Podmínky poskytování služeb

author-image
OKX

Naposledy aktualizováno: 13. července 2023

Děkujeme za návštěvu OKX.com. Návštěvou, přístupem nebo používáním stránek OKX.com a souvisejícího rozhraní aplikačního programu nebo mobilních aplikací (dále jen jako „webová stránka“ nebo „stránka“) vyjadřujete vy (dále jen jako „uživatel“ nebo „vy“, „váš“ a podobně) svůj souhlas s podmínkami poskytování služeb (dále jen jako „podmínky“), a proto si je prosím pečlivě přečtěte.

Podmínky představují dohodu a porozumění ohledně používání jakýchkoli nebo veškerých služeb a jakéhokoli způsobu přístupu k nim mezi vámi a těmito poskytovateli služeb (dále jen jako „my“, „nás“ nebo „naše“ a podobně) v závislosti na vašem místu pobytu a datu registrace:

OKX Bahamy FinTech Company Limited, společnost registrovaná na Bahamách (dále jen jako „OKX Bahamy“), pro uživatele, kteří jsou obyvateli Mexika a kteří se zaregistrovali 16. listopadu 2022 nebo později;

OKX Hong Kong FinTech Company Limited, společnost registrovaná v Hongkongu (dále jen jako „OKX HK“), pro uživatele, kteří jsou obyvateli Hongkongu a kteří se zaregistrovali 15. května 2023 nebo později;

OKX Digital Services Ltd., brazilská společnost s ručením omezeným (dále jen jako „OKX Brazílie“), pro uživatele, kteří jsou obyvateli Brazílie a kteří se zaregistrovali 15. června 2023 nebo později;

Aux Cayes FinTech Co. Ltd., společnost registrovaná na Seychelách (dále jen jako „Aux Cayes“), pro všechny ostatní uživatele oprávněné k přístupu ke službám společnosti OKX a jejich používání.

Pokud je v těchto podmínkách použit výraz „OKX“, rozumí se jím buď OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie, nebo Aux Cayes podle toho, která ze společností je do dané uživatele příslušná.

1 PREAMBULE

1.1 Kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ nebo návštěvou webových stránek vám můžeme poskytnout přístup a užívání skrze naší obchodní platformu prostřednictvím softwaru, API (rozhraní aplikačního programu), technologií, produktů a/nebo funkcí. Popis námi poskytovaných služeb je uveden v článku 4 těchto podmínek. Seznam vymezených pojmů a jejich význam je uveden v článku 20 těchto podmínek.

1.2 Jak je popsáno v těchto podmínkách, souhlasíte s tím, souhlasíte s tím, že budete právně vázáni těmito podmínkami a všemi zahrnutými podmínkami, na které je v tomto dokumentu odkazováno. Pokud nechcete být těmito podmínkami vázáni, ke službám nepřistupujte ani je nepoužívejte. Některá ustanovení těchto podmínek se liší v závislosti na tom, zda jste uživatelem OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie nebo Aux Cayes. V takovém případě je v příslušném ustanovení uvedeno, na kterého uživatele se ustanovení vztahuje.

1.3 Vyhrazujeme si právo kdykoli a podle vlastního uvážení měnit nebo upravovat podmínky a ujednání obsažené v těchto podmínkách, včetně, ale bez omezení na jakékoli zásady nebo pokyny platformy, kdykoli a podle našeho vlastního uvážení a to v maximálním rozsahu povoleném podle platných zákonů a předpisů. V souladu s článkem 16 můžeme tyto změny oznámit zveřejněním revidovaných podmínek a změnou data „Poslední aktualizace“ v horní části podmínek nebo zasláním e-mailu uživatelům na jimi uvedené e-mailové adresy nebo jakýmkoli jiným způsobem, který určíme podle vlastního uvážení. Jakékoli změny nebo úpravy budou účinné okamžitě po zveřejnění změn na webové stránce nebo v okamžiku, kdy tyto informace předáme. Tyto změny se v daném okamžiku vztahují na veškerá aktuální i následná použití nebo služby.

1.4 V maximálním rozsahu přípustném podle platných zákonů a předpisů souhlasíte s tím, že podmínky platné při přístupu na platformu nebo při jejím používání musíte přestat používat naše služby. Doporučujeme vám, abyste si podmínky pravidelně procházeli a ujistili se, že podmínkám a ujednáním, které se vztahují na váš přístup ke službám a jejich používání, rozumíte. V případě jakýchkoli dotazů ohledně používání webové stránky se prosím kontaktujte support@okx.com.

1.5 Tyto podmínky a jakékoli podmínky výslovně uvedené v tomto dokumentu se vztahují na váš přístup k jakýmkoli námi poskytovaným službám a jejich používání. Podmínky mají přednost a žádným způsobem nemění podmínky jakékoli jiné smlouvy, kterou s námi můžete ohledně produktů, služeb nebo a dalších uzavřít. Pokud používáte služby jménem právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že (a) tato právnická osoba je řádně založená a platně existuje podle platných zákonů jurisdikce, v níž byla založena, a (b) jste oprávněni přijmout podmínky jménem této právnické osoby a že tato právnická osoba souhlasí s tím, že nám bude odpovědná, pokud podmínky porušíte.

1.6 Podmínky a veškeré dokumenty, na které se v nich odkazuje, byste si měli pečlivě pročíst. Pokud něčemu v podmínkách a jakémkoli dokumentu, na který se zde odkazuje, nerozumíte, měli byste s námi tuto záležitost projednat a požádat o potřebné vