Regulamin

author-image
OKX

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2023 r.

Dziękujemy za odwiedzenie OKX.com. Wchodząc lub używając strony OKX.com i powiązanego interfejsu aplikacji lub aplikacji mobilnych („witryna” lub „strona internetowa”), Ty („użytkownik”, lub „Ty”) akceptujesz niniejszy Regulamin.

Regulamin stanowi umowę i porozumienie dotyczące korzystania z dowolnej lub wszystkich usług oraz wszelkich sposobów uzyskiwania do nich dostępu między Tobą oraz następującymi dostawcami usług („my”, „nas” lub „nasze”), w zależności od miejsca zamieszkania i daty rejestracji:

OKX Bahamy FinTech Company Limited, spółka zarejestrowana na Bahamach („OKX Bahamas”), dla użytkowników mieszkających w Meksyku, którzy zarejestrowali się 16 listopada 2022 r. lub później;

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, spółka zarejestrowana w Hongkongu („OKX HK”), dla użytkowników mieszkających w Hongkongu, którzy zarejestrowali się 15 maja 2023 r. lub później;

OKX Digital Services Ltd., brazylijska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („OKX Brazil”), dla użytkowników mieszkających w Brazylii, którzy zarejestrowali się 15 czerwca 2023 r. lub później;

Aux Cayes FinTech Co. Ltd, spółka zarejestrowana na Seszelach („Aux Cayes”), dla wszystkich innych użytkowników uprawnionych do dostępu i korzystania z usług OKX.

W przypadku użycia w niniejszym dokumencie terminu „OKX” oznacza to OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil lub Aux Cayes, zależnie od przypadku, dla odpowiednich użytkowników.

1 PREAMBUŁA

1.1 Klikając przycisk „Utwórz konto” lub odwiedzając witrynę, możemy zapewnić Ci dostęp i narzędzia za pośrednictwem naszej platformy handlowej za pośrednictwem oprogramowania, API (interfejsu aplikacji), technologii, produktów, lub funkcjonalności. Opis świadczonych przez nas usług zawarty jest w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Lista zdefiniowanych terminów i ich znaczenie znajduje się w punkcie 20 niniejszego Regulaminu.

1.2 Jak opisano w Regulaminie, zgadzasz się być prawnie związany jego postanowieniami i wszystkimi warunkami uwzględnionymi na mocy odniesienia. Jeśli nie wyrażasz zgody na związanie się niniejszymi postanowieniami, nie wchodź ani nie korzystaj z naszych usług. Niektóre klauzule w niniejszym dokumencie będą się różnić w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil lub Aux Cayes. W takim przypadku odpowiednia klauzula określi, którego użytkownika dotyczy dana klauzula.

1.3 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje zastrzegamy sobie prawo do zmiany, lub modyfikacji zasad zawartych w Regulaminie, w tym między innymi wszelkich zasad, lub wytycznych platformy, w dowolnym czasie i według własnego uznania. Z zastrzeżeniem punktu 16, możemy powiadomić o tych zmianach, publikując zmieniony Regulamin i zmieniając datę w polu „Ostatnia aktualizacja” na górze dokumentu, lub wysyłając wiadomość e-mail do użytkowników na podane przez nich adresy lub w jakikolwiek inny sposób określony przez nas, według własnego uznania. Wszelkie zmiany lub modyfikacje zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmian w witrynie, lub w momencie przesłania przez nas informacji. Zmiany te będą obowiązywać w tym momencie w odniesieniu do wszystkich bieżących i kolejnych zastosowań lub usług.

1.4 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje, wyrażasz zgodę na przepisy Regulaminu, gdy uzyskujesz dostęp lub korzystasz z platformy. W przeciwnym razie należy zaprzestać korzystania z naszych usług. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszego dokumentu, aby mieć pewność, że rozumiesz postanowienia, które mają zastosowanie do Twojego dostępu do usług i korzystania z nich. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania ze strony prosimy o kontakt: support@okx.com.

1.5 Regulamin i wszelkie zasady wyraźnie w nich włączone mają zastosowanie do dostępu i korzystania z wszelkich usług świadczonych przez nas. Regulamin jest ważniejszy i nie zmienia w żaden sposób zasad jakiejkolwiek innej umowy, którą możesz zawrzeć z nami w sprawie produktów, usług itp. Jeśli korzystasz z usług w imieniu podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że (a) taki podmiot prawny jest prawidłowo zorganizowany i prawomocnie działający zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jurysdykcji jego organizacji oraz (b) jesteś upoważniony do zaakceptowania postanowień w imieniu takiego podmiotu oraz że taki podmiot zgadza się ponosić wobec nas odpowiedzialność w przypadku naruszenia warunków.

1.6 Należy bardzo uważnie przeczytać Regulamin i wszelkie dokumenty, do których się odnosi. Jeśli znajdziesz w nich coś, czego nie rozumiesz, zachęcamy do kontaktu u poproszenia o niezbędne wyjaśnienia.

1.7 Wszelka formalna komunikacja z użytkownikiem będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wskazano inaczej. Dokumenty będą wysyłane do użytkownika pocztą elektroniczną i wszelkie dokumenty należy starać się wysyłać do nas w ten sam sposób. Jeśli jesteś użytkownikiem OKX Bahamas, możesz kontaktować się z nami pod numerem +1 226 7989 4487.

1.8 Wszelka oficjalna komunikacja z użytkownikiem będzie, o ile nie uzgodniono inaczej, prowadzona w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją Regulaminu lub korespondencji a jakimkolwiek tłumaczeniem Regulaminu lub korespondencji (w stosownych przypadkach) na język obcy, rozstrzygająca będzie wersja angielska.

2 KWALIFIKOWALNOŚĆ I ZAKAZ KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG I DZIAŁALNOŚCI

2.1 Usługi są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz ukończone co najmniej 18 lat i nie zostałeś wcześniej zawieszony lub usunięty z witryny, lub usług. Oświadczasz również i gwarantujesz, że nie znajdujesz się na żadnej liście sankcji handlowych lub gospodarczych żadnego uprawnionego organu, która obejmuje między innymi: Terroryzm i finansowanie terroryzmu – Państwo Islamskie w Iraku i Lewancie (Daisz), Al-Kaida, Talibowie i powiązane osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty, wszelkie osoby lub podmioty wskazane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie („Lokalna lista terroryzmu"); oraz finansowanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia (BMR) – Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna: programy związane z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia i pociskami balistycznymi; Islamska Republika Iranu: program nuklearny; oraz inne listy sankcyjne, takie jak Lista Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Urzędu Monetarnego Hongkongu, Departamentu Ceł i Akcyzy Hongkongu, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych, a także listy innych administracyjnych organów ścigania.

2.2 Należy pamiętać, że możemy nie udostępnić wszystkich usług na wszystkich rynkach i we wszystkich jurysdykcjach oraz możemy ograniczyć lub zabronić korzystania z całości, lub części usług z lokalizacji objętych ograniczeniami, które obecnie obejmują Hongkong (szczególnie w odniesieniu do naszych instrumentów pochodnych), Belgię, Kubę, Francję, Iran, Japonię, Koreę Północną, Krym, Malezję, Singapur, Syrię, Stany Zjednoczone, w tym wszystkie terytoria USA, takie jak Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (St. Croix, St. John i St. Thomas), Bahamy, Kanadę, Holandię, Wielką Brytanię (w szczególności w odniesieniu do naszych usług związanych z instrumentami pochodnymi dla użytkowników detalicznych), Irlandię, Bangladesz, Boliwię, Donieck, Ługańsk i Maltę. Treść Regulaminu nie jest wyłączona z prawa kraju lub regionu, do którego należy użytkownik. W rezultacie, jeśli nie spełniasz tych wymagań, nie możesz korzystać z naszych usług. Mieszkańcy Belgii, Francji, Irlandii, Japonii, Bahamów i Holandii nie mogą otwierać nowych kont w OKX ani uzyskać dostępu do usług, jeśli jeszcze nie utworzyli konta.

3 ZAKAZANA AKTYWNOŚĆ

3.1 Jakiekolwiek korzystanie z naszych usług w związku z którąkolwiek z poniższych kategorii działalności lub aktywności jest zabronione („zakazana aktywność”) i zastrzegamy sobie prawo do ciągłego monitorowania Twoich transakcji lub kont, które są związane z którymkolwiek z poniższych zakazanych aktywności:

(a) nielicencjonowane firmy świadczące usługi pieniężne, w tym między innymi dostawcy usług płatniczych, sprzedaż przekazów pieniężnych lub czeków kasjerskich lub wszelkie działania związane z przekazami pieniężnymi;

(b) zakaz jakichkolwiek relacji biznesowych z bankami lub instytucjami finansowymi, które nie są fizycznie obecne w żadnym kraju (tj. zakazany „bank fikcyjny”) lub które prowadzą działalność finansową lub świadczą usługi, które nie są zgodne z OKX lub mogłyby spowodować, że spółki OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil lub Aux Cayes, zależnie od przypadku, nie stosowałyby się do obowiązujących nas przepisów prawa, regulacji lub innych organów prawnych mających zastosowanie do regulowanych usług finansowych, lub działalności, o której mowa;

(c) treści i usługi dla dorosłych, w tym między innymi wszelkiego rodzaju materiały pornograficzne i inne nieprzyzwoite materiały (w tym literatura, obrazy i inne media), witryny oferujące jakiekolwiek usługi związane z seksem, takie jak prostytucja, usługi towarzyskie, usługi pay-per-view oraz funkcje czatu na żywo dla dorosłych;

(d) wprowadzające w błąd usługi marketingowe i fałszywa reklama;

(e) organizacje religijne lub duchowe;

(f) nielicencjonowana sprzedaż wszelkiego rodzaju broni, w tym między innymi broni palnej, amunicji, noży, materiałów wybuchowych lub powiązanych akcesoriów;

(g) niektóre regulowane produkty i usługi, w tym między innymi apteki z marihuaną i powiązane firmy; sprzedaż wyrobów tytoniowych, e-papierosów i e-liquidów; Recepty lub usługi farmaceutyczne online; towary lub usługi z ograniczeniami wiekowymi; oraz materiały toksyczne, łatwopalne i radioaktywne;

(h) pseudofarmaceutyka – firmy produkujące lub sprzedające niesprawdzone, lub niezatwierdzone leki;

(i) narkotyki i akcesoria związane z narkotykami, w tym między innymi sprzedaż narkotyków, substancji kontrolowanych oraz jakiegokolwiek sprzętu przeznaczonego do wytwarzania lub używania narkotyków, takiego jak bongo, vape’y i fajki wodne

(j) działalność hazardowa, w tym między innymi zakłady sportowe, gry kasynowe, wyścigi konne, wyścigi psów, loterie, gry losowe, sweepstakes, gry wymagające umiejętności, które można sklasyfikować jako hazard (tj. poker) lub inne działania ułatwiające którekolwiek z powyższych;

(k) pranie pieniędzy, oszustwa, finansowania terroryzmu lub innego rodzaju przestępstw finansowych;

(l) jakiekolwiek oszukańcze systemy, piramidy lub wielopoziomowe programy marketingu;

(m) towary lub usługi, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności zgodnie z prawem dowolnej jurysdykcji;

(n) systemy „layaway” (umowy sprzedaży) lub renty;

(o) podrabiane lub nieautoryzowane towary, w tym między innymi sprzedaż, lub odsprzedaż fałszywych, lub „nowych” identyfikatorów oraz sprzedaż towarów, lub usług, które są nielegalnie importowane lub eksportowane lub które zostały skradzione;

(p) „wash trading”, „front-running”, „insider trading”, manipulacje na rynku lub inne formy oszustwa rynkowego;

(q) kupowanie towarów dowolnego rodzaju z rynków usług ukrytych lub rynków „darknet” lub jakiejkolwiek innej usługi lub strony internetowej, która działa jako rynek nielegalnych towarów (nawet jeśli taki rynek może również sprzedawać legalne towary);

(r) wszelkie inne sprawy, towary lub usługi, które od czasu do czasu uważamy za niedopuszczalne lub stanowiące wysokie ryzyko i które, na przykład, mogą być ograniczone przez nasz lub Twój bank, lub partnerów płatniczych;

(s) wszelkie inne niezgodne z prawem działania, które według naszego wyłącznego uznania naruszyłyby lub przyczyniłyby się do naruszenia jakichkolwiek przepisów ustawowych, statutowych, rozporządzeń lub regulacji, programów sankcji stosowanych w krajach, w których prowadzimy działalność, lub które wiązałyby się z dochodami z wszelkich działań niezgodnych z prawem;

(t) fikcyjne banki lub instytucje finansowe, których klienci stanowią fikcyjne banki;

(u) podmioty posiadające akcje na okaziciela;

(v) przemysł obronny, broń palna; producenci amunicji;

(w) energia jądrowa;

(x) ograniczone usługi finansowe, w tym między innymi spłata kredytu, spłata długów, refinansowanie, poręczenia majątkowe, agencje windykacyjne; lub

(y) transakcje, lub interesy związane z kością słoniową i gatunkami chronionymi.

3.2 W przypadku, gdy dowiemy się lub zasadnie podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, że Twoje konto jest lub może być powiązane z jakąkolwiek zakazaną aktywnością, jak określono powyżej, uznamy to za naruszenie niniejszego Regulaminu i możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto, lub zablokować transakcje oraz zamrozić Twoje fundusze natychmiast, bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania organom ścigania wszelkich takich podejrzanych lub faktycznych zakazanych aktywności.

4 NASZE USŁUGI

4.1 Udostępniamy internetową platformę handlową do handlu aktywami cyfrowymi („aktywa cyfrowe” zgodnie z definicją poniżej, znane również jako wirtualne aktywa finansowe, tokeny kryptograficzne, tokeny cyfrowe lub kryptowaluta) oraz instrumenty pochodne powiązane z aktywami cyfrowymi lub ich indeksami. Kupujący i sprzedający prowadzą między sobą handel na naszej platformie. Jako dostawca platformy nie jesteśmy stroną kupującą ani sprzedającą w tych transakcjach. Użytkownik może zażądać wypłaty swoich aktywów cyfrowych, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do swoich aktywów cyfrowych, w swoim portfelu, które są przez nas bezpiecznie przechowywane.

4.2 Świadczymy użytkownikowi usługi handlowe obejmujące:

(a) platformę dopasowywania zleceń, która automatycznie i zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami dopasowuje transakcje użytkowników do otwartych zleceń innych uczestników w odniesieniu do aktywów cyfrowych lub produktów powiązanych z aktywami cyfrowymi;

(b) usługi na rynku spot, które pozwalają na wymianę jednego rodzaju aktywa cyfrowego na inny z użytkownikiem za pośrednictwem mechanizmu dopasowywania zleceń. Nie będziesz w stanie z góry określić ani wykonać transakcji z wcześniej określonym użytkownikiem. Podobnie, zlecenie może być zrealizowane częściowo lub może być zrealizowane przez wiele pasujących zleceń pochodzących od różnych użytkowników;

(c) usługi dodatkowe, które umożliwiają handel produktami pochodnymi powiązanymi z aktywami cyfrowymi lub złożonymi z nich indeksami z innymi użytkownikami. Transakcje te odbywają się za pośrednictwem platformy dopasowywania zleceń, która automatycznie i zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami dopasowuje transakcje użytkowników do otwartych zleceń od innych użytkowników. Nie będziesz w stanie z góry określić ani wykonać transakcji z wcześniej określonym użytkownikiem.

4.3 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje, może być stosowana dźwignia, według naszego uznania, podczas korzystania z naszych usług. Parametry pożyczonych środków i dźwigni finansowej dozwolone dla każdego z tych produktów są ustalane i mogą być przez nas zmieniane zgodnie z rzeczywistymi warunkami rynkowymi według naszego uznania i zależą od rodzaju usługi, rodzaju aktywów i kwoty zabezpieczenia użytego w transakcji. Uprawniony użytkownik może wybrać kwotę pożyczki lub dźwigni, którą chce wykorzystać w ramach tych parametrów (pod warunkiem że jest to przez nas oferowane). Korzystając z pożyczonych środków, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że we wszystkich przypadkach korzystanie z nich i innych produktów dźwigni finansowej wiąże się z wysokim ryzykiem, które może spowodować stratę większą niż środki na jego koncie i które może wymagać likwidacji jego aktywów, zgodnie z warunkami obowiązującymi dźwignię dla każdego produktu. Konkretne kwoty dźwigni dozwolone dla każdego produktu można znaleźć pod następującymi linkami wyłącznie w celach orientacyjnych:

(a) Dźwignia na rynku spot(b) Dźwignia dla zamian wieczystych(c) Dźwignia dla kontraktów terminowych(d) Dźwignia dla opcji

4.4 Usługi dodatkowe obejmują między innymi:

(a) P2P – usługa dopasowywania „peer to peer”, umożliwiająca użytkownikom wymianę waluty lokalnej i aktywów cyfrowych między sobą. Użytkownicy mogą kupować i sprzedawać aktywa cyfrowe od siebie nawzajem bez potrzeby korzystania ze scentralizowanej, zaufanej strony trzeciej, takiej jak giełda;

(b) Pożyczki – usługa pożyczkowa umożliwiająca użytkownikom pożyczanie aktywów cyfrowych między sobą i zdobywanie nagród; oraz

(c) Portfel cyfrowy – portfel cyfrowy, prowadzony przez nas w imieniu każdego użytkownika. Umożliwia przechowywanie wszelkich aktywów cyfrowych, którymi handluje się za pośrednictwem giełdy, lub wszelkich aktywów cyfrowych P2P wpłaconych lub nabytych przez użytkownika za pośrednictwem platformy P2P. Dzięki temu użytkownicy mogą kupować i sprzedawać aktywa cyfrowe bezpośrednio między sobą, a nie bezpośrednio z OKX.

4.5 Nie każda usługa oferowana przez OKX jest opisana w niniejszym Regulaminie. Oprócz podstawowego handlu na rynku spot i innych usług, o których mowa w niniejszym dokumencie, dodatkowe usługi podlegają innym umowom, specyficznym dla tych usług na stronie internetowej. Ponadto niektóre usługi wymienione w niniejszym dokumencie podlegają dodatkowym zasadom na stronie internetowej. Aby zapoznać się z postanowieniami regulującymi te usługi, zapoznaj się z sekcją „Często zadawanych pytań” w witrynie, dostępną tutaj.

4.6 Nasze usługi ułatwiają transakcje, które dopasowują użytkowników do innych uczestników rynku. W pewnych ograniczonych okolicznościach OKX i jej podmioty stowarzyszone mogą działać jako kontrahenci i zawierać określone transakcje z użytkownikami. Obejmuje to między innymi podmioty stowarzyszone lub powiązane spółki, które zapewniają płynność platformie handlowej.

4.7 Akceptując Regulamin, wyraźnie zgadzasz się na łączenie swoich aktywów cyfrowych z aktywami innych użytkowników. Aktywa cyfrowe użytkowników nie są objęte ochroną wpłat ani programem ubezpieczenia wpłat. W przypadku wystąpienia niemożliwych do pokrycia braków użytkownik może nie otrzymać części, lub całości wpłaconych aktywów lub środków.

4.8 Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś faktycznym i prawnym właścicielem wszelkich aktywów cyfrowych przelanych na Twoje konto lub portfel w witrynie, że nie będziesz działać jako pełnomocnik ani powiernik żadnej innej osoby i że nie będziesz przenosić, cedować, zastawiać, obciążać ani w inny sposób tworzyć jakichkolwiek zabezpieczeń lub obciążeń dla takich aktywów.

4.9 Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania zleceń, chyba że na koncie dostępna jest wystarczająca ilość aktywów cyfrowych do (a) rozliczenia odpowiedniego zlecenia, (b) zapewnienia marży, która może być wymagany w odniesieniu do konkretnej transakcji na instrumentach pochodnych, oraz (c) w stosownych przypadkach uiszczanie wszelkich powiązanych opłat i wydatków.

4.10 Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji w naszej witrynie, informacje i treści na stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są udostępniane wyłącznie w celu pomocy użytkownikom w podejmowaniu niezależnych decyzji. Podjęliśmy środki w celu zapewnienia dokładności informacji w witrynie; jednak nie gwarantujemy dokładności, przydatności, niezawodności, kompletności i wydajności treści jakichkolwiek usług, lub produktów dostępnych za pośrednictwem witryny i nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, lub szkody, które mogą być bezpośrednim lub pośrednim wynikiem przedstawianych treści, lub niemożności uzyskania dostępu do witryny, a także za jakiekolwiek opóźnienia lub niepowodzenia w przekazaniu lub otrzymaniu jakichkolwiek instrukcji lub powiadomień wysyłanych za pośrednictwem naszej platformy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie lub interpretację takich informacji.

4.11 Do użytkowników należy obowiązek przygotowania urządzeń i ponoszą koszty w następujący sposób: 1) urządzenie podłączone do Internetu, w tym między innymi komputer lub inne terminale podłączone do Internetu; oraz 2) koszty dostępu do Internetu, w tym między innymi opłaty za Internet, opłaty za wypożyczenie sprzętu podłączonego do Internetu, opłaty za transmisję danych komórkowych itp.

4.12 Korzystając z usług, akceptujesz świadczone przez nas usługi informacyjne. Niniejszym upoważniasz nas do wysyłania Ci informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów, powiadomień mobilnych lub adresu pocztowego. Możesz zrezygnować z takich usług, zmieniając ustawienia na stronie internetowej.

4.13 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że usługi są świadczone przez nas zgodnie z ich aktualnymi możliwościami technologicznymi i innymi warunkami. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo usług, nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć i zabezpieczyć się przed zagrożeniami prawnymi, technologicznymi i innymi, w tym między innymi siłą wyższą, wirusem, atakiem hakerów, niestabilnością systemu, wadami usług stron zewnętrznych, działań rządu lub agencji rządowej itp., które mogą spowodować przerwę w świadczeniu usług, utratę danych oraz inne straty i ryzyko.

4.14 Jeśli platforma OKX nie może działać prawidłowo z powodu następujących okoliczności, a użytkownik nie może uzyskać dostępu do usług lub złożyć lub anulować zlecenie, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody. Okoliczności te obejmują między innymi:

(a) przestój systemu podczas prac technicznych ogłoszony przez platformę OKX;

(b) kwestie sprzętu telekomunikacyjnego lub sieciowego;

(c) tajfun, trzęsienie ziemi, tsunami, powódź, awaria zasilania, wojna, ataki terrorystyczne i siła wyższa

(d) wszelkie inne kwestie, w tym ataki hakerów, włamanie lub atak wirusów komputerowych, konserwacja i aktualizacja witryny lub backendu, kwestie związane z bankowością, regulacje lub mandaty rządowe, nakaz zamrożenia nałożony przez stosowny organ oraz wszelkie inne kwestie związane z osobami trzecimi; oraz

(e) szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom przez osoby trzecie.

4.15 W odniesieniu do usług świadczonych przez OKX na platformie OKX:

(a) zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania, anulowania, poprawiania lub wycofania wszelkich transakcji lub transferów aktywów cyfrowych, lub anulować nietypowe wyniki transakcji według naszego wyłącznego uznania, nawet po pobraniu środków z konta (kont) w przypadku wystąpienia nietypowych transakcji, zakłóceń na rynku i innych nietypowych warunków spowodowanych przez, wynikające z lub związane z awarią systemu, błędów systemu platformy, awarii sieci, rozproszonych ataków typu „odmowa usługi” (DDoS) i innych ataków hakerów oraz nieoczekiwanych czynniki; lub w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz lub inne polecenie rządowe; lub jeśli podejrzewamy, że transakcja może: dotyczyć prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, oszustwa lub innych form finansowania przestępczości; zawierać błędy; lub wiązać się z zakazaną aktywnością, zgodnie z niniejszym dokumentem. W przypadku kontraktów terminowych, P2P i pożyczek (margin lending) zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszystkich transakcji na określony czas, jak opisano w stosownej umowie użytkownika. W takich przypadkach OKX cofnie transakcję i pobierze odpowiednie aktywa cyfrowe z konta (kont) w celu odzyskania powstałych strat z takiej transakcji i nie jesteśmy zobowiązani do przywrócenia jakiegokolwiek zakupu lub zlecenia sprzedaży po tej samej cenie lub na takich samych warunkach jak anulowana transakcja; lub (b) surowo zabraniamy nieuczciwych zachowań handlowych. OKX zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, według własnego uznania, i przejęcia kontroli nad Twoim kontem, jeśli: (i) bierzesz udział w manipulacjach cenowych, wykorzystywaniu informacji poufnych, manipulacjach rynkowych, zniekształcaniu rynku lub innych nieuczciwych działaniach na rynku; (ii) działasz na szkodę innych użytkowników lub OKX, wykorzystując luki w zabezpieczeniach usługi lub w inny nieuzasadniony sposób;

(iii) angażujesz się we wszelkie inne działania, które OKX uzna za szkodliwe dla ogólnego dobrobytu rynku.

Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia działań, w tym między innymi zamknięcia konta, ograniczenia lub wstrzymania handlu, anulowania lub wycofania transakcji i zwrócenia stosownych aktywów cyfrowych każdej, składającej skargę osobie w celu wyeliminowania jakichkolwiek negatywnych skutków dla ogólnego dobrobytu rynku. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie straty poniesione w przypadku wystąpienia takiego działania przeciwko Tobie.

4.16 Nie prosimy naszych użytkowników o żadne hasła ani klucze prywatne, ani też nie prosimy użytkowników o przekazanie jakichkolwiek funduszy lub aktywów cyfrowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przekazaniem funduszy lub aktywów cyfrowych.

4.17 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy usunąć dowolne aktywa cyfrowe z platformy OKX, według własnego uznania.

4.18 W odniesieniu do nieprawidłowej obsługi transakcji podczas korzystania z usług, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości możliwość nieciągłości i zakłóceń w świadczeniu usług z powodu problemów z łącznością sieci aktywów cyfrowych lub innej siły wyższej. Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie prawidłowych informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane wyżej wymienionymi sytuacjami z powodu podania przez Ciebie nieprawidłowych informacji, które skutkują niemożnością skontaktowania się z Tobą i wyjaśnienia procedur obsługi.

4.19 Mamy prawo znać cel i pochodzenie użytkowników korzystających z naszych produktów lub usług. Użytkownik powinien dostarczać wyczerpujących i dokładnych informacji zgodnie z wymaganiami. Jeżeli mamy uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że użytkownik podał nieprawdziwe informacje, jesteśmy uprawnieni do tymczasowego lub stałego ograniczenia możliwości korzystania z niektórych lub wszystkich usług.

5 HANDEL NA PLATFORMIE OKX

5.1 Użytkownik może kupić lub sprzedać aktywa cyfrowe, składając żądanie na platformie OKX („zlecenie”) wymieniając jeden rodzaj (1) aktywów cyfrowych na inny.

5.2 Użytkownik powinien zweryfikować wszystkie informacje o transakcji przed złożeniem zlecenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego wyłączną odpowiedzialnością jest zapewnienie poprawności i dokładności zlecenia, w tym danych odbiorcy wszelkich aktywów. OKX nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostarczenia przez użytkownika aktualnych i dokładnych informacji podczas składania zlecenia.

5.3 Platforma OKX jest dostępna dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu i trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni w roku, z wyjątkiem okresów, w których przeprowadzane są zaplanowane prace techniczne lub aktualizacje lub w przypadku, gdy platforma OKX napotka przerwę lub awarię, która jest nieoczekiwana lub poza jej kontrolą.

5.4 OKX może, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, zamknąć konto użytkownika, lub zawiesić jego dostęp lub możliwość korzystania z platformy OKX lub usług, odrzucić złożone zlecenia lub nałożyć limity na kwoty transakcji na platformie OKX, jeśli OKX uzna, że użytkownik mógł naruszyć obowiązujący Regulamin.

5.5 Użytkownik może złożyć zlecenie za pośrednictwem platformy OKX tylko wtedy, gdy konto użytkownika zawiera środki wystarczające na pokrycie zlecenia i związanych z tym opłat. Jeżeli konto nie zawiera wystarczającej ilości aktywów do zrealizowania zlecenia na platformie OKX, użytkownik nie będzie mógł zrealizować takiego zlecenia na platformie OKX.

5.6 Kiedy użytkownik składa zlecenie, wskazana ilość aktywów (w tym wszelkie obowiązujące opłaty) zostaje wstrzymana na koncie do czasu wypełnienia, wygaśnięcia lub anulowania zlecenia. Niezrealizowana część zlecenia pozostanie wstrzymana do czasu jego wypełnienia, wygaśnięcia lub anulowania.

5.7 Użytkownik może wycofać lub anulować zlecenie po jego złożeniu, o ile takie zlecenie nie zostało zrealizowane w oczekiwaniu na potwierdzenie przez odpowiednią sieć aktywów cyfrowych. Aktywa cyfrowe, które są przedmiotem oczekującej transakcji, nie będą widoczne na koncie użytkownika, a zatem nie będą dostępne do handlu. Użytkownik rozumie i akceptuje, że:

(a) transakcje są nieodwracalne, gdy zlecenia są wykonywane; oraz

(b) choć OKX może, według własnego uznania, cofnąć transakcję w pewnych nadzwyczajnych warunkach (w tym, ale nie ograniczając się do naruszeń obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych lub przestępstw finansowych), użytkownik nie ma prawa do cofnięcia transakcji .

5.8 OKX prześle użytkownikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną, za pomocą powiadomienia lub innego środka komunikacji przewidzianego w niniejszym Regulaminie za każdym razem, gdy użytkownik złoży lub anuluje zlecenie, oraz gdy zlecenie zostanie częściowo lub całkowicie zrealizowane.

5.9 Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

(a) zawierając transakcję na platformie OKX, zleca OKX wykonanie transakcji po cenie kupna lub sprzedaży notowanej na platformie OKX, na podstawie której złożył zlecenie. W takim wypadku użytkownik wyraża zgodę uiścić wszelkie związane z tym opłaty. Cena transakcji zostanie ustalona jako cena uzgodniona między użytkownikiem a drugą stroną tej transakcji, a OKX nie będzie uczestnikiem takiej transakcji ani nie będzie odpowiedzialny za ustalanie lub negocjowanie ceny transakcji. Użytkownik nie będzie wnosić roszczeń wobec OKX w odniesieniu do takich transakcji. OKX nie gwarantuje zakończenia jakiejkolwiek próby sprzedaży lub zakupu aktywów cyfrowych;

(b) OKX realizuje transakcje na podstawie priorytetu cenowo-czasowego;

(c) podlega temu samemu priorytetowi cenowo-czasowemu, co inni użytkownicy platformy OKX;

(d) zlecenia składane za pośrednictwem API podlegają temu samemu priorytetowi cenowo-czasowemu, co zlecenia na platformie OKX;

(e) wszystkie zrealizowane zlecenia są rozliczane natychmiast poprzez obciążenie i przekazanie aktywów na odpowiednie konta obu uczestniczących stron. Użytkownik otrzyma natychmiastowe powiadomienie o swoich wypełnionych zleceniach za pośrednictwem platformy OKX, wiadomości e-mail lub innego uzgodnionego środka komunikacji i będzie mógł je przeglądać w swojej historii handlowej;

(f) interfejsy API umożliwiają przesyłanie na żywo cen do własnego interfejsu, jak również dokonywanie tej samej transakcji lub składanie tego samego zlecenia, które jest dostępne na platformie OKX;

(g) w celu utrzymania uczciwej i dobrze zorganizowanej platformy, OKX może ograniczyć liczbę zleceń dozwolonych za pośrednictwem API oraz monitorować komunikaty za pośrednictwem API w celu:

(i) ochrony API przed atakami typu „odmowa usługi”;

(ii) zapobiegania nadużyciom w księdze zleceń; oraz

(iii) poprawy ogólnego doświadczenia handlowego na platformie OKX.

