Condiții de utilizare

author-image
OKX

Ultima actualizare: 13 iulie 2023

Vă mulțumim pentru accesarea OKX.com. Prin vizitarea, accesarea sau utilizarea OKX.com și a interfeței de programare a aplicațiilor asociate sau a aplicațiilor pentru mobil („Pagina de internet” sau „Pagina”), dumneavoastră („Utilizator”, „utilizator”, „Dumneavoastră” sau „dumneavoastră”) declarați că sunteți de acord cu Condițiile de utilizare a serviciilor noastre („Condițiile”), așa că vă rugăm să le citiți cu atenție.

Prin prezentele Condiții declarați că înțelegeți și sunteți de acord cu utilizarea tuturor sau unei părți din Servicii și orice modalitate de accesare a acestora între dumneavoastră și următorii furnizori de servicii („noi”, „nouă” sau „nostru”), în funcție de domiciliu și data înregistrării:

OKX Bahamas FinTech Company Limited, o societate înregistrată în Bahamas („OKX Bahamas”), pentru utilizatorii domiciliați în Mexic și care s-au înregistrat pe sau după 16 noiembrie 2022;

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, o societate înregistrată în Hong Kong („OKX HK”), pentru Utilizatorii domiciliați în Hong Kong și care s-au înregistrat pe sau după 15 mai 2023;

OKX Serviços Digitais Ltda., o societate cu răspundere limitată din Brazilia („OKX Brazilia”, pentru Utilizatorii domiciliați în Brazilia și care s-au înregistrat pe sau după 15 iunie 2023;

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., o companie înregistrată în Seychelles („Aux Cayes”), pentru toți ceilalți utilizatori eligibili să acceseze și să utilizeze Serviciile OKX.

Prin utilizarea termenului „OKX” în aceste Condiții ne referim fie la OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia sau Aux Cayes, în funcție de utilizatorii respectivi.

1 PREAMBUL

1.1 Prin apăsarea pe butonul „Creare cont” sau prin vizitarea Paginii de internet vă putem oferi accesul și dreptul de utilizare a platformei noastre software de tranzacționare, a API-urilor (interfețe de programare a aplicațiilor), a tehnologiilor, produselor și/sau a funcționalităților. Descrierea Serviciilor furnizate de noi este cuprinsă în Clauza 4 a prezentelor Condiții. Lista cu definițiile și semnificațiile acestor termeni este cuprinsă în Clauza 20 a prezentelor Condiții.

1.2 După cum este descris în aceste Condiții, sunteți de acord să vă conformați din punct de vedere legal cu aceste Condiții și cu toate termenele incluse prin trimitere. Dacă nu sunteți de acord să vă confirmați cu aceste Condiții, nu accesați sau utilizați Serviciile. Anumite clauze din aceste Condiții vor fi diferite dacă sunteți utilizator al OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia sau Aux Cayes. În acest caz, Clauza relevantă va specifica Utilizatorul căruia i se aplică.

1.3 În măsura maximă permisă în temeiul legislației și reglementărilor aplicabile, ne rezervăm dreptul de a schimba sau modifica termenele și condițiile cuprinse în Condiții în orice moment și la discreția noastră, inclusiv, dar fără a ne limita la orice politică sau ghid al platformei. Sub rezerva Clauzei 16 putem notifica aceste modificări prin publicarea Condițiilor revizuite și modificarea datei „Ultima actualizare” din partea de sus a Condițiilor sau trimițând utilizatorilor un mesaj la adresele de poștă electronică furnizate de aceștia sau prin orice alt mijloc stabilit la discreția noastră. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea Condițiilor revizuite pe Pagina de internet sau în momentul în care transmitem informațiile. Aceste modificări se vor aplica din acel moment tuturor utilizărilor sau Serviciilor existente și ulterioare.

1.4 În măsura maximă permisă în temeiul legislației și reglementărilor aplicabile, acceptați Condițiile în vigoare atunci când accesați sau utilizați platforma; în caz contrar trebuie să încetați să utilizați Serviciile noastre. Vă încurajăm să examinați frecvent Condițiile pentru a vă asigura că înțelegeți termenele și condițiile care se aplică accesării și utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor. Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea Paginii de internet, ne puteți trimite un mesaj la support@okx.com.

1.5 Condițiile și orice termene incluse în ele în mod expres se aplică accesării și utilizării de către dumneavoastră a oricăror servicii furnizate de noi. Condițiile au întâietate și nu modifică în niciun fel termenele sau condițiile oricărui alt acord pe care l-ați putea avea cu noi pentru produse, servicii sau altele. Dacă utilizați Serviciile în numele unei persoane juridice, declarați și garantați că (a) o astfel de persoană juridică a fost constituită în mod corespunzător și există în mod valabil în temeiul legislației aplicabile din jurisdicția unde a fost constituită și (b) sunteți împuternicit să acceptați Condițiile în numele unei astfel de persoane juridice și că această persoană juridică este de acord să își asume răspunderea față de noi în cazul în care încălcați Condițiile.

1.6 Ar trebui să citiți cu mare atenție Condițiile și orice document la care se face referire în ele. Dacă aveți nelămuriri în legătura cu ceva din cuprinsul Condițiilor sau al oricărui alt document la care se face referire aici, ar trebui să discutați chestiunea respectivă cu noi și să solicitați clarificările necesare.

1.7 Orice comunicare oficială cu dumneavoastră va avea loc prin intermediul poștei electronice, cu excepția cazului în care se indică altfel. Documentele vă vor fi trimise prin poștă electronică și vă rugăm să ne trimiteți orice documente prin aceleași mijloace. Dacă sunteți utilizator al OKX Bahamas, ne veți putea contacta la 1 226 7989 4487.

1.8 Orice comunicare oficială cu dumneavoastră va avea loc, dacă nu se convine altfel, în limba engleză. În eventualitatea oricăror discrepanțe între versiunea în limba engleză a Condițiilor și/sau orice astfel de comunicări și orice traducere într-o limbă străină a Condițiilor sau respectivelor comunicări (după caz), va prevala versiunea respectivă în limba engleză.

2 ELIGIBILITATEA ȘI INTERZICEREA UTILIZĂRII SERVICIILOR NOASTRE

2.1 Serviciile sunt destinate exclusiv utilizatorilor care au împlinit 18 ani. Prin accesarea sau utilizarea Serviciilor noastre, declarați și garantați că aveți cel puțin 18 ani și că nu ați fost suspendat sau exclus de pe Pagina de internet sau de la utilizarea Serviciilor. De asemenea, declarați și garantați că nu vă aflați pe nicio listă de sancțiuni comerciale sau economice ale vreunei autorități competente, inclusiv, dar fără a se limita la: Terorism și finanțarea terorismului – Statul Islamic din Irak și Levant (Da'esh), Al-Qaida, talibanii și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate, orice persoană sau entitate desemnată de Emiratele Arabe Unite („lista terorismului local"); și finanțarea proliferării armelor de distrugere în masă (ADM) – Republica Populară Democrată Coreea: programe cu scop nuclear, alte arme de distrugere în masă și programe legate de rachete balistice; Republica Islamică Iran: program nuclear; și alte liste de sancțiuni, cum ar fi Lista de sancțiuni a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a Uniunii Europene, a Autorității Monetare din Hong Kong, a Departamentului de Vamă și Accize din Hong Kong, a Oficiului pentru Controlul Activelor Străine, precum și ale altor agenții administrative de aplicare a legii.

2.2 Rețineți că este posibil să nu punem la dispoziție toate Serviciile pe toate piețele și în toate jurisdicțiile și că putem restricționa sau interzice total sau parțial utilizarea Serviciilor din anumite locații restricționate, care în acest moment includ Hong Kong (în special în ceea ce privește Serviciile noastre legate de instrumente derivate), Belgia, Cuba, Franța, Iran, Japonia, Coreea de Nord, Crimeea, Malaezia, Singapore, Siria, Statele Unite ale Americii, inclusiv toate teritoriile SUA precum Puerto Rico, Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane de Nord și Insulele Virgine Americane (St. Croix, St. John și St. Thomas), Bahamas, Canada, Țările de Jos, Regatul Unit (în special în ceea ce privește Serviciile noastre legate de instrumente derivate pentru utilizatorii retail), Irlanda, Bangladesh, Bolivia, Donețk, Lugansk și Malta. Conținutul Condițiilor nu este exclus din legile țării sau regiunii de care aparține utilizatorul. Prin urmare, dacă nu îndepliniți aceste cerințe de eligibilitate, nu utilizați Serviciile noastre. Rezidenții din Belgia, Franța, Irlanda, Japonia, Bahamas și Țările de Jos nu pot deschide conturi noi pe OKX sau nu pot accesa Serviciile dacă nu și-au deschis încă un cont.

3 ACTIVITĂȚI COMERCIALE INTERZISE

3.1 Este interzisă orice utilizare a Serviciilor noastre în legătură cu oricare dintre următoarele categorii de activități comerciale sau întreprinderi („Activități comerciale interzise”) și ne rezervăm dreptul de a vă monitoriza în orice moment tranzacțiile sau conturile legate de oricare dintre următoarele Activități comerciale:

(a) operarea de servicii monetare fără licență, inclusiv, dar fără a se limita la furnizarea de servicii de plată, vânzarea de ordine de plată sau de cecuri bancare sau orice activitate de transmitere de bani;

(b) se interzic orice relații de afaceri cu bănci sau instituții financiare care nu mențin o prezență fizică în nicio țară („bancă fantomă” interzisă) sau care au activități sau servicii financiare care nu respectă sau ar cauza OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia sau Aux Cayes, după caz, să nu fie în conformitate cu legi, regulamente sau alte autorități legale aplicabile nouă sau serviciilor ori activităților financiare reglementate în cauză.

(c) conținut și servicii pentru adulți, inclusiv, dar fără a se limita la orice tip de conținut cu caracter pornografic și alte materiale obscene (inclusiv literatură, imagini și alte medii), pagini de internet care oferă orice servicii cu caracter sexual, cum ar fi servicii de prostituție, escorte, de plată la vizionare și funcții de chat pentru adulți;

(d) publicitate înșelătoare sau falsă;

(e) organizații religioase și/sau spirituale;

(f) vânzarea de arme de orice fel fără licență, inclusiv, dar fără a se limita la arme de foc, muniție, cuțite, explozibili sau accesorii aferente acestora;

(g) anumite produse și servicii reglementate, inclusiv, dar fără a se limita la dispensare de marijuana și întreprinderi conexe; vânzarea de tutun, țigări electronice și lichide pentru țigări electronice; servicii farmaceutice online sau servicii online de eliberare de rețete medicale; bunuri sau servicii cu restricție de vârstă; și materiale toxice, inflamabile și radioactive;

(h) pseudofarmaceutice: companii care produc și/sau vând produse farmaceutice netestate sau fără aprobare;

(i) droguri și accesorii destinate fabricării, consumului și traficului de droguri, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea de narcotice, substanțe controlate și orice echipamente concepute pentru fabricarea sau consumul de droguri, cum ar fi bonguri, vaporizatoare și narghilele

(j) jocuri de noroc, inclusiv, dar fără a se limita la pariuri sportive, jocuri de cazinou, curse de cai, curse de câini, loterie, jocuri de noroc, trageri la sorți, jocuri de îndemânare care pot fi clasificate ca jocuri de noroc (ex: poker) sau alte activități care facilitează oricare dintre cele de mai sus;

(k) spălarea banilor, frauda, finanțarea terorismului sau orice alt tip de infracțiuni financiare;

(l) orice tip de schemă Ponzi, schemă piramidală sau program de marketing multi-nivel;

(m) bunuri sau servicii care încalcă sau aduc atingere drepturilor de autor, mărcilor comerciale sau drepturilor de proprietate în temeiul legislației din orice jurisdicție;

(n) sisteme de plată în rate sau anuități;

(o) mărfuri contrafăcute sau neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la vânzarea sau revânzarea de legitimații false sau „noi” și vânzarea de bunuri sau servicii care sunt importate sau exportate ilegal sau care au fost obținute prin furt;

(p) cumpărarea și vânzarea concomitentă a acelorași instrumente financiare (wash trading), tranzacționarea pe bază de informații privilegiate (front-running și insider trading), manipularea pieței sau alte forme de fraudă sau înșelăciune bazate pe piață;

(q) achiziționarea de bunuri de orice tip de pe piețele de servicii ascunse sau piețele „Darknet” sau orice alt serviciu sau pagină de internet care acționează ca o piață de bunuri ilegale (chiar dacă o astfel de piață vinde și bunuri legale);

(r) orice alte chestiuni, bunuri sau servicii pe care periodic le declarăm inacceptabile sau de mare risc și care pot fi restricționate, de exemplu, de banca noastră și a dumneavoastră sau de partenerii de plăți;

(s) orice alte activități ilegale care, la discreția noastră exclusivă, ar încălca sau ar contribui la încălcarea oricărei legi, ordonanțe, oricărui statut sau regulament, oricăror programe de sancțiuni administrate în țările în care ne desfășurăm activitatea sau care ar implica venituri provenite din orice activitate ilegală;

(t) Băncile fără prezență fizică sau instituțiile financiare care au drept clienți bănci fără prezență fizică;

(u) entități cu acțiuni la purtător;

(v) industria de apărare, arme de foc și producători de muniții;

(w) energie nucleară;

(x) servicii financiare restricționate, inclusiv, dar fără a se limita la repararea scorurilor de credit, achitarea datoriilor, refinanțare, cauțiuni, agenții de colectare; sau

(y) tranzacții sau activități cu fildeș și specii protejate.

3.2 În cazul în care aflăm sau suspectăm în mod rezonabil la discreția noastră exclusivă că contul dumneavoastră este sau poate fi asociat cu oricare dintre Activitățile comerciale interzise menționate mai sus, vom considera că este vorba o încălcare a acestor Condiții și vă putem suspenda sau închide contul și/sau bloca tranzacțiile sau fondurile imediat și fără notificare prealabilă și ne rezervăm dreptul de a raporta autorităților de aplicare a legii orice astfel de Activități comerciale interzise, fie ele suspectate sau reale.

4 DESCRIEREA SERVICIILOR NOASTRE

4.1 Oferim o platformă de tranzacționare electronică destinată tranzacționării de Active digitale („Active digitale”, așa cum sunt definite mai jos, și cunoscute și sub numele de active financiare virtuale, tokenuri criptografice, tokenuri digitale și/sau monede criptografice) și instrumente derivate legate de Active digitale sau de indici ai acestora. Cumpărătorii și vânzătorii efectuează tranzacții între ei pe platforma noastră. În general, noi, ca furnizor de platformă, nu suntem cumpărători sau vânzători în aceste tranzacții. Utilizatorii pot solicita retragerea Activelor lor digitale sub rezerva limitărilor prevăzute în cadrul Condițiilor. Utilizatorii își vor putea accesa Activele digitale în portofelele lor, care sunt deținute și păstrate în siguranță de către noi.

4.2 Oferim Utilizatorului servicii de tranzacționare, inclusiv:

(a) o platformă de asociere a ordinelor care, în conformitate cu criterii prestabilite, asociază automat tranzacțiile Utilizatorilor cu ordinele deschise în materie de Active digitale sau produse legate de Activele digitale plasate de alți Utilizatori;

(b) Servicii spot care permit tranzacționarea unui tip de Activ digital în schimbul unui alt tip de Activ digital cu un alt Utilizator prin intermediul unui motor de asociere a ordinelor. Nu veți putea prestabili sau efectua o tranzacție cu un utilizator prestabilit. În mod similar, un ordin poate fi realizat parțial sau poate fi realizat de mai multe ordine asociate provenite de la diferiți utilizatori;

(c) Servicii suplimentare care vă permit să tranzacționați produse derivate legate de Active digitale sau de indici compuși din acestea cu alți utilizatori. Aceste tranzacții se realizează prin intermediul unei platforme de asociere a ordinelor care, conform unor criterii prestabilite, asociază automat tranzacțiile utilizatorilor cu ordinele deschise plasate de alți utilizatori. Nu veți putea prestabili sau efectua o tranzacție cu un utilizator prestabilit.

