Acordul utilizatorului OKX P2P

Publicat la 5 mai 2023Actualizat la 12 apr. 202436 min citire

Ultima actualizare: [2] mai 2023

1. Imagine de ansamblu

1.1 Serviciul OKX P2P (Peer-to-Peer) ( „Serviciul P2P”, „Serviciul” sau „Serviciile”) este oferit de Aux Cayes FinTech Co. Ltd. („OKX”) pentru utilizatorii OKX, pentru ca aceștia să poată tranzacționa active digitale cu alți utilizatori pe platforma OKX, cu respectarea anumitor termeni și condiții. OKX răspunde de gestionarea designului produsului și operarea serviciului. Pentru utilizarea serviciului trebuie să citiți și acceptați acest acord al utilizatorului OKX P2P (acest „Acord”). Trebuie să citiți cu atenție, să înțelegeți complet și să acceptați termenii acestui acord.

1.2 Nu sunteți autorizat și nu trebuie să utilizați serviciile dacă nu ați citit și acceptat toți termenii acordului. Acceptarea acestui acord și utilizarea serviciilor reprezintă dovada citirii, înțelegerii și acceptării acestui acord, iar acest acord generează o obligație legală pentru dvs.

1.3 Acest acord va fi suplimentat de Condițiile de utilizare a serviciului OKX. În cazul oricărui conflict sau neconsecvență pentru orice termen sau prevedere stabilită în acest acord, Condițiile de utilizare a serviciului OKX, respectivul conflict sau neconsecvență se va rezolva acordând prioritate acestui acord. Toate celelalte prevederi din Condițiile de utilizare a serviciului OKX ce nu sunt modificate de prezentul acord vor rămâne în vigoare.

2. Definiții

2.1 Serviciul P2P este un serviciu furnizat de platforma OKX, permițând utilizatorilor să tranzacționeze active digitale cu alți utilizatori. Utilizatorii pot tranzacționa pe platforma OKX prin intermediul serviciului P2P pentru a cumpăra sau vinde active digitale ca un agent de publicitate, un vânzător sau un cumpărător.

2.2 Serviciul facilitează cumpărarea sau vânzarea activelor digitale de către utilizatorii OKX pe platforma OKX, iar OKX are funcția unei platforme neutre ce facilitează tranzacțiile. Serviciul P2P este disponibil 24/7 pe platforma OKX, iar plățile vor fi efectuate offline între cumpărător și vânzător. OKX nu preia custodia niciunei plăți fiduciare, și nici nu răspunde pentru nicio eroare sau întârziere de plată, printre altele, cu privire la compensarea fiduciară.

2.3 Serviciul este furnizat de OKX și securizat de sistemul de management al riscurilor fiabil al OKX, activele digitale ale utilizatorilor fiind protejate.

2.4 „Comisionul de serviciu” se referă la comisioanele pe care le poate plăti un utilizator către OKX la subscriere sau participarea la serviciu.

2.5 Alte definiții asociate serviciilor includ:

 • „Agent de publicitate” reprezintă un utilizator care publică un anunț pentru vânzarea sau achiziția oricăror active digitale pe platforma OKX.

 • „Anunțul” reprezintă o ofertă publicată pe serviciul P2P de pe platforma OKX și care include cantitatea de active digitale pe care utilizatorul dorește să le tranzacționeze, prețul acestor active digitale, metoda de plată pe care utilizatorul dorește să o utilizeze pentru tranzacționare, limita ordinului, intervalul de plată și alți termeni și condiții aplicabile pentru ofertă așa cum sunt determinate de utilizatorul care publică oferta.

 • „Cumpărătorul” reprezintă un utilizator care tranzacționează folosind serviciul P2P de pe platforma OKX pentru a cumpăra active digitale de la un agent de publicitate sau vânzător.

 • „Ordinul” reprezintă o tranzacționare promisă a activelor digitale prin serviciul de pe platforma OKX ce a fost agreată de agentul de publicitate și cumpărător pe baza termenilor și condițiilor listate în anunțul relevant. Un ordin reprezintă o acceptare a ofertei de tranzacționare publicate într-un anunț.

 • „Limita ordinului” reprezintă valoarea minimă și maximă pentru active digitale sau monedă fiduciară pe care primitorii o pot tranzacționa într-un singur ordin, determinată conform unui anunț specific al unui agent de publicitate.

 • „Intervalul de plată” reprezintă intervalul de timp setat de agentul de publicitate în care trebuie să aibă loc transferul de monedă fiduciară pentru plata activelor digitale.

 • „Vânzătorul” reprezintă un utilizator care tranzacționează folosind serviciul P2P de pe platforma OKX pentru a vinde active digitale către un agent de publicitate sau cumpărător.

 • „Conținutul terț” are sensul atribuit conform secțiunii 4.14.

 • „Comisioanele de transfer” reprezintă suma tuturor comisioanelor sau taxelor impuse de furnizorul serviciului de plată pentru metoda de plată selectată de părți pentru transferul monedei fiduciare de la cumpărător la vânzător.

 • „Agent de publicitate verificat” are sensul atribuit conform secțiunii 4.6.