5.10 OKX może ograniczyć liczbę zleceń składanych za pośrednictwem konta użytkownika.

5.11 Korzystanie z API będzie odbywać się w uzasadnionych celach handlowych, a każde powtarzające się naruszenie limitów stawek zleceń spowoduje zawieszenie lub zamknięcie przez OKX konta użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.12 Historia transakcji udostępniana na platformie OKX jest prawdziwym i dokładnym zapisem transakcji użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest uważne śledzenie historii transakcji i wszelkich powiadomień dotyczących jego konta.

5.13 Użytkownik rozumie i zgadza się, że mogą wystąpić opóźnienia w realizacji transakcji na platformie OKX w wyniku stosowania przez OKX bezpiecznych protokołów handlowych, które wymagają bezpiecznego przechowywania kluczy prywatnych aktywów cyfrowych przy użyciu kombinacji przechowywania online i offline w celu zwiększenia ochrony.

Zaplanowany przestój

5.14 Użytkownik zgadza się i rozumie, że część lub całość usług może być okresowo niedostępna podczas zaplanowanych prac technicznych.

5.15 Informacja o przerwie w działaniu może być wcześniej przekazana użytkownikowi za pośrednictwem powiadomienia opublikowanego w witrynie lub w inny sposób.

Zawieszenie usług

5.16 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że OKX będzie mieć, według wyłącznego uznania OKX, prawo do zawieszenia całości, lub części usług lub dostępu użytkownika do całości lub części usług, ilekroć OKX ustali według wyłącznego uznania, że:

(a) użytkownik mógł naruszyć niniejszy Regulamin; lub

(b) zagrożone jest prawidłowe funkcjonowanie platformy OKX.

5.17 W odniesieniu do punktu 5.16(b), prawidłowe funkcjonowanie platformy OKX uznaje się za zagrożone w następujących okolicznościach:

(a) gdy komputer lub sieć telekomunikacyjna przestanie działać lub funkcjonować w wyniku wypadku;

(b) w przypadku siły wyższej, która ingeruje w proces świadczenia usług;

(c) gdy aktywa OKX, lub aktywa użytkownika lub platforma OKX zostaną zaatakowane w złośliwy sposób, co może, między innymi, skutkować kradzieżą lub utratą wspomnianych aktywów;

(d) gdy wystąpi zdarzenie mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie krytycznych systemów, na których opiera się platforma OKX, w tym systemu wyceny lub innego systemu niezbędnego do świadczenia usług;

(e) gdy OKX ma podejrzenia nieautoryzowanego korzystania z platformy OKX lub naruszenie niniejszego Regulaminu, lub obowiązujących przepisów prawa i regulacji;

(f) kiedy OKX uzna, że konieczne jest, według własnego uznania, przeprowadzenie dochodzenia w świetle wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub przepisów lub w celu zapewnienia prawidłowego działania platformy OKX;

(g) gdy OKX zdecyduje o zaprzestaniu obsługi określonych aktywów cyfrowych na podstawie wyników Hard Fork, który powoduje podział sieci lub zmiany w aktywie cyfrowym;

(h) gdy OKX uzna, że świadczenie usług nie może być kontynuowane ze względu na zmiany obowiązujących przepisów i regulacji, warunków społecznych lub czynników pozostających poza kontrolą OKX, w tym między innymi, gdy określone aktywa cyfrowe nie są już uznawane za „dopuszczalne aktywa cyfrowe” przez właściwe organy; lub

(i) kiedy z jakiegokolwiek innego powodu OKX uzna, według własnego uznania, że zawieszenie jest konieczne.

6 UJAWNIENIE RYZYKA

Wstęp

6.1 Niniejsza klauzula 6 dostarcza użytkownikowi informacji o ryzyku związanym z handlem aktywami cyfrowymi oraz wszelkimi innymi usługami świadczonymi przez OKX. Użytkownik oraz odwiedzający powinni uważnie przeczytać niniejszy dokument przed otwarciem konta i dokonaniem transakcji.

6.2 Niniejsza klauzula 6 nie ma na celu ujawniania ani szczegółowego omawiania każdego rodzaju ryzyka związanego z handlem lub przechowywaniem aktywów cyfrowych, lub korzystaniem z usług świadczonych przez OKX. Niniejsze ujawnienie ryzyka nie jest wyczerpujące i przedstawia jedynie ogólny charakter związanego z nim ryzyka. Użytkownik powinien upewnić się, że jego decyzje podejmowane są na podstawie rzetelnych informacji, a także powinien dokonać własnej oceny stosowności handlu aktywami cyfrowymi, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, cele, zasoby finansowe oraz konkretne potrzeby i wymagania.

6.3 Poprzez otwarcie konta i wykonywanie transakcji, uznaje się, że użytkownik zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował ryzyko związane z usługami świadczonymi przez OKX.

6.4 Rynek aktywów cyfrowych jest bardzo nowy i szybko się rozwija, a ryzyko związane z handlem takimi aktywami nie jest w pełni znane. W związku z tym OKX może okresowo aktualizować niniejsze ujawnienei ryzyka, o czym użytkownik zostanie co pewien czas powiadomiony, aby wymienić dodatkowe rodzaje ryzyka związane z transakcjami aktywami cyfrowymi. Jednak OKX nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy jakiekolwiek ryzyko nie zostało uwzględnione w ujawnieniu ryzyka.

6.5 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest śledzenie aktualizacji ujawnienia ryzyka, publikowanego co jakiś czas przez OKX.

Przegląd zagrożeń

6.6 Niniejsze ujawnienie ryzyka dotyczy następującego rodzaju ryzyka związanego z handlem aktywami cyfrowymi:

(a) charakter aktywów cyfrowych;

(b) wartość aktywów cyfrowych i ryzyko ich utraty;

(c) wyniki osiągnięte w przeszłości;

(d) adekwatność;

(e) dostępność aktywów cyfrowych;

f) ryzyko walutowe;

(g) ryzyko przestępstw finansowych i cyberprzestępczości;

(h) ryzyko technologiczne;
(i) ryzyko prawne;

(j) ryzyko regulacyjne;

(k) ryzyko stopu; oraz

(l) depozyt zabezpieczający, „gearing” i dźwignia finansowa.

Charakterystyka aktywów cyfrowych

6.7 Aktywa cyfrowe nie są prawnym środkiem płatniczym i nie są wspierane przez żaden rząd. Nie mogą też być zabezpieczone żadnymi aktywami fizycznymi.

6.8 Nie ma gwarancji, że osoba akceptująca aktywa cyfrowe jako formę płatności lub środek przechowywania wartości, będzie nadal to robić w przyszłości.

6.9 Aktywa cyfrowe są ogólnie uważane za klasę aktywów wysokiego ryzyka. W związku z tym należy zachować rozwagę podczas handlu nimi (jak również wszelkimi innymi aktywami).

6.10 Charakterystyka aktywów cyfrowych może być bardzo złożona, a ich warunki, funkcje i/lub zagrożenia mogą nie być łatwo lub w pełni zrozumiałe ze względu na złożoną strukturę, nowatorstwo i zależność od cech technologicznych.

Wartość aktywów cyfrowych i ryzyko straty

6.11 Inwestowanie w aktywa cyfrowe wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i dlatego może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Użytkownik nie powinien handlować aktywami cyfrowymi, jeśli poszukuje regularnego lub niskiego ryzyka zwrotu z zainwestowanego kapitału. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów inwestycyjnych, aktywa cyfrowe generalnie nie mają żadnej bazowej ani wewnętrznej wartości aktywów ani żadnych aktywów zabezpieczających ich cenę.

6.12 Handel aktywami cyfrowymi ma charakter wysoce spekulacyjny i wiąże się ze znacznym ryzykiem. Wycena aktywów cyfrowych ma ograniczone uzasadnienie lub nie ma go wcale, co może podlegać nieracjonalnym i niekontrolowanym siłom rynkowym. To, czy przyszła cena aktywów cyfrowych wzrośnie, czy spadnie, jest nieprzewidywalne i czysto spekulacyjne. Podobnie istnieje ryzyko, że aktywa cyfrowe mogą nie mieć żadnej wartości. Aktywa cyfrowe są zatem przedmiotem obrotu na własne ryzyko użytkownika.

6.13 Wartości aktywów cyfrowych są bardzo zmienne i mogą znacznie się wahać w porównaniu z walutami fiat lub tradycyjnymi produktami inwestycyjnymi. W rezultacie warunki rynkowe mogą się znacznie zmienić w bardzo krótkim czasie. Co więcej, wartość aktywów cyfrowych może nigdy nie wzrosnąć, jeśli nie będzie zainteresowania nimi lub ich rozwojem. W związku z tym użytkownik jest narażony na ryzyko utraty całości lub znacznej części wartości swoich aktywów cyfrowych. Takie straty mogą wystąpić w bardzo krótkim czasie.

6.14 Korzystanie z instrukcji w odniesieniu do zleceń nie zawsze pozwala ograniczyć straty do wyrażonej kwoty, a warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację zlecenia lub uzyskanie ceny maksymalnej.

6.15 Użytkownik zdaje sobie sprawę, że musi być w stanie ponieść ryzyko potencjalnych strat do pełnej kwoty zainwestowanego kapitału, a nawet przekraczających tę kwotę. Powinien inwestować tylko taki kapitał, na którego utratę może sobie pozwolić bez negatywnego wpływu na swój standard życia i proporcjonalnie do swoich dochodów. Użytkownik powinien przerwać handel aktywami cyfrowymi, jeśli jego sytuacja osobista na to nie pozwala.

6.16 Handel aktywami cyfrowymi nie jest odpowiedni dla osób z:

a) ograniczonymi zasobami;

(b) ograniczonym doświadczeniem inwestycyjnym; i/lub

c) niskim apetytem na ryzyko w kontekście strat inwestycyjnych lub handlowych.

6.17 Użytkownik powinien upewnić się, że rozumie ekonomiczne i inne rodzaje ryzyka związanego z handlem aktywami cyfrowymi. W stosownych przypadkach użytkownik powinien zasięgnąć profesjonalnej porady.

6.18 Uważa się, że przed otwarciem konta użytkownik ocenił i potwierdził, że rozumie związane z tym ryzyko.

Dotychczasowe wyniki

6.19 Wartość aktywów cyfrowych może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Handel aktywami cyfrowymi może podlegać nieuzasadnionym siłom rynkowym. Wszelkie dane dotyczące przeszłych wyników aktywu cyfrowego nie gwarantują i mogą nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Stosowność

6.20 OKX świadczy wyłącznie usługi w zakresie realizacji i nie doradza w sprawie zasadności jakiejkolwiek konkretnej transakcji, ryzyka handlowego lub powiązanych konsekwencji podatkowych. OKX nie zapewnia też żadnych innych porad finansowych, inwestycyjnych ani prawnych w związku z usługami.

6.21 OKX działa jako platforma do realizacji zleceń handlowych i przechowywania aktywów cyfrowych.

6.22 OKX nie odpowiada zatem za ocenę, czy:

(a) usługi są odpowiednie dla użytkownika; lub

(b) czy jakakolwiek transakcja jest odpowiednia dla potrzeb użytkownika.

6.23 Wszelkie informacje podane na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są ani nie mają być traktowane jako porady finansowe, inwestycyjne, nie są rekomendacjami handlowymi ani żadnymi innymi poradami. OKX nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności takich informacji i nie należy ich traktować jako oferty kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy dana transakcja jest odpowiednia.

6.24 Zakładając konto użytkownik akceptuje ryzyko związane z handlem aktywami cyfrowymi. Zawierając jakąkolwiek transakcję użytkownik oświadcza, że był, jest i będzie wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie własnej niezależnej oceny ryzyka związanego z każdą transakcją i bazowymi aktywami cyfrowymi.

6.25 Korzystając z usług OKX każdy użytkownik oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, znajomość rynku, profesjonalne doradztwo i doświadczenie, aby przed otwarciem konta dokonać własnej oceny zalet i ryzyka dowolnej transakcji lub bazowych aktywów cyfrowych.

6.26 Każdy użytkownik musi upewnić się, że w razie potrzeby zasięgnie profesjonalnej porady, biorąc pod uwagę swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka.

6.27 Każdy użytkownik powinien być w pełni świadomy specyfiki i ryzyka związanego z konkretnym aktywem cyfrowym, którym planuje handlować.

Dostępność aktywów cyfrowych

6.28 Możliwość zakupu przez użytkownika aktywów cyfrowych za pomocą platformy OKX może zależeć od obecności kontrahenta, który chce sprzedać ten sam rodzaj aktywa cyfrowego (i odwrotnie). Jest to poza kontrolą OKX. OKX nie udziela żadnej gwarancji co do terminowości lub dostępności zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych za pośrednictwem platformy OKX.

6.29 Wartość aktywów cyfrowych może wynikać z ciągłej chęci użytkowników do wymiany jednych aktywów cyfrowych na inne, co może skutkować możliwością trwałej i całkowitej utraty wartości danego aktywu cyfrowego w przypadku zniknięcia rynku dla niego. Rynki o słabym obrocie lub rynki niepłynne wiążą się ze zwiększonym potencjalnym ryzykiem strat w wyniku zwiększonej zmienności, a użytkownik może nie być w stanie otworzyć lub zlikwidować pozycji dla danego aktywu cyfrowego, gdy ma taką potrzebę, po korzystnych cenach lub w ogóle.

6.30 Aktywa cyfrowe mogą ulec zmianom lub w inny sposób przestać działać zgodnie z oczekiwaniami z powodu modyfikacji wprowadzonych w technologii bazowej lub przy jej użyciu, w tym w wyniku ataku cybernetycznego. Takie zmiany mogą osłabić wartość pozycji aktywów cyfrowych użytkownika i/lub przenieść wartość pozycji aktywów cyfrowych użytkownika na inne aktywa.

6.31 „Fork” (rozwidlenie) odnosi się do aktualizacji kodu sieci blockchain, która może na przykład nastąpić w wyniku nieporozumień między zainteresowanymi stronami co do aktualizacji protokołu aktywu cyfrowego lub w wyniku celowego działania próbującego przywrócić historię blockchaina do punktu poprzedzającego cyberatak. Hard Fork może skutkować trwałym oddzieleniem od poprzedniej wersji blockchaina i skutecznie stworzyć nowy rodzaj aktywa cyfrowego. Wystąpienie rozwidlenia jest poza kontrolą OKX. Dostarczanie aktywów cyfrowych w wyniku forku lub podobnych zmian w protokołach aktywów cyfrowych oraz zdolność OKX do świadczenia usług dla nowo powstałego aktywu cyfrowego może zależeć od zewnętrznych dostawców, którzy są poza kontrolą OKX. OKX nie jest właścicielem ani nie kontroluje żadnych protokołów używanych w połączeniu z aktywami cyfrowymi i powiązanymi z nimi sieciami. W związku z tym OKX nie ponosi odpowiedzialności za takie protokoły lub jakąkolwiek zmianę wartości jakiegokolwiek aktywa cyfrowego (czy to w wyniku forka lub podobnej zmiany w protokole aktywa cyfrowego lub w inny sposób). OKX nie udziela też żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, funkcjonalności lub dostępności takich protokołów.

6.32 Uznaje się, że użytkownik akceptuje wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z usług, w tym między innymi awarie sprzętu, oprogramowania i połączeń internetowych.

6.33 Istnieje ryzyko, że użytkownik może ponieść straty z powodu niemożności natychmiastowej sprzedaży lub wymiany aktywów cyfrowych na preferowane aktywa alternatywne lub gdy konwersja jest możliwa, ale ze stratą. Takie ryzyko płynności dla aktywów cyfrowych może być spowodowane wieloma przyczynami, w tym między innymi brakiem kupujących, ograniczoną aktywnością kupna/sprzedaży lub słabo rozwiniętymi rynkami wtórnymi.

Ryzyka walutowe i przeliczeniowe

6.34 Transakcje mogą być zawierane w walucie innej niż ta, którą użytkownik wpłacił na swoje konto. Użytkownik powinien być świadomy ryzyka wahań kursów walut i wszelkiego ryzyka z tym związanego. Zmiana kursu walutowego może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na zysk lub stratę uzyskaną z dowolnej transakcji.