4.3 În măsura permisă de legile și reglementările aplicabile, este permisă, la discreția noastră, utilizarea Marjei atunci când utilizați Serviciile noastre. Parametrii permiși ai Marjei și ai efectului de levier pentru fiecare dintre aceste produse sunt stabiliți la discreția noastră și pot fi modificați în conformitate cu condițiile reale ale pieței, ei depinzând de tipul de serviciu, tipul de activ și nivelul garanției utilizate în tranzacție. Utilizatorii eligibili pot selecta cantitatea de Marjă sau de efect de levier pe care doresc să o utilizeze în cadrul parametrilor respectivi (cu condiția să fie oferită de noi). Atunci când utilizează Marja, utilizatorii declară că înțeleg faptul că orice utilizare a marjei și a altor produse cu efect de levier prezintă un risc ridicat care poate duce la o pierdere mai mare decât fondurile din conturile lor și care poate face necesară lichidarea activelor lor conform condițiilor care reglementează Marja pentru fiecare produs. Cantitatea de levier permisă pentru fiecare produs poate fi găsită la linkurile de mai jos. Atenție: acestea sunt prezentate doar cu titlu orientativ:

(a) Marjă spot(b) Marjă de swap perpetuu(c) Marjă de contract la termen(d) Marjă de opțiune

4.4 Alte servicii suplimentare includ, dar nu se limitează la:

(a) P2P: un serviciu de asociere între persoane (Peer to Peer) care permite utilizatorilor să tranzacționeze monede fiduciare și Active digitale. Utilizatorii pot cumpăra și vinde Active digitale unul celuilalt fără a fi nevoie de o parte terță centralizată de încredere, cum ar fi o bursă;

(b) Împrumut în marjă: un serviciu de împrumut care le permite utilizatorilor să ofere împrumuturi sau să ia cu împrumut Active digitale de la alți utilizatori și să obțină recompense; și

(c) Portofel digital: un portofel digital, gestionat de noi în numele utilizatorilor, care le permite acestora să stocheze orice Active digitale care sunt tranzacționate prin intermediul serviciilor de schimb sau orice Active digitale P2P care sunt depuse sau achiziționate prin intermediul platformei P2P, care le permite utilizatorilor să cumpere și să vândă Active digitale direct între utilizatori, nu direct cu OKX.

4.5 Nu toate serviciile oferite de OKX sunt menționate în aceste Condiții. În afară de tranzacționarea spot de bază și alte servicii amintite aici, serviciile suplimentare sunt supuse altor acorduri specifice accesibile pe pagina de internet. În plus, anumite servicii menționate în aceste Condiții sunt supuse unor termene suplimentare disponibile pe pagina de internet. Pentru termenele care reglementează aceste servicii consultați secțiunea „Întrebări frecvente” a paginii de internet, disponibilăaici.

4.6 Serviciile noastre facilitează tranzacțiile care asociază utilizatorii cu alți utilizatori. În anumite circumstanțe limitate, OKX, afiliații săi sau entitățile asociate pot acționa ca o contraparte și pot intra în anumite tranzacții cu utilizatorii. Această posibilitate include, dar nu se limitează la afiliații sau companiile asociate care furnizează lichiditate platformei de tranzacționare.

4.7 Acceptând Condițiile, declarați sunteți de acord în mod expres cu punerea la comun a Activelor dumneavoastră digitale cu Activele digitale ale altor utilizatori. Activele digitale ale utilizatorilor nu sunt protejate prin protecția la depunere sau prin schema de asigurare a depunerilor. În cazul unui deficit ireconciliabil este posibil să nu primiți o parte din activele sau fondurile depuse sau să nu le mai primiți deloc.

4.8 Prin prezenta declarați și garantați că sunteți proprietarul și beneficiarul legal real și efectiv al oricăror bunuri digitale transferate în contul sau portofelul dumneavoastră de pe pagina de internet, că nu veți acționa ca reprezentant sau mandatar pentru nicio altă persoană și că nu veți transfera, atribui, garanta, percepe sau crea în alt mod orice garanții sau grevări de Active digitale.

4.9 Nu suntem obligați să acceptăm ordine, cu excepția cazului în care sunt disponibile suficiente Active digitale în cont pentru (a) achitarea ordinului respectiv, (b) furnizarea Marjei care poate fi necesară în tranzacțiile cu instrumente derivate și (c) plata oricăror costuri și cheltuieli conexe, după caz.

4.10 Deși am depus toate eforturile pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe Pagina noastră de internet, informațiile și conținutul Paginii de internet pot fi modificate fără notificare prealabilă și sunt furnizate cu scopul exclusiv de a-i ajuta pe utilizatori să ia decizii independente. Am luat măsuri rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe Pagina de internet; cu toate acestea, nu garantăm acuratețea, caracterul potrivit, sigur și complet, performanța și/sau adecvarea la scop a conținutului oricăror Servicii sau produse puse la dispoziție prin intermediul Paginii de internet și nu ne asumăm răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care ar putea decurge direct sau indirect din conținut sau din cazul în care nu puteți accesa Pagina de internet, pentru nicio întârziere și niciun eșec al transmiterii sau primii oricăror instrucțiuni sau notificări trimise prin platforma noastră. Nu răspundem pentru utilizarea sau interpretarea acestor informații.

4.11 Utilizatorii trebuie să pregătească dispozitivele și să suporte costurile după cum urmează: 1) dispozitiv conectat la internet, inclusiv, dar fără a se limita la calculatoare sau alte terminale conectate la internet; și 2) costuri de acces la internet, inclusiv, dar fără a se limita la tarifele de internet, tarifele de închiriere a echipamentelor conectate la internet, tarifele de date mobile etc.

4.12 Prin prezenta declarați că pe perioada utilizării Serviciilor acceptați serviciile de informare furnizate de noi. De asemenea, vă dați acordul în legătura cu trimiterea de către noi de informații comerciale prin poștă electronică, SMS, notificare pe telefonul mobil sau poștă convențională. Puteți renunța la astfel de servicii prin modificarea setărilor respective de pe Pagina de internet.

4.13 Înțelegeți și acceptați faptul că Serviciile sunt furnizate de noi în conformitate cu capacitatea tehnologică actuală a acestora și alte condiții. Deși am depus toate eforturile pentru a asigura continuitatea și securitatea Serviciilor, nu putem prevedea și acoperi complet riscurile legale, tehnologice și sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la cazuri de forță majoră, viruși, atacuri cibernetice, instabilitate a sistemului, defecte ale serviciilor terțe, acte guvernamentale sau agenții guvernamentale etc. care pot duce la întreruperi ale serviciului, pierderi de date și alte pierderi și riscuri.

4.14 În cazul în care Platforma OKX nu funcționează corect din cauza următoarelor circumstanțe și utilizatorul nu poate accesa Serviciile sau plasa sau anula ordine, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventualele daune. Aceste circumstanțe includ, dar nu se limitează la:

(a) oprirea sistemului în timpul lucrărilor de întreținere anunțate de Platforma OKX;

(b) probleme cu echipamentele de telecomunicații sau de rețea;

(c) taifunuri, cutremure, tsunamiuri, inundații, pene de curent, războaie, atentate teroriste și alți factori de forță majoră;

(d) orice alte probleme, inclusiv atacuri din partea hackerilor, intruziuni sau atacuri cu viruși informatici, întreținerea și actualizarea Paginii de internet sau a serverelor (backend), probleme legate de bancă, reglementări sau mandate guvernamentale, ordine de poprire impuse de orice autoritate competentă și orice alte probleme survenite de la părți terțe; și

(e) daune cauzate utilizatorilor sau altor terți de către o terță parte.

4.15 În legătură cu Serviciile furnizate de OKX pe Platforma OKX:

(a) ne rezervăm dreptul de a procesa, anula, corecta, recupera și/sau inversa orice tranzacție sau transfer de Active digitale sau de a anula rezultate anormale ale tranzacțiilor la discreția noastră, chiar și după ce fondurile au fost debitate din conturile dumneavoastră la apariția tranzacțiilor anormale, întreruperea pieței și a altor condiții anormale cauzate de, care decurg din sau legate de defecțiuni de sistem, erori ale sistemului platformei, defecțiuni de rețea, atacuri distribuite de blocare a accesului (DDos) și alte atacuri cibernetice și/sau alți factori neașteptați; sau ca răspuns la o citație, hotărâre judecătorească sau altă hotărâre guvernamentală; sau dacă bănuim că o tranzacție poate: implica activități de spălare de bani, finanțare a terorismului, înșelăciune sau orice alt tip de infracțiune financiară; poate fi eronată; sau se referă la o utilizare interzisă în conformitate cu aceste Condiții. Pentru Contracte la termen, P2P și Împrumut pentru tranzacții în marjă ne rezervăm dreptul de a anula toate tranzacțiile pentru o anumită perioadă, așa cum se stipulează în acordul de utilizare respectiv. În astfel de cazuri, OKX va inversa tranzacția și va debita Activele digitale corespunzătoare din conturile dumneavoastră pentru a recupera Pierderile rezultate dintr-o astfel de tranzacție și nu avem nicio obligație de a restabili orice achiziție sau ordin de vânzare la același preț sau în aceleași condiții ca tranzacția anulată; și/sau (b) interzicem strict comportamentele comerciale neloiale. OKX își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a prelua controlul asupra contului dumneavoastră, dacă:(i) vă implicați în manipularea prețurilor, tranzacționarea pe bază de informații privilegiate, manipularea pieței, denaturarea pieței sau orice alte fapte rău-intenționate în detrimentul pieței; (ii) ați putea întreprinde acțiuni dăunătoare în detrimentul altor utilizatori sau OKX prin exploatarea vulnerabilităților Serviciului sau prin alte mijloace nerezonabile;

(iii) vă implicați în orice alte activități pe care OKX le consideră dăunătoare pentru bunăstarea generală a pieței.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni, inclusiv, dar fără a ne limita la închiderea conturilor dumneavoastră, limitarea tranzacționării, oprirea tranzacționării, anularea tranzacțiilor, inversarea tranzacțiilor și returnarea Activelor digitale în cazul oricărui reclamant pentru a elimina orice efecte adverse asupra bunăstării generale a pieței. În niciun caz nu suntem răspunzători față de dumneavoastră pentru eventuale pierderi suferite în cadrul unei astfel de acțiuni împotriva dumneavoastră.

4.16 Nu le vom solicita niciodată utilizatorilor noștri să ne divulge parole sau chei private și nici să ne transmită fonduri sau Active digitale, după caz. În consecință, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere cauzată în cazul în care transmiteți fonduri sau Active digitale, după caz.

4.17 Utilizatorii declară că înțeleg faptul că putem delista orice Activ digital de pe Platforma OKX la discreția noastră.

4.18 În ceea ce privește gestionarea anormală a tranzacțiilor, în timpul utilizării Serviciilor înțelegeți și acceptați posibilitatea de întrerupere a Serviciilor din cauza problemelor de conectivitate ale rețelelor de Active digitale sau din alte cazuri de forță majoră. Utilizatorii trebuie să se asigure că furnizează numai informații corecte. Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a situațiilor menționate mai sus pe fondul furnizării de informații incorecte din cauza cărora nu vă putem contacta pentru a vă informa cu privire la cum vom proceda.

4.19 Avem dreptul de a cunoaște scopul și antecedentele utilizatorilor care folosesc produsele sau serviciile noastre. Utilizatorii trebuie să furnizeze informațiile complete și exacte conform solicitării noastre. Dacă avem motive rezonabile să bănuim că Utilizatorul a furnizat informații false, avem dreptul de a restricționa temporar sau permanent Utilizatorul de la utilizarea unora sau a tuturor Serviciilor.

5 TRANZACȚIONAREA PE PLATFORMA OKX

5.1 Utilizatorii pot cumpăra sau vinde un Activ digital prin plasarea unei instrucțiuni pe Platforma OKX (un „Ordin”) dintr-un (1) Activ digital într-un alt Activ digital.

5.2 Utilizatorii trebuie să verifice toate informațiile tranzacției înainte de a plasa un Ordin. Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului de a se asigura de valabilitatea și acuratețea Ordinelor, inclusiv de detaliile destinatarului Activelor. OKX nu răspunde pentru consecințele care decurg din nefurnizarea de către Utilizatorului de informații valabile și exacte la plasarea unui Ordin.

5.3 Platforma OKX este accesibilă douăzeci și patru (24) de ore pe zi, șapte (7) zile pe săptămână și trei sute șaizeci și cinci (365) de zile pe an, cu excepția oricărei perioade în care se efectuează activități de întreținere sau actualizare programate sau în cazul în care Platforma OKX întâmpină o întrerupere sau o cădere de sistem neașteptată sau aflată în afara controlului acesteia.

5.4 OKX poate, la discreția sa exclusivă și fără notificare prealabilă, să închidă Contul unui Utilizator sau să suspende accesul sau utilizarea de către Utilizator a Platformei OKX sau a Serviciilor, să refuze orice Ordin plasat sau să impună limite ale sumelor de tranzacționare pe Platforma OKX, dacă OKX consideră că un Utilizator ar putea să fi încălcat regulile și reglementările aplicabile.

5.5 Utilizatorii pot plasa un Ordin folosind Platforma OKX numai dacă Contul Utilizatorului conține suficiente Active pentru a acoperi ordinul și orice comisioane asociate. Dacă Contul nu conține suficiente Active pentru a finaliza un Ordin pe Platforma OKX, Utilizatorul nu va putea finaliza un astfel de Ordin pe Platforma OKX.

5.6 Atunci când un Utilizator plasează un Ordin, cantitatea stabilită din Activul respectiv (inclusiv orice Comisioane aplicabile) este pusă în așteptare în Cont până când Ordinul este realizat, expiră sau este anulat. Orice parte nerealizată a unui Ordin va rămâne în așteptare până când este realizată, expiră sau este anulată.

5.7 Utilizatorii pot retrage sau anula un Ordin după ce acesta a fost plasat, atât timp cât un astfel de Ordin nu a fost executat în așteptarea confirmării de către rețeaua de Active digitale respectivă. Activele digitale care fac obiectul unei Tranzacții în așteptare nu sunt afișate în Contul Utilizatorului și, prin urmare, nu sunt disponibile pentru tranzacționare de către utilizator. Utilizatorii înțeleg și sunt de acord cu faptul că:

(a) Tranzacțiile sunt ireversibile odată ce Ordinele sunt executate; și

(b) în timp ce OKX poate, la discreția sa exclusivă, să anuleze o Tranzacție în anumite condiții extraordinare (inclusiv, dar fără a se limita la încălcări ale legislației și regulamentelor aplicabile sau infracțiuni financiare), Utilizatorii nu au dreptul să anuleze o Tranzacție.

5.8 OKX va trimite Utilizatorului o confirmare prin poștă electronică, o Notificare sau o înștiințare prin orice alt mijloc de comunicare, astfel cum este prevăzut în aceste Condiții, de fiecare dată când acesta plasează un Ordin, anulează un Ordin și atunci când acel Ordin este realizat parțial sau complet.

5.9 Prin acceptarea acestor Condiții, Utilizatorii înțeleg și sunt de acord cu faptul că:

(a) prin încheierea unei Tranzacții pe Platforma OKX, Utilizatorul trimite către OKX o instrucțiune de efectuare a Tranzacției la prețul de cumpărare sau la prețul de vânzare cotat pe Platforma OKX pe baza căruia Utilizatorul a plasat Ordinul, iar Utilizatorul este de acord să plătească orice comisioane asociate. Prețul unei Tranzacții este definit ca prețul convenit între Utilizator și cealaltă parte la tranzacția respectivă, iar OKX nu este parte la o astfel de tranzacție sau nu răspunde pentru stabilirea sau negocierea prețului unei tranzacții. Utilizatorii nu pot ridica pretenții împotriva OKX cu privire la astfel de Tranzacții. OKX nu garantează finalizarea niciunei încercări de vânzare sau cumpărare de Active digitale;

(b) OKX efectuează Tranzacții pe baza priorității preț-timp;

(c) acestea fac obiectul aceleiași priorități preț-timp ca în cazul tuturor celorlalți Utilizatori ai Platformei OKX;

(d) Ordinele trimise prin API fac obiectul aceleiași priorități preț-timp ca Ordinele primite de la Platforma OKX;

(e) toate Ordinele realizate sunt achitate imediat prin debitarea, respectiv creditarea soldurilor respective ale Activelor în Conturile celor două părți. Utilizatorii vor primi o notificare imediată cu privire la realizarea ordinelor prin intermediul Platformei OKX și/sau prin poștă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare convenit, notificările putând fi vizualizate în istoricul de tranzacționare al unui Utilizator;

(f) API-urile le permit Utilizatorilor să transmită prețuri actualizate către propria interfață de utilizator și să efectueze aceeași Tranzacție sau să plaseze același Ordin disponibil și Utilizatorilor de pe Platforma OKX;

(g) pentru a asigura o platformă OKX echitabilă și ordonată, OKX poate restricționa numărul de Ordine permise prin intermediul API-ului și poate monitoriza mesajele prin intermediul API-ului pentru a:

(i) proteja API-ul împotriva atacurilor de blocare a accesului;

(ii) preveni utilizarea abuzivă a registrelor de ordine; și

(iii) îmbunătăți experiența generală de tranzacționare pe Platforma OKX.