3. Eligibilitate pentru utilizarea Serviciului

3.1 Sunteți de acord și confirmați:

a. OKX păstrează sau depune activele dvs. digitale, integral sau parțial;

b. OKX acționează ca un validator pe o rețea aplicabilă;

c. delegați orice drepturi de vot către OKX, în măsura în care sunt asociate activelor digitale depuse;

d. OKX poate specifica, din când în când, pentru serviciu, valorile minime de active digitale ce trebuie să fie depuse și/sau orice limite.

3.2 Înțelegeți și confirmați:

 • Ați fost de acord cu respectarea Condițiilor de utilizare a serviciului OKX, sunteți eligibil și aveți permisiunea de a utiliza Serviciile definite în prezenta;

 • Dacă înregistrați Serviciul în calitate personală, pentru a accepta efectiv acest acord, trebuie să aveți cel puțin 18 ani, cu toate drepturile civile și capacitatea civilă și să aveți toată autoritatea și capacitatea necesară pentru a semna acest acord. Odată semnat, acesta este obligatoriu pentru dumneavoastră;

 • Dacă vă înregistrați pentru a utiliza Serviciul în numele unei persoane juridice, pentru a accepta efectiv acest acord, declarați și garantați că (i) o astfel de persoană juridică este legal înregistrată și valabilă în conformitate cu legile aplicabile; (ii) sunteți autorizat în mod corespunzător de către persoana juridică și aveți dreptul de a acționa în numele acesteia;

 • Aveți experiența și toleranța la risc necesare pentru utilizarea Serviciului, și aveți experiența și cunoașterea necesare pentru a investi în produse tip monedă digitală negarantate;

 • Pentru utilizarea Serviciului, aveți abilitatea de a efectua operațiuni pe internet;

 • Acest acord nu intră în conflict cu legile țării sau regiunii dvs., și sunteți de acord să respectați legile și reglementările din țara sau regiunea dvs.;

 • Sunteți proprietarul legal al tuturor activelor digitale din contul dvs. OKX și garantați că sursele acestor active digitale sunt legale.

3.3 În plus, sunteți de acord și promiteți:

 • Nu veți utiliza Serviciul pentru niciun scop ilegal, inclusiv dar fără a se limita la jocuri de noroc ilegale, spălare de bani, fraudă, șantaj, încălcări de date, finanțarea terorismului și orice alte activități violente sau orice activități comerciale interzise de lege;

 • Nu veți desfășura, iniția sau promova nicio formă de manipulare de piață, manipulare a prețurilor, tranzacții cu informații confidențiale, distorsionare a pieței sau alte forme de comportament ilegal, inclusiv dar fără a se limita la jocuri de noroc ilegale, spălare de bani, fraudă, șantaj, încălcări de date, finanțarea terorismului și orice alte activități violente sau activități comerciale interzise de lege.

3.4 Înțelegeți și acceptați riscurile ce pot apărea pentru dvs. și pierderile asociate pe care le puteți suferi ca urmare a utilizării serviciului, inclusiv dar fără a se limita la:

 • Orice pierderi pe care le puteți suferi ca urmare a riscurilor asociate cu inabilitatea de a tranzacționa activele digitale. Sunteți dispus să suportați riscurile de finanțare și pierderile financiare posibile produse de depunerea activelor digitale și subscrierea la serviciu;

 • Fluctuațiile mari de preț pentru activele digitale și derivatele acestora pot duce la pierderi semnificative sau totale într-un interval de timp scurt;

 • Pot apărea anomalii tehnice, care vă pot întârzia sau bloca de la utilizarea serviciului sau efectuarea tranzacțiilor asociate, ducând la pierderea activelor dvs. digitale;

 • Pot apărea anomalii de piață, care pot duce la pierderea activelor dvs. digitale;

 • Pentru a menține integritatea generală a pieței, OKX trebuie să adauge, să elimine sau să schimbe politicile, condițiile acestui acord sau alte acorduri de serviciu sau condiții relevante din când în când. Orice schimbări pot fi benefice sau nocive pentru clienții individuali ca dvs.

3.5 Înțelegeți, sunteți de acord și acceptați următoarele:

 • deoarece tranzacțiile P2P (peer-to-peer) sunt tranzacții realizate direct între doi utilizatori, cumpărătorul și vânzătorul sunt asociați pe platforma noastră OKX, iar părțile își vor verifica identitățile prin autentificarea cu numele real;

 • utilizarea de către dvs. a serviciului și tuturor informațiilor, materialelor și altor conținuturi (inclusiv cele ale unor terți), incluse în sau accesibile din serviciu, se face exclusiv pe propriul risc. Unica responsabilitate a OKX privește asigurarea procesului de tranzacționare a activelor digitale pe Platforma OKX. Toate plățile sunt finale la finalizare, dacă nu este indicat altfel în legislație. OKX nu are nici dreptul, și nici obligația de a rezolva orice contestații sau revendicări apărute dintr-o plată finalizată. OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere ce poate rezulta din sau apărea dintr-o plată finalizată;

 • cumpărătorul/vânzătorul vă poate contacta direct pentru a vă verifica identitatea sau a obține informații suplimentare pentru verificarea tranzacției și/sau plății, iar aceste comunicări sau schimburi de informații pot avea loc în afara platformei OKX. Orice asemenea comunicări între dvs. și cumpărător/vânzător nu sunt controlate sau gestionate de OKX. OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere pe care o puteți suferi, apărută din sau ce poate rezulta din orice asemenea comunicări între dvs. și cumpărător/vânzător; și

 • terții, cum ar fi furnizorii de servicii de verificare, agenții escrow, furnizorii de servicii de plată, custozii și/sau partenerii bancari, pot fi implicați în orice serviciu P2P sau tranzacții. Vi se pot aplica termenii și condițiile acestor terți. OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere ce poate rezulta din sau apărea din activitatea oricăror terți.

4. Utilizarea serviciilor

4.1 Puteți cumpăra sau vinde, sau vă puteți anunța intenția de a cumpăra sau vinde, active digitale prin intermediul serviciului P2P de pe platforma OKX. Detaliile privind instrucțiunile de tranzacționare și derogările pot fi găsite în: Instrucțiuni generale de tranzacționare OKX P2P și Derogare pentru serviciile de tranzacționare P2P.

4.2 Puteți să acționați ca un agent de publicitate, puteți publica o ofertă prin serviciul P2P, pentru a cumpăra sau vinde active digitale, folosind un anunț. Pentru utilizarea serviciului nostru P2P, OKX își rezervă dreptul de a percepe comisioane de agent de publicitate, iar OKX își rezervă dreptul de a include sau ajusta orice asemenea comisioane conform dorinței noastre, din când în când. Pot exista anumite cerințe și criterii de eligibilitate pentru a putea publica un anunț pe platforma OKX prin intermediul serviciului P2P, ce pot fi modificate de către OKX din când în când. Nu puteți partaja nicio informație personală, detalii privind rețelele sociale sau alte informații de contact în termenii și condițiile unui anunț în niciun fel atunci când tranzacționați cu utilizatorii prin serviciul P2P de pe platforma OKX.

4.3 Puteți fi fie un cumpărător, fie un vânzător de active digitale prin serviciul P2P de pe platforma OKX, indiferent dacă acționați sau nu ca agent de publicitate.

4.4 Înțelegeți și sunteți de acord ca, prin plasarea unui ordin pentru un anunț, acesta să reprezinte acceptarea de către dvs. a ofertei publicate în respectivul anunț, constituind o promisiune de tranzacție pentru active digitale. În aceste condiții, OKX blochează valoarea activelor digitale indicate în ordin până ce ambele părți ale tranzacției confirmă finalizarea transferului de monedă fiduciară pentru plata activelor digitale. Înțelegeți și sunteți de acord ca valoarea blocată a activelor digitale să nu fie utilizată în niciun fel decât dacă ordinul este anulat sau activele digitale sunt eliberate de cumpărător la confirmarea transferului de monedă fiduciară către vânzător.

4.5 Înțelegeți și sunteți de acord că OKX nu este o parte a niciunei tranzacții din serviciul P2P pe care o realizați prin intermediul serviciului P2P de pe platforma OKX, și că veți tranzacționa direct cu alți utilizatori. OKX nu are niciun control asupra valorii tranzacției, prețului și metodei de plată, limitei ordinului, intervalului de plată, și a altor termeni și condiții din fiecare anunț, printre altele, deoarece acestea sunt controlate și gestionate de agentul de publicitate conform dorințelor proprii. OKX acționează doar ca facilitator pentru orice tranzacții efectuate de utilizatori prin intermediul serviciului P2P de pe platforma OKX și, ca urmare, OKX nu garantează, reprezintă sau efectuează nicio promisiune pentru niciun articol asociat finalizării unei tranzacții.

4.6 Agenții de publicitate cu experiență, cu activitate de tranzacționare frecventă prin serviciul P2P de pe platforma OKX și cu o rată de finalizare mare pentru ordine pot remite o solicitare pentru a deveni agenți de publicitate verificați și pentru a beneficia de anumite avantaje la tranzacționarea pe platforma OKX. Agenții de publicitate verificați vor fi supuși Acordului de prestare servicii pentru agenți de publicitate verificați OKX P2P din când în când. Vi se poate cere să fiți de acord cu termeni și condiții suplimentare pentru a vă putea finaliza înregistrarea ca agenți de publicitate verificați, dacă acest serviciu este disponibil în jurisdicția dvs.

4.7 Metode de plată

a. Metodele de plată disponibile pe platforma OKX sunt afișate ca opțiuni disponibile utilizatorilor pentru efectuarea transferului de monedă fiduciară pentru plata activelor digitale conform serviciului. Dacă nu este specificat altfel în mod expres, OKX nu are niciun fel de relație cu metodele de plată listate pe platforma OKX. Disponibilitatea unei metode de plată pe platforma OKX nu va fi considerată ca o recomandare, aprobare sau susținere de către OKX.

b. Pentru a putea tranzacționa prin serviciul P2P, fiecare agent de publicitate trebuie să indice una sau mai multe metode de plată pentru anunțurile proprii, acestea trebuind să fie metode de plată disponibile prin serviciul de pe platforma OKX, permițând utilizatorilor să plaseze un ordin pentru un asemenea anunț. Astfel de metode de plată vor fi agreate între agentul de publicitate și alt utilizator care dorește să finalizeze o tranzacție prin utilizarea uneia dintre metodele de plată indicate de agentul de publicitate pentru finalizarea transferului de monedă fiduciară pentru plata activelor digitale.