6.35 W przypadku konwersji aktywów cyfrowych po wykonaniu zlecenia lub gdy zlecenie jest denominowane w konkretnym aktywie cyfrowym, innym niż podstawowy składnik aktywów referencyjnych, istnieje ryzyko, że jeśli rynki poruszą się przeciwnie do pozycji użytkownika, to w terminie zapadalności lub wcześniej , wpływy netto mogą być znacznie niższe niż kwota początkowa głównego aktywa referencyjnego, a wszelkie dochody lub zyski mogą zostać całkowicie zanegowane.

Ryzyko przetrzymywania

6.36 OKX może przechowywać waluty fiat i aktywa cyfrowe u podmiotów trzecich. Jednak aktywa cyfrowe przechowywane przez OKX nie są „depozytami” ani nie mają być przechowywane jak jakikolwiek inny produkt lub usługa podlegająca obowiązującym przepisom.

6.37 W pewnych okolicznościach dozwolonych przez obowiązujące prawo lub praktyki rynkowe odpowiedniej jurysdykcji, OKX może zarejestrować lub wpisać konto użytkownika w imieniu powiernika lub w imieniu OKX. Jeżeli konta są prowadzone na nazwisko powiernika lub OKX, takie aktywa mogą nie być oddzielone od aktywów OKX, a w przypadku niewykonania zobowiązania przez powiernika lub OKX, mogą nie być odpowiednio chronione przed roszczeniami wierzycieli depozytariusza lub wierzycieli OKX, tak jak miałoby to miejsce w przypadku oddzielenia aktywów użytkownika od aktywów depozytariusza lub aktywów OKX.

6.38 W przypadku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania strony trzeciej posiadającej waluty fiat i/lub aktywa cyfrowe użytkownika, OKX może jedynie przysługiwać roszczenie bez gwarancji wobec strony trzeciej w imieniu użytkownika, a użytkownik może być narażony na ryzyko, że waluty fiat, aktywa cyfrowe lub jakakolwiek inna własność otrzymana przez OKX od strony trzeciej jest niewystarczająca do zaspokojenia roszczenia użytkownika i roszczeń wszystkich innych użytkowników.

6.39 Jeśli OKX wpłaci waluty fiat i/lub aktywa cyfrowe użytkownika u podmiotu trzeciego, takie zasoby mogą zostać połączone z walutami należącymi do innych użytkowników. W takich okolicznościach indywidualne uprawnienia użytkownika mogą nie być identyfikowane oddzielnymi certyfikatami, innymi fizycznymi dokumentami własności lub równoważnymi zapisami elektronicznymi, a w przypadku niemożliwego do pokrycia niedoboru po niewypłacalności OKX, każdy użytkownik, którego aktywa zostały połączone, może uczestniczyć w tym niedoborze proporcjonalnie do swoich pierwotnych aktywów w puli. Wszelkie uprawnienia lub inne korzyści wynikające z połączonych aktywów zostaną przydzielone proporcjonalnie każdemu użytkownikowi, którego aktywa zostały połączone.

6.40 Waluty fiata i/lub aktywa cyfrowe mogą być przechowywane przez podmiot trzeci wyznaczony w dobrej wierze przez OKX lub przez osoby nominowane lub subpowierników OKX. Takie podmioty nie znajdują się pod kontrolą OKX, a OKX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania z ich strony, a w przypadku takiego zaniedbania użytkownik może ponieść całkowitą lub częściową stratę na swoim koncie. Zakres, w jakim użytkownik może odzyskać swoje waluty fiat i/lub aktywa cyfrowe w jurysdykcjach, może podlegać określonym przepisom bądź przepisom lokalnym.

Ryzyko handlu na platformie OKX

6.41 W porównaniu z innymi rodzajami aktywów, w tym walutami fiat i papierami wartościowymi, żadne transakcje dotyczące aktywów cyfrowych nie mogą podlegać prawu do roszczeń w ramach dowolnego funduszu kompensacyjnego dla inwestorów utworzonego przez jakikolwiek rząd lub organ regulacyjny. Ponadto aktywa cyfrowe przechowywane na koncie OKX nie są depozytami chronionymi i nie mogą być zabezpieczone przez żaden system ochrony depozytów w jakiejkolwiek stosownej jurysdykcji. W związku z tym aktywa cyfrowe mogą mieć niższy poziom ochrony w porównaniu z walutami fiat, papierami wartościowymi oraz innymi klasami i typami aktywów.

6.42 W trakcie korzystania z naszych usług użytkownik może podlegać różnym opłatom. Przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji użytkownik musi uzyskać szczegółowe informacje i w pełni zdawać sobie sprawę ze wszystkich prowizji, opłat i kosztów, za które może być odpowiedzialny. Jeśli którakolwiek z tych opłat nie jest jasna, użytkownik powinien poprosić o wyjaśnienie, jakie opłaty będą miały zastosowanie w określonych warunkach pieniężnych przed skorzystaniem z usług lub zawarciem jakichkolwiek transakcji.

6.43 Udzielanie innym osobom dostępu do kont wiąże się z ryzykiem. Użytkownik musi podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że każda osoba, której zapewnia dostęp, jest uprawniona, zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik zobowiązany jest również do wdrożenia kontroli i protokołów związanych z jego kontem, które uzna za stosowne, w celu monitorowania działań takich osób, aby zapewnić, że pozostają one odpowiednie i zgodne z prawem.

6.44 Należy pamiętać, że aktywa, cyfrowe otrzymane lub przechowywane przez OKX, mogą podlegać innym obowiązującym przepisom międzynarodowych jurysdykcji poza krajem zamieszkania i/lub obywatelstwem użytkownika.

6.45 Zezwalanie innej osobie na handel lub obsługę konta wiąże się ze znacznym ryzykiem i możliwe jest, że wszelkie instrukcje, które użytkownik dostarcza, nie zostaną odpowiednio autoryzowane lub wykonane. Użytkownik akceptuj wszelkie ryzyko związane z takim działaniem i w pełni oraz nieodwołalnie zwalnia OKX z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z powyższych praktyk.

6.46 Transakcje dotyczące aktywów cyfrowych są nieodwracalne. W związku z tym przypadkowe lub nieuczciwe transakcje dotyczące aktywów cyfrowych mogą nie być możliwe do odzyskania. Dlatego należy zachować ostrożność podczas dokonywania jakichkolwiek transferów aktywów cyfrowych, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, które mogą zaistnieć z tego powodu.

6.47 Zlecenie złożone na platformie OKX jest wiążące po wykonaniu czynności opisanych w niniejszych warunkach. Zlecenie nie zostanie zarezerwowane, chyba że niniejsze warunki stanowią inaczej. Istnieje ryzyko, że ostateczne wiążące zlecenie nie zostanie złożone równolegle z instrukcjami użytkownika. W związku z tym użytkownik może ponieść straty wynikające z faktu, że zlecenie nie zostanie zrealizowane w żądanym czasie. W szczególności zlecenia warunkowe, takie jak opcje lub swapy bezterminowe, mogą nie ograniczać strat użytkownika do zamierzonych kwot ze względu na zmienność warunków rynkowych.

6.48 Istnieje realne ryzyko, że nieupoważnione osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do Twojego konta (kont) i dokonywać transakcji bez Twojej wiedzy lub autoryzacji, czy to poprzez uzyskanie kontroli nad używanym przez Ciebie urządzeniem lub kontem, czy też innymi metodami.

6.49 OKX nie jest zobowiązana do żadnych adaptacji, ulepszeń i/lub modyfikacji materiałów i informacji udostępnianych na platformie OKX. Oznacza to na przykład, że możesz mieć nieaktualną wersję aplikacji OKX, a nowe funkcje mogą nie być dostępne w używanej wersji aplikacji. Twoim obowiązkiem jest aktualizacja i pobranie odpowiednich wersji aplikacji.

Ryzyko przestępczości finansowej i cyberataków

6.50 Specyfika aktywów cyfrowych oznacza, że mogą one być narażone na podwyższone ryzyko przestępstw finansowych lub cyberataków, które obejmują między innymi złośliwe oprogramowanie, hakowanie, phishing, podwójne płatności, smurfing, spoofing, ataki sybilli, inżynierię społeczną, kopanie większościowe, oparte na konsensusie lub inne ataki wydobywcze, kampanie dezinformacyjne, rozproszoną odmowę usług i forki. Przeniesienie aktywów cyfrowych do portfela cyfrowego naraża je na ryzyko utraty między innymi w wyniku naruszenia bezpieczeństwa za pośrednictwem cyberataków polegających na włamaniu się i kradzieży aktywów cyfrowych.

6.51 Proces odzyskiwania utraconych lub skradzionych aktywów cyfrowych jest ograniczony lub w niektórych przypadkach nie istnieje.

6.52 Możesz przechowywać swoje aktywa cyfrowe w tzw. gorących portfelach, ale mogą być one narażone na włamanie, cyberataki lub inne zagrożenia wymienione w punkcie 6.51. Zakłócenia, kradzieże, cyberataki i włamania do platform handlu aktywami cyfrowymi oraz ich kradzież są niestety bardzo powszechne. Poszkodowane osoby mogą napotkać ogromne trudności w odzyskaniu strat od hakerów, platform handlowych lub innych powiązanych organizacji branżowych i/lub osób. Może to spowodować znaczne straty i inne niekorzystne skutki, które mogą istotnie wpłynąć na Twoje działania.

Ryzyko technologiczne

6.53 Zrozumienie aktywów cyfrowych wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Aktywa cyfrowe są często opisywane w niezwykle technicznym języku, który wymaga wszechstronnego zrozumienia stosowanej kryptografii i informatyki, aby ocenić nieodłączne ryzyko. Notowanie aktywa cyfrowego na platformie OKX nie oznacza zatwierdzenia lub odrzucenia przez OKX technologii leżącej u podstaw tego aktywa i nie powinno być używane jako substytut zrozumienia ryzyka związanego z tym aktywem cyfrowym przez użytkowników.

6.54 Protokoły oprogramowania wykorzystywane do obsługi aktywów cyfrowych są zazwyczaj projektami typu open source, co oznacza, że:

(a) rozwój i kontrola takich aktywów cyfrowych jest poza kontrolą OKX; oraz

(b) takie protokoły oprogramowania podlegają nagłym i znaczącym zmianom, które mogą mieć duży wpływ na dostępność, użyteczność lub wartość określonego aktywa cyfrowego.

6.55 Specyfika aktywów cyfrowych oznacza, że trudności technologiczne, których doświadcza OKX, mogą uniemożliwić użytkownikowi dostęp do aktywów cyfrowych lub korzystanie z nich. OKX może być narażony na wyszukane ataki cybernetyczne, nieoczekiwane wzrosty aktywności lub inne trudności operacyjne lub techniczne, które mogą powodować przerwy w świadczeniu usług lub mogą skutkować utratą i/lub kradzieżą aktywów cyfrowych. Użytkownik powinien rozumieć, że usługi mogą ulegać problemom operacyjnym, które prowadzą do opóźnień. Korzystając z usług użytkownik akceptuje ryzyko niepowodzenia transakcji wynikające z nieprzewidzianych lub wzmożonych trudności technicznych, w tym wynikających z wyszukanych ataków.

6.56 Aktywa cyfrowe są uzależnione od nowych technologii, w tym technologii rozproszonej księgi zleceń, między innymi w celu zapewnienia anonimowości, nieodwracalności transakcji, przypadkowych transakcji, rejestrowania i rozliczania transakcji.

6.57 Transakcji dotyczących aktywów cyfrowych nie można cofnąć. Gdy użytkownik wykona transfer aktywa cyfrowego na adres portfela poza platformą OKX, istnieje ryzyko, że może on utracić dostęp do aktywa cyfrowego na czas nieokreślony. Przykładowo, adres portfela mógł zostać wprowadzony nieprawidłowo i prawdziwy właściciel adresu portfela może nigdy nie zostać odnaleziony lub adres może należeć do podmiotu, który nie zwróci aktywów użytkownika lub zwróci je dopiero po podjęciu działań ze strony użytkownika, np. weryfikacji jego tożsamości.

6.58 Użytkownik może utracić klucz prywatny dla adresu zewnętrznego portfela w pewnych okolicznościach, w tym między innymi:

(a) jeśli klucz prywatny został zapisany na papierze, a następnie został zgubiony lub skradziony; lub

(b) jeśli klucz prywatny został ujawniony w cyberataku lub skradziony.

6.59 Właścicielem aktywów cyfrowych jest osoba posiadająca klucz prywatny do adresu portfela zewnętrznego.

6.60 Korzystanie z platformy OKX na urządzeniu, na którym przeprowadzono tzw. jailbreak, może zagrozić bezpieczeństwu i prowadzić do nieuczciwych transakcji. Możesz ponieść straty, a także utracić możliwość korzystania z usług.

6.61 Aktywa cyfrowe i platforma OKX są uzależnione od Internetu i innych technologii (w tym różnych metod i środków komunikacji). Jednak publiczny charakter Internetu oznacza, że może być w danym momencie częściowo lub w pełni zawodny lub niedostępny. Ponadto podczas przesyłania danych przez Internet i/lub inną technologię mogą wystąpić przerwy, opóźnienia, uszkodzenie lub utrata danych, poufności lub prywatności w trakcie transmisji danych lub może wystąpić przekaz złośliwego oprogramowania. Powyższa sytuacja może spowodować, że Twoje transakcje nie zostaną zrealizowane zgodnie z Twoimi instrukcjami w żądanym czasie lub nie zostaną wykonane wcale.

6.62 Nie ma technologii, która byłaby całkowicie bezpieczna. Dlatego należy zachować ostrożność podczas korzystania z dowolnej technologii.

6.63 Internet i inne media elektroniczne (w tym między innymi urządzenia elektroniczne, usługi innych dostawców usług telekomunikacyjnych, takie jak telefony komórkowe lub podręczne urządzenia handlowe lub interaktywne systemy odpowiedzi głosowych) są z natury zawodnymi formami komunikacji, co jest poza kontrolą OKX.

6.64 Wszelkie przesłane informacje (w tym wszelkie dokumenty lub dane), komunikacja lub transakcje dokonywane przez Internet lub za pośrednictwem innych mediów elektronicznych (w tym między innymi urządzeń elektronicznych, usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe lub urządzenia przenośne urządzeń transakcyjnych lub interaktywnych systemów odpowiedzi głosowych) mogą podlegać przerwom, awariom transmisji, opóźnieniom transmisji spowodowanym ilością danych, ruchem internetowym, zmiennością rynku lub nieprawidłową transmisją danych (w tym nieprawidłowym kwotowaniem cen) lub wstrzymaniem i/lub opóźnieniem podawania danych cenowych ze względu na publiczny charakter Internetu lub innych mediów elektronicznych.

Ryzyko prawne i rynkowe

6.65 Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie, które prawa mogą mieć zastosowanie do jego transakcji, w tym wszelkich obowiązujących przepisów podatkowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i płacenie wszelkich podatków wynikających z korzystania z usług.

6.66 Ze względu na stosunkowo niedawny rozwój aktywów cyfrowych, banki i inne właściwe organy mają różne poglądy na temat ryzyka związanego z funduszami generowanymi z zakupu i sprzedaży aktywów cyfrowych lub mogą mieć bardzo niską tolerancję na ryzyko. W związku z tym bank użytkownika może zamrozić jego konto lub odrzucić wszelkie przychodzące środki, jeśli taki bank uzna, że środki te są wynikiem zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych.

6.67 OKX może zawiesić dostęp użytkownika do konta. W takich okolicznościach użytkownik nie będzie mógł dokonywać wpłat ani wypłat ani też handlować. OKX może również zawiesić możliwość dokonywania przez użytkownika transakcji na platformie OKX, w którym to przypadku nie będzie mógł dokonać sprzedaży lub zakupu aktywów cyfrowych, ale będzie mógł dokonywać wpłat lub wypłat ze swojego konta.

6.68 Użytkownik może ponieść straty w wyniku utraty wartości aktywa cyfrowego, w wyniku kontroli nałożonych przez właściwy organ. Spłata lub płatność jakichkolwiek należnych kwot może zostać opóźniona lub nawet uniemożliwiona przez kontrole lub inne działania nałożone przez rząd lub organy regulacyjne w stosunku do aktywów cyfrowych i/lub ich ekosystemu, które te właściwe organy kontrolują lub regulują.