5.10 OKX poate limita numărul de Ordine plasate prin Contul unui Utilizator.

5.11 API-ului trebuie utilizat în scopuri legitime de tranzacționare și orice încălcare repetată a limitei ratei Ordinelor va duce la suspendarea sau închiderea contului Utilizatorului de către OKX în conformitate cu aceste Condiții.

5.12 Istoricul tranzacțiilor furnizat pe Platforma OKX reprezintă lista corectă și exactă a tranzacțiilor unui Utilizator. Este responsabilitatea Utilizatorului să fie la curent cu istoricul tranzacțiilor lor și cu orice Notificări cu privire la Contul Utilizatorului.

5.13 Utilizatorii înțeleg și sunt de acord cu faptul că pot apărea întârzieri în executarea unei Tranzacții pe Platforma OKX ca urmare a protocoalelor de tranzacționare securizate ale OKX, care necesită stocarea securizată a cheilor private ale Activului digital printr-o combinație de stocare online și offline pentru securitate sporită.

Timpi de nefuncționare programați

5.14 Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că periodic Serviciile pot fi indisponibile total sau parțial în timpul întreținerii programate.

5.15 Timpii de nefuncționare pot fi comunicați în prealabil Utilizatorului printr-o Notificare publicată pe Pagina de internet sau prin alte mijloace.

Suspendarea Serviciilor

5.16 Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că OKX are dreptul,, la discreția sa exclusivă, de a suspenda total sau parțial Serviciile sau accesul total sau parțial al Utilizatorului la Servicii, ori de câte ori OKX constată, la discreția sa exclusivă, că:

(a) este posibil ca Utilizatorul să fi încălcat aceste Condiții; sau

(b) buna funcționare a Platformei OKX este periclitată.

5.17 În sensul Clauzei 5.16(b), buna funcționare a Platformei OKX este periclitată în următoarele circumstanțe:

(a) atunci când o rețea de calculatoare sau de telecomunicații încetează să opereze sau să funcționeze ca urmare a unui accident;

(b) în cazul unui eveniment de forță majoră care afectează furnizarea Serviciilor;

(c) atunci când activele OKX sau Activele Utilizatorului sau Platforma OKX fac obiectul unei tentative de atac rău-intenționat sau al unui atac efectiv care poate duce, printre altele, la furtul sau pierderea activelor respective;

(d) atunci când un eveniment afectează buna funcționare a sistemelor critice pe care se bazează Platforma OKX, inclusiv sistemul de prețuri sau orice alt sistem necesar pentru furnizarea Serviciilor;

(e) atunci când OKX suspectează utilizarea neautorizată a Platformei OKX sau o încălcare a acestor Condiții sau a legislației și reglementărilor aplicabile;

(f) atunci când OKX stabilește, la discreția sa exclusivă, că este necesar să efectueze investigații în contextul cerințelor sale stabilite conform legislației și reglementărilor aplicabile sau în scopul asigurării bunei funcționări a Platformei OKX;

(g) când OKX decide să înceteze gestionarea unui Activ digital pe baza rezultatelor unui fork tare care provoacă o divizare a blockchain-ului sau modificări la un Activ digital;

(h) când OKX consideră că furnizarea Serviciilor nu poate continua din cauza modificărilor legislației și reglementărilor aplicabile, a condițiilor sociale sau a factorilor aflați în afara controlului OKX, inclusiv, dar fără a se limita la situația în care un Activ digital nu mai este considerat un „Activ digital acceptabil” de către autoritățile competente; sau

(i) când, pentru orice alt motiv, OKX stabilește, la discreția sa, că suspendarea este necesară.

6. INFORMARE CU PRIVIRE LA RISCURI

Introducere

6.1 Această Clauză 6 oferă Utilizatorilor informații cu privire la riscurile asociate cu tranzacționarea de Active digitale și cu orice alte Servicii furnizate de OKX. Solicitanții și Utilizatorii ar trebui să citească cu atenție această Informare cu privire la riscuri înainte de a solicita deschiderea unui Cont și de a executa Tranzacții.

6.2 Această Clauză 6 nu are scopul de a oferi informații detaliate cu privire la toate riscurile asociate cu tranzacționarea sau deținerea de Active digitale sau cu utilizarea Serviciilor furnizate de OKX. Această Informare cu privire la riscuri nu este exhaustivă și oferă doar o explicație generală privind natura riscurilor aferente. Utilizatorii ar trebui să se asigure că iau decizii în cunoștință de cauză și ar trebui să analizeze pe cont propriu dacă tranzacționarea cu Active digitale li se potrivește, luând în calcul experiența, obiectivele, resursele financiare și nevoile și cerințele lor specifice.

6.3 Prin deschiderea unui Cont și efectuarea de tranzacții se consideră că Utilizatorul a analizat, a înțeles și a acceptat riscurile asociate Serviciilor furnizate de OKX.

6.4 Piața Activelor digitale este foarte nouă și se dezvoltă rapid, iar riscurile tranzacționării unor astfel de active nu sunt pe deplin înțelese. Ca atare, OKX poate actualiza periodic această Informare cu privire la riscuri, comunicându-le-le acest lucru și utilizatorilor, în scopul enumerării riscurilor suplimentare în tranzacțiile cu Active digitale, dar nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care un risc anume nu este menționat în Informarea cu privire la riscuri.

6.5 Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că este responsabilitatea Utilizatorilor să fie la curent cu Informarea asupra riscurilor actualizată publicată periodic de OKX.

Privire de ansamblu asupra riscurilor

6.6 Această Informare cu privire la riscuri abordează următoarele riscuri asociate cu tranzacțiile de Active digitale în ceea ce privește următoarele aspecte:

(a) natura Activelor digitale;

(b) valoarea Activelor digitale și riscul de pierdere;

(c) performanțele anterioare;

(d) caracterul adecvat;

(e) disponibilitatea Activelor digitale.

(f) riscul valutar;

(g) riscul de infracțiune financiară și infracțiune cibernetică;

(h) riscul tehnologic;
(i) riscul juridic;

(j) riscul de reglementare;

(k) riscul de stopare; și

(l) marja, angrenarea financiară și efectul de levier.

Natura Activelor digitale

6.7 Activele digitale nu reprezintă un mijloc de plată legal și nu sunt susținute de niciun guvern și nu pot fi susținute de niciun bun fizic.

6.8 Nu există nicio asigurare că o persoană care acceptă active digitale ca formă de plată sau stocare de valoare va continua să facă acest lucru în viitor.

6.9 Activele digitale sunt în general considerate o clasă de active cu risc ridicat. Prin urmare, trebuie să acționați cu prudentă atunci când tranzacționați active digitale (precum și orice alte active).

6.10 Natura activelor digitale poate fi foarte complexă, iar termenii, caracteristicile și/sau riscurile acestora pot să nu fie ușor sau complet înțelese din cauza structurii complexe, noutății și dependenței de caracteristicile tehnologice.

Valoarea Activelor digitale și riscul de pierdere

6.11 Investiția în Active digitale implică un nivel ridicat de risc și, ca atare, poate să nu fie potrivită pentru toți investitorii. Un utilizator nu ar trebui să efectueze tranzacții cu Active digitale dacă caută o rentabilitate regulată sau cu risc scăzut al capitalului investit. Spre deosebire de produsele de investiție tradiționale, Activele digitale nu au, în general, nicio valoare de bază sau intrinsecă a activelor sau niciun activ care să le susțină prețul.

6.12 Tranzacționarea cu Active digitale este foarte speculativă și implică riscuri semnificative. Există un raționament limitat sau nu există un raționament fundamental în spatele prețurilor Activelor digitale, care pot fi supuse unor forțe de piață iraționale și incontrolabile. Creșterea sau scăderea prețului viitor al unui Activ digital este imprevizibilă și pur speculativă. De asemenea, există riscul ca un Activ digital să nu aibă nicio valoare. Prin urmare, Activele digitale sunt tranzacționate pe riscul propriu al utilizatorului.

6.13 Valorile Activelor digitale sunt foarte volatile și pot fluctua substanțial în comparație cu monedele fiduciare sau cu produsele de investiție tradiționale. Ca urmare, condițiile pieței se pot schimba semnificativ într-un interval de timp foarte scurt. În plus, valoarea unui Activ digital nu se poate recupera niciodată dacă nu există interes sau dezvoltare în Activul digital. Prin urmare, un utilizator riscă să piardă întreaga sau o parte substanțială a valorii Activelor sale digitale. Astfel de pierderi pot apărea într-o perioadă foarte scurtă.

6.14 Utilizarea instrucțiunilor în legătură cu Ordinele poate să nu limiteze neapărat pierderile la suma exprimată, iar condițiile de piață pot face imposibilă realizarea unui Ordin sau obținerea prețului limită.

6.15 Un Utilizator înțelege că ar trebui să poată suporta riscul unor potențiale pierderi până la și chiar dincolo de valoarea totală a capitalului investit, iar Utilizatorii ar trebui să investească doar capitalul pe care își pot permite să-l piardă fără să își afecteze nivelul de trai și proporțional cu venitul lor. Un Utilizator ar trebui să înceteze tranzacționarea cu Active digitale dacă situația sa personală nu o mai permite.

6.16 Tranzacționarea cu Active digitale nu este adecvată pentru persoanele cu:

(a) resurse limitate;

(b) experiență limitată în investiții; și/sau

(c) un apetit scăzut pentru risc la pierderi de investiții sau de tranzacționare.

6.17 Un Utilizator trebuie să se asigure că are o înțelegere a riscurilor economice și a altor tipuri de riscuri implicate în tranzacționarea Activelor digitale. Un Utilizator ar trebui să solicite sfaturi profesionale, acolo unde este cazul.

6.18 Înainte de a deschide un Cont, se consideră că un Utilizator a evaluat și a confirmat că înțelege riscurile implicate.

Performanța anterioară

6.19 Valoarea oricărui Activ digital poate să scadă sau să crească. Tranzacționarea cu Active digitale poate fi susceptibilă la forțele iraționale ale pieței. Orice date despre performanța anterioară a unui Activ digital nu garantează și poate să nu fie un indicator de încredere al performanței viitoare.

Caracterul adecvat

6.20 OKX oferă un serviciu exclusiv de execuție și nu oferă consiliere cu privire la meritele niciunei Tranzacții particulare, risc de tranzacționare sau consecințe fiscale asociate, iar OKX nu oferă nicio altă consiliere financiară, de investiții sau juridică în legătură cu Serviciile.

6.21 OKX acționează ca o platformă pentru executarea Ordinelor și custodia Activelor digitale.

6.22 OKX nu răspunde, prin urmare, pentru evaluarea care determină dacă:

(a) Serviciile sunt potrivite pentru un Utilizator; sau

(b) orice Tranzacție este potrivită pentru nevoile unui Utilizator.

6.23 Orice informație furnizată pe Pagina de internet are doar scop informativ și nu reprezintă și nici nu intenționează să reprezinte sfaturi financiare, sfaturi de investiții, o recomandare de tranzacționare sau orice alt sfat. OKX nu garantează acuratețea, caracterul complet sau utilitatea unor astfel de informații și astfel de informații nu trebuie considerate ca o ofertă de cumpărare sau vânzare a unui Activ digital. Utilizatorul este singurul responsabil pentru a determina dacă orice Tranzacție este adecvat.

6.24 Prin deschiderea unui Cont, un Utilizator acceptă riscul tranzacționării cu Active digitale. În încheierea oricărei tranzacții, un Utilizator declară că a fost, este și va fi singurul responsabil pentru realizarea propriei evaluări și investigații independente asupra riscurilor fiecărei Tranzacții și a Activelor digitale subiacente.

6.25 Prin utilizarea serviciilor OKX, fiecare Utilizator declară că are suficiente cunoștințe, sofisticare de piață, consiliere profesională și experiență pentru a face propria evaluare a meritelor și riscurilor oricărei Tranzacții sau oricărui Activ digital subiacent înainte de deschiderea unui Cont.

6.26 Fiecare Utilizator trebuie să se asigure că solicită consiliere profesională, dacă este necesar, ținând cont de obiectivele sale legate de investiții, nivelul de experiență și toleranța la risc.

6.27 Fiecare Utilizator trebuie să fie pe deplin conștient de caracteristicile și riscurile specifice legate de Activul digital particular pe care Utilizatorul intenționează să îl tranzacționeze.

Disponibilitatea Activelor digitale

6.28 Capacitatea unui Utilizator de a achiziționa Active digitale utilizând Platforma OKX poate depinde de existența unei părți opuse dispuse să vândă același Activ digital (și invers). Acest lucru este în afara controlului OKX. OKX nu oferă nicio garanție cu privire la momentul sau disponibilitatea capacității de a cumpăra sau vinde Active digitale prin intermediul Platformei OKX.

6.29 Valoarea Activelor digitale poate fi derivată din dorința continuă a Utilizatorilor de a tranzacționa Active digitale cu Active digitale, ceea ce poate duce la potențialul de pierdere permanentă și totală a valorii unui anumit Activ digital în cazul în care piața pentru acesta ar dispărea. Piețele slab tranzacționate sau ilichide au un risc potențial de pierdere crescut ca urmare a volatilității sporite și este posibil ca un Utilizator să nu poată stabili sau lichida poziții într-un Activ digital atunci când dorește, la prețuri favorabile sau deloc.

6.30 Un Activ digital se poate modifica sau poate înceta să funcționeze conform așteptărilor din cauza modificărilor aduse sau utilizării tehnologiei sale subiacente, inclusiv prin intermediul unui atac cibernetic. Astfel de modificări pot dilua valoarea poziției unui Activ digital a unui Utilizator și/sau pot distribui valoarea poziției unui Activ digital al unui utilizator către un alt Activ digital.

6.31 O „ramificare” se referă la o actualizare a codului unei rețele de lanț de blocuri, care poate apărea, de exemplu, ca urmare a unor dezacorduri între părțile interesate cu privire la o actualizare a protocolului unui Activ digital sau dintr-un efort deliberat de a reveni la istoricul lanțului de blocuri până la un punct anterior unui atac cibernetic. O ramificare grea poate duce la o separare permanentă de o versiune anterioară a lanțului de blocuri și va crea efectiv un nou Activ digital. Apariția unei ramificări este în afara controlului OKX. Furnizarea de Active digitale ca urmare a unei ramificări sau modificări similare ale protocoalelor unui Activ digital și capacitatea OKX de a furniza Servicii pentru noul Activ digital, care apare ca urmare, pot depinde de furnizorii terți care sunt în afara controlului OKX. OKX nu deține și nu controlează niciunul dintre protocoalele care sunt utilizate în legătură cu Activele digitale și rețelele aferente acestora. În consecință, OKX nu răspunde cu privire la astfel de protocoale sau orice modificare a valorii oricărui Activ digital (fie ca urmare a unei ramificări sau a oricărei modificări similare a protocolului unui Activ digital sau în alt mod), iar OKX nu oferă garanții cu privire la securitatea, funcționalitatea sau disponibilitatea unor astfel de protocoale.

6.32 Se consideră că un Utilizator acceptă toate riscurile asociate cu utilizarea Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la defecte ale echipamentelor fizice, ale programelor informatice și ale conexiunilor la internet.

6.33 Există riscul să suferiți pierderi din cauza incapacității de a vinde sau de a converti Activele digitale într-un activ alternativ preferat imediat sau în cazul în care conversia este posibilă, dar în pierdere. Un astfel de risc de lichiditate pentru un Activ digital poate fi cauzat de mai multe motive, inclusiv, dar fără a se limita la absența cumpărătorilor, activitatea limitată de cumpărare/vânzare sau piețe secundare subdezvoltate.

Riscuri valutare și de conversie

6.34 Tranzacțiile pot fi executate într-o monedă diferită de moneda pe care Utilizatorul a depus-o în Contul său. Utilizatorul trebuie să fie conștient de riscul fluctuației monedelor și de orice riscuri legate de acestea. O mișcare a unui curs de schimb poate avea un efect pozitiv sau negativ asupra câștigului sau pierderii obținute din orice Tranzacție.