c. Fiecare parte a tranzacției prin serviciul P2P trebuie să aibă o metodă de plată cu un nume de deținător de cont ce este identic numelui ce apare pe contul OKX, așa cum este confirmat prin procesul de verificare a identității. Este interzisă utilizarea oricărei metode de plată în care numele deținătorului contului să nu fie identic numelui ce apare pe contul OKX. OKX își rezervă dreptul de a vă suspenda sau revoca accesul la serviciul P2P sau orice alte servicii furnizate de OKX dacă se dovedește că ați utilizat o metodă de plată în care numele deținătorului contului nu este identic numelui ce apare pe contul dvs. OKX.

d. Înțelegeți și sunteți de acord că, prin plasarea unui ordin pentru un anunț, ca un cumpărător sau ca un vânzător, autorizați OKX să vă afișeze numele de utilizator / numele de comerciant și să vă partajeze numele complet, așa cum este confirmat prin procesul de verificare a identității pentru contul dvs. OKX, cu utilizatorul reprezentând cealaltă parte cu care tranzacționați.

e. Dacă sunteți un cumpărător, trebuie să efectuați transferul de monedă fiduciară pentru plata acestor active digitale după plasarea unui ordin, în intervalul de plată indicat de anunț. Moneda fiduciară de transferat către vânzător nu va fi dedusă de OKX, sunteți unicul responsabil pentru efectuarea transferului personal, în afara serviciului P2P, folosind una dintre metodele de plată indicate în anunț. După ce finalizați transferul de monedă fiduciară, trebuie să confirmați respectivul transfer făcând clic pe butonul „Plată finalizată”. Puteți pierde accesul integral sau parțial la serviciul P2P dacă anulați în mod repetat ordinele după ce le plasați sau atunci când ordinele dvs. sunt anulate automat în mod repetat ca urmare a neefectuării transferului de monedă fiduciară în intervalul de plată. OKX își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca accesul oricărui utilizator la serviciul P2P la discreția sa. Pentru detalii, consultați: Care sunt regulile pentru anularea ordinului P2P?

f. Dacă sunteți un vânzător, sunteți singurul responsabil pentru verificarea transferului de monedă fiduciară efectuat de cumpărător pentru plata activelor digitale și pentru furnizarea instrucțiunii către OKX pentru eliberarea activelor digitale pentru care a fost plasat un ordin. Pentru a elibera aceste active digitale trebuie să faceți clic pe „Eliberați cripto” după ce primiți integral plata în monedă fiduciară de la cumpărător. Vă recomandăm să confirmați eliberarea activelor digitale în termen de cincisprezece (15) minute și, în orice caz, într-un interval de timp rezonabil de la primirea plății în monedă fiduciară integral de la cumpărător. Când faceți clic pe „Eliberați cripto” confirmați că ați primit moneda fiduciară transferată de cumpărător și instruiți OKX să elibereze activele digitale păstrate în escrow către cumpărător pentru finalizarea ordinului. Această acțiune este finală și nu poate fi inversată. Pentru a evita pierderile financiare, nu confirmați eliberarea activelor digitale în nicio situație înainte de a vă asigura că ați primit integral de la cumpărător moneda fiduciară corespunzătoare. Toate plățile sunt finale la finalizare, dacă nu este prevăzut altfel de către lege. În cazul în care informațiile deținătorului contului pentru cumpărător, pe care le vedeți pe metoda de plată prin care s-a efectuat transferul de monedă fiduciară, nu corespund informațiilor privind identitatea verificată pentru utilizator pe OKX, trebuie să nu eliberați activele digitale și să efectuați o rambursare a oricărei monede fiduciare primite. Puteți pierde accesul integral sau parțial la serviciul P2P dacă eșuați în mod repetat confirmarea eliberării activelor digitale în timp util în ciuda primirii transferului de monedă fiduciară de la cumpărător.

g. Prin tranzacționare prin serviciul P2P de pe platforma OKX, cumpărătorul este de acord să suporte orice comisioane de transfer ce pot fi percepute de respectivul furnizor de servicii de plată pentru metoda de plată selectată de părți pentru transferul de monedă fiduciară ce va fi efectuat pentru plata activelor digitale, exceptând acordul explicit al vânzătorului pentru suportarea unor asemenea comisioane sau costuri suplimentare. Ca urmare, valoarea de moneda fiduciară de transferat de către cumpărător pentru plata activelor digitale trebuie să includă orice comisioane de transfer pentru a se asigura că vânzătorul primește valoarea completă în monedă fiduciară, așa cum apare în ordin (de exemplu, când valoarea ordinului este de 10.000 USD, și se percep 5 USD de către furnizorul serviciului de plată selectat, cumpărătorul va plăti 10.005 USD, în loc de 10.000 USD). În cazul în care asemenea comisioane de transfer sunt percepute de respectivul furnizor de servicii de plată de la vânzător, vânzătorul trebuie să le dezvăluie clar în anunț (dacă vânzătorul este un agent de publicitate) sau să furnizeze cumpărătorului dovada unor asemenea comisioane de transfer. Pot exista comisioane percepute de furnizorii de servicii de plată, inclusiv dar fără a se limita la, bănci portofel electronic, atunci când va exista o plată în monedă fiduciară transferată între părți, iar părțile sunt de acord să suporte asemenea comisioane pentru furnizorii de servicii de plată proprii respectivi pe cheltuiala proprie.

