKX wypuszcza limitowaną edycję NFT, aby uczcić sponsoring podczas Permissionless II. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11–13 września w Austin w Teksasie.

Permissionless II jest pomysłem Blockworks i Bankless. To nie tylko konferencja, ale wezwanie do działania dla tych, którzy chcą wspólnie budować lepszą przyszłość.
 • 00
  dni
 • 00
  godz.
 • 00
  minutes
 • 00
  seconds
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
Przepustka OKXclusive na wydarzenie Permissionless II
BlockchainToken standardowy

Koszt wybicia

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Wybito
165

165

Opis

Ten NFT świętuje Twoją obecność na stoisku OKX podczas wydarzenia Permisionless i podkreśla, że jesteś teraz częścią globalnej społeczności. W dowód naszego uznania możesz odebrać gadżety premium od jednego z naszych pracowników.

Pamiętaj, że każda osoba kwalifikuje się tylko do jednego NFT, a dystrybucja gadżetów premium będzie odbywać się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” do wyczerpania zapasów.

OKX Web3 × Permissionless

OKX Web3 × Permissionlesstwórca

OKX, sponsor prezentujący Permissionless II, z dumą przedstawia OKX Wallet, który jest najpotężniejszym portalem Web3 na świecie. Ten najnowocześniejszy portfel zapewnia użytkownikom dostęp do ponad 55 sieci w celu samodzielnego nadzoru. W ramach OKX Wallet zbudowany jest rynek NFT, który agreguje dane z ponad 11 łańcuchów, wyposażając twórców w niezawodne narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja i wybijanie bez gazu. Co więcej, portfel zawiera wbudowany agregator DEX, DeFi i aplikacji dApp, oferujący użytkownikom większą kontrolę nad ich działaniami on-chain. Wydarzenie Permissionless II odbywające się w Austin jest pomysłem Blockworks i Bankless. To nie tylko konferencja, ale wezwanie do działania dla tych, którzy chcą wspólnie budować lepszą przyszłość.

Regulamin
1. Niniejsza aktywność polegająca na mintowaniu lub airdropach NFT („Aktywność”) będzie obowiązywać przez okres (i) podany na stronie internetowej Aktywności; lub (ii) określony przez OKX Web3 Wallet („OKX Wallet”) lub, jeśli organizatorem Aktywności jest strona trzecia, taki organizator (zarówno OKX Wallet, jak i taki zewnętrzny organizator zwany „Organizatorem”) według własnego uznania ( „Okres aktywności”).
2. NFT będą mintowane i/lub dystrybuowane / przesyłane airdropem (w stosownych przypadkach) na adres portfela użytkownika w Okresie aktywności lub w innym terminie określonym przez Organizatora, w tym po Okresie aktywności, po ukończeniu kroków określonych na stronie internetowej aktywności.
3. OKX Wallet i Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia dowolnego użytkownika lub adresu portfela z udziału w tej Aktywności.
4. Bez uszczerbku dla powyższego, zarówno OKX Wallet, jak i Organizator zastrzegają sobie również prawo do wstrzymania NFT i odebrania uprawnień każdemu użytkownikowi lub adresowi portfela do udziału w tej Aktywności, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że angażuje się w nieuczciwe lub nadużycie, w tym: nie ogranicza się do sytuacji, w których użytkownicy angażują się w pranie pieniędzy, handel przemytniczy lub angażują się w jakąkolwiek inną nielegalną, oszukańczą lub szkodliwą działalność. Użytkownicy i/lub adresy portfela, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o udział w takim postępowaniu, mogą otrzymać zakaz udziału w jakichkolwiek przyszłych kampaniach na stronie internetowej i/lub platformie OKX Wallet.
5. Biorąc udział w Aktywności, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie Warunków usługi ekosystemu OKX Web3 i Polityki prywatności ekosystemu OKX Web3.
6. OKX Wallet i Organizator zastrzegają sobie prawo do interpretacji, modyfikowania, zawieszania, anulowania lub zakończenia tej Aktywności i/lub któregokolwiek z Warunków Aktywności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku konfliktu OKX Wallet ma wyłączne prawo do ostatecznej decyzji i interpretacji niniejszych warunków.
7. Jeżeli istnieje wiele wersji językowych niniejszego regulaminu, w przypadku sprzeczności wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.
8. OKX Wallet wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne, obrazowe, typograficzne, redakcyjne lub inne błędy lub pominięcia w tej Aktywności lub w niniejszym regulaminie.
9. Więcej informacji na temat OKX Wallet można znaleźć na stronie https://www.okx.com/web3.
Zastrzeżenia
1. Aktywność nie stanowi (i) oferty, rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu, sprzedaży lub innego typu transakcji w zakresie jakichkolwiek aktywów cyfrowych; oraz (ii) nie ma na celu udzielania jakichkolwiek porad ani rekomendacji (niezależnie od rachunkowości inwestycyjnej, handlowej, prawnej, podatkowej lub innej). Aktywność nie jest również przeznaczona do dystrybucji ani dostępu dla jakiejkolwiek osoby w jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub dostęp byłby sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. Osoby lub podmioty uzyskujące dostęp i/lub uczestniczące w Aktywności mają obowiązek zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Aktywa cyfrowe, w tym między innymi stablecoiny i NFT, mają charakter spekulacyjny i charakteryzują się dużą zmiennością, mogą w dowolnym momencie stracić płynność i wiążą się z wysokim ryzykiem. Osoby zajmujące się aktywami cyfrowymi mogą stracić całą wartość swoich aktywów.
2. Wartość aktywów cyfrowych, w tym między innymi stablecoinów i NFT, może i od czasu do czasu ulega znacznym wahaniom. W wyniku takich wahań użytkownicy mogą w dowolnym momencie doświadczyć znacznego wzrostu lub spadku wartości swoich aktywów.
3. Uczestnicy Aktywności są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków, opłat, kosztów i wydatków (które mogą obejmować między innymi opłaty za podłączenie, instalację, usługi, opłaty za gaz i koszty transakcyjne) związane z otrzymaniem i korzystaniem z wszelkich transakcji NFT związanych z Aktywności.
© 2023 OKX Web3. Wszelkie prawa zastrzeżone.