6.69 Aktywa cyfrowe mogą nie mieć stałej podaży ze względu na ich charakter lub wskutek zdarzeń sieciowych. Jeśli lub kiedy zostaną utworzone dodatkowe aktywa cyfrowe, cena danego aktywa może spaść wskutek inflacji spowodowanej dodaniem dodatkowych aktywów cyfrowych do całkowitej dostępnej ilości aktywów na rynku.

6.70 W dowolnym momencie jedna lub więcej osób może bezpośrednio lub pośrednio kontrolować znaczną część całkowitej podaży dowolnego aktywa cyfrowego. Osoby te są często określane potocznie „wielorybami”. Działając indywidualnie lub zbiorowo, „wieloryby” mogą mieć duży wpływ lub powodować znaczące wydarzenia rynkowe, które mogą mieć szkodliwy wpływ na cenę, wartość lub funkcjonalność aktywów cyfrowych Ponadto te „wieloryby” lub inni uczestnicy sieci i użytkownicy mogą podejmować decyzje, które nie leżą w najlepszym interesie posiadacza aktywów cyfrowych.

Ryzyko regulacyjne

6.71 Działania związane z aktywami cyfrowymi prowadzone w niektórych jurysdykcjach mogą być nieuregulowane lub podlegać ograniczonym regulacjom.

6.72 Wszelkie zmiany regulacyjne lub działania właściwych organów lub organów niezwiązanych z OKX mogą niekorzystnie wpłynąć na użytkowanie, przekazywanie, wymianę i wartość aktywów cyfrowych.

6.73 Władze krajowe użytkownika mogą zakazać mu handlu aktywami cyfrowymi.

Stop Loss

6.74 Zlecenie stop to oferta zawarcia transakcji, jeśli nasza wycena stanie się dla Ciebie mniej korzystna. Zlecenie stop jest zazwyczaj składane w celu zapewnienia pewnej ochrony przed ryzykiem, na przykład w przypadku utraty transakcji, i może być użyte do otwarcia lub zamknięcia transakcji. Każde zlecenie stop ma określony poziom zatrzymania transakcji, która jest ustawiany przez użytkownika. Zlecenie stop zostanie uruchomione, jeśli nasza cena kupna (w przypadku zlecenia sprzedaży) lub nasza cena sprzedaży (w przypadku zlecenia kupna) zmieni się na niekorzyść użytkownika do punktu, który znajduje się na poziomie określonym przez użytkownika lub powyżej tego poziomu. Niezależnie od poziomu stop ustawionego przez użytkownika, obowiązujące przepisy i regulacje mogą wymagać od nas zamknięcia lub częściowego zamknięcia transakcji przed uruchomieniem takiego zlecenia.

6.75 Użytkownik zgadza się i rozumie, że zlecenia stop niekoniecznie pozwolą mu ograniczyć straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację takich zleceń po cenie zbliżonej do zamierzonej ceny stop lub w ogóle. Na wyjątkowo niestabilnych rynkach cena aktywa cyfrowego może gwałtownie spaść poniżej ceny zlecenia stop, przez co użytkownik może ponieść straty znacznie przekraczające kwotę zrealizowaną, gdyby zlecenie stop zostało zrealizowane po wyznaczonej cenie.

Depozyt zabezpieczający, „gearing” i dźwignia finansowa

6.76 Zanim użytkownik będzie mógł zawrzeć z nami kontrakt, będzie musiał wpłacić u nas pieniądze – nazywa się to wymogiem dotyczącym depozytu zabezpieczającego. Ten wymóg będzie zwykle stanowił część całkowitej wartości kontraktu. Oznacza to, że użytkownik będzie korzystać z „dźwigni” lub tzw. „gearing”, co może działać na jego korzyść lub niekorzyść. Niewielka zmiana ceny na korzyść użytkownika może skutkować wysokim zwrotem z wymaganego depozytu zabezpieczającego dla kontraktu, ale niewielka zmiana ceny na niekorzyść może skutkować znacznymi stratami.

6.77 Przez cały czas, gdy użytkownik ma otwarte pozycje, musi upewnić się, że saldo jego konta, biorąc pod uwagę bieżące zyski i straty, jest równe co najmniej całkowitemu wymaganemu depozytowi zabezpieczającemu, który jest wymagany od użytkownika. W związku z tym, jeśli nasza cena zmieni się na niekorzyść użytkownika, może on być zmuszony do natychmiastowego dostarczenia nam odpowiednich dodatkowych środków w celu spełnienia wymogu depozytu zabezpieczającego i utrzymania otwartych pozycji. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, będziemy uprawnieni, według naszego wyłącznego uznania, do zamknięcia jednej, kilku lub wszystkich pozycji użytkownika w dowolnych posiadanych przez niego aktywach cyfrowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione z tego tytułu.

6.78 Konieczność monitorowania pozycji ma większe znaczenie w przypadku zawarcia z nami kontraktów ze względu na wpływ dźwigni finansowej. Dźwignia zwiększa tempo, w jakim można otrzymać zyski lub ponieść straty, w związku z czym ważne jest, aby dokładnie monitorować swoje pozycje.

6.79 Nie jesteśmy zobowiązani do informowania użytkownika o saldzie konta i wymaganym depozycie zabezpieczającym (tj. w celu wykonania „Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego”, tzw. margin call). Jeśli jednak to zrobimy, wezwanie do uzupełnienia depozytu może zostać wykonane telefonicznie, pocztą, e-mailem, SMS-em lub za pośrednictwem platformy OKX.

6.80 Będziemy uprawnieni, w dowolnym czasie i z niewielkim wyprzedzeniem, do podniesienia lub obniżenia depozytu zabezpieczającego wymaganego od użytkownika w odniesieniu do otwartych transakcji. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od standardowego sposobu komunikacji między użytkownikiem a nami, będziemy uprawnieni do powiadomienia go o zmianie poziomu depozytu zabezpieczającego lub ustaleń dotyczących kredytu na jego koncie za pomocą dowolnego z następujących kanałów: telefon, e-mail, wiadomość tekstowa, za pośrednictwem naszej platformy OKX lub poprzez zamieszczenie powiadomienia o zmianie na naszej stronie internetowej. Wszelkie podwyższenia poziomu depozytu zabezpieczającego będą wymagalne i płatne natychmiast na nasze żądanie. Zwiększymy wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego lub zmienimy ustalenia kredytowe dotyczące konta użytkownika tylko wtedy, gdy uznamy to za konieczne, w tym między innymi w odpowiedzi na lub w oczekiwaniu na:

(a) zmianę stabilności i/lub płynności na rynku aktywów cyfrowych;

(b) wiadomości gospodarcze;

(c) pogłoski, że dane aktywo cyfrowe może zostać zawieszone w obrocie na innej platformie handlowej aktywów cyfrowych;

(d) zmianę sposobu postępowania z nami przez użytkownika; lub

(e) wszelkie zmiany obowiązujących przepisów i regulacji.

6.81 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w przypadku niektórych kategorii klientów możemy nie być w stanie zaakceptować płatności depozytu zabezpieczającego kartą kredytową lub za pomocą innych transakcji kredytowych zawartych za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych.

6.82 Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach możemy uruchomić społecznościowy mechanizm wycofania („clawback”), aby pobrać część zysku w celu pokrycia wszelkich niedoborów. społecznościowy mechanizm wycofania jest uruchamiany, gdy fundusze ubezpieczeniowe OKX nie są w stanie pokryć strat użytkownika. W takich przypadkach OKX wykorzysta swój społecznościowy mechanizm wycofania w celu odzyskania zysków netto od innych użytkowników w celu pokrycia braków. Więcej informacji na temat społecznościowego mechanizmu wycofania można znaleźć tutaj.

6.83 W przypadku potencjalnej luki w zasadach handlu lub awarii systemu platformy lub usterki, która bezpodstawnie wzbogaca użytkownika, skontaktujemy się z nim w celu odzyskania zysków. Użytkownik ma obowiązek współpracować z nami w pełni i skutecznie. W przeciwnym razie podejmiemy wszelkie działania, w tym między innymi ograniczenia dotyczące transakcji na koncie, zamrożenie konta (kont) lub środków na koncie (kontach), obciążenie aktywów z konta (kont) w celu odzyskania zysków, które niesłusznie zwiększyły zyski użytkownika. Mamy też prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi przed właściwym sądem i podjęcia wszelkich innych środków odwoławczych. W przypadku braku współpracy ze strony użytkownika, poniesie on również wszelkie koszty związane z postępowaniem odwoławczym.

6.84 W pewnych okolicznościach lub sytuacjach likwidacja pozycji w aktywach cyfrowych może być trudna lub nawet niemożliwa. Niektóre zdarzenia zachodzące w sieci mogą być nagle i wpłynąć na możliwość przeprowadzania transakcji na platformie OKX. Informacje dotyczące tych zdarzeń w sieci mogą być trudne do przewidzenia lub ustalenia z wyprzedzeniem i mogą podlegać ograniczonemu nadzorowi ze strony osób trzecich, które mogą interweniować w celu ustabilizowania sieci.

Inne potencjalne zagrożenia

6.85 Witryny i strony internetowe, publikacje związane z opiniami inwestorów, ustne lub pisemne prognozy, prezentacje, nagrania audio i wideo z wydarzeń oraz inne publikacje z witryn internetowych mogą zawierać optymistyczne, wybiegające w przyszłość stwierdzenia, które odzwierciedlają obecne poglądy OKX i jej kierownictwa w odniesieniu do przyszłych projektów i wydarzeń. Niektóre słowa, w tym między innymi „przewidywać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może”, „planować”, „spodziewać się” i „powinien”, jak również inne wyrażenia, które często identyfikują stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te są obarczone ryzykiem, niepewnością i zmianami wynikającymi z wielu czynników, w tym między innymi: zmian kursów walut, stóp procentowych i cen towarów; wprowadzenie nowych i/lub konkurencyjnych technologii i pomysłów; zwiększone zachęty rynkowe; oraz spadek popytu na bieżące usługi lub inne produkty.

7 TWOJE KONTO OKX

7.1 Rejestracja konta i weryfikacja tożsamości: aby móc korzystać z dowolnej usługi, musisz podać dokładne informacje we wszystkich polach na stronie rejestracji, aby zweryfikować swoją tożsamość, wraz z potwierdzeniem niniejszych warunków. Rejestrując konto w OKX, wyrażasz zgodę i oświadczasz, że będziesz korzystać z konta wyłącznie we własnym zakresie, a nie w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, chyba że OKX wyrazi na to zgodę. Wyrażasz zgodę na dostarczanie nam autentycznych informacji podczas rejestracji i na bieżąco w celu weryfikacji tożsamości i zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, oszustwom lub innym przestępstwom finansowym, w tym między innymi kopii wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem i dowodu zamieszkania, takiego jak rachunek za media lub wyciąg bankowy. Jeśli wszelkie tego typu informacje ulegną zmianie, Twoim obowiązkiem jest jak najszybsze ich zaktualizowanie.

7.2 Ochrona konta: zgadzasz się nie zezwalać nikomu na korzystanie z Twojego konta lub zarządzanie nim oraz informować nas o wszelkich zmianach informacji lub jeśli Twoje konto zostało naruszone. Jesteś odpowiedzialny za przechowywanie, ochronę i zabezpieczanie wszelkich kluczy, certyfikatów, haseł, kodów dostępu, identyfikatorów użytkowników, klucza API lub innych danych uwierzytelniających i danych logowania (łącznie „hasła”), które zostały Ci przekazane lub które są generowane w związku z Twoim korzystaniem z usług. Jeśli utracisz swoje hasła, możesz utracić dostęp do swojego konta. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu Twoich haseł. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z nieautoryzowanego użycia Twoich haseł. Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli upoważnisz jakąkolwiek stronę trzecią lub platformę zewnętrzną do korzystania z informacji o hasłach Twojego konta, osoba trzecia lub platforma zewnętrzna pozna informacje o Twoim koncie (w tym między innymi informacje dotyczące Twoich aktywów, transakcje, upoważnienie do prowadzenia transakcji, informacje o koncie itp.), a Twoje konto będzie narażone na pewne ryzyko, przez co możesz ponieść straty lub szkody. Zgadzasz się ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody spowodowane upoważnieniem przez Ciebie osoby trzeciej lub platformy zewnętrznej do korzystania z Twoich haseł. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie ani inne zobowiązania prawne za straty lub szkody spowodowane przez wyżej wymienione okoliczności. Zapewniamy internetową platformę handlową i aby uniknąć potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa, hasło logowania, hasło administratora i wszelkie inne hasła nie powinny być takie same. Użytkownik ponosi stosowną odpowiedzialność. Gdy użytkownik zarejestruje się i zacznie korzystać z witryny, otrzyma nazwę użytkownika (skrzynkę pocztową użytkownika) i hasło oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie działania i zdarzenia związane z tą nazwą użytkownika i hasłem po wejściu do systemu, a także poniesie wszelką odpowiedzialność prawną bezpośrednio lub pośrednio spowodowaną językiem i zachowaniami związanymi z korzystaniem z tej nazwy użytkownika.

7.3 Odzyskiwanie hasła: użytkownicy, którzy utracą swoje hasło, mogą je zresetować po weryfikacji za pomocą zarejestrowanych adresów e-mail lub numeru telefonu. Należy niezwłocznie zgłosić nam wszelkie nieautoryzowane operacje lub naruszenia bezpieczeństwa.

7.4 Saldo konta: jeśli na koncie użytkownika widnieje saldo kredytowe, użytkownik może zażądać od nas zwrotu dostępnych aktywów cyfrowych. Możemy jednak, według własnego uznania, wstrzymać (lub, jeśli ma to zastosowanie, odjąć) prośbę użytkownika o wycofanie (w całości lub w części) aktywów cyfrowych, jeśli:

(a) otwarte transakcje użytkownika na instrumentach pochodnych wykazują hipotetyczne straty;

(b) uważamy, że dodatkowe aktywa cyfrowe mogą być wymagane do spełnienia wszelkich obecnych lub przyszłych wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego na otwartych pozycjach w instrumentach pochodnych ze względu na podstawowe warunki rynkowe;

(c) użytkownik ma jakąkolwiek rzeczywistą lub warunkową odpowiedzialność wobec nas na mocy niniejszych warunków; i/lub

(d) zasadnie stwierdzimy, że istnieje między nami nierozwiązany spór w związku z niniejszymi warunkami.

7.5 Zamknięcie konta: użytkownik może poprosić OKX o zamknięcie konta w dowolnym momencie. Zamknięcie konta nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe przed datą zamknięcia konta. Przed zamknięciem Twojego konta przez OKX możesz zostać poproszony o anulowanie lub zrealizowanie wszystkich otwartych zleceń oraz, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków, dostarczenie instrukcji dotyczących przelewu wszelkich walut fiata i/lub aktywów cyfrowych pozostałych na Twoim koncie. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty, koszty, wydatki lub zobowiązania (w tym między innymi opłaty adwokackie i sądowe lub koszty przelewu waluty fiat lub aktywów cyfrowych) związane z zamknięciem konta. W przypadku, gdy koszty zamknięcia Twojego konta przekroczą jego wartość, będziesz odpowiedzialny za zwrócenie nam kosztów. Nie możesz zamknąć żadnego ze swoich kont, aby uniknąć spłacenia należnych kwot lub aby uniknąć jakiejkolwiek kontroli związanej z naszym programem przeciwdziałania praniu pieniędzy. OKX zastrzega sobie wyłączne prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wniosku o zamknięcie konta, według własnego uznania.