6.35 Dacă convertiți Active digitale în urma executării unui ordin sau în cazul în care un ordin este denominat într-un anumit Activ digital, altul decât activul dumneavoastră de referință principal, există riscul ca, în cazul în care piețele se deplasează în raport opus cu poziția dumneavoastră, atunci, la scadență sau mai devreme, încasările nete pot fi semnificativ mai mici decât suma inițială din activul dumneavoastră de referință principal și orice venit sau câștig poate fi complet anulat.

Risc de custodie

6.36 OKX poate deține monede fiduciare și Active digitale cu terți. Cu toate acestea, Activele digitale deținute de OKX nu sunt „depuneri” și nici nu sunt destinate să fie deținute ca orice alt produs sau serviciu reglementat în conformitate cu legile aplicabile.

6.37 În anumite circumstanțe permise de legile și reglementările aplicabile sau practica de piață a jurisdicției relevante, OKX poate înregistra un Cont de Utilizator în numele custodelui sau sub numele OKX. În cazul în care Conturile sunt deținute în numele custodelui sau al OKX, astfel de active nu pot fi separate de activele OKX și, în caz de neîndeplinire a obligațiilor fiscale din partea custodelui sau OKX, pot să nu fie la fel de bine protejate de creanțele creditorilor custodelui sau creditorilor OKX, așa cum ar fi cazul în situația în care activele clientului Utilizatorului ar fi fost separate de activele custodelui sau ale activelor OKX.

6.38 În cazul insolvenței sau a oricărei alte proceduri similare a unei terțe părți care deține monedele fiduciare și/sau Activele digitale ale unui utilizator, OKX poate avea doar o creanță negarantată împotriva terței părți în numele unui Utilizator și un Utilizator poate fi expus la riscul ca monedele fiduciare, Activele digitale sau orice altă proprietate primită de OKX de la partea terță să fie insuficiente pentru a satisface creanțele Utilizatorului și creanțele tuturor celorlalți Utilizatori relevanți.

6.39 Dacă OKX depune monedele fiduciare și/sau Activele digitale ale unui Utilizator la o terță parte, aceste monede fiduciare și/sau Active digitale pot fi grupate în comun cu cele aparținând altor Utilizatori. În astfel de circumstanțe, drepturile individuale ale clientului unui Utilizator pot să nu fie identificabile separat prin certificate separate, alte documente fizice de proprietate sau înregistrări electronice echivalente și, în cazul unui deficit ireconciliabil după insolvența OKX, orice Utilizator ale căror active au fost grupate în comun pot participa la acel deficit proporțional cu activele lor inițiale din grup. Orice drepturi sau alte beneficii care decurg din activele grupate vor fi alocate proporțional fiecărui Utilizator ale cărui active sunt astfel grupate.

6.40 Monedele fiduciare și/sau Activele digitale pot fi deținute de o terță parte desemnată cu bună-credință de OKX sau de către persoanele nominalizate de sau subcustozii OKX. Astfel de terțe părți nu se află sub controlul OKX și OKX nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice nerespectare de orice natură a acestor terțe părți și, în cazul unei astfel de neîndepliniri a obligațiilor fiscale, un Utilizator poate suferi pierderi totale sau parțiale în ceea ce privește Contul acestuia. Măsura în care un Utilizator își poate recupera monedele fiduciare și/sau Activele digitale în jurisdicții poate fi reglementată prin legislație specifică sau prin reguli locale.

Riscurile tranzacționării pe platforma OKX

6.41 În comparație cu alte tipuri de active, inclusiv monede fiduciare și titluri de valoare, orice tranzacție cu Active digitale nu poate face obiectul unui drept de creanță în cadrul niciunui fond de compensare a investitorilor instituit de orice guvern sau autoritate de reglementare; în plus, este posibil ca Activele digitale deținute într-un cont pe OKX să nu fie depuneri protejate și să nu fie protejate de vreo schemă de protecție a depunerilor în nicio jurisdicție relevantă. Astfel, Activele digitale pot avea un nivel și un tip de protecție reduse în comparație cu monedele fiduciare, titlurile de valoare și alte clase și tipuri de active.

6.42 În timpul utilizării Serviciilor noastre, este posibil să vi se perceapă diferite comisioane. Înainte de a efectua orice tranzacție, trebuie să obțineți detalii și o înțelegere completă a tuturor comisioanelor, tarifelor și costurilor pentru care ați putea răspunde. Dacă oricare dintre aceste tarife nu vă este clar, trebuie să solicitați clarificări cu privire la ce tarife vor fi aplicabile în termeni monetari specifici înainte de a utiliza Serviciile sau de a vă angaja în orice tranzacție.

6.43 Oferirea accesului oricărei alte persoane la conturile dumneavoastră implică riscuri. Trebuie să luați toate măsurile necesare pentru a vă asigura că orice persoană căreia îi oferiți acces acționează cu bună-credință și în limite legale. De asemenea, trebuie să adoptați măsuri de control și protocoale referitoare la contul dumneavoastră după cum credeți de cuviință în vederea monitorizării activităților acestor persoane pentru a vă asigura că acestea acționează cu bună-credință și în limite legale.

6.44 Vă rugăm să rețineți că Activele digitale primite sau deținute de OKX pot fi supuse altor legi aplicabile ale jurisdicțiilor internaționale dincolo de țara dumneavoastră de reședință și/sau cetățenie.

6.45 Există riscuri substanțiale atunci când permiteți unei alte persoane să tranzacționeze sau să vă opereze contul pe care l-ați înregistrat la noi și este posibil ca orice instrucțiuni pe care le furnizați să nu fie autorizate sau executate corespunzător. Acceptați toate riscurile unei astfel de operațiuni și exonerați complet și irevocabil OKX de orice răspundere care decurge din sau în legătură cu toate cele menționate mai sus.

6.46 Tranzacțiile cu Active digitale sunt ireversibile. Astfel, este posibil ca tranzacțiile accidentale sau frauduloase cu privire la Activele digitale să nu poată fi recuperabile. Prin urmare, trebuie să procedați cu precauție atunci când efectuați orice transfer de Active digitale și răspundeți exclusiv pentru orice pierderi care pot apărea.

6.47 Un ordin efectuat pe platforma OKX este obligatoriu la finalizarea pașilor descriși în aceste Condiții. Un ordin nu va fi rezervat decât dacă se prevede altfel în aceste Condiții. Există riscul ca ordinul final obligatoriu să nu apară simultan cu instrucțiunile dumneavoastră. Astfel, puteți suferi pierderi din cauza faptului că un ordin nu este executat la momentul dorit. În special, ordinele contingente, cum ar fi opțiunile sau swapurile perpetue, pot să nu vă limiteze pierderile la sumele preconizate din cauza volatilității condițiilor pieței.

6.48 Există un risc real ca terți autorizați să vă acceseze conturile și să efectueze tranzacții fără știrea sau autorizarea dumneavoastră, fie prin obținerea controlului asupra unui dispozitiv sau cont pe care îl utilizați, fie prin alte metode.

6.49 OKX nu are obligația să furnizeze adaptări, îmbunătățiri și/sau modificări ale materialelor și informațiilor furnizate pe Platforma OKX. Aceasta înseamnă, de exemplu, că este posibil să aveți o versiune învechită a aplicației OKX și că este posibil ca noile funcții să nu fie încorporate în versiunea aplicației pe care o utilizați. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că actualizați și descărcați actualizările și versiunile aplicabile.

Risc de infracțiune financiară și infracțiune cibernetică

6.50 Natura Activelor digitale înseamnă că acestea pot fi expuse unui risc crescut de infracțiune financiară sau de atac cibernetic, care include, dar nu se limitează la programe rău-intenționate, hacking, piratare, înșelăciune electronică (phishing), cheltuieli duble, structurare a tranzacțiilor financiare (smurfing), uzurparea electronică a identității (spoofing), atacuri de tip Sybil, inginerie socială, atacuri de minare majoritară, atacuri bazate pe consens sau alte atacuri de minare, campanii de dezinformare, atacuri distribuite de blocare a accesului și ramificări. Transferul Activelor digitale într-un portofel digital expune Activul digital la riscul de pierdere din cauza, printre altele, a încălcărilor de securitate din atacurile cibernetice care duc la piratarea și furtul Activele digitale.

6.51 Există un mecanism limitat sau, în unele cazuri, nu există un mecanism de recuperare a Activelor digitale pierdute sau furate.

6.52 Vă puteți stoca Activele digitale în portofele active, dar aceste portofele active pot fi expuse riscului de piratare, atacuri cibernetice sau oricare dintre riscurile menționate în paragraful 6.50. Din păcate, întreruperile, furtul, atacurile cibernetice și acțiunile de hacking asupra platformelor de tranzacționare a Activelor digitale și furtul de Active digitale sunt foarte frecvente. Victimele se pot confrunta cu dificultăți extreme în a recupera pierderile de la hackeri, platforme de tranzacționare sau alte organizații și/sau persoane asociate din industrie. Acest lucru ar putea duce la pierderi semnificative și alte efecte adverse care vă pot afecta în mod semnificativ interesele.

Riscul tehnologic

6.53 Înțelegerea Activelor digitale necesită cunoștințe tehnice avansate. Activele digitale sunt adesea descrise într-un limbaj extrem de tehnic, care necesită o înțelegere cuprinzătoare a criptografiei aplicate și a informaticii pentru a aprecia riscurile inerente. Listarea unui Activ digital pe Platforma OKX nu indică aprobarea sau dezaprobarea de către OKX a tehnologiei de bază cu privire la acel Activ digital și nu ar trebui să fie folosită ca un substitut pentru înțelegerea fiecărui Utilizator cu privire la riscurile asociate acelui Activ digital.

6.54 Protocoalele informatice care stau la baza Activelor digitale sunt de obicei proiecte cu sursă deschisă, ceea ce înseamnă că:

(a) dezvoltarea și controlul unor astfel de Active digitale se află în afara controlului OKX; și

(b) astfel de protocoale informatice sunt supuse unor modificări bruște și dramatice care ar putea avea un impact semnificativ asupra disponibilității, gradului de utilizare sau valorii unui anumit Activ digital.

6.55 Natura Activelor digitale înseamnă că dificultățile tehnologice întâmpinate de OKX pot împiedica accesul unui Utilizator la Activele digitale sau utilizarea acestora. OKX poate experimenta atacuri cibernetice sofisticate, creșteri neașteptate ale activității sau alte dificultăți operaționale sau tehnice care pot cauza întreruperi ale Serviciilor sau pot duce la pierderea și/sau furtul Activelor digitale. Un Utilizator trebuie să înțeleagă că Serviciile pot întâmpina probleme operaționale care duc la întârzieri. Prin utilizarea Serviciilor, un Utilizator este de acord să accepte riscul eșecului tranzacției care rezultă din dificultăți tehnice neprevăzute sau accentuate, inclusiv cele rezultate din atacuri sofisticate.

6.56 Activele digitale depind de noile tehnologii, inclusiv de tehnologiile de registru distribuit, în scopul, printre altele, a anonimatului, a ireversibilității tranzacțiilor, a tranzacțiilor accidentale, a înregistrării și decontării tranzacțiilor.

6.57 Tranzacțiile cu Active digitale nu pot fi inversate. Odată ce un Utilizator trimite un Activ digital la o adresă de portofel din afara Platformei OKX, există riscul ca Utilizatorul să piardă accesul la Activul digital pe termen nelimitat. De exemplu, este posibil ca o adresă de portofel să fi fost introdusă incorect, iar adevăratul proprietar al adresei de portofel nu poate fi niciodată descoperit, sau o adresă de portofel poate aparține unei entități care nu va returna Activele digitale ale Utilizatorului sau care va face acest lucru numai în urma unei acțiuni pe partea Utilizatorului, cum ar fi verificarea identității acestuia.

6.58 Un Utilizator poate pierde cheia privată a Utilizatorului pentru adresele de portofel extern în anumite circumstanțe, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

(a) în cazul în care cheia privată a fost notată pe hârtie și ulterior aceasta a fost pierdută sau furată; sau

(b) dacă cheia privată a fost piratată sau furată.

6.59 Persoana care deține o cheie privată pentru o adresă externă de portofel va deține Activele digitale.

6.60 Utilizarea Platformei OKX pe un dispozitiv cu deblocare de tip jailbreak poate compromite securitatea și poate duce la tranzacții frauduloase. Este posibil să suferiți pierderi, precum și o întrerupere a Serviciilor.

6.61 Activele digitale și Platforma OKX depind de internet și de alte tehnologii (inclusiv diferite metode și medii de comunicare). Cu toate acestea, natura publică a internetului înseamnă că anumite părți sau întregul internet pot fi nesigure sau indisponibile la un moment dat. În plus, întreruperea, întârzierea, coruperea sau pierderea datelor, pierderea confidențialității sau a intimității prin transmiterea datelor sau transmiterea de programe rău intenționate pot apărea atunci când se transmit date prin internet și/sau altă tehnologie. Cele de mai sus pot avea ca rezultat ca tranzacțiile dumneavoastră să nu fie executate conform instrucțiunilor dumneavoastră la momentul solicitat sau să nu fie executate deloc.

6.62 Nu există nicio tehnologie complet sigură sau securizată. Prin urmare, ar trebui să procedați cu precauție atunci când utilizați orice tehnologie.

6.63 Internetul, precum și alte medii electronice (inclusiv, dar fără a se limita la dispozitive electronice, servicii oferite de furnizori terți de servicii de telecomunicații, cum ar fi telefoanele mobile sau alte dispozitive portabile de tranzacționare sau sisteme interactive de răspuns vocal) sunt o formă de comunicare inerent nesigură și o astfel de neîncredere poate fi dincolo de controlul OKX.

6.64 Orice informații (inclusiv orice document sau date) transmise sau comunicări sau tranzacții efectuate prin internet sau prin alte medii electronice (inclusiv, dar fără a se limita la dispozitive electronice, servicii de la terți furnizori de servicii de telecomunicații, cum ar fi telefoanele mobile sau alte dispozitive portabile de tranzacționare sau sisteme interactive de răspuns vocal) pot fi supuse întreruperii, căderii transmisiei, transmisiei întârziate din cauza volumului de date, traficului de internet, volatilității pieței sau transmiterii incorecte a datelor (inclusiv cotația incorectă a prețurilor) sau întreruperea și/sau întârzierea fluxului de date de preț ca urmare a naturii publice a internetului sau a altor mijloace electronice.

Riscuri legale și de piață

6.65 Un Utilizator este responsabil pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile și este singurul responsabil pentru determinarea legilor care se pot aplica tranzacțiilor sale, inclusiv orice legi fiscale aplicabile. Un Utilizator este singurul responsabil pentru raportarea și plata oricăror taxe rezultate din utilizarea Serviciilor.

6.66 Datorită dezvoltării relativ recente a Activelor digitale, băncile și alte autorități competente au opinii diferite cu privire la riscurile asociate cu fondurile generate din cumpărarea și vânzarea Activelor digitale sau pot avea o toleranță foarte scăzută la risc. În consecință, banca unui Utilizator îi poate îngheța contul sau poate respinge orice fonduri primite dacă banca Utilizatorului concluzionează că aceste fonduri sunt rezultatul cumpărării sau vânzării Activelor digitale.

6.67 OKX poate suspenda accesul unui Utilizator la Contul său. În astfel de circumstanțe, Utilizatorul nu va putea efectua depuneri sau retrageri sau tranzacționa. OKX poate, de asemenea, suspenda capacitatea unui Utilizator de a tranzacționa pe Platforma OKX, caz în care nu va putea să efectueze vânzarea sau cumpărarea unui Activ digital, dar i se va permite să facă depuneri sau retrageri din Contul său.

6.68 Puteți suferi pierderi ca urmare a deprecierii valorii unui Activ digital pe care l-ați plătit ca urmare a controalelor impuse de o autoritate competentă. Rambursarea sau plata oricăror sume datorate dumneavoastră poate fi întârziată sau chiar împiedicată de controale sau alte acțiuni impuse de autoritățile guvernamentale sau de reglementare asupra Activelor digitale și/sau ecosistemului acestora pe care aceste autorități competente le controlează sau reglementează.

6.69 Activele digitale pot, fie din cauza structurii și conceptului inerente ale acestora, fie prin evenimente de rețea, să nu fie o sursă fixă. Dacă și atunci când sunt create Active digitale suplimentare, prețul unui Activ digital particular poate scădea din cauza efectelor inflaționiste ale introducerii de Active digitale suplimentare la cantitatea totală de active disponibile pe piață.

