Ryzyka i zgodności związane z ujawnieniem informacji wrażliwych

author-image
OKX

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia, 2023 r.

Należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu dotyczącego ryzyka i zgodności związanych z ujawnieniem informacji wrażliwych, jako informacji uzupełniających do Warunków korzystania z usługi (Warunki). Aux Cayes FinTech Co. Ltd („OKX”). Mówiąc prostym językiem – OKX dokłada wszelkich starań, aby użytkownik zrozumiał ważne kwestie związane z ryzykiem i zgodnością, z jakimi zetknie się podczas handlu na naszej platformie.

  1. CEL NASZEGO PROGRAMU

Ustanowiliśmy i wdrożyliśmy Program przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz regulujący sankcje handlowe i gospodarcze („Program AML/ATF/Sankcji” lub „Program”), aby zapewnić solidną i zgodną z wymogami platformę obrotu aktywami cyfrowymi. Naszym celem jest promowanie legalnej i przejrzystej działalności biznesowej oraz utrzymania dobrej reputacji wśród naszych klientów, organów regulacyjnych i branży zasobów cyfrowych.

  1. NASZA ROLA I DZIAŁALNOŚĆ

Jesteśmy globalną platformą lub inaczej rynkiem handlu aktywami cyfrowymi, na której handlowcy występują zarówno jako kupujący, jak i sprzedający (powszechnie określani jako animatorzy i uczestnicy rynku). Uwaga! Kupujący i sprzedający handlują zawsze bezpośrednio między sobą, nie zaś z platformą OKX. Nie jesteśmy nigdy stroną żadnej transakcji. Nasze Usługi są dostępne za pośrednictwem platformy OKX.com, oraz powiązanych z nią interfejsów programowych i/lub aplikacji mobilnych oraz Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (spółki zarejestrowanej na Seszelach).

Ujawnienie: Handel zawsze niesie ze sobą ryzyko. Ryzyko straty w transakcjach handlowych lub posiadaniu aktywów cyfrowych może być znaczne. Należy zatem dokładnie rozważyć, czy handel jest dla danej osoby odpowiedni w świetle jej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej.

  1. OTOCZENIE REGULACYJNE

Mamy świadomość, że organy regulacyjne przyjęły zróżnicowane podejście do kwestii prawnych i przepisów dotyczących zasobów cyfrowych; niektóre z nich charakteryzują lub definiują zasoby cyfrowe jako wymienialną walutę wirtualną (robi tak np. USA FinCEN) lub wirtualny towar (np. w Hongkongu). Jako platforma transakcyjna wierzymy, że wszystkie aktywa cyfrowe dostępne na OKX.com stanowią innowacyjną alternatywną klasę aktywów; dlatego zasobów cyfrowych nie należy nazywać walutą ani pieniądzem

Ujawnienie: Aktywa cyfrowe nie są pieniądzem fiducjarnym ani walutą fiducjarną. Aktywa cyfrowe NIE są wspierane przez żaden rząd ani bank centralny. Chociaż możemy mieć różne opinie na temat wszelakich podejść regulacyjnych przyjętych przez różne organy rządowe, to przez cały czas jesteśmy zobowiązani w pełni przestrzegać zasad i przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, w których prowadzimy działalność. Regularnie komunikujemy się zatem z organami regulacyjnymi i odpowiednimi gałęziami przemysłu w sprawie najlepszego podejścia do regulacji działalności związanej z aktywami cyfrowymi. Co więcej, OKX nie akceptuje niektórych klientów. Aby utrzymać naszą silną reputację na rynku i zapewnić solidny, zgodny rynek, zdecydowaliśmy się nie szukać ani nie przyjmować klientów z niektórych jurysdykcji, w tym z Hongkongu (szczególnie w odniesieniu do naszych usług związanych z instrumentami pochodnymi), a także z następujących regionów świata: Belgia, Kuba, Francja, Iran, Japonia, Korea Północna, Krym, Malezja, Singapur, Syria, Stany Zjednoczone Ameryki oraz jej wszystkie zamorskie terytoria, takie jak Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (St. Croix, St. John i St. Thomas), a ponadto: Bahamy, Kanada, Holandia, Wielka Brytania (w szczególności w odniesieniu do naszych Usług związanych z instrumentami pochodnymi dla użytkowników detalicznych), Bangladesz, Boliwia, Donieck, Ługańsk i Malta. Mieszkańcy Belgii, Francji, Japonii, Bahamów i Holandii nie mogą otwierać nowych kont w OKX ani uzyskiwać dostępu do Usług, jeśli nie otworzyli na platformie konta.