7.6 Zawieszenie konta: OKX ma prawo w dowolnym momencie zawiesić Twoje konto (konta). Zgadzasz się również, że możemy zamrozić/zablokować fundusze i aktywa na Twoim koncie (kontach) i zawiesić część lub całość Twojego dostępu do witryny, jeśli podejrzewamy, według naszego wyłącznego uznania, którekolwiek z poniższych:

(a) Ty/Twoje konto (konta) są lub były obsługiwane naruszając jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków oraz wszelkie inne reguły, zasady, przepisy, umowy użytkownika lub programy OKX, w tym między innymi program przeciwdziałania praniu pieniędzy OKX;

(b) saldo Twojego konta wymaga rozliczenia z dowolnego powodu;

(c) nieupoważniona osoba próbuje uzyskać dostęp do Twojego konta;

(d) używasz swoich danych uwierzytelniających lub innych informacji o koncie w nieautoryzowany lub niewłaściwy sposób;

(e) z powodów związanych z punktem 12 niniejszych warunków;

(f) z przyczyn związanych z dochodzeniami na podstawie punktu 7.7 niniejszych warunków; lub

(g) gdy przypadek niewykonania zobowiązania (zgodnie z definicją poniżej w punkcie 22.6 niniejszych warunków) miał miejsce.

Możemy również wymagać podania dodatkowych informacji i uzupełnienia innych czynności weryfikacyjnych lub atestacyjnych w przypadku konieczności przeprowadzenia rozszerzonej skrupulatności wobec Ciebie/Twojego konta (kont).

7.7 Dochodzenie: OKX przeprowadzi dochodzenie i podejmie działania przeciwko Tobie lub Twoim kontom, w tym zawieszając, zamrażając i/lub przejmując Twoje konto (konta), w przypadku gdy podejrzewamy lub mamy inne powody, aby sądzić, według naszego wyłącznego uznania, którekolwiek z poniższych:

(a) Ty (Twoje konta) jesteście przedmiotem jakiegokolwiek dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania, organy rządowe, w wyniku nakazów lub wezwań sądowych, lub innych podobnych procedur w jakiejkolwiek stosownej jurysdykcji;

(b) Ty (Twoje konta) jesteście przedmiotem wszelkich toczących się i/lub bieżących postępowań sądowych w dowolnej stosownej jurysdykcji;

(c) naruszasz zasady lub brałeś udział w naruszeniu wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji; lub

(d) uczestniczysz w podejrzanych, nielegalnych lub nieuczciwych działaniach.

7.8 Zamknięcie konta: OKX ma prawo do zamknięcia Twojego konta w dowolnym Momencie i z dowolnego powodu oraz według naszego wyłącznego uznania, w tym z przyczyn opisanych w klauzuli 11. Ponadto zgadzasz się i rozumiesz, że mamy prawo podjąć wszelkie niezbędne i stosowne działania zgodnie z niniejszymi warunkami, w tym między innymi do odzyskania uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi prawami i regulacjami.

7.9 Skutek zawieszenia lub zakończenia: OKX będzie nadal powiernikiem wszystkich aktywów cyfrowych, funduszy i informacji na takich kontach lub z nimi związanych, które mogą zostać zajęte i przekazane stronom trzecim, w tym między innymi właściwym organom, w przypadku zawieszenia konta użytkownika lub rozwiązane z przyczyn określonych w punkcie 7 niniejszych warunków.

7.10 Jeśli Twoje konto (konta) zostaną zamknięte, z zastrzeżeniem punktu 7.9 i wszelkich bieżących dochodzeń i ustaleń, zwrócimy Ci środki pomniejszone o wartość wszelkich zniżek opłat transakcyjnych, rabatów, kosztów, wydatków i/lub szkód, do których jesteśmy uprawnieni, zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami we wszelkich obowiązujących jurysdykcjach. Jeśli Twoje konto nie jest już przedmiotem dochodzenia, nakazu lub wezwania sądowego, bądź podobnej procedury prawnej w jakiejkolwiek stosownej jurysdykcji, upoważniasz nas do zwrotu środków (pomniejszonych o zniżki, rabaty, koszty, wydatki i/lub odszkodowania, do których jesteśmy uprawnieni) na dowolne konto bankowe powiązane z Twoim kontem, chyba że obowiązujące przepisy i regulacje stanowią inaczej. Jeśli na Twoim koncie znajdują się aktywa cyfrowe, zgadzasz się podać nam adres aktywa cyfrowego po otrzymaniu pisemnego zawiadomienie od nas, abyśmy mogli zwrócić pozostałe środki na Twoje konto.

7.11 Oprócz powyższego i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania,

(a) wszelkie przekazy, płatności lub inne zobowiązania należne od użytkownika na rzecz dowolnej strony, w tym między innymi OKX, w związku z działaniami dotyczącymi konta użytkownika, staną się zapadalne, rozliczone lub w inny sposób zostaną przyspieszone, tak aby wymagały ich wykonania w dniu wystąpienia przypadku niewywiązania się ze zobowiązania („Przyspieszone zobowiązania”); oraz

(b) bez naruszenia innych praw, które mogą przysługiwać OKX na mocy niniejszych warunków lub w inny sposób, OKX ma prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, według własnego uznania, w celu ochrony swoich interesów i wywiązania się z przyspieszonego zobowiązania, w tym między innymi do zamknięcia wszelkich otwartych pozycji handlowych, likwidację aktywów na koncie użytkownika w celu spłaty wszelkich kwot i innych zobowiązań wobec OKX oraz przeniesienie aktywów na osoby trzecie zgodnie z nakazami sądowymi.

8 PRAWA UŻYTKOWNIKA I OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z LICENCJI

8.1 Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji, z zastrzeżeniem warunków, na dostęp i korzystanie z naszej witryny i usług, wyłącznie w zatwierdzonych przez nas celach. Zgadzasz się, że nie będziesz kopiować, przesyłać, dystrybuować, sprzedawać, licencjonować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, publikować ani uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać naszych produktów i usług.

8.2 Zgadzasz się, że:
(a) wszelkie prawa, tytuły i udziały w usługach i powiązanym oprogramowaniu, witrynie i technologii, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej, są i pozostaną własnością stron;

(b) żadne prawa ani udziały w usługach nie są przenoszone poza ograniczonymi licencjami udzielonymi w niniejszym dokumencie;

(c) usługi są chronione przez prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej;

(d) wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie opisane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

(e) mamy prawo do sprawdzania, zamrażania lub odejmowania przedmiotów i kont użytkownika zgodnie z wymogami obowiązujących organizacji sądowych, administracyjnych i wojskowych, w tym między innymi organizacji bezpieczeństwa publicznego, prokuratury, sądów, organów celnych, podatkowych i tak dalej.

9 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

9.1 Nie będziesz rejestrować wielu kont w jakimkolwiek celu.

9.2 Nie możesz korzystać z kont innych użytkowników.

9.3 Użytkownikowi nie wolno korzystać z niniejszej witryny lub usług w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub ograniczenie jej dostępności; przy wykorzystaniu jakichkolwiek nielegalnych środków na płatności i rozliczenia, w tym między innymi płatności za pomocą nielegalnych środków, takich jak fikcyjne transakcje, fałszywa cena, zwrot kosztów transakcji itp.; w celu nielegalnej wypłaty środków za pośrednictwem bankowych rachunków rozliczeniowych podmiotu; w celu nielegalnego przelewu środków z bankowego rachunku rozliczeniowego podmiotu na rachunek indywidualny; w celu nielegalnej wypłaty czeków; lub w jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nieuczciwym lub szkodliwym celu lub działaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Użytkownik zgadza się zwolnić Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazil, OKX Bahamas i ich członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, poprzedników, następców prawnych, pracowników, agentów, spółki zależne i stowarzyszone z odpowiedzialności z tytułu wszelkich żądań, strat, odpowiedzialności, roszczeń lub wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazil, OKX Bahamas lub ich spółkom stowarzyszonym z powodu lub wynikających z korzystaniem przez użytkownika z tej strony internetowej lub usług.

9.4 Zabrania się w jakiejkolwiek formie wykorzystywania witryny do angażowania się w nielegalne działania. Bez upoważnienia lub zgody OKX, użytkownik nie może wykorzystywać żadnej z działalności komercyjnych w nazwie tej witryny lub w jakiejkolwiek formie tej strony jako miejsca, platformy lub medium do angażowania się w działalność komercyjną.

9.5 Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich przepisów prawa i regulacji oraz ponosić odpowiedzialność i konsekwencje prawne wszelkich własnych działań związanych z witryną i usługami. Ponadto, użytkownik nie może naruszać uzasadnionych praw i interesów osób trzecich. Dodatkowo, jeśli OKX poniósł straty w wyniku działań użytkownika, OKX ma prawo do odzyskania strat od użytkownika poprzez działania prawne lub w inny sposób.

9.6 Jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań, OKX ma prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków bezpośrednio, w tym między innymi do usunięcia treści opublikowanych przez użytkownika, anulowania oceny i wyróżnień klienta, zamrożenia salda oraz wstrzymania lub przejęcia konta i nielegalnych zysków, a także do wszczęcia postępowania sądowego.

10 OPŁATY

10.1 Za część usług świadczonych przez nas na rzecz użytkownika mogą zostać naliczone opłaty. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na ponoszenie tych opłat.

10.2 OKX ma prawo ustalać i modyfikować swoją strukturę opłat według własnego uznania. Możemy również zacząć pobierać opłaty za bezpłatne usługi. Wszelkie zmiany opłat będą ogłaszane z wyprzedzeniem.

10.3 Jeśli nie zgadzasz się z pobieranymi opłatami, możesz natychmiast zaprzestać korzystania z jednej lub kilku usług. Nadal ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty poniesione do dnia zakończenia świadczenia usług.

10.4 O ile nie określono lub nie uzgodniono inaczej, zgadzasz się, że mamy prawo do automatycznego i bez uprzedniego powiadomienia potrącenia wyżej wymienionych opłat za usługi bezpośrednio z aktywów Twojego konta.

10.5 Jeśli nie zapłacisz w całości i na czas, zastrzegamy sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zamknięcia konta.

11 ZMIANA, PRZERWANIE, ZAKOŃCZENIE I ZANIECHANIE USŁUG

11.1 Zmiana i przerwa w świadczeniu usług: możemy zmienić usługi, a także przerwać, zawiesić lub zakończyć świadczenie usług w dowolnym momencie z lub bez wcześniejszego zawiadomienia.

11.2 Zaprzestanie i rozwiązanie usługi: zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania do przerwania lub zakończenia świadczenia usług bez powiadomienia, tymczasowo lub na stałe, w tym między innymi w następujących przypadkach:

(a) jeśli podane dane osobowe nie są prawdziwe, kompletne, dokładne lub są niezgodne z informacjami podanymi w momencie ich składania przy rejestracji i nie dostarczono odpowiedniego dowodu (pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przedstawić prawdziwe, pełne i dokładne informacje);

(b) jeśli naruszysz obowiązujące przepisy i regulacje;

(c) jeśli naruszysz jakiekolwiek warunki niniejszych warunków, oraz wszelkie inne zasady, przepisy, umowy użytkownika lub programy OKX, w tym między innymi program AML;

(d) jeśli wymagają tego jakiekolwiek postanowienia obowiązujących przepisów i regulacji, lub wymagają tego właściwe organy;

(e) z powodów związanych z dochodzeniami na mocy punktu 7.7 niniejszych warunków; lub

(f) ze względów bezpieczeństwa lub innych niezbędnych okoliczności w celu ochrony konta użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, między innymi, zgodnie z ustaleniami i według naszego wyłącznego uznania.

12 NIEODEBRANA WŁASNOŚĆ

Obowiązki OKX

Jeśli użytkownik posiada jakiekolwiek aktywa przechowywane przez OKX na swoim koncie, a OKX nie jest w stanie skontaktować się z użytkownikiem i nie posiada żadnych zapisów dotyczących korzystania z usług przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy lub, w niektórych jurysdykcjach, przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje w danej jurysdykcji (jurysdykcjach), OKX może być zobowiązany do zgłoszenia tych środków jako nieodebranej własności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. OKX dołoży uzasadnionych starań, aby zlokalizować użytkownika, korzystając z informacji kontaktowych dostępnych dla OKX.

12.1 Jeśli OKX nie jest w stanie zlokalizować użytkownika, OKX zastrzega sobie prawo do:

a) zamknięcia konta i rozwiązania niniejszych warunków; oraz

(b) dostarczenia wszystkich aktywów jako nieodebranej własności, zgodnie z poleceniem właściwych władz lub dowolnego sądu stosownej jurysdykcji.

12.2 W przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających śmierć użytkownika lub innych informacji pozwalających OKX sądzić, że użytkownik zmarł, OKX zastrzega sobie prawo do zamrożenia konta użytkownika.

12.3 Konto użytkownika zostanie odblokowane:

(a) kiedy wyznaczony przez niego powiernik otworzy nowe konto, jak opisano w punkcie 12.5 poniżej, a cała zawartość konta użytkownika zostanie przeniesiona na takie nowe konto, lub

(b) kiedy OKX otrzyma dowód w zadowalającej nas formie, że użytkownik nie zmarł.

12.4 Jeśli OKX ma powody przypuszczać, że użytkownik zmarł, ale nie posiada dowodu jego śmierci w formie satysfakcjonującej OKX, użytkownik upoważnia OKX do złożenia zapytania, bezpośrednio lub za pośrednictwem stron trzecich, które uznamy za konieczne do ustalenia, czy użytkownik zmarł. Po otrzymaniu przez OKX zadowalającego dowodu, że użytkownik zmarł, powiernik wskazany w prawomocnym testamencie lub podobnym dokumencie będzie zobowiązany do otwarcia nowego konta.

12.5 Jeśli użytkownik nie wyznaczył powiernika, OKX zastrzega sobie prawo do traktowania jako powiernika dowolnej osoby uprawnionej do dziedziczenia konta użytkownika, zgodnie z ustaleniami OKX po otrzymaniu i zapoznaniu się z dokumentacją, którą OKX, według własnego uznania, uzna za niezbędną lub odpowiednią, w tym (ale nie wyłącznie) testamentem, powiernictwem lub inną podobną dokumentacją, lub nakazem wyznaczenia powiernika wydanym przez sąd posiadający odpowiednią jurysdykcję nad majątkiem użytkownika.

12.6 W przypadku, gdy OKX stwierdzi, według własnego uznania, że istnieje niepewność co do ważności wyznaczenia powiernika, OKX zastrzega sobie prawo do zażądania nakazu rozstrzygnięcia takiej kwestii przez sąd odpowiedniej jurysdykcji przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z kontem użytkownika.

Wydatki

12.7 OKX ma prawo do odliczenia od dowolnej waluty fiat wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z niniejszą klauzulą 12.

13 ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRAWAMI I PODATKAMI

13.1 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy i w jakim zakresie jakiekolwiek podatki mają zastosowanie do wszelkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem usług, oraz za potrącanie, pobieranie, zgłaszanie i przekazywanie właściwych kwot podatków odpowiednim organom podatkowym. Użytkownik zgadza się, że nie udzielamy porad prawnych ani podatkowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ustalanie, czy podatki mają zastosowanie do jego transakcji, ani za zbieranie, zgłaszanie, potrącanie lub odprowadzanie jakichkolwiek podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem/profesjonalnym doradcą podatkowym w celu ustalenia swoich obowiązków i statusu podatkowego w danej jurysdykcji.

13.2 Ponadto użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich odpowiednich praw Seszeli, Bahamów, Brazylii i Hongkongu oraz wszelkich odpowiednich praw i przepisów we wszelkich innych obowiązujących jurysdykcjach. W zakresie zapobiegania finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałania praniu pieniędzy („AML”), a także zgodności z przepisami i regulacjami w dowolnej obowiązującej jurysdykcji (jurysdykcjach), będziemy współpracować z właściwymi organami oraz lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami na całym świecie, zgodnie z wymaganiami, i możemy przekazywać takim organom wszelkie informacje związane z użytkownikiem. Możemy również uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji związanych z użytkownikiem i ujawnić je osobom trzecim, jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że jest to wymagane lub właściwe w celu: zapewnienia zgodności z odpowiednimi żądaniami organów ścigania lub bezpieczeństwa narodowego oraz procedurami prawnymi w dowolnej obowiązującej jurysdykcji, takimi jak nakaz sądowy lub wezwanie do sądu; ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa użytkownika, naszych lub innych osób; egzekwowania naszych obowiązujących warunków świadczenia usług, umowy użytkownika, zasad handlu, zasad operacyjnych, polityki lub innych umów; pobierania należnych nam kwot; lub pomocy w dochodzeniu lub ściganiu podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności.