6.70 În orice moment, una sau mai multe persoane pot controla direct sau indirect porțiuni semnificative din oferta totală a unui anumit Activ digital. Aceste persoane sunt adesea denumite colocvial „balene”. Indiferent dacă acționează individual sau colectiv, aceste „balene” pot avea un impact semnificativ și pot influența sau provoca evenimente semnificative de piață care pot avea un efect negativ asupra prețului, valorii sau funcționalității Activelor digitale. În plus, aceste „balene” sau alți participanți la rețea și utilizatori pot lua decizii care nu sunt în interesul dumneavoastră ca investitor în Active digitale.

Risc de reglementare

6.71 Activitățile legate de Active digitale desfășurate în anumite jurisdicții pot fi nereglementate sau pot fi supuse unor reglementări limitate.

6.72 Orice modificări de reglementare sau acțiuni ale autorităților competente sau ale oricăror autorități care nu sunt conectate la OKX pot afecta negativ utilizarea, transferul, schimbul și valoarea unui Activ digital.

6.73 Guvernul intern al unui Utilizator poate declara ilegală tranzacționarea Activelor digitale de către Utilizator.

Oprirea pierderii

6.74 Un ordin stop este o ofertă de tranzacționare dacă oferta noastră devine mai puțin favorabilă pentru dumneavoastră. Un ordin stop este plasat, în general, pentru a oferi o anumită protecție împotriva riscurilor, de exemplu în cazul în care Tranzacția dumneavoastră ajunge în pierdere și poate fi folosit fie pentru a deschide, fie pentru a închide o Tranzacție. Fiecare ordin stop are un nivel de oprire specific, stabilit de dumneavoastră. Ordinul stop va fi declanșat dacă prețul nostru de ofertă (în cazul unui ordin de vânzare) sau prețul nostru de ofertă (în cazul unui ordin de cumpărare) se deplasează împotriva dumneavoastră la un punct care este la sau peste nivelul pe care l-ați specificat. În ciuda nivelului de oprire specific pe care l-ați stabilit, legile și reglementările aplicabile ne pot solicita să închidem complet sau parțial o Tranzacție înainte de declanșarea ordinului stop.

6.75 Sunteți de acord și înțelegeți că Ordinele stop nu vă vor limita neapărat pierderile la sumele preconizate, deoarece condițiile de piață pot face imposibilă executarea unor astfel de Ordine la un preț apropiat de prețul stop intenționat sau deloc. Pe piețele extrem de volatile, prețul unui Activ digital poate scădea rapid prin prețul Ordinului stop și este posibil să suferiți pierderi cu mult peste suma realizată dacă Ordinul stop ar fi fost executat la prețul Ordinului stop.

Marjă, angrenare financiară și efect de levier

6.76 Înainte de a vi se permite să încheiați un Contract cu noi, vi se va cere, în general, să depuneți bani la noi, acest fapt purtând denumirea de Cerință de marjă. Această Cerință de marjă va fi de obicei o proporție din valoarea totală a Contractului. Aceasta înseamnă că veți folosi „efectul de levier” sau „angrenarea financiară” și acest lucru poate funcționa pentru sau împotriva dumneavoastră. O mică mișcare a prețului în favoarea dumneavoastră poate avea ca rezultat o rentabilitate ridicată a marjei impuse pentru Contract, dar o mică mișcare împotriva dumneavoastră poate duce la pierderi substanțiale.

6.77 În orice moment în care aveți poziții deschise, trebuie să vă asigurați că soldul contului dumneavoastră, ținând cont de profiturile și pierderile curente, este cel puțin egal cu Cerința de marjă totală pe care vă solicităm să depuneți la noi. Prin urmare, dacă prețul nostru se mișcă împotriva dumneavoastră, poate fi necesar să ne furnizați imediat fonduri suplimentare semnificative pentru a vă îndeplini cerința de marjă și pentru a vă menține pozițiile deschise. Dacă nu faceți acest lucru, vom avea dreptul, la discreția noastră absolută, să închidem una sau mai multe sau toate pozițiile dumneavoastră în orice Activ digital pe care îl dețineți. Veți răspunde pentru orice pierderi suferite ca atare.

6.78 Necesitatea de a vă monitoriza pozițiile este de o importanță mai mare atunci când ați încheiat Contracte cu noi în temeiul efectului de angrenare financiară. Angrenarea financiară mărește rata la care pot fi înregistrate profituri sau pierderi și, prin urmare, este important să vă monitorizați îndeaproape pozițiile.

6.79 Nu avem nicio obligație să vă ținem la curent cu privire la soldul contului dumneavoastră și la Marja necesară (adică pentru a efectua un „apel cu marjă”). Cu toate acestea, dacă facem acest lucru, apelul cu marjă poate fi efectuat prin apel telefonic, poștă convențională, poștă electronică, mesaj text sau prin Platforma OKX.

6.80 Vom avea dreptul, în orice moment și într-un termen scurt, să creștem sau să reducem Marja cerută de la dumneavoastră pentru Tranzacțiile deschise. Sunteți de acord că, indiferent de modul normal în care comunicăm cu dumneavoastră, vom avea dreptul de a vă notifica cu privire la o modificare a nivelurilor de Marjă sau a modalităților de creditare pentru contul dumneavoastră prin oricare dintre următoarele mijloace: telefon, poștă electronică, mesaj text, prin intermediul Platformei noastre OKX sau prin publicarea unei notificări privind modificarea pe pagina noastră de internet. Orice creștere a nivelurilor de Marjă va fi datorată și plătibilă imediat la cererea noastră. Vom crește cerințele de Marjă sau vom modifica aranjamentele de credit pentru contul dumneavoastră numai atunci când, la discreția noastră absolută, considerăm în mod rezonabil că este necesar, inclusiv, dar fără a se limita la, ca răspuns la sau anticipând:

(a) o modificare a volatilității și/sau lichidității pe piața Activelor digitale;

(b) știri din domeniul economiei;

(c) se zvonește că un Activ digital urmează să fie suspendat de la tranzacționare pe o altă platformă de tranzacționare a Activelor Digitale;

(d) vă schimbați modelul de tranzacționare cu noi; sau

(e) orice modificare a legilor și reglementărilor aplicabile.

6.81 Sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile, pentru anumite categorii de clienți este posibil să nu putem accepta plata marjei care urmează să fie efectuată prin card de credit sau prin orice alt acord de credit încheiat cu terți.

6.82 Trebuie reținut că, în anumite situații, putem declanșa un mecanism de recuperare socializat pentru a lua o parte din câștigul dumneavoastră pentru a acoperi orice deficit. Mecanismul de recuperare socializat este declanșat atunci când fondurile de asigurări ale OKX nu sunt în măsură să acopere pierderile unui Utilizator. În aceste cazuri, OKX va folosi mecanismul său socializat de recuperare pentru a recupera profiturile nete de la alți Utilizatori pentru a acoperi neajunsurile. Mai multe informații despre mecanismul de recuperare socializat pot fi găsite aici.

6.83 În cazul unei potențiale lacune în regulile de tranzacționare sau a unei defecțiuni a sistemului platformei sau a unei lacune care îmbogățește pe nedrept Utilizatorul, îl vom contacta pe Utilizator pentru a recupera câștigurile. Utilizatorul trebuie să coopereze pe deplin și eficient; în caz contrar, vom întreprinde orice și toate acțiunile, inclusiv, dar fără a ne limita la restricții privind tranzacțiile contului, înghețarea conturilor sau a fondurilor din conturi, debitarea activelor din conturi pentru a recupera câștigurile care în mod nedrept îmbogățesc Utilizatorul, urmărirea în justiție a Utilizatorului într-o instanță cu drept de jurisdicție și orice alte măsuri de recurs. În cazul în care Utilizatorul nu cooperează, Utilizatorul va suporta, de asemenea, toate costurile de recurs.

6.84 În anumite circumstanțe sau situații, poate fi dificil sau chiar imposibil să lichidați o poziție în Active digitale. Anumite evenimente care apar în rețea pot avea loc rapid și pot afecta capacitatea de a efectua tranzacții pe platforma OKX. Informațiile referitoare la aceste evenimente din rețea pot fi dificil de anticipat sau de stabilit în prealabil și pot face obiectul unei supravegheri limitate de către orice terță parte care ar putea fi capabilă să intervină pentru a stabiliza rețeaua.

Alte riscuri potențiale

6.85 Pagina web și paginile de internet, comunicatele privind relațiile cu investitorii, perspectivele orale sau scrise, prezentările, înregistrările audio și video ale evenimentelor și alte publicații de pe pagini de internet pot conține declarații optimiste, prospective, care reflectă opiniile actuale ale OKX și ale conducerii sale cu privire la proiectele și evenimentele viitoare. Anumite cuvinte, inclusiv, dar fără a se limita la „anticipă”, „asumă”, „crede”, „estimează”, „preconizează”, „intenționează”, „ar putea”, „planifică”, „prevede” și „ar trebui”, precum și alte expresii care identifică adesea declarații anticipative. Aceste declarații sunt supuse riscurilor, incertitudinilor și modificărilor din cauza multor factori, inclusiv, dar fără a se limita la: modificări ale cursurilor de schimb ale Activelor digitale și ale monedelor fiduciare, ale ratelor dobânzii și ale prețurilor mărfurilor; introducerea de tehnologii și idei noi și/sau concurente; stimulente de piață sporite; și o scădere a cererii pentru Serviciile curente sau alte produse.

7 CONTUL DUMNEAVOASTRĂ OKX

7.1 Înregistrarea contului și verificarea identității: pentru a utiliza oricare dintre Servicii, vi se cere să furnizați informații exacte pentru toate câmpurile din pagina de înregistrare pentru a vă verifica identitatea, împreună cu confirmarea acestor Condiții. Prin înregistrarea unui cont la OKX, sunteți de acord și declarați că veți utiliza Contul numai în nume propriu, și nu în numele vreunei terțe părți, cu excepția cazului în care sunt aprobate de OKX. Sunteți de acord să ne furnizați informații autentice la înregistrare și în mod continuu în scopul verificării identității și al detectării spălării banilor, finanțării terorismului, înșelăciunii sau a oricărei alte infracțiuni financiare, inclusiv, dar fără a se limita la o copie a actului de identitate cu fotografie emis de guvern și dovezi de reședință, cum ar fi o factură de utilități sau un extras de cont bancar. Dacă orice astfel de informații se modifică, este obligația dumneavoastră să actualizați aceste informații cât mai curând posibil.

7.2 Protejarea contului: sunteți de acord să nu permiteți nimănui să vă utilizeze sau să vă direcționeze contul și să ne actualizați cu privire la orice modificare a informațiilor sau dacă contul dumneavoastră a fost compromis. Răspundeți pentru păstrarea, menținerea în siguranță și protejarea oricăror chei, certificate, parole, coduri de acces, ID-uri de utilizator, cheie API sau alte date de autentificare și informații de conectare (denumite în mod colectiv „Parole”) care v-au fost furnizate sau care sunt generate în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor. Dacă vă pierdeți Parolele, este posibil să nu vă puteți accesa contul. Sunteți de acord să ne notificați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a Parolelor dumneavoastră. Nu vom răspunde pentru nicio obligație, pierdere sau daune de orice fel, directe sau indirecte, care decurg din utilizarea neautorizată a Parolelor dumneavoastră. Înțelegeți și sunteți de acord că, dacă autorizați orice terță parte sau platformă terță să folosească informațiile Parolelor din contul dumneavoastră, terța parte sau platforma terță va cunoaște informațiile contului dumneavoastră (inclusiv, dar fără a se limita la informații referitoare la active, tranzacții, autoritatea de operare pentru tranzacționare și informații despre cont etc.), iar contul dumneavoastră va fi expus anumitor riscuri și poate suferi pierderi sau daune. Sunteți de acord să răspundeți exclusiv pentru orice pierderi sau daune cauzate de autorizarea oricărei părți terțe sau a unei platforme terțe să utilizeze informațiile Parolelor dumneavoastră și pentru orice pierderi sau daune cauzate dumneavoastră de către partea terță sau platforma terță care vă folosește informațiile privind Parolele. Nu vom răspunde pentru nicio compensație sau alte îndatoriri legale privind pierderea sau daunele cauzate de circumstanțele menționate mai sus. Oferim o platformă de tranzacționare electronică, iar pentru a evita potențialele riscuri de securitate, parola de autentificare, parola de administrare și orice alte parole nu vor fi aceleași. Responsabilitățile relevante vor fi suportate de utilizatori. Odată ce utilizatorul este înregistrat și devine utilizator al Paginii de internet, acesta va primi numele de utilizator (căsuța poștală a utilizatorului) și parola și răspunde pentru toate activitățile și evenimentele cu acest nume de utilizator și parolă după intrarea în sistem și va purta toate răspunderea juridică direct sau indirect cauzată de limbajul și comportamentele de utilizare în relație cu acest nume de utilizator.

7.3 Recuperarea parolelor: utilizatorii care își pierd parolele le pot reseta după ce au fost verificați prin adresele de poștă electronică sau numerele de telefon înregistrate. Ne veți raporta imediat dacă sunt găsite operațiuni neautorizate sau breșe de securitate.

7.4 Soldul contului: în cazul în care contul dumneavoastră prezintă un sold creditor, ne puteți solicita să returnăm Activele digitale disponibile. Cu toate acestea, putem alege, la discreția noastră, să reținem (sau, dacă este cazul, să deducem) solicitarea dumneavoastră de a vă retrage (în totalitate sau parțial) Activele digitale în cazul în care:

(a) tranzacțiile cu derivate deschise prezintă pierderi noționale;

(b) considerăm că pot fi necesare Active digitale suplimentare pentru a îndeplini orice cerință de marjă actuală sau viitoare pentru pozițiile deschise pe derivate din cauza condițiilor de piață subiacente;

(c) aveți orice răspundere reală sau contingentă față de noi conform Condițiilor; și/sau

(d) stabilim în mod rezonabil că există o dispută nerezolvată între noi în legătură cu Condițiile.

7.5 Închiderea contului: puteți solicita în orice moment către OKX să vă închidă contul. Închiderea unui cont nu va afecta drepturile și obligațiile asumate înainte de data închiderii contului. Înainte ca OKX să vă închidă contul, vi se poate solicita fie să anulați, fie să finalizați toate ordinele deschise și, în conformitate cu prevederile acestor Condiții, să furnizați instrucțiuni de transfer despre unde să transferați orice monedă fiduciară și/sau Active digitale rămase în contul dumneavoastră. Răspundeți pentru orice taxe, costuri, cheltuieli, comisioane sau obligații (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților și cheltuielile judiciare sau costurile de transfer ale monedei fiduciare sau ale Activelor digitale) asociate cu închiderea contului dumneavoastră. În cazul în care costurile de închidere a contului depășesc valoarea din cont, veți avea responsabilitatea de a ne rambursa. Nu vă puteți închide niciunul dintre conturile pentru a evita plata oricăror costuri datorate altfel sau pentru a evita orice examinare legată de programul nostru AML. OKX își rezervă dreptul absolut de a accepta sau de a respinge o solicitare de închidere a contului, la discreția sa.

7.6 Suspendarea contului: OKX are dreptul de a vă suspenda în orice moment Contul/Conturile. De asemenea, sunteți de acord că vă putem îngheța/bloca fondurile și activele din conturi și suspenda parțial sau integral accesul dumneavoastră la Pagina de internet, dacă bănuim, la discreția noastră exclusivă, oricare dintre următoarele:

(a) dumneavoastră/conturile dumneavoastră sunt sau au fost operate cu încălcarea oricăror termeni și condiții din aceste Condiții și orice alte politici, reguli, reglementări, acorduri de utilizare sau programe ale OKX, inclusiv, dar fără a se limita la programul AML OKX;

(b) Contul dumneavoastră are un sold cu discrepanțe care trebuie soluționate din orice motiv;

(c) o persoană neautorizată încearcă să obțină acces la Contul dumneavoastră;

(d) vă folosiți datele de autentificare sau alte informații despre cont într-un mod neautorizat sau mod neadecvat;

(e) din motive legate de Clauza 12 din aceste Condiții;

(f) din motive legate de investigațiile conform Clauzei 7.7 din aceste Condiții; sau

(g) a avut loc un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor financiare (așa cum este definit mai jos în Clauza 22.6 din acești Termeni) .