Nieustannie współpracujemy z rządami i przestrzegamy obowiązujących przepisów. Jako dobrzy członkowie grupy korporacyjnej możemy zostać poproszeni o informacje od organów ścigania i udzielenie pomocy w ramach dozwolonych przez prawo, np. gdy owe organy ścigania prowadzić będą dochodzenia w celu wykrycia i udaremniania nielegalnej działalności. Oznacza to również, że nasza platforma jest przeznaczona wyłącznie dla klientów przestrzegających prawa. Cieszymy się ze stworzenia środowiska, w których Twoja firma może wzrastać, a w zamian wymagamy na naszej platformie działań legalnych i właściwych.

  1. NASZ PROGRAM AML/ATF

Nasz Program opracowaliśmy w sposób gwarantujący racjonalne zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez oparty na ryzyku, wielopoziomowy system kontroli.

Pierwsza warstwa obejmuje rygorystyczny program identyfikacji klientów, w tym weryfikację ich tożsamości, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawnych i biznesowych. Oprócz uzyskiwania dokumentów identyfikacyjnych, pozyskujemy dla osób niefizycznych beneficjentów rzeczywistych ich podmiotów/osób fizycznych zgodnych z międzynarodowymi standardami, takimi jak Financial Action Task Force (FATF).

Druga warstwa obejmuje system oparty na analizie ryzyka, gwarantujący dodatkową należytą staranność wobec klienta. Aby to osiągnąć, poddajemy naszych klientów (w tym beneficjentów rzeczywistych) kontroli pod kątem obecności ich podmiotów/osób znajdujących się na listach sankcji Rządu Hongkongu, na listach sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Stanów Zjednoczonych (OFAC) oraz na liście sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wśród innych dostarczonych przez rząd list osób i podmiotów objętych sankcjami. Możemy również sprawdzać inne listy na zasadzie uznania wyższego dobra, aby chronić naszą reputację i klientów.

Trzecia warstwa obejmuje ciągłe monitorowanie podejrzanych działań. Jeśli nasz Program podejrzewa lub ma powody, by podejrzewać, że doszło do podejrzanych działań, złożymy raporty o podejrzanych działaniach lokalnym organom regulacyjnym. Podejrzana transakcja jest często niezgodna ze znaną i legalną działalnością biznesową lub osobistą klienta.

Są to jedynie podstawowe elementy naszego programu dot. zgodności; jednak najważniejszym spoiwem owych warstw jest nasz zespół kierowniczy i personel, w tym personel AML/Risk, który przeprowadza szkolenia, a także nadzoruje i zapewnia trwałą kulturę zgodności.

  1. RYZYKA

Handel zasobami cyfrowymi jest uważany za obarczony wysokim ryzykiem. Aktywa cyfrowe NIE są wspierane przez żaden rząd ani bank centralny. Ryzyko straty w transakcjach handlowych lub posiadaniu aktywów cyfrowych może być znaczne. Należy dokładnie rozważyć, czy przechowywanie aktywów cyfrowych lub obrót nimi jest dla danej osoby odpowiednie w świetle jej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej.

  1. KOMUNIKACJA

W przypadku powstania pytań lub potrzeby pomocy w zakresie kontroli należytej staranności wobec klienta, prosimy o kontakt z naszymi całodobowymi przedstawicielami obsługi klienta przez czat lub wiadomość e-mail nadesłaną na adres Centrum pomocy.

W przypadku jakichkolwiek żądań od organów ścigania prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres:forcement@okx.com i zapoznać się z naszymi wytycznymi dotyczącymi organów ścigania.

  1. RÓŻNE WERSJE

Niniejsze treści mogą zostać opublikowane w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, przeważa oryginalna wersja angielska.