4.8 Puteți fi supus unei perioade de așteptare de până la 15 zile pentru retragerea activelor digitale pe care le-ați cumpărat prin serviciul de pe platforma OKX în cazul în care ați tranzacționat folosind anumite monede fiduciare, ce va fi determinată la alegerea OKX. Perioada de așteptare va începe la eliberarea activelor digitale către dvs. Orice altă activitate de tranzacționare pe care o puteți efectua folosind contul OKX nu va fi afectată în timpul perioadei de așteptare pentru retragere.

4.9 OKX își rezervă dreptul de a percepe un comision de serviciu pentru procesarea oricărei tranzacții prin serviciul P2P de pe platforma OKX. Procesatorul serviciului de plată poate și el percepe un comision de transfer la procesarea unei plăți în monedă fiduciară pentru orice tranzacție între cumpărător și vânzător conform acestui serviciu P2P. Aceste comisioane de serviciu și comisioane de transfer, dacă este cazul, vor fi publicate pe platforma OKX, și pot fi modificate de către OKX, din când în când.

4.10 Veți putea să vizualizați istoricul contului dvs. pe platforma OKX. Trebuie să vă examinați cu atenție istoricul contului și să anunțați OKX dacă vedeți orice intrări sau tranzacții pe care nu le recunoașteți sau pe care le considerați incorecte, cât mai curând posibil. OKX poate rectifica orice eroare din istoricul contului dvs. în orice moment, și își rezervă dreptul de a anula sau inversa orice tranzacție:

a. care implică sau care derivă dintr-o eroare materială (mai exact, orice eroare, omisiune sau citare incorectă (indiferent dacă eroarea aparține OKX sau oricărui terț), care este materială sau palpabilă, inclusiv citarea incorectă de către orice reprezentant al OKX, ținând cont de piața curentă și de cotațiile disponibile curent, sau orice eroare din orice informații, surse, rezultate oficiale sau pronunții); sau

b. pentru a reflecta ceea ce considerăm în mod rezonabil ca fiind detaliile corecte sau juste ale tranzacției.

4.11 OKX poate avea obligația, conform legilor și reglementărilor aplicabile, de a partaja informații privind conturile dvs. și utilizarea platformei OKX cu terți. Confirmați, sunteți de acord și acceptați că avem dreptul de a dezvălui asemenea informații.

4.12 Deoarece OKX nu este o parte a tranzacției sau tranzacționării între cumpărător și vânzător, OKX nu are nici dreptul și nici obligația de a rezolva nicio dispută între cumpărător și vânzător, și nu răspunde pentru nicio pierdere pe care o puteți suporta sau suferi în legătură cu o plată finalizată. Acestea fiind spuse, ca un gest de bunăvoință, în cazul în care există un conflict în timpul unei tranzacții prin serviciul P2P, pe care părțile nu îl pot rezolva amiabil, OKX poate oferi un canal sau un mecanism pentru a facilita rezolvarea disputei de către cumpărător și vânzător. OKX nu face niciun fel de reprezentare, promisiune sau garanție că poate rezolva disputa între părți într-un mod satisfăcător pentru ambele părți ci că OKX doar asigură un canal de mediere. OKX își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca accesul la serviciul P2P sau orice serviciu oferit de către OKX pentru orice utilizatori care nu cooperează în timpul acestui proces de mediere. Puteți pierde accesul integral sau parțial la serviciul P2P sau orice serviciu oferit de către OKX în cazul în care postați în mod repetat un anunț care atrage multiple contestații. OKX își rezervă dreptul interpretării finale și judecării pentru adjudecarea sau sancționarea oricărui caz. Decizia de redeschidere sau acceptare a unui caz va fi luată de OKX de la caz la caz, OKX având privilegii unice.

4.13 Vi se poate cere să evaluați și/sau să scrieți un comentariu de feedback pentru cealaltă parte pentru a vă partaja experiența pentru orice tranzacție sau tranzacționare prin serviciul P2P de pe platforma OKX. Mecanismul de evaluare și feedback are rolul creării unui mediu transparent pentru toți utilizatorii, astfel de evaluări fiind vizibile pentru orice utilizator care tranzacționează prin serviciul P2P de pe platforma OKX. Puteți pierde accesul integral sau parțial la serviciul P2P sau orice serviciu oferit de către OKX în cazul în care evaluarea dvs. este sub un nivel acceptabil de evaluare ce va fi determinat de OKX cu privilegii unice.

4.14 La utilizarea serviciului nostru P2P, puteți avea acces la anumit conținut sau puteți utiliza servicii furnizate de terți, inclusiv hyperlinkuri către site-urile web ale terților, aplicații mobile și servicii ale unor asemenea părți (colectiv „Conținut terț”). OKX nu susține, aprobă, adoptă sau controlează niciun astfel de conținut terț și nu va avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru asemenea conținut terț în nicio situație, iar interacțiunea sau corespondența dvs. cu astfel de terți va avea loc strict între dvs. și terții relevanți. OKX nu va avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru nicio pierdere, daună sau revendicare de niciun fel apărute ca urmare a relațiilor și interacțiunilor dvs. cu orice terț, sau asociate cu orice astfel de conținut terț, și vi se reamintește că sunteți singurul responsabil pentru riscul asumat.