De asemenea, este posibil să vă solicităm să trimiteți informații suplimentare și să completați alte acțiuni de verificare sau atestare dacă este necesar să se efectueze proceduri de examinare avansată asupra Dumneavoastră/Conturilor dumneavoastră.

7.7 Investigație: OKX va investiga și va lua măsuri împotriva dumneavoastră/contului dumneavoastră inclusiv suspendarea, înghețarea și/sau confiscarea Contului/Conturilor, în eventualitatea în care bănuim sau avem motive să credem, la discreția noastră, oricare dintre următoarele:

(a) Dumneavoastră vă supuneți/Conturile dumneavoastră fac obiectul oricărei investigații efectuate de organe de aplicare a legii, organisme guvernamentale, mandate, citații, hotărâri judecătorești sau alte proceduri și procese similare în orice jurisdicție relevantă;

(b) Dumneavoastră/Conturile dumneavoastră fac obiectul oricăror litigii în așteptare și/sau în curs în orice jurisdicție aplicabilă;

(c) Conturile dumneavoastră/Dumneavoastră încălcați sau ați fost implicat într-o încălcare a oricăror legi sau reglementări aplicabile; sau

(d) Dumneavoastră/Conturile dumneavoastră sunt implicate în activități suspecte, ilegale sau frauduloase.
7.8 Închiderea contului: OKX are dreptul de a vă închide conturile oricând și din orice motiv și la discreția noastră exclusivă, inclusiv în baza celor din Clauza 11. În plus, sunteți de acord și înțelegeți că avem dreptul de a lua orice acțiuni necesare și adecvate în conformitate cu aceste Condiții, inclusiv, dar fără a ne limita la recuperarea costurilor rezonabile și în conformitate cu orice legi și reglementări aplicabile.

7.9 Efectul suspendării sau închiderii: OKX va continua să păstreze custodia tuturor Activelor digitale, fondurilor și informațiilor din sau legate de astfel de Conturi, care pot fi confiscate și predate oricăror terți, inclusiv, dar fără a se limita la autoritățile competente, în cazul în care Conturile dumneavoastră au fost suspendate sau închise în conformitate cu motivele stabilite în Clauza 7 din aceste Condiții.

7.10 În cazul în care Conturile dumneavoastră sunt închise sub rezerva Clauzei 7.9 și a oricăror investigații și considerente, vă vom returna fondurile, mai puțin valoarea oricăror reduceri pentru comisioane de tranzacționare, rabaturi, costuri, cheltuieli și/sau daune la care suntem îndreptățiți în conformitate cu aceste Condiții și cu legile și reglementările aplicabile în orice jurisdicție aplicabilă. În situația în care Contul dumneavoastră nu este sau nu mai face obiectul unei investigații, hotărâri judecătorești, citații sau proceduri legale similare în orice jurisdicție aplicabilă, ne autorizați să vă returnăm fondurile (mai puțin orice reduceri pentru comisioane de tranzacționare, rabaturi, costuri, cheltuieli și/sau daune la care suntem îndreptățiți) în orice cont bancar conectat la contul dumneavoastră, cu excepția cazului în care se solicită altfel de legile și reglementările aplicabile. Dacă mai există un sold de Active digitale în Conturile dumneavoastră, sunteți de acord să ne furnizați o adresă de Active digitale la primirea notificării scrise din partea noastră, astfel încât să vă putem restitui Activele digitale rămase.

7.11 În plus față de cele de mai sus și în cea mai mare măsură permisă de legile și reglementările aplicabile, în cazul în care are loc un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor financiare,

(a) orice livrare, plată sau altă obligație datorată de dumneavoastră oricărei părți, inclusiv dar fără a se limita la OKX, în conformitate cu activitățile care implică Conturile dumneavoastră, va ajunge la scadență, se va acumula sau va fi accelerată în alt mod, astfel încât să necesite executarea acesteia la data unui astfel de eveniment de neîndeplinire a obligațiilor financiare („Obligații accelerate”); și

(b) fără a aduce atingere altor drepturi de care poate dispune OKX în temeiul acestor Condiții sau în orice alt mod, OKX va avea dreptul să întreprindă toate acțiunile considerate necesare, la propria sa discreție, pentru a-și proteja interesele și pentru a achita Obligațiile accelerate, inclusiv, dar fără a se limita la închiderea oricăror poziții de tranzacționare deschise, lichidarea activelor din Contul dumneavoastră pentru a rambursa orice sume și alte obligații lichidabile datorate către OKX și transferul de active către terți în conformitate cu hotărârile judecătorești.

8 DREPTURILE UTILIZATORULUI ȘI LIMITAȚII DE UTILIZARE A LICENȚEI

8.1 Vă acordăm o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, sub rezerva Condițiilor, pentru a accesa și utiliza Pagina de internet și Serviciile noastre, exclusiv în scopuri aprobate, așa cum este permis de noi. Sunteți de acord că nu veți copia, transmite, distribui, vinde, licenția, realiza operațiuni de inginerie inversă, nu veți modifica, publica sau participa la transferul sau vânzarea, nu veți crea lucrări derivate sau, în orice alt mod, nu veți exploata oricare dintre produsele și Serviciile noastre.

8.2 Sunteți de acord că:

(a) toate drepturile, titlurile și interesele asupra Serviciilor și programelor informatice, Paginii de internet și tehnologiei asociate, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din acestea, sunt și vor rămâne în proprietatea Părților;

(b) niciun drept sau interes asupra Serviciilor nu este transmis, în afară de licențele limitate acordate aici;

(c) Serviciile sunt protejate de drepturile de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală;

(d) toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în aceste Condiții sunt rezervate.

(e) Avem dreptul de a investiga, îngheța sau deduce articolele și conturile utilizatorului în conformitate cu cerințele oricăror organizații judiciare, organizații administrative și organizații militare aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la organizațiile de securitate publică, organizații de supraveghere sau procuratori, curți judecătorești, vămi, autorități fiscale și așa mai departe.

9 OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

9.1 Nu vă este permis să înregistrați mai multe conturi în niciun scop.

9.2 Nu puteți utiliza conturile altui utilizator.

9.3 Nu trebuie să utilizați această Pagină de internet sau Serviciile în nici un fel care cauzează sau poate cauza deteriorarea acestei Pagini de internet sau afectarea disponibilității sau accesibilității acestei Pagini de internet; în legătură cu orice fond ilegal de plată și decontare, inclusiv, dar fără a se limita la plata prin mijloace ilegale, cum ar fi tranzacții fictive, preț fals, rambursare a tranzacției și așa mai departe; activitate ilegală de încasare prin conturile de decontare bancare ale entității; transfer ilegal de fond din contul de decontare bancar al unei entități într-un cont individual; activitate ilegală de încasare a cecurilor; sau pentru orice scop sau activitate ilegală, frauduloasă sau dăunătoare conform legilor și reglementărilor aplicabile. Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazilia, OKX Bahamas și responsabilii, directorii, acționarii, predecesorii, succesorii în interes, angajații, agenții, filialele și afiliații acestora de orice revendicări, pierderi, răspunderi, pretenții sau cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) aduse de orice terță parte împotriva Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazilia, OKX Bahamas sau afiliaților săi din cauza sau care rezultă din sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a acestei Pagini de internet sau a Serviciilor.

9.4 Vi se interzice, sub orice formă, să utilizați Pagina de internet pentru a vă angaja în activități ilegale. Fără autorizarea sau permisiunea OKX, nu veți utiliza niciuna dintre activitățile comerciale în numele acestei Pagini de internet sau sub nicio formă a Paginii de internet ca loc, platformă sau mediu pentru angajarea în activități comerciale.

9.5 Veți respecta toate legile și reglementările și veți suporta responsabilitatea și consecințele legale ale oricăror proprii acțiuni care implică Pagina de internet și Serviciile. În plus, nu veți încălca drepturile și interesele legitime ale niciunei terțe părți. De asemenea, dacă OKX a suferit pierderi ca urmare a acțiunilor dumneavoastră, OKX are dreptul de a recupera pierderile de la dumneavoastră prin acțiuni legale sau prin alte mijloace.

9.6 Dacă încălcați orice obligație de mai sus, OKX are dreptul de a lua toate măsurile necesare în mod direct, inclusiv, dar fără a se limita la ștergerea conținutului publicat de dumneavoastră, anularea evaluării clienților cu sisteme de stele și reputație, înghețarea soldului dumneavoastră, suspendarea sau confiscarea contului și câștigurilor ilegale, precum și urmărirea penală.

10 COMISIOANE

10.1 Pot fi percepute comisioane pentru o parte din Serviciile furnizate de noi către dumneavoastră. Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteți de acord să suportați aceste comisioane.

10.2 OKX are dreptul de a stabili și modifica structura de comisioane la discreția sa. De asemenea, este posibil să începem să percepem comisioane pentru serviciile gratuite. Orice modificare a comisioanelor va fi anunțată în avans.

10.3 Dacă nu sunteți de acord cu comisioanele percepute, puteți înceta imediat utilizarea unuia sau mai multor Servicii. Răspundeți în continuare pentru orice comisioane percepute până la data denunțării Serviciilor.

10.4 Dacă nu este specificat sau convenit altfel, sunteți de acord că avem dreptul de a deduce automat și fără notificare prealabilă comisioanele de servicii menționate mai sus direct din activele contului dumneavoastră.

10.5 Dacă nu plătiți integral și la timp, ne rezervăm dreptul de a vă întrerupe, suspenda sau închide contul.

11 MODIFICAREA, ÎNTRERUPEREA, ÎNCHIDEREA ȘI ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIILOR

11.1 Modificarea și întreruperea Serviciilor: putem modifica Serviciile și/sau putem de asemenea, întrerupe, suspenda sau încetarea furnizarea Serviciilor în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă.

11.2 Întreruperea și încetarea furnizării Serviciilor: ne rezervăm dreptul, la propria discreție, să întrerupem sau să încetăm furnizarea serviciilor pe care vi le oferim, fără notificare, temporar sau permanent, inclusiv, dar fără a ne limita la următoarele cazuri:

(a) dacă informațiile personale pe care le-ați furnizat nu sunt adevărate, complete, exacte sau sunt incompatibile cu informațiile furnizate la momentul înregistrării și nu ați furnizat dovezi rezonabile (rețineți că, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, trebuie să furnizați informații reale, complete și exacte);

(b) dacă încălcați legile și reglementările aplicabile;

(c) în cazul în care Dumneavoastră încălcați/Conturile dumneavoastră încalcă termenii și condițiile acestor Condiții, și orice alte politici, reguli, reglementări, acorduri de utilizare sau programe ale OKX, inclusiv, dar fără a se limita la programul OKX AML;

(d) dacă se impune de orice prevedere a legilor și reglementărilor aplicabile, sau de către autoritățile competente relevante;

(e) din motive legate de investigațiile care fac obiectul Clauzei 7.7 din aceste Condiții; sau

(f) din motive de securitate sau alte circumstanțe necesare în vederea protejării Conturilor dumneavoastră împotriva accesului neautorizat, printre altele, după cum am stabilit la discreția noastră exclusivă.

12 PROPRIETATE NEREVENDICATĂ

Obligațiile OKX

Dacă aveți active deținute de OKX în Contul dumneavoastră și OKX nu vă poate contacta și nu are nicio înregistrare a utilizării Serviciilor de către dumneavoastră pentru o perioadă care depășește cel puțin douăsprezece (12) luni sau, în anumite jurisdicții, perioada cerută de legile sau reglementările aplicabile în jurisdicția relevantă, OKX poate avea obligația să raporteze aceste fonduri ca proprietate nerevendicată în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. OKX va depune eforturi rezonabile pentru a vă localiza folosind informațiile de contact de care dispune OKX.

12.1 Dacă OKX nu vă poate localiza, OKX își rezervă dreptul de a:

(a) vă închide Contul și denunța aceste Condiții; și

(b) livra toate activele ca proprietăți nerevendicate, după cum le-ar putea solicita autoritățile competente sau orice instanță cu jurisdicție competentă.

12.2 Dacă primim orice document care confirmă decesul dumneavoastră sau alte informații care fac OKX să creadă că ați decedat, OKX își rezervă dreptul de a vă îngheța Contul.

12.3 Contul dumneavoastră va fi dezghețat fie:

(a) atunci când fiduciarul desemnat pentru dumneavoastră a deschis un nou cont, așa cum este descris în continuare în Clauza 12.5 de mai jos, și întregul Cont v-a fost transferat într-un astfel de cont nou, sau

(b) OKX a primit o dovadă într-o formă satisfăcătoare pentru noi că nu ați decedat.

12.4 Dacă OKX are motive să creadă că ați decedat, dar nu are dovezi ale decesului dumneavoastră într-o formă satisfăcătoare pentru OKX, autorizați OKX să facă interpelările, direct sau prin intermediul unor terți, pe care le considerăm necesare pentru a stabili dacă ați decedat. După primirea de către OKX a unei dovezi satisfăcătoare pentru OKX că ați decedat, fiduciarul pe care l-ați desemnat într-un testament valabil sau un document testamentar similar va fi obligat să deschidă un nou Cont.

12.5 Dacă nu ați desemnat un fiduciar, atunci OKX își rezervă dreptul de a trata drept fiduciar orice persoană îndreptățită să vă moștenească Contul, așa cum este stabilit de OKX la primirea și examinarea documentației pe care OKX, la discreția sa unică și absolută, o consideră necesară sau adecvată, inclusiv (dar fără a se limita la) un testament, o tutelă sau alte documente similare sau un ordin de desemnare a unui fiduciar de la o instanță care are jurisdicție competentă asupra succesiunii dumneavoastră.

12.6 În cazul în care OKX determină, la discreția sa exclusivă și absolută, că există incertitudine cu privire la validitatea desemnării fiduciare, OKX își rezervă dreptul de a solicita un ordin de soluționare a unei astfel de probleme de la o instanță de jurisdicție competentă înainte de a lua orice acțiune legată de Contul dumneavoastră.

Cheltuieli

12.7 OKX va avea dreptul de a deduce din orice monedă fiduciară toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu această Clauză 12.

13 CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI TAXELE LOCALE

13.1 Aveți responsabilitatea exclusivă de a determina dacă și în ce măsură se aplică taxe oricăror tranzacții pe care le efectuați prin intermediul Serviciilor și să rețineți, să colectați, să raportați și să remiteți sumele fiscale corecte către autoritățile fiscale competente. Sunteți de acord că nu oferim consultanță juridică sau fiscală și nu avem responsabilitatea de a determina tranzacțiile dumneavoastră fac obiectul taxării sau de a colecta, raporta, reține sau remite oricare taxe care decurg din orice tranzacție. Vă recomandăm ferm să vă consultați avocatul/consilierul fiscal profesionist pentru a vă stabili obligațiile și statutul fiscal în jurisdicția dumneavoastră de origine.

13.2 În plus, sunteți de acord să respectați toate legile relevante din Seișele, Bahamas, Brazilia și Hong Kong, precum și orice legi și reglementări relevante din orice altă jurisdicție aplicabilă. În ceea ce privește prevenirea finanțării terorismului și combaterea spălării banilor („AML”), precum și respectarea legilor și reglementărilor în orice jurisdicție aplicabilă în general, vom colabora cu autoritățile competente și cu autoritățile locale, regionale, naționale și multinaționale din întreaga lume, după cum este necesar, și putem furniza orice informații asociate cu Dumneavoastră acestor autorități. De asemenea, putem accesa și dezvălui informațiile pe care le-am stocat asociate cu Dumneavoastră către terți externi dacă, la discreția noastră exclusivă, considerăm că acest lucru este necesar sau adecvat pentru a: respecta solicitările relevante de aplicare a legii sau de securitate națională și procedurile legale în orice jurisdicție aplicabilă, cum ar fi o hotărâre judecătorească sau o citație; proteja drepturile, proprietatea sau siguranța dumneavoastră, a noastră sau a altora; aplica condițiile noastre de utilizare a serviciului aplicabile, acordul de utilizare, regulile de tranzacționare, regulile operaționale, politicile sau orice alte acorduri; colecta sumele care ni se datorează; sau asista la o anchetă sau urmărire penală a unei activități ilegale suspectate sau reale.

13.3 Atunci când utilizați Serviciile noastre, recunoașteți, reprezentați declarați și sunteți de acord că toate acțiunile dumneavoastră pe și în afara acestei Pagini de interne sunt întreprinse într-o manieră legală și adecvată, iar sursele dumneavoastră de Active digitale și monede fiduciare nu provin din activități ilegale. Dacă, la discreția noastră exclusivă, credem că încălcați declarația și angajamentul de mai sus, putem, în mod discreționar sau în coordonare cu autoritățile locale de aplicare a legii, să confiscăm, să înghețam, să restricționăm sau să închidem Contul dumneavoastră și orice monedă fiduciară și Active digitale deținute în Conturile dumneavoastră.

14 POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

14.1 Vă rugăm să consultați Declarația privind politica de confidențialitate pentru informații despre modul în care vă colectăm, folosim și distribuim informațiile.

15 LIMITAREA RĂSPUNDERII, GARANȚII ȘI DESPĂGUBĂRI

Excluderea răspunderii

15.1 Nici OKX, și niciuna dintre Părțile sale afiliate nu va răspunde pentru nicio Pierdere care decurge, direct sau indirect, din:

(A) orice dispută între dumneavoastră și unul sau mai mulți alți Utilizatori;

(b) Pierderi de orice natură care rezultă din încălcarea de către dumneavoastră a acestor Condiții;

(c) Pierderi de orice natură care rezultă din încălcarea de către dumneavoastră a oricăror legi și reglementări aplicabile; sau

(d) orice act sau omisiune a unei terțe părți cu acces la Contul dumneavoastră,

și prin prezenta renunțați la orice drept de a revendica orice astfel de Pierderi de la OKX și/sau Părțile sale afiliate.

Limitarea răspunderii

15.2 În măsura maximă permisă de legile și reglementările aplicabile, răspunderea totală a OKX pentru Pierderile pe care le poate suferi Utilizatorul ca urmare a sau în legătură cu informațiile sau materialele furnizate de sau în numele OKX și Părțile sale afiliate pe Pagina de internet va fi limitată la o valoare totală maximă de 100 USD.

15.3 În măsura maximă permisă de legile și reglementările aplicabile, răspunderea agregată totală a OKX pentru Pierderi care decurg dintr-o pretenție individuală sau o serie de pretenții suportate de:

(a) un Solicitant rezultând dintr-o cerere sau în legătură cu o solicitare;

(b) Dumneavoastră rezultând din sau în legătură cu:

(i) Serviciile;

(ii) orice executare sau neexecutare a Serviciilor;

(iii) orice informație sau material furnizat de sau în numele OKX și/sau Părțile sale afiliate (altele decât informațiile sau materialele menționate în Clauza 15.3); sau

(iv) orice altă încălcare a acestor Condiții,

se limitează în total la valoarea cea mai mică dintre:

(a) 100 USD; sau

(b) comisioanele totale plătite de Utilizator către OKX cu privire la Servicii în perioada precedentă de douăsprezece (12) luni („Plafonul”).

15.4 În cazul în care apare o reclamație în legătură cu o anumită tranzacție, răspunderea totală față de Utilizator, a OKX, a acționarilor, afiliaților sau furnizorilor săi de servicii și a oficialilor, directorilor, angajaților, agenților sau reprezentanților acestora se va limita la valoarea de cumpărare/vânzare din Tranzacția aflată în litigiu prin referire la prețul pentru o astfel de Tranzacție la momentul în care a avut loc sau ar fi trebuit în mod rezonabil să aibă loc și, în orice caz, sub rezerva Plafonului.

15.5 În niciun caz, OKX și/sau Părțile afiliate ale OKX nu vor răspunde față de dumneavoastră pentru nicio Pierdere indirectă.

15.6 Nicio prevedere din aceste Condiții nu va limita răspunderea OKX și/sau a Părților afiliate OKX față de dumneavoastră care rezultă din acțiunile OKX privind:

(a) înșelăciunea sau declarațiile false frauduloase;

(b) conduită abuzivă deliberată; sau

(c) deces sau vătămare corporală rezultată din acțiunile acestor părți.

15.7 Orice excluderi sau limitări ale răspunderii cuprinse în această Clauză 15 nu vor limita răspunderea OKX care nu poate fi exclusă sau limitată în conformitate cu legile și reglementările aplicabile relevante.

Evenimente de forță majoră

15.8 Niciuna dintre părți nu va răspunde pentru orice formă de întârziere sau neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile care le revin în temeiul acestor Condiții, cauzate de un eveniment de forță majoră.

Despăgubire

15.9 În măsura maximă permisă de legile și reglementările aplicabile, sunteți de acord să despăgubiți și să apărați cu promptitudine afiliații și asociații OKX și OKX (inclusiv agenții noștri și respectivi ai acestora (dacă există) și acționarii, directorii, responsabilii și angajații OKX și afiliații și asociații OKX) (fiecare reprezentând o „Parte despăgubită”) de și împotriva oricărei pierderi care decurge din sau în legătură cu orice pretenții, pierderi, răspunderi, daune, hotărâri, penalități, amenzi, costuri și cheltuieli de orice fel (inclusiv onorariile profesionale și onorariile rezonabile ale avocaților) ale unor terți care ar putea fi suportate de oricare dintre Părțile despăgubite ca urmare a sau legat de:

(a) utilizarea de către dumneavoastră sau conduita dumneavoastră (sau a oricăruia dintre Reprezentanții autorizați ai utilizatorului) în legătură cu Contul sau Serviciile;

(b) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile dumneavoastră conform acestor Condiții;

(c) o încălcare de către dumneavoastră și/sau aplicarea de către OKX a Condițiilor legate de încălcare;

(d) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror legi și reglementări aplicabile;

(e) încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor oricărei terțe părți;

(f) orice pretenție a unei terțe părți legate de utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor;

(g) orice informații false, inexacte, care induc în eroare sau înșelătoare furnizate de dumneavoastră către OKX în timpul furnizării de către OKX a Serviciilor conform acestor Condiții;

(h) orice investigație, pretenție, proces, acțiune sau altă procedură împotriva noastră în legătură cu sau care decurge din utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor de către o autoritate guvernamentală sau o agenție sau organizație de reglementare sau de autoreglementare în orice jurisdicție aplicabilă; sau

(i) orice încălcare de către Utilizator a oricăreia dintre declarațiile, garanțiile și angajamentele făcute de Utilizator față de noi în conformitate cu aceste Condiții.

15.10 Dacă aveți obligația de a despăgubi OKX sau oricare dintre Părțile sale afiliate în conformitate cu această Clauză 15.10, OKX va avea dreptul, la propria sa discreție, de a controla orice acțiune sau procedură și de a determina dacă dorește să rezolve situația și, în caz afirmativ, în ce condiții.

Declinarea garanțiilor

15.11 Serviciile și orice informații sau materiale furnizate de OKX sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”. OKX declină în mod expres, iar Utilizatorul renunță la orice și la toate garanțiile de orice fel, indiferent dacă sunt exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare:

(a) garanții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop, titlu și/sau neîncălcare; și

(b) garanții care decurg din desfășurarea executării, desfășurarea tranzacțiilor sau utilizarea în tranzacționare.

15.12 Fără a limita Clauza 15.11, Utilizatorul recunoaște că:

(a) OKX nu declară și nu garantează că Serviciile, orice interfață utilizată pentru a accesa Serviciile, Pagina de internet sau orice informații sau materiale furnizate sau puse la dispoziție de OKX sunt exacte, complete, de încredere, actuale, fără erori, fără viruși sau alte componente dăunătoare sau orice alte defecte; și

(b) OKX nu garantează că orice Ordin va fi executat, acceptat, înregistrat sau rămâne deschis.

15.13 Cu excepția declarațiilor exprese prevăzute în aceste Condiții, prin prezenta recunoașteți și sunteți de acord că nu v-ați bazat pe nicio altă declarație sau înțelegere, fie că este scrisă sau orală, cu privire la utilizarea și accesul de către dumneavoastră a Paginii de internet și/sau a Serviciilor.

15.14 Prin prezenta înțelegeți și sunteți de acord că OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere rezultată din sau legată de:

(a) orice inexactitate, defect sau omisiune a oricărei informații de preț referitoare la un Activ digital;

(b) întrerupere în orice astfel de date;

(c) orice eroare sau întârziere în transmiterea acestor informații; și

(d) orice daune suferite de acțiunile, omisiunile sau încălcarea acestor Condiții de către alt Utilizator.

15.15 OKX nu poate asigura sau garanta securitatea sau confidențialitatea informațiilor transmise către OKX sau primite de la OKX prin mijloace electronice, care includ internet, conexiune fără fir, poștă electronică, telefon și SMS, deoarece OKX nu are nicio modalitate de a se asigura că transmiterea unor astfel de informații sunt protejate în orice moment. Dacă aveți motive să credeți că datele dumneavoastră nu mai sunt în siguranță, ar trebui să contactați OKX la adresa de poștă electronică, adresa poștală sau numărul de telefon publicate pe Pagina de internet sau conform notificărilor periodice transmise Utilizatorului.

16 VARIAȚIE

16.1 OKX are dreptul de a modifica, înlocui, completa sau șterge (fiecare reprezentând un Amendament) aceste Condiții sau orice parte a acestor Condiții.

16.2 OKX poate furniza Utilizatorilor o notificare cu privire la un Amendament, cu excepția cazului în care nu este practic să facă acest lucru (inclusiv, dar fără a se limita la modificări imediate necesare pentru a respecta legile și reglementările aplicabile sau măsuri de securitate sporite din cauza potențialelor amenințări de securitate) sau Utilizatorul este altminteri de acord.

16.3 Dacă un Utilizator se opune unui Amendament, singura soluționare pentru Utilizator va fi să înceteze utilizarea Serviciilor și să-și închidă Contul. OKX are dreptul de a:

(a) denunța acest Acord de utilizare cu Utilizatorul cu efect imediat, în conformitate cu aceste Condiții; și

(b) suspenda accesul și utilizarea Serviciilor de către Utilizator.

17 TRANSFERUL ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE

17.1 În eventualitatea unui transfer al întregii părți a activității comerciale OKX către orice terță parte, Utilizatorul își oferă acordul cu privire la transferul relației comerciale dintre Utilizator și OKX, care include, dar nu se limitează la:

(a) Cont;

(b) Active;

(c) obligații; și

(d) Date protejate.

17.2 În eventualitatea în care OKX este achiziționat sau fuzionat cu o entitate terță, OKX își rezervă dreptul de a transfera sau cesiona informațiile colectate de la Utilizatori ca parte a achiziției, fuziunii, vânzării sau a altei forme de modificare a controlului.

18 DECLINAREA RĂSPUNDERII

18.1 Furnizor de servicii de rețea: noi, în calitate de platformă terță parte sau „furnizor de servicii de rețea”, nu garantăm că informațiile și serviciile furnizate pe această Pagină de internet pot satisface pe deplin nevoile utilizatorilor. Nu vom răspunde pentru erori, insulte, defăimare, neexecutarea obligațiilor legale, obscenitate, pornografie sau blasfemie care pot apărea în timpul procesului de acceptare a serviciului web al Părților.

18.2 Întreruperea serviciului: în temeiul naturii speciale a Internetului, nu garantăm că serviciul nu va fi întrerupt. De asemenea, caracterul oportun și securitatea serviciului nu sunt garantate și nu ne asumăm responsabilitatea pentru nicio întrerupere a Serviciului care nu este cauzată de noi.

18.3 Siguranța rețelei: încercăm să oferim utilizatorilor un mediu de rețea sigur; cu toate acestea, nu garantăm că Pagina de internet sau serverele acesteia sunt lipsite de viruși sau alți factori potențial dăunători. Prin urmare, utilizatorul ar trebui să utilizeze programe informatice recunoscute din industrie pentru a verifica și a elimina orice virus din fișierele descărcate de pe Pagina de internet.

18.4 Informații despre utilizator: nu răspundem pentru eșecul păstrării, modificării, ștergerii sau stocării informațiilor furnizate de utilizator. Nici nu vom răspunde pentru greșelile de tipar, neglijența etc. care nu sunt cauzate intenționat de noi. Avem dreptul, dar nu obligația de a îmbunătăți sau corecta orice omisiune, eroare a oricărei părți a acestei Pagini de internet.

18.5 Acuratețea, caracterul complet și fiabilitatea Paginii de internet: cu excepția cazului în care am convenit în mod expres în scris, nu vom garanta acuratețea, caracterul complet, fiabilitatea oricărui conținut, cum ar fi, dar fără a se limita la publicitate pe platformă în orice manieră pe această Pagină de internet. Nu răspundem pentru niciun produs, servicii, informații sau materiale achiziționate sau obținute de utilizator conform informațiilor de conținut de pe această Pagină de internet. Utilizatorul își asumă riscul utilizării conținutului acestei Pagini de internet.

18.6 Opinia utilizatorului: comentariile publicate de utilizatorii Paginii de internet sunt doar din punctul de vedere personal al utilizatorilor. Nu înseamnă că această Pagină de internet este de acord cu opiniile lor sau confirmă descrierea lor. Această Pagină de internet nu poartă nicio responsabilitate legală cauzată de comentariile utilizatorilor.

18.7 Anunțuri: cu privire la notificările emise utilizatorilor, vom furniza aceste notificări printr-un anunț oficial pe pagină, anunț în format electronic, poștă electronică, apel telefonic la serviciul clienți, SMS sau furnizare convențională prin corespondență. Nu ne asumăm nicio responsabilitate legală pentru activitățile de câștig, reduceri sau informații care sunt furnizate de alte canale.

18.8 Taxe, comisioane, tranzacții și alte tarife: avem dreptul de a ajusta tarifele de reîncărcare, comisioanele, tranzacțiile și alte costuri în funcție de condițiile pieței și să reziliem din timp orice activități promoționale.

19 LEGEA APLICABILĂ

19.1 Condițiile, utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, orice revendicări, întâmpinări sau contestații de orice fel și natură, indiferent, ce apar din aceste Condiții, direct sau indirect se vor afla sub aplicabilitatea și vor fi considerate conforme cu legile din Anglia și Țara Galilor fără a ține cont de principiile conflictelor legale din acestea.

20 JURISDICȚIE ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

20.1 Confirmați și sunteți de acord ca, în cazul oricărei contestații, controverse, diferență sau pretenție, inclusiv existența, valabilitatea, interpretarea, efectuarea, încălcarea sau rezilierea Condițiilor sau orice contestație ce apare din sau asociată cu Condițiile („Contestația”), părțile se vor adresa întâi procedurilor de arbitraj din Hong Kong International Arbitration Centre („HKIAC”) în conformitate cu Regulile de mediere HKIAC în vigoare în acel moment.

20.2 În situația în care Contestația nu a fost reglementată la semnarea acordului de reglementare în cadrul a nouă zeci (90) de zile după depunerea unei solicitări de mediere în conformitate cu Clauza 20.1, o asemenea Contestație va fi transmisă către și rezolvată în final de arbitrajul asigurat de (HKIAC) conform regulilor de arbitraj HKIAC în vigoare la trimiterea notificării de arbitraj. Legea aplicabilă pentru această clauză de arbitraj va fi legea din Regiune Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare China („Hong Kong”).

20.3 Sunteți de acord că sediul arbitrajului va fi Hong Kong. Numărul arbitrilor va fi de trei (3). Vom numi un (1) arbitru, iar dumneavoastră veți numi un (1) arbitru. Al treilea arbitru va fi numit de către președintele HKIAC. Acești arbitri vor fi aleși liber, iar părțile nu se vor limita în selecția lor la nicio listă prescrisă. Procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză.

20.4 Sunteți de acord că nu va trebui să asigurăm dezvăluirea generală a documentelor, dar putem avea obligația să furnizăm documente specifice, identificate care sunt relevante și materiale pentru rezultatul Contestației.

20.5 Orice decizie de arbitraj va fi finală și obligatorie pentru părțile implicate și va fi aplicabilă în orice instanță competentă care are jurisdicție.

21 SEPARABILITATE, RECLAMAȚII ȘI DIVERSE

21.1 Separabilitate: dacă orice prevedere a acestor Condiții este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă din orice motiv, o astfel de prevedere va fi considerată a fi divizibilă și nu va afecta efectul juridic al oricărei alte prevederi.

21.2 Reclamații: dacă aveți reclamații, opinii sau întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți la support@okx.com. Când ne contactați, vă rugăm să ne furnizați numele și adresa de poștă electronică și orice alte informații de care avem nevoie pentru a vă identifica și tranzacția pentru care aveți opinii, întrebări sau reclamații.