13.3 Korzystając z naszych usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, oświadcza i zobowiązuje się, że wszystkie jego działania w tej witrynie i poza nią są podejmowane w sposób legalny i właściwy, a jego źródła aktywów cyfrowych i waluty fiat nie pochodzą z nielegalnej działalności. Jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że użytkownik narusza powyższe oświadczenie i zobowiązanie, możemy uznaniowo lub we współpracy z lokalnymi organami ścigania zająć, zamrozić, ograniczyć lub zamknąć konto (konta) użytkownika oraz wszelkie waluty fiat i aktywa cyfrowe przechowywane na koncie (kontach) użytkownika.

14 POLITYKA PRYWATNOŚCI

14.1 Zapoznaj się z naszym oświadczeniem o polityce prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane.

15 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, GWARANCJE I ODSZKODOWANIE

Wyłączenie odpowiedzialności

15.1 Ani OKX, ani żadna z jego powiązanych stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z:

(a) jakichkolwiek sporów między Tobą a jednym lub większą liczbą innych użytkowników;

(b) dowolnych straty wynikających z naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków;

(c) dowolnych straty wynikających z naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów i regulacji; lub

(d) dowolnego działania lub zaniechania osoby trzeciej mającej dostęp do Twojego konta,

i niniejszym zwalniasz i zrzekasz się wszelkich praw do dochodzenia takiej straty od OKX i/lub jego podmiotów powiązanych.

Ograniczenie odpowiedzialności

15.2 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, całkowita łączna odpowiedzialność OKX za straty, które użytkownik może ponieść w wyniku lub w związku z informacjami lub materiałami dostarczonymi przez lub w imieniu OKX i podmiotów powiązanych na witryna jest ograniczona do maksymalnej łącznej wartości 100 USD.

15.3 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje, łączna odpowiedzialność OKX za straty wskutek pojedynczych roszczeń lub serii roszczeń poniesionych przez:

(a) wnioskodawcę w wyniku wniosku lub w związku z wnioskiem;

(b) użytkownika w wyniku lub w związku z:

(i) usługami;

(ii) jakimkolwiek wykonaniem lub niewykonaniem usług;

(iii) wszelkimi informacjami lub materiałami dostarczonymi przez lub w imieniu OKX i/lub jego podmiotów powiązanych (inne niż informacje lub materiały, o których mowa w punkcie 15.3); lub

(iv) wszelkimi innymi naruszeniami niniejszych warunków,

są ograniczone łącznie do niższej z następujących wartości:

(a) 100 USD; lub

(b) łączne opłaty uiszczone przez użytkownika na rzecz OKX w związku z usługami w okresie poprzednich dwunastu (12) miesięcy („limit”).

15.4 W przypadku, gdy roszczenie powstaje w związku z konkretną transakcją, całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika, OKX, jego akcjonariuszy, podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców oraz ich odpowiednich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów lub przedstawicieli jest ograniczona do kwoty zakupu/sprzedaży transakcji będącej przedmiotem sporu w odniesieniu do ceny za taką transakcję w czasie, gdy miała ona miejsce lub powinna była nastąpić, a w każdym przypadku podlega limitowi.

15.5 W żadnym wypadku OKX i/lub podmioty powiązane z OKX nie ponoszą wobec użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie.

15.6 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza odpowiedzialności OKX i/lub podmiotów powiązanych OKX wobec użytkownika wynikającej z:

(a) oszustwa lub wprowadzenia w błąd;

(b) umyślnego przewinienia; lub

(c) śmierci lub szkody na osobie wskutek ich działań.

15.7 Wszelkie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 15 nie ograniczają odpowiedzialności OKX, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy odpowiednich obowiązujących przepisów i regulacji.

Siła wyższa

15.8 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków spowodowane siłą wyższą.

Odszkodowanie

15.9 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje, użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, zabezpieczyć i niezwłocznie bronić OKX i podmioty stowarzyszone OKX (w tym naszych i ich odpowiednich agentów oraz udziałowców, dyrektorów, członków zarządu i pracowników OKX i podmiotów stowarzyszonych OKX (każdy z nich jest „Stroną zwolnioną z odpowiedzialności”) przed wszelkimi stratami wynikającymi lub związanymi z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, stratami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, wyrokami, karami, grzywnami, kosztami i wydatkami wszelkiego rodzaju (w tym honorariami zawodowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które mogą zostać poniesione przez którąkolwiek ze stron zwolnionych z odpowiedzialności, wynikającymi z lub związanymi z:

(a) korzystania przez użytkownika (lub któregokolwiek z upoważnionych przedstawicieli użytkownika) z konta lub usług;

(b) niewykonania przez użytkownika któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych warunków;

(c) naruszenia przez użytkownika i/lub egzekwowania warunków przez OKX w związku z naruszeniem;

(d) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów i regulacji;

(e) naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich;

(f) wszelkiego roszczenia osób trzecich związanego z korzystaniem z usług;

(g) wszelkich nieprawdziwych, niedokładnych, wprowadzających w błąd lub zwodniczych informacji przekazanych OKX przez użytkownika w trakcie świadczenia przez OKX usług na mocy niniejszych warunków;

(h) jakimkolwiek dochodzeniem, roszczeniem, pozwem, powództwem lub innym postępowaniem przeciwko nam w związku z korzystaniem z usług lub wskutek korzystania z usług przez organy rządowe lub agencję lub organizację regulacyjną lub samoregulacyjną w dowolnej stosownej jurysdykcji ; lub

(i) jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika oświadczeń, gwarancji i zobowiązań złożonych nam przez użytkownika na mocy niniejszych warunków.

15.10 Jeśli użytkownik jest zobowiązany do zwolnienia z odpowiedzialności OKX lub którejkolwiek z jego podmiotów powiązanych zgodnie z niniejszym punktem 15.10, OKX będzie mieć prawo, według własnego uznania, do kontrolowania wszelkich działań lub postępowań oraz do określenia, czy chce zawrzeć ugodę, a jeśli tak, to na jakich warunkach.

Zrzeczenie się gwarancji

15.11 Usługi i wszelkie informacje lub materiały dostarczane przez OKX są dostarczane w stanie „w jakim są” i „w miarę dostępności”. OKX wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności, a użytkownik zrzeka się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi:

(a) dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i/lub nienaruszalności; oraz

(b) gwarancji wynikających z procesu wykonania, przebiegu transakcji lub wykorzystania w handlu.

15.12 Nie ograniczając punktu 15.11, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

(a) OKX nie gwarantuje, że usługi, jakikolwiek interfejs używany do uzyskiwania dostępu do usług, witryny lub jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczane lub udostępniane przez OKX są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne, wolne od błędów i wirusów lub innych szkodliwych składników lub jakichkolwiek innych wad; I

(b) OKX nie gwarantuje, że jakiekolwiek zlecenie zostanie zrealizowane, przyjęte, zarejestrowane lub pozostanie otwarte.

15.13 Z wyjątkiem wyraźnych oświadczeń zawartych w niniejszych warunkach, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie polegałeś na żadnym innym oświadczeniu lub porozumieniu, zarówno pisemnym, jak i ustnym, w odniesieniu do korzystania i dostępu przez Ciebie do witryny i/lub usługi.

15.14 Niniejszym rozumiesz i zgadzasz się, że OKX nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z lub związane z:

(a) wszelkimi niedokładnościami, wadami lub pominięciami dowolnych informacji o cenach związanych z aktywem cyfrowym;

(b) przerwami w dostarczaniu takich danych;

(c) wszelkimi błędami lub opóźnieniami w przekazywaniu takich informacji; oraz

(d) wszelkimi szkodami spowodowanymi działaniami, zaniechaniami lub naruszeniem niniejszych warunków przez innego użytkownika.

15.15 OKX nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa ani poufności informacji przesyłanych do OKX lub otrzymywanych od OKX za pośrednictwem środków elektronicznych, w tym Internetu, połączenia bezprzewodowego, poczty elektronicznej, telefonu i SMS-ów, ponieważ OKX nie ma możliwości zapewnienia, że przekaz takich informacji jest chroniony przez cały czas. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje dane nie są już bezpieczne, powinieneś skontaktować się z OKX pod adresem e-mail, adresem pocztowym lub numerem telefonu opublikowanym na stronie internetowej lub okresowo podawanym do wiadomości użytkownika.

16 ZMIANY

16.1 OKX ma prawo do zmiany, zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia (zwanej „zmianą”) niniejszych warunków lub jakiejkolwiek ich części.

16.2 OKX może powiadomić użytkownika o zmianie, chyba że jest to niepraktyczne (w tym między innymi natychmiastowe zmiany wymagane w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub zwiększone środki bezpieczeństwa wymagane ze względu na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa) lub użytkownik w inny sposób wyraził zgodę na taką zmianę.

16.3 Jeśli użytkownik sprzeciwia się zmianie, jedynym środkiem zaradczym dla niego jest zaprzestać korzystania z usług i zamknąć swoje konto. OKX ma prawo do:

(a) rozwiązania niniejszej umowy z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z niniejszymi warunkami; oraz

(b) zawieszenia dostępu użytkownika do usług.

17 PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI

17.1 W przypadku przeniesienia całości lub części działalności OKX na podmiot trzeci, użytkownik wyraża zgodę na przeniesienie relacji biznesowej między użytkownikiem a OKX, która obejmuje między innymi:

(a) konto;

(b) aktywa;

c) zobowiązania; oraz

(d) chronione dane.

17.2 W przypadku przejęcia lub fuzji OKX przez podmiot zewnętrzny, OKX zastrzega sobie prawo do przekazania lub cesji informacji zebranych od użytkowników w ramach przejęcia, fuzji, sprzedaży lub innej zmiany kontroli.

18 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18.1 Dostawca usług sieciowych: my, jako platforma strony trzeciej lub „dostawca usług sieciowych”, nie gwarantujemy, że informacje i usługi świadczone na tej witrynie mogą w pełni zaspokoić potrzeby użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, zniewagi, zniesławienie, zaniedbania, nieprzyzwoitość, pornografię lub bluźnierstwo, które mogą wystąpić podczas procesu akceptacji serwisu internetowego stron.

18.2 Przerwa w działaniu usługi: ze względu na szczególny charakter Internetu nie gwarantujemy, że usługa nie zostanie przerwana. Terminowość i bezpieczeństwo usługi również nie są gwarantowane, a my nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w usłudze nie spowodowane przez nas.

18.3 Bezpieczeństwo sieci: staramy się zapewnić użytkownikom bezpieczne środowisko sieciowe; nie gwarantujemy jednak, że witryna lub jej serwery są pozbawione wirusów lub innych potencjalnie szkodliwych czynników. W związku z tym użytkownik powinien używać renomowanego w branży oprogramowania do sprawdzania i usuwania wirusów z plików pobranych z witryny.

18.4 Informacje o użytkowniku: nie ponosimy odpowiedzialności za niepowodzenie zachowania, modyfikacji, usunięcia lub przechowywania informacji dostarczonych przez użytkownika. Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędy typograficzne, zaniedbania itp., które nie zostały przez nas spowodowane umyślnie. Mamy prawo, ale nie obowiązek, poprawiać jakiekolwiek pominięcia i błędy jakiejkolwiek części tej witryny.

18.5 Dokładność, kompletność i niezawodność Witryny: o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie, nie gwarantujemy dokładności, kompletności i niezawodności jakichkolwiek treści, takich jak między innymi reklamy na platformie w jakiejkolwiek formie na tej witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty, usługi, informacje lub materiały zakupione lub uzyskane przez użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w tej witrynie. Użytkownik ponosi ryzyko związane z korzystaniem z zawartości niniejszej witryny.

18.6 Opinia użytkownika: komentarze publikowane przez użytkowników witryny przedstawiają wyłącznie osobisty punkt widzenia użytkowników. Nie oznacza to, że ta witryna zgadza się z ich poglądami lub potwierdza ich opis. Ta witryna nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej spowodowanej komentarzami użytkowników.

18.7 Powiadomienia: w odniesieniu do powiadomień wysyłanych do użytkowników, będziemy dostarczać je za pośrednictwem oficjalnego ogłoszenia na stronie, listu dystrybucyjnego, e-maila, telefonu od obsługi klienta, wiadomości SMS lub zwykłej poczty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek wygrane, działania zniżkowe lub informacje dostarczane innymi kanałami.

18.8 Opłaty, prowizje, transakcje i inne koszty: mamy prawo do dostosowania opłat, prowizji, transakcji i innych kosztów w zależności od warunków rynkowych, a także do wcześniejszego zakończenia wszelkich działań promocyjnych.

19 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

19.1 Warunki, korzystanie z usług przez użytkownika, wszelkie roszczenia, roszczenia wzajemne lub spory jakiegokolwiek rodzaju lub natury wynikające z warunków, bezpośrednio lub pośrednio, podlegają prawu Anglii i Walii i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady konfliktu praw w tym zakresie.

20 JURYSDYKCJA I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

20.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku jakiegokolwiek sporu, kontrowersji, różnicy lub roszczenia, w tym istnienia, ważności, interpretacji, wykonania, naruszenia lub rozwiązania warunków lub jakiegokolwiek sporu wynikającego z warunków („spór ”), strony najpierw kierują sprawę do postępowania w Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym w Hongkongu („HKIAC”) zgodnie z regulaminem mediacji HKIAC obowiązującym w danym czasie.

20.2 Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty po podpisaniu ugody w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od złożenia wniosku o mediację, o którym mowa w punkcie 20.1, taki spór zostanie przekazany i ostatecznie rozstrzygnięty w drodze arbitrażu zarządzanego przez HKIAC zgodnie z regulaminem arbitrażu administrowanego HKIAC, obowiązującym w chwili złożenia zawiadomienia o arbitrażu. Prawem niniejszej klauzuli arbitrażowej jest prawo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej („Hongkong”).

20.3 Zgadzasz się, że miejscem arbitrażu będzie Hongkong. Liczba arbitrów wynosi trzech (3). Obie strony wyznaczą po jednym (1) arbitrze. Trzeciego arbitra wyznacza Przewodniczący HKIAC. Arbitrzy ci będą dowolnie wybierani, a strony nie będą ograniczone w ich wyborze do jakiejkolwiek określonej listy. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim.

20.4 Zgadzasz się, że nie będziemy zobowiązani do ogólnego ujawnienia dokumentów, ale możemy być zobowiązani jedynie do przedstawienia określonych, zidentyfikowanych dokumentów, które są istotne dla wyniku sporu.

20.5 Każde orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron niniejszej umowy i będzie wykonalne w każdym właściwym sądzie, który ma jurysdykcję.

21 ROZDZIELNOŚĆ, SKARGI I INNE

21.1 Rozdzielność: jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na skutek prawny jakiegokolwiek innego postanowienia.

21.2 Reklamacje: jeśli masz jakiekolwiek skargi, opinie lub pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@okx.com. Kontaktując się z nami, podaj nam swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne informacje, których możemy potrzebować do identyfikacji Ciebie oraz transakcji, na temat której masz uwagi, pytania lub skargi.

21.3 Inne: niniejsze warunki określają pełne porozumienie stron w odniesieniu do przedmiotu warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia i komunikację z nimi związaną. Żadne warunki zawarte w jakimkolwiek innym przekazanym nam dokumencie, które różnią się od warunków określonych w niniejszym dokumencie, są z nimi niezgodne lub stanowią ich uzupełnienie, nie będą wiążące dla stron. Oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje ujawnione nam w związku z niniejszymi warunkami są prawdziwe, dokładne i kompletne.