5. Suspendarea accesului dvs. la serviciu

5.1 În conformitate cu Condițiile de utilizare a serviciului OKX, OKX poate opri, suspenda sau anula accesul dvs. la platforma OKX, poate impune limite oricăror conturi OKX, poate suspenda sau anula abilitatea dvs. de a participa la serviciu, sau poate întârzia anumite tranzacții atunci când:

a. nu furnizați informațiile suplimentare pentru a vă verifica identitatea sau sursa fondurilor, așa cum sunt solicitate de OKX;

b. OKX trebuie să facă acest lucru conform unui ordin judecătoresc, pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile (inclusiv legile pentru prevenirea spălării banilor sau penale);

c. OKX trebuie să facă acest lucru pentru a se conforma unei directive sau instrucțiuni de la o organizație sau agenție guvernamentală;

d. OKX determină în mod rezonabil că orice informații pe care le-ați furnizat OKX sunt greșite, neadevărate, perimate sau incomplete; sau

e. nu furnizați informațiile suplimentare pe care vi le solicităm într-un mod rezonabil sau la timp.

5.2 Confirmați că decizia OKX de a lua anumite acțiuni, inclusiv limitarea, suspendarea sau revocarea accesului dvs. la serviciul P2P sau contul dvs. OKX se poate baza pe criterii confidențiale care sunt esențiale pentru managementul riscurilor și protocoalele de securitate, inclusiv dar fără a se limita la, circumstanțe în care nu putem să vă furnizăm informațiile despre motivele unor asemenea acțiuni de limitare, suspendare sau revocare, pe durata unei investigații (de către noi și/sau un terț, cum ar fi agențiile de aplicare a legii). Sunteți de acord că OKX nu are nicio obligație de a vă dezvălui detaliile procedurilor sale pentru managementul riscurilor și securitate. OKX vă va restabili accesul la serviciu cât mai curând posibil după ce motivele suspendării nu mai există, dar în orice caz, OKX nu va avea nicio obligație de a vă notifica dacă și când o asemenea suspendare va fi retrasă, sau OKX nu va prezenta nicio garanție, angajament sau promisiune de ridicare a unei asemenea suspendări.

6. Răspunderi

6.1 Sunteți de acord și acceptați că la retragerea activelor digital, timpul necesar pentru retragere poate varia, iar data de finalizare afișată pe platforma OKX este finală. OKX nu va purta nicio răspundere pentru nicio pierdere produsă de diferența de timp pentru sosirea activului digital.

6.2 Sunteți de acord și acceptați că OKX își rezervă dreptul de a schimba conținutul acestui acord în orice moment, cu privilegii unice. OKX nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere rezultată din înțelegerea greșită de către dvs. a acestui acord sau din întârzierea dvs. de a citi amendamentele la acest acord.

6.3 Sunteți de acord și acceptați că, în cazul în care Platforma OKX nu poate funcționa corect sau Serviciul este întrerupt din cauza următoarelor condiții, astfel încât să nu puteți utiliza Serviciile sau să nu puteți efectua comenzi sau să efectuați operațiunile de tranzacționare aferente, inclusiv, dar fără a se limita la eșec, întârziere, întrerupere, lipsă de răspuns al sistemului, răspuns întârziat al sistemului sau orice alte circumstanțe anormale, OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere. Aceste circumstanțe includ, dar nu se limitează la:

 • Suspendarea Serviciului pentru întreținere conform anunțului efectuat de OKX;

 • Eșecul sistemului la transmiterea datelor;

 • Forță majoră sau accidente, tip taifun, cutremur, tsunami, inundații, pandemii, căderi de tensiune, război, revolte, acțiuni guvernamentale, atacuri teroriste etc., care duc la suspendarea platformei OKX;

 • Întreruperea serviciului sau întârzieri apărute din cauza unor evenimente de hacking, virus de computer, reglaje sau defecțiuni tehnice, upgrade de site web, probleme bancare, închidere temporară ca urmare a reglementărilor guvernamentale etc.;

 • Întreruperea serviciului sau întârzieri apărute din cauza avarierii, defectării sau incapacității de funcționare normală a sistemului computerizat;

 • Pierderile apărute din cauza problemelor tehnice nu pot fi prevăzute sau rezolvate de cunoașterea tehnică existentă în industrie;

 • Pierderile suferite de dvs. sau alți terți ca urmare a erorii sau întârzierii terțului;

 • Pierderile suferite de dvs. sau alți terți ca urmare a schimbărilor oricăror legi sau reglementări aplicabile, sau ordonanțe guvernamentale, de reglementare sau de aplicare a legii;

 • Pierderile suferite de dvs. sau alți terți din cauza evenimentelor de forță majoră sau accidentelor produse de alte circumstanțe obiectiv imprevizibile, inevitabile și nerezolvabile.