21.3 Diverse: aceste Condiții prevăd înțelegerea completă a părților cu privire la subiectul prezentului articol și înlocuiește toate înțelegerile și comunicările anterioare referitoare la acestea. Niciun termen sau condiție a oricărui alt document furnizat nouă, care este diferit de, incompatibil cu sau în plus față de termenii și condițiile stabilite aici, nu va fi obligatoriu pentru părți. Declarați și garantați că toate informațiile dezvăluite nouă în legătură cu aceste Condiții sunt adevărate, exacte și complete.

22 DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

Interpretare

22.1 În aceste Condiții și dacă nu se specifică altfel, trimiterile la:

(a) „parte” înseamnă fie OKX, fie un Utilizator, iar „părți” înseamnă atât OKX, cât și un Utilizator;

(b) „Utilizator” se referă la persoana fizică sau juridică a OKX care tranzacționează pe Platforma OKX și căreia OKX îi furnizează Serviciile în conformitate cu aceste Condiții și care a fost de acord cu aceste Condiții;

(c) „scriere” include orice înregistrare care poate fi publicată, indiferent dacă este sau nu în formă electronică;

(d) o „persoană”, cu majuscule sau nu, include o persoană fizică sau juridică, după cum cere contextul;

(e) „Clauzele” și „Anexele” se referă la clauzele și, respectiv, anexele din aceste Condiții;

(f) „inclusiv”, „include” și „fără a se limita la” sau orice expresie similară în orice expresie va fi interpretată doar ca ilustrativă și nu va limita cuvintele care preced termenul respectiv;

(g) „zi”, „săptămână”, „lună”, „an” trebuie interpretate prin referire la calendarul gregorian;

(h) un act sau un curs de conduită include acte și omisiuni pozitive;

(i) termenii care implică forma de singular includ forma de plural și invers; și

(j) termenii definiți în legile și reglementările aplicabile au același înțeles ca în acele legi și reglementări aplicabile.

22.2 În cazul în care unui cuvânt sau unei expresii i se conferă un anumit sens, alte părți de vorbire și formele gramaticale ale aceluiași cuvânt sau ale aceleiași expresii au un sens corespunzător.

22.3 Cuprinsul și antetele Clauzelor și Anexelor sunt furnizate numai pentru comoditate și nu vor afecta interpretarea acestor Condiții.

22.4 Cu excepția cazului în care sunt definite altfel în aceste Condiții sau dacă contextul cere altfel, termenii definiți în legile și reglementările aplicabile au același înțeles ca în legile și reglementările aplicabile.

22.5 Orice traducere a acestor Condiții sau a altor documente este furnizată numai pentru comoditate și este posibil să nu reprezinte cu exactitate informațiile conținute în limba engleză originală. În caz de inconsecvență, versiunea în limba engleză a acestor Condiții sau a altor documente va prevala.

Definiții
22.6 Cuvintele din tabel vor avea următoarele semnificații atribuite acestora:


ContCont deschis și menținut la OKX pentru ca Utilizatorul să utilizeze Serviciile și să tranzacționeze pe Platforma OKX, inclusiv orice cont secundar de Active digitale care reflectă soldul Activelor digitale al unui Utilizator. În contextul acestor Condiții, „Contul dumneavoastră” înseamnă Contul dumneavoastră și/sau orice Cont pentru care aveți control sau acces la, sau dacă sunteți reprezentant, avocat sau pentru care dețineți o autorizare sau un rol similar.

Servicii suplimentare

Contracte la termen, Opțiuni, Monitori de indici și Împrumut în marjă oferite de Aux Cayes FinTech Co. Ltd., o companie înregistrată în Seișele

Program AML

Program pentru a preveni în mod rezonabil spălarea banilor și finanțarea terorismului printr-un sistem de control pe mai multe niveluri, bazat pe riscuri.

API

Interfața de programare a aplicațiilor, aceasta fiind o funcție de conectivitate care permite unui Utilizator să își opereze Contul pe Platforma OKX fără a utiliza Pagina de internet.

Legile și reglementările aplicabileLegile, reglementările și regulile oricărei autorități competente care se aplică OKX, Platformei OKX și/sau utilizatorilor OKX, așa cum au fost adoptate, înlocuite, modificate, extinse, consolidate, înlocuite și/sau repromulgate periodic în orice jurisdicție relevantă.

Solicitant

Persoană care trimite o solicitare pentru a deschide un Cont la OKX pentru a tranzacționa pe Platforma OKX.

Activ

Activ digital sau monedă fiduciară

Autoritățile competente

Orice autoritate guvernamentală, de reglementare, judiciară, de aplicare a legii sau publică, fie în Bahamas, Brazilia, Hong Kong, Seișele sau în orice jurisdicție relevantă, care are jurisdicție asupra activităților OKX, Platformei OKX sau a oricăror Utilizatori.

Contract

Contract pentru diferențe

Serviciul de relații cu clienții

Echipa care oferă răspunsuri și rezoluții în timp util pentru clienții noștri și potențialii clienți cu privire la întrebări, opinii sau reclamații

Darknet

Piețe de servicii ascunse sau orice alt serviciu sau pagină de internet care acționează ca o piață pentru bunuri ilegale

Active digitale

Orice activ digital care se bazează pe protocolul criptografic al unei rețele de calculatoare care poate fi (i) centralizat sau descentralizat, (ii) cu sursă închisă sau deschisă și (iii) utilizat ca mediu de schimb și/sau stocare de valoare. Mai mult, un Activ digital este exprimat ca o unitate; capabilă să fie transferată, stocată și tranzacționată de la egal la egal, cu sau fără condiții sau limitări; și aprobată de OKX pentru utilizarea în legătură cu Bursa din când în când. Pentru a evita orice dubiu, orice Activ digital care: (x) este transferat pe orice strat suplimentar deasupra unui lanț de blocuri legat de un alt Activ digital sau de orice lanț lateral; sau (y) este un derivat al unui alt Activ digital, are caracteristici sau funcționalități îmbunătățite care completează sau interacționează cu un alt Activ digital; va fi tratat ca un Activ digital distinct de un astfel de Activ digital, iar utilizarea acestuia în legătură cu Serviciile va fi supusă aprobării OKX. Activele digitale includ, de asemenea, NFT-uri și alte obiecte digitale de colecție.

Măsuri de examinare avansată

Program prin care Utilizatorii care au fost desemnați ca fiind cu risc ridicat sunt supuși unor măsuri sporite de control și examinare.

Eveniment de neîndeplinire a obligațiilor financiare

Oricare dintre următoarele evenimente:

(a) opriți sau suspendați plata oricăreia dintre datorii, împrumuturi, linii de credit, facilitate sau echivalentul acestora sau nu vă puteți plăti sau vă este recunoscută incapacitatea de a vă plăti datoriile, împrumuturile, liniile de credit, facilitatea sau echivalentul acestora pe măsură ce ajung la scadență;

(b) începeți negocieri sau încheiați orice concordat, compromis, cesiune sau aranjament cu unul sau mai mulți dintre creditorii dumneavoastră în vederea reeșalonării oricărei datorii (din cauza dificultăților financiare reale sau anticipate);

(c) se declară un moratoriu cu privire la oricare dintre datoriile dumneavoastră;


(d) se întreprinde orice acțiune, proces, procedură sau etapă în legătură cu:


(i) îndatorarea, insolvența, falimentul, managementul judiciar, lichidarea, dizolvarea, administrarea sau reorganizarea dumneavoastră (folosind un aranjament voluntar, o schemă de aranjament sau altfel), după caz (fiecare reprezentând un „Eveniment de insolvență”);

(ii) suspendarea plăților sau un moratoriu în pregătirea, anticiparea sau respectarea oricărui Eveniment de insolvență;

(iii) un concordat, compromis, cesiune sau aranjament cu oricare dintre creditorii dumneavoastră;

(iv) numirea unui lichidator, sindic, sindic administrativ, mandatar, manager judiciar, administrator, administrator obligatoriu sau alt responsabil cu rol similar pentru dumneavoastră sau pentru oricare dintre activele dumneavoastră (sau, dacă este cazul, activități comerciale); sau

(v) protecția drepturilor creditorilor dumneavoastră.

(e) valoarea activelor dumneavoastră este mai mică decât valoarea datoriilor dumneavoastră (luând în considerare datoriile contingente și potențiale);

(f) ați încălcat orice prevedere din aceste Condiții;

(g) dacă nu sunteți o persoană fizică, încetați sau amenințați să vă încetați activitatea;

(h) deveniți în imposibilitatea de a îndeplini sau de a respecta în mod legal orice obligație conform acestor Condiții;

(i) un prejudiciu, poprire, executare, expropriere, sechestru sau alt proces legal analog este impus, executat sau intentat asupra sau împotriva activelor dumneavoastră și nu este achitat sau suspendat în termen de 21 de zile;

(j) orice titlu de valoare având rol de îndatorare cu privire la sau asupra activelor dumneavoastră („Titlu de valoare”) devine executoriu;


(k) orice Titlu de valoare care poate include, dar nu se limitează la o Marjă:


(i) încetează să mai fie pe deplin în vigoare sau nu mai produce efecte; sau

(ii) este pretins de creditorul garantat relevant ca fiind lipsit de efecte;

(l) repudiați, denunțați sau manifestați intenția de a repudia sau de a denunța orice acord de finanțare la care sunteți parte împrumutată; și/sau

(m) orice eveniment care are loc în legătură cu dumneavoastră și care este analog celor stabilite în dispozițiile de mai sus, conform acestei definiții, în orice jurisdicție.

Monedă fiduciară

Moneda emisă de guvern care este desemnată ca mijloc legal de plată în țara de emitere a acesteia prin decret guvernamental, regulament sau lege.

Realizare

Potrivirea completă sau parțială a două Ordine pe Platforma OKX care are ca rezultat o tranzacție și o completare sau o realizare va fi interpretată în consecință.

Infracțiune financiarăSpălarea banilor, finanțarea terorismului, sustragerea de la sancțiuni economice, evaziune fiscală, mită și corupție, inclusiv, dar fără a se limita la infracțiunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și comportament care poate fi echivalent cu „abuz de piață”, așa cum este definit în legile și reglementările aplicabile care pot fi aplicabile pentru OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia sau Aux Cayes, după caz și cu modificările periodice.

Eveniment de forță majoră

Eveniment în afara controlului rezonabil al OKX sau al unui Utilizator care previne sau împiedică în mod substanțial OKX sau Utilizatorul să respecte oricare dintre obligațiile acestora, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a) situații fortuite, incendiu, furtună, vijelie, explozie, inundație, cutremur, prăbușire sau orice alte dezastre fizice naturale;

(b) acte de război, terorism, revolte, proteste civile, acțiuni militare, insurecție, rebeliuni sau revoluții și orice alte acte similare;

(c) pandemii sau epidemii;

(d) defecțiuni sau întreruperi ale alimentării, canalelor de comunicare, echipamentelor fizice, programelor informatice, conexiunilor la internet și sistemelor informaționale;

(e) acte ale statului sau guvernului, interferențe politice, sancțiuni și embargouri

(f) orice alte acte sau evenimente similare, întreruperi, erori, denaturări sau întârzieri,

cu condiția ca astfel de evenimente să nu fie rezultatul înșelăciunii, neglijenței grave sau neîndeplinirii intenționate a obligațiilor financiare ale unei părți.

Contracte la termen

Contracte legale de cumpărare sau vânzare de criptomonede la o dată ulterioară

Ramificare grea

Apare atunci când un protocol de lanț de blocuri este modificat radical, astfel încât devine incompatibil cu versiunile mai vechi. Părțile care participă la tranzacții pe vechiul lanț de blocuri trebuie să treacă la cel nou pentru a continua să valideze tranzacțiile. Cu toate acestea, părțile care nu aleg actualizarea pot continua să sprijine și să valideze separat tranzacțiile pe protocolul de lanț de blocuri vechi. O ramificare grea poate fi planificată sau neplanificată (contencios).

Pierderi indirecte

Orice pierdere legată în orice mod de pierderi speciale, indirecte, incidentale, exemplare, punitive, multiple sau pe cale de consecință, inclusiv pierderea afacerii sau oportunităților, clienților sau contractelor, pierderea cheltuielilor generale, a timpului de conducere sau a personalului, pierderea profiturilor anticipate sau a veniturilor sau a altor beneficii financiare, pierderea utilizării echipamentelor fizice sau a programelor informatice, pierderea datelor sau a informațiilor sau coruperea datelor (inclusiv pierderea rezultată din sau legată de orice inexactitate, defect sau omisiune a datelor privind prețul monedei digitale; orice eroare sau întârziere în transmiterea acestor date; și/sau orice întrerupere a oricăror astfel de date), sau pierderi survenind din întreruperea activităților comerciale, pierderea reputației sau a bunăvoinței, indiferent dacă:(a) o Parte a fost informată cu privire la posibilitatea sau probabilitatea recuperării unei astfel de pierderi; sau

(b) decurge din contract, delict, răspundere strictă sau orice altă teorie de drept.

Pierderi

Orice pretenții, revendicări, cereri, acțiuni, proceduri, răspunderi, cheltuieli (inclusiv cheltuieli juridice și profesionale), costuri, tarife, prejudicii, daune, amenzi, penalizări sau diminuări de valoare.

Marjă

Suma de bani pe care trebuie să o plătiți pentru a deschide și a menține o tranzacție, așa cum este descris în Clauza 1 de mai sus

Împrumut în marjă

Serviciu de împrumut de la egal la egal care permite utilizatorilor să împrumute/ia cu împrumut Active digitale unul altuia și să obțină recompense

Persoană fizică

Orice individ și reprezentanții patrimoniali și personali ai acestuia.

Notificare

O comunicare obligatorie emisă de OKX către Utilizatori, care informează Utilizatorii cu privire la aspecte specifice relevante în ceea ce privește funcționarea corectă a Platformei OKX și utilizarea de către Utilizator a Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la modificări ale politicilor, comisioanelor sau orice altă chestiune relevantă, după cum poate fi solicitată periodic.

Notificare de arbitraj

Document care indică intenția unei părți de a supune o contestație unuia sau mai multor arbitri care iau o decizie obligatorie cu privire la contestație

OKXFie OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia sau Aux Cayes, după caz, pentru Utilizatorii respectivi.

Platforma OKX

Platforma electronică accesată fie la okx.com, fie prin intermediul aplicației de mobil operate de OKX pentru a tranzacționa Active digitale.

Ordin

O instrucțiune în legătură cu o Tranzacție.

P2P

Serviciu de potrivire de la egal la egal (Peer to Peer), care permite utilizatorilor să facă schimb reciproc de monede fiduciare și Active digitale.

Activități comerciale interzise

Activități comerciale interzise prevăzute în Clauza 3.

Părți asociateOKX și oricare dintre filialele, grupurile de acționari sau subsidiarele OKX, inclusiv OKX Bahamas, OKX HK, OKX Brazilia și Aux Cayes.

Locații restricționate

Locații în care OKX nu oferă sau oferă doar servicii limitate, așa cum este indicat în Secțiunea 2.2 și care pot fi actualizate periodic conform OKX.

Declarație de risc

Declarație emisă de OKX către Utilizatori în legătură cu riscurile implicate în tranzacționarea pe Platforma OKX, așa cum se prevede în Clauza 6

Servicii

Serviciile furnizate de OKX Utilizatorilor săi în conformitate cu aceste Condiții, inclusiv tranzacționarea pe Platforma OKX și custodia Activelor digitale ale Utilizatorilor.

Servicii spot

Tranzacții spot cu Active digitale prin (a) C2C (Peer-to-Peer) sau (b) platformă de bursă centralizată oferită de OKX

Ordin stop

Se referă la funcția de oprire a pierderii (stop loss) descrisă în Clauza 6.55

Condiții

Aceste Condiții de utilizare a serviciului și toate programele, detaliile de produse, orice documente auxiliare la care se face referire aici și orice modificări ale acestora. Pentru a evita orice dubiu, acest acord înlocuiește orice acord anterior de client în vigoare între dumneavoastră și noi

Tranzacționare

Tranzacție pe Platforma OKX care rezultă din realizarea a două Ordine

Utilizator

Utilizatorul OKX care a fost de acord ca aceste Condiții să fie obligatorii și care beneficiază de Serviciile pe care OKX le oferă Utilizatorilor săi în conformitate cu aceste Condiții.

Pagină de internet

OKX.com și interfețele asociate de programare a aplicațiilor asociate sau aplicațiile pentru mobil asociate