22 DEFINICJE I INTERPRETACJA

Interpretacja

22.1 W niniejszych warunkach i o ile nie określono inaczej, odniesienia do:

(a) „strony” oznaczają OKX lub użytkownika, a termin „strony” oznacza zarówno OKX, jak i użytkownika;

(b) „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną OKX, która handluje na platformie OKX i której OKX świadczy swoje usługi zgodnie z niniejszymi warunkami i która wyraziła zgodę na te warunki;

(c) „na piśmie” obejmuje każdy zapis, który można opublikować w formie elektronicznej lub innej;

d) „osoba”, pisana wielką literą lub nie, obejmuje osobę fizyczną lub prawną, zależnie od kontekstu;

(e) „klauzule” i „załączniki” odnoszą się odpowiednio do klauzul i załączników niniejszych warunków;

(f) „w tym”, „obejmuje” i „nie ogranicza się do” lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenie w dowolnym zdaniu należy rozumieć wyłącznie jako ilustrację i nie ogranicza słów poprzedzających ten termin;

(g) „dzień”, „tydzień”, „miesiąc”, „rok” należy interpretować w odniesieniu do kalendarza gregoriańskiego;

h) działanie lub sposób postępowania obejmuje pozytywne działania i zaniechania;

(i) terminy oznaczające liczbę pojedynczą obejmują też liczbę mnogą i odwrotnie; oraz

(j) terminy zdefiniowane w obowiązujących przepisach i regulacjach mają takie samo znaczenie jak w tych obowiązujących przepisach i regulacjach.

22.2 Tam, gdzie słowo lub wyrażenie ma określone znaczenie, inne części mowy i formy gramatyczne tego słowa lub wyrażenia mają odpowiadające znaczenie.

22.3 Spis treści oraz nagłówki klauzul i załączników są podane wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację niniejszych warunków.

22.4 O ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej lub kontekst nie wskazuje inaczej, terminy zdefiniowane w obowiązujących przepisach i regulacjach mają takie samo znaczenie, jak w obowiązujących przepisach i regulacjach.

22.5 Wszelkie tłumaczenia niniejszych warunków lub innych dokumentów są dostarczane wyłącznie dla wygody i mogą nie odzwierciedlać dokładnie informacji zawartych w oryginalnym języku angielskim. W przypadku rozbieżności rozstrzygająca będzie angielska wersja językowa niniejszych warunków lub innych dokumentów.

Definicje
22.6 Słowa w tabeli mają przypisane im następujące znaczenie:


KontoKonto otwarte i utrzymywane w OKX w celu korzystania przez użytkownika z usług i dokonywania transakcji na platformie OKX, w tym wszelkie subkonta aktywów cyfrowych odzwierciedlające saldo aktywów cyfrowych użytkownika. W kontekście niniejszych warunków „Twoje konto” (lub „konto użytkownika”) oznacza Twoje konto i/lub dowolne konto, nad którym masz kontrolę lub do którego masz dostęp, lub którego jesteś przedstawicielem, prawnikiem lub w odniesieniu do którego pełnisz podobne uprawnienia lub rolę.

Dodatkowe usługi

Kontrakty terminowe, opcje, tracker indeksu i Pożyczki margin oferowane przez Aux Cayes FinTech Co. Ltd., spółkę zarejestrowaną na Seszelach

Program AML

Program racjonalnego zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez oparty na ryzyku, wielopoziomowy system kontroli.

API

Interfejs programowania aplikacji będący funkcją łączności, która umożliwia użytkownikowi obsługę jego konta na platformie OKX bez korzystania z witryny.

Obowiązujące przepisy i regulacjePrzepisy prawa, regulacje i zasady właściwego organu, które mają zastosowanie do OKX, platformy OKX i/lub użytkowników OKX, uchwalone, zastąpione, zmienione, rozszerzone, skonsolidowane, zastąpione i/lub powtórnie wprowadzone od czasu do czasu w odpowiedniej jurysdykcji (jurysdykcjach).

Wnioskodawca

Osoba składająca wniosek o otwarcie konta w OKX w celu zawierania transakcji na platformie OKX.

Aktywo

Aktywa cyfrowe lub waluta fiat

Właściwe organy

Wszelkie organy rządowe, regulacyjne, sądownicze, organy ścigania lub publiczne, czy to na Bahamach, w Brazylii, Hongkongu, na Seszelach, czy w innych odpowiednich jurysdykcjach, które mają jurysdykcję nad działalnością OKX, platformy OKX lub dowolnych użytkowników.

Kontrakt

Kontrakt na różnice kursowe

Obsługa klienta

Zespół, który zapewnia terminowe odpowiedzi i rozwiązania dla naszych klientów i potencjalnych klientów dotyczące pytań, opinii lub reklamacji

Darknet

Ukryte rynki usług lub jakakolwiek inna usługa lub strona internetowa, która działa jako rynek nielegalnych towarów

Aktywa cyfrowe

Każde aktywo cyfrowe oparte na protokole kryptograficznym sieci komputerowej, który może być (i) scentralizowany lub zdecentralizowany, (ii) zamknięty lub typu open source oraz (iii) używany jako środek wymiany i/lub środek przechowywania wartości. Ponadto aktywa cyfrowe są wyrażane jako jednostka. Można je przenosić, przechowywać i handlować na zasadzie peer-to-peer z warunkami lub ograniczeniami lub bez nich, a także są zatwierdzone przez OKX do użytku w związku z giełdą od czasu do czasu. Aby uniknąć wątpliwości, każde aktywo cyfrowe, które: (x) jest przenoszone na dowolną dodatkową warstwę na szczycie blockchaina odnoszącego się do innego aktywa cyfrowego lub dowolnego łańcucha pobocznego; lub (y) jest instrumentem pochodnym innego aktywa cyfrowego, posiada rozszerzone funkcje lub funkcjonalność, która uzupełnia lub współdziała z innym aktywem cyfrowym; będzie traktowane jako odrębne aktywo cyfrowe, a jego użycie w związku z usługami będzie podlegało zatwierdzeniu przez OKX. Aktywa cyfrowe obejmują również NFT i inne cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie.

Rozszerzona należyta staranność

Program, w ramach którego użytkownicy uznani za osoby wysokiego ryzyka są objęci wzmożoną kontrolą i starannością.

Niewywiązania się ze zobowiązania

Dowolne z następujących zdarzeń:

(a) zatrzymasz lub zawiesisz spłatę któregokolwiek ze swoich długów, pożyczek, linii kredytowej, instrumentu lub jakiejkolwiek równoważności, lub nie będziesz w stanie lub przyznasz się do niezdolności do spłaty swoich długów, pożyczek, linii kredytowej, instrumentu lub jakiejkolwiek równoważności w terminie zapadalności;

(b) rozpoczniesz negocjacje lub zawrzesz jakąkolwiek ugodę, kompromis, cesję lub układ z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu zmiany harmonogramu spłaty któregokolwiek z Twoich długów (z powodu rzeczywistych lub przewidywanych trudności finansowych);

(c) zostało ogłoszone moratorium w odniesieniu do któregokolwiek z Twoich długów;


d) podjęto jakiekolwiek działanie, postępowanie, procedurę lub krok w związku z:


(i) Twoim zadłużeniem, niewypłacalnością, upadłością, zarządzaniem sądowym, likwidacją, rozwiązaniem, administracją lub reorganizacją (z wykorzystaniem dobrowolnego porozumienia, planu postępowania lub w inny sposób), w zależności od tego, co może mieć zastosowanie (każde z tych zdarzeń zwane jest „Zdarzeniem niewypłacalności”);

(ii) zawieszenie płatności lub moratorium w ramach przygotowań, przewidywania lub respektowania jakiegokolwiek zdarzenia niewypłacalności;

(iii) ugodę, kompromis, cesję lub układ z jakimkolwiek wierzycielem;

(iv) wyznaczenie likwidatora, syndyka, zarządcy sądowego, administratora, zarządcy przymusowego lub innego podobnego urzędnika w stosunku do Ciebie lub któregokolwiek z Twoich aktywów (lub, jeśli ma to zastosowanie, przedsiębiorstwa); lub

(v) ochroną praw Twoich wierzycieli.

(e) wartość Twoich aktywów jest niższa niż wartość Twoich zobowiązań (z uwzględnieniem zobowiązań warunkowych i przyszłych);

(f) naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków;

(g) jeśli nie jesteś osobą fizyczną, zaprzestaniesz lub grozisz zaprzestaniem prowadzenia działalności;

(h) staniesz się niezdolny do legalnego wykonywania lub przestrzegania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszych warunków;

(i) nałożono, wyegzekwowano lub wytoczono powództwo o nakaz zapłaty, zajęcie, egzekucję, wywłaszczenie, sekwestrację lub inne analogiczne postępowanie sądowe w stosunku do majątku użytkownika lub przeciwko niemu, które nie zostało umorzone lub zawieszone w ciągu 21 dni;

(j) jakiekolwiek zabezpieczenie w odniesieniu do zadłużenia na aktywach użytkownika („zabezpieczenie”) stanie się wykonalne;


(k) wszelkie zabezpieczenia, które mogą obejmować między innymi depozyt zabezpieczający:


(i) przestają obowiązywać w pełni; lub

(ii) są uznawane przez odpowiedniego zabezpieczonego wierzyciela za nieskuteczne;

(l) są przez Ciebie odrzucone, unieważnione lub wykażesz zamiar odrzucenia lub unieważnienia jakiejkolwiek umowy finansowej, której jesteś pożyczkobiorcą; i/lub

(m) wszelkie zdarzenia mające miejsce w stosunku do użytkownika, które są analogiczne do tych określonych w powyższych postanowieniach zgodnie z niniejszą definicją w dowolnej jurysdykcji.

Waluta fiata

Waluta emitowana przez rząd, która została uznana za prawny środek płatniczy w kraju emisji na mocy dekretu, rozporządzenia lub ustawy rządowej.

Wypełnienie

Całkowite lub częściowe dopasowanie dwóch zleceń na platformie OKX, które skutkuje transakcją i wypełnieniem , należy stosownie interpretować.

Przestępczość finansowaPranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, uchylanie się od sankcji gospodarczych, uchylanie się od płacenia podatków, przekupstwo i korupcja, w tym między innymi przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zachowania, które mogą stanowić „nadużycie na rynku”, zgodnie z definicją w obowiązujących przepisach regulacjach, które mogą mieć zastosowanie do OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil lub Aux Cayes, zależnie od przypadku, z uwzględnieniem okresowych zmian.

Zdarzenie siły wyższej

Zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą OKX lub użytkownika, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia OKX lub użytkownikowi wywiązanie się z któregokolwiek z ich obowiązków, w tym między innymi:

(a) klęski żywiołowe, pożar, burza, eksplozja, powódź, trzęsienie ziemi, osad lub inne klęski żywiołowe;

(b) działania wojenne, terroryzm, zamieszki, aktywność militarna, powstania, bunty lub rewolucje oraz wszelkie inne podobne przypadki;

(c)pandemie lub epidemie;

(d) awarie lub przerwy w zasilaniu, kanałach komunikacyjnych, sprzęcie, oprogramowaniu, połączeniach internetowych i systemach informatycznych;

(e) działania państwa lub rządu, ingerencja polityczna, sankcje i embarga

(f) wszelkie inne podobne działania lub zdarzenia, zakłócenia, błędy lub opóźnienia,

pod warunkiem, że takie zdarzenia nie są wynikiem oszustwa, rażącego niedbalstwa lub umyślnego niewywiązania się ze zobowiązań.

Kontrakty futures

Prawne umowy kupna lub sprzedaży kryptowaluty w późniejszym terminie

Hard fork

Występuje, gdy protokół blockchain zostaje radykalnie zmieniony w taki sposób, że staje się niekompatybilny ze starszymi wersjami. Strony biorące udział w transakcjach na starym blockchainie muszą przejść na nowy, aby móc kontynuować walidację transakcji. Jednak strony, które nie dokonają aktualizacji, mogą nadal oddzielnie obsługiwać i weryfikować transakcje na starszym protokole blockchain. Hard fork może być zaplanowany lub nieplanowany (kontrowersyjny).

Straty pośrednie

Wszelkie straty związane w jakikolwiek sposób ze stratami specjalnymi, pośrednimi, przypadkowymi, przykładowymi, karnymi, wielokrotnymi lub wtórnymi, w tym utratą możliwości biznesowych, klientów lub umów, stratą kosztów ogólnych, czasu kierownictwa lub personelu, utratą przewidywanych zysków lub przychodów lub innych korzyści, utratą możliwości korzystania ze sprzętu lub oprogramowania, utratą danych lub informacji lub uszkodzeniem danych (w tym stratą wynikającą lub związana z niedokładnością, wadą lub pominięciem danych dotyczących ceny waluty cyfrowej; wszelki błąd lub opóźnienie w przesyłaniu takich danych; i/lub jakakolwiek przerwa w dostępie do takich danych), lub strata spowodowana zakłóceniem działalności, utratą reputacji lub dobrej woli, niezależnie od tego, czy:(a) strona została poinformowana o możliwości lub prawdopodobieństwie odzyskania takiej straty; lub

(b) wynikające z umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej teorii prawa.

Straty

Wszelkie roszczenia, żądania, powództwo, postępowanie, odpowiedzialność, wydatki (w tym koszty prawne i profesjonalne), koszty, opłaty, szkody, odszkodowania, grzywny, kary lub zmniejszenie wartości.

Depozyt zabezpieczający

Kwota pieniędzy, którą musisz zapłacić, aby otworzyć i utrzymać transakcję, jak opisano w punkcie 1 powyżej

Pożyczki margin

Usługa pożyczek peer to peer umożliwiająca użytkownikom pożyczanie aktywów cyfrowych między sobą i zdobywanie nagród

Osoba fizyczna

Każda osoba fizyczna oraz jej majątek i osobiści przedstawiciele.

Ogłoszenie

Wiążący komunikat kierowany przez OKX do użytkowników, informujący użytkowników o określonych sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania platformy OKX oraz korzystania przez użytkownika z usług, w tym między innymi o zmianach zasad, opłat lub innych istotnych spraw, jakie mogą być wymagane od czasu do czasu.

Zawiadomienie o arbitrażu

Dokument, który oznacza zamiar strony do poddania sporu pod rozstrzygnięcie jednego lub więcej arbitrów, którzy podejmą wiążącą decyzję w sprawie sporu

OKXOKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil lub Aux Cayes, w zależności od konkretnego użytkownika.

Platforma OKX

Platforma internetowa dostępna pod adresem okx.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, obsługiwanej przez OKX w celu handlu aktywami cyfrowymi.

Zlecenie

Instrukcja dotycząca transakcji.

P2P

Usługa dopasowywania peer to peer, umożliwiająca użytkownikom wymianę waluty fiat i aktywów cyfrowych między sobą.

Zakazana działalność

Zakazana działalność, o której mowa w punkcie 3.

Strony powiązaneOKX i wszelkie podmioty powiązane, grupy akcjonariuszy lub spółki zależne OKX, w tym OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazil i Aux Cayes.

Ograniczone lokalizacje

Lokalizacje, w których OKX nie oferuje żadnych usług lub oferuje je tylko w ograniczonym zakresie, jak wskazano w punkcie 2.2 i które mogą być od czasu do czasu aktualizowane, zgodnie z uznaniem OKX.

Oświadczenie o ryzyku

Oświadczenie złożone użytkownikom przez OKX w związku z ryzykiem związanym z handlem na platformie OKX, o którym mowa w punkcie 6

Usługi

Usługi świadczone przez OKX na rzecz użytkowników zgodnie z niniejszymi warunkami, w tym handel na platformie OKX i przechowywanie aktywów cyfrowych użytkowników.

Usługi na rynku spot

Transakcje na rynku spot na aktywach cyfrowych za pośrednictwem (a) C2C (peer-to-peer) lub (b) scentralizowanej platformy wymiany oferowana przez OKX

Zlecenie stop

Odnosi się do funkcji stop loss opisanej w punkcie 6.55

Warunki

Niniejsze warunki świadczenia usług oraz wszystkie załączniki, szczegóły produktów, wszelkie dokumenty pomocnicze, o których mowa w niniejszym dokumencie, oraz wszelkie ich zmiany. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza umowa zastępuje wszelkie poprzednie umowy z klientami obowiązujące między użytkownikiem a nami

Transakcja

Transakcja na platformie OKX będąca wynikiem wypełnienia dwóch zleceń

Użytkownik

Użytkownik OKX, który zgodził się na to, aby niniejsze warunki były wiążące i który otrzymuje usługi, które OKX świadczy swoim użytkownikom na podstawie niniejszych warunków.

Witryna

OKX.com i powiązane interfejsy aplikacji lub aplikacji mobilnych