Sunteți de acord și acceptați că motivele de mai sus pot duce la tranzacții anormale, fluctuații anormale ale pieței și prețurilor, întreruperi ale pieței și alte posibile circumstanțe anormale, OKX își rezervă dreptul de a refuza să vă execute comenzile pe baza circumstanțelor reale. Înțelegeți și sunteți de acord că OKX nu va fi responsabilă pentru niciuna dintre pierderile dvs. (inclusiv dar fără a se limita la, pierderi directe sau indirecte, pierderi reale sau pierderi de randament posibil etc.).

6.4 Sunteți de acord și acceptați că OKX nu va răspunde pentru niciuna din pierderile produse de riscurile descrise în secțiunile 3.4 și 6.3 din acest acord (inclusiv dar fără a se limita la orice pierderi directe sau indirecte, pierderi reale sau posibile pierderi de profituri).

7. Limitări de răspundere pentru tehnologie

7.1 OKX poate, din când în când, să suspende accesul la conturile OKX, platforma OKX, Serviciu și/sau orice alte servicii OKX, pentru întreținerea programată și de urgență. OKX va lua măsurile rezonabile pentru a asigura procesarea tranzacțiilor de pe platforma OKX în timp util, dar OKX nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la intervalul de timp necesar pentru finalizarea procesării, deoarece depinde de mai mulți factori în afara controlului nostru.

7.2 Deși OKX depune eforturile rezonabile pentru actualizarea informațiilor de pe platforma OKX, OKX nu oferă nicio reprezentare, garantare sau garanție, exprese sau implicite, că respectivul conținut de pe platforma OKX, inclusiv informațiile asociate Serviciilor și oricăror alte servicii OKX, sunt precise, complete sau actualizate.

7.3 Sunteți responsabil pentru obținerea datelor de acces la rețea necesare pentru utilizarea Serviciilor și oricăror alte servicii OKX. Sunteți responsabil pentru achiziționarea și actualizarea unităților hardware sau dispozitivelor compatibile necesare pentru accesarea și utilizarea Serviciului, oricăror alte servicii OKX, a platformei OKX și orice actualizări ale acestora. OKX nu garantează că vreunul din serviciile OKX, sau o parte a unuia, va funcționa pe orice anumite unități hardware sau dispozitive. Serviciile OKX pot fi supuse defecțiunilor și întârzierilor inerente pentru utilizarea internetului și comunicațiilor electronice.

8. Măsuri obligatorii

Sunteți de acord și acceptați că OKX interzice strict practicile de tranzacționare injustă. OKX își rezervă dreptul de a exercita controlul asupra contului dvs. sau să vă închidă contul dacă desfășurați următoarele acțiuni:

 • Manipularea pieței, manipularea prețului, tranzacții cu informații confidențiale, distorsionarea pieței sau orice alte activități sau comportamente rău intenționate;

 • Afectarea utilizatorilor sau OKX prin folosirea de lacune ale serviciului sau alte metode nerezonabile;

 • Participarea la orice activități considerate de OKX ca nocive pentru piață;

 • Încălcarea legilor și reglementărilor.

Pentru a elimina orice efecte adverse asupra pieței generale, OKX își rezervă dreptul de a lua următoarele măsuri cu privilegii unice, inclusiv dar fără a se limita la, închiderea contului dvs., restricționarea sau anularea comenzilor. Înțelegeți și sunteți de acord că OKX nu va răspunde pentru nicio pierdere (inclusiv dar fără a se limita la, orice pierderi directe sau indirecte, pierderi reale sau posibile pierderi de profituri) suferite de dvs. ca urmare a măsurilor de mai sus.

9. Despăgubire

9.1 Veți lua fiecare măsură posibilă pentru protejarea OKX de orice daune sau pierderi apărute din utilizarea de către dvs. a Serviciului sau a altor acțiuni asociate contului dvs. OKX; în caz contrar veți răspunde în fața OKX.

9.2 Prin prezenta, sunteți de acord să protejați, despăgubiți și apărați OKX de orice revendicări sau cereri (inclusiv taxe legale rezonabile) făcute sau suportate de orice terță parte împotriva OKX care decurg din sau rezultă din încălcarea de către dvs. a acestui acord, utilizarea necorespunzătoare a acestui Serviciu, încălcarea oricăror legi sau a drepturilor unei terțe părți și/sau acțiunile sau inacțiunile oricărei terțe părți căreia îi acordați permisiunea de a utiliza contul dvs. OKX sau de a accesa site-ul nostru web, softwareul și/sau sistemul (inclusiv orice rețea și servere utilizate pentru a furniza acest Serviciu) operate de noi sau în numele nostru, sau orice alte Servicii în numele dvs.

10. Diverse

10.1 Conținutul acestui acord include și diferitele specificații de sistem ale OKX, alte acorduri sau reguli asociate acestui acord, și alte acorduri și reguli relevante cu privire la serviciu, pe care OKX le poate emite din când în când. După ce conținutul de mai sus este lansat oficial, acesta va deveni o parte integrantă a acestui acord, și dvs. îl veți respecta. În cazul unui conflict între conținutul de mai sus și acest acord, acest acord va avea prioritate.

10.2 OKX își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest acord (inclusiv conținutul menționat mai sus) dacă este necesar. Asemenea modificări pot avea loc în orice moment fără notificare prealabilă. Dacă sunt efectuate orice modificări, conținutul revizuit va fi postat pe site-ul web OKX. Consultați cele mai recente informații de pe site pentru a vă informa despre orice modificări. Continuarea utilizării sau accesul la Serviciu după postarea oricăror modificări reprezintă acceptarea respectivelor modificări. Dacă nu acceptați conținutul revizuit, încetați utilizarea Serviciilor.

10.3 Veți citi cu atenție acest acord, și orice documente menționate în Secțiunile 10.1 și 10.2 din acest acord ce reprezintă conținutul acestui acord. Dacă există orice lucru pe care nu îl înțelegeți în acord și/sau oricare document menționat în prezenta, trebuie să contactați OKX și să solicitați clarificarea. Dacă nu sunteți instruit altfel de OKX, orice comunicare formală și orice document transferat între dvs. și OKX se vor realiza prin e-mail. Puteți contacta OKX și telefonic ca o formă de comunicare informală. Orice comunicare formală între dvs. și OKX, dacă nu este agreat altfel, se va efectua în limba engleză. În cazul unor discrepanțe între comunicarea în engleză și cea dintr-o limbă străină, versiunea în engleză va avea prioritate. În cazul oricăror discrepanțe între versiunea în engleză a acestui acord și orice versiune tradusă, versiunea în engleză a acestui acord va avea prioritate.

Către OKX: Email: service@OKX.com

10.4 Dacă oricare prevederi ale acestui acord vor deveni nevalide, ilegale sau neaplicabile, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase nu va fi în niciun mod afectată sau subminată. Totuși, dacă orice prevederi ale acestui acord vor deveni nevalide, ilegale sau neaplicabile conform oricăror legi aplicabile în orice jurisdicție, acestea vor fi considerate modificate, pentru respectiva jurisdicție, conform cerințelor minimale pentru asemenea legi sau, când din orice motiv, nu sunt considerate astfel modificate, vor deveni nevalide, ilegale sau neaplicabile doar în privința respectivului caz de nevaliditate, ilegalitate sau neaplicabilitate fără a afecta restul prevederilor din acest acord, sau valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea prevederilor din orice alte jurisdicții.

10.5 Neaplicarea de către noi a oricărui drept sau prevedere din acest acord nu se va considera ca o renunțare la respectivul drept sau prevedere.

10.6 Acest acord, utilizarea de către dvs. a Serviciilor, orice revendicări, întâmpinări sau contestații de orice fel sau natură, indiferent, ce apar din acest acord, direct sau indirect se vor afla sub aplicabilitatea, și vor fi considerate conforme cu legile din Anglia și Țara Galilor fără a ține cont de principiile conflictelor legale din acestea.

10.7 Soluționarea contestațiilor

a. Confirmați și sunteți de acord ca, în cazul oricărei contestații, controverse, diferențe sau revendicări, inclusiv existența, valabilitatea, interpretarea, efectuarea, încălcarea sau rezilierea Condițiilor sau oricărei contestații ce apare din sau este asociată cu Condițiile („Contestația”), părțile se vor adresa întâi procedurilor de arbitraj din Hong Kong International Arbitration Centre („HKIAC”) în conformitate cu Regulile de mediere HKIAC în vigoare în acel moment.

b. Când contestația nu a fost reglementată la semnarea acordului de reglementare în maxim nouă zeci (90) de zile după depunerea unei solicitări de mediere în conformitate paragraful (i) din secțiunea 10.7, o asemenea contestație va fi transmisă către și rezolvată în final de arbitrajul asigurat de HKIAC conform regulilor de arbitraj HKIAC în vigoare la remiterea notificării de arbitraj. Legea aplicabilă pentru această clauză de arbitraj va fi legea din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare China („Hong Kong”).

c. Sunteți de acord ca locația de arbitraj să fie Hong Kong. Numărul de mediatori va fi trei (3). OKX va numi un (1) mediator iar dvs. veți numi un (1) mediator. Al treilea mediator va fi numit de Președintele HKIAC. Acești mediatori vor fi liber selectați, iar părțile nu vor fi limitate în selecția lor la orice listă prescrisă. Procedurile de arbitraj vor fi desfășurate în limba engleză.

d. Sunteți de acord că OKX nu va trebui să asigure dezvăluirea generală a documentelor, dar poate fi obligată să furnizeze documente specifice, identificate, care sunt relevante și materiale pentru rezultatul contestației.

e. Orice decizie de arbitraj va fi finală și obligatorie pentru părțile implicate și va fi aplicabilă în orice instanță competentă care are jurisdicție.

10.8 Nu veți realiza transferul, novația sau cesionarea acestui acord, și a drepturilor și obligațiilor incluse aici, integral sau parțial, fără acordul scris prealabil al OKX. OKX are dreptul de a realiza transferul, novația sau cesionarea oricăror drepturi sau obligații conform acestui acord prin transmiterea unei notificări scrise către dvs., care intră în vigoare la livrarea respectivei notificări.

10.9 Titlurile tuturor condițiilor din acest acord sunt doar pentru facilitarea citirii, și nu au nicio semnificație efectivă și nu vor fi utilizate ca bază pentru interpretarea sensului acestui acord.

10.10 OKX va avea privilegii unice și finale de interpretare a prezentului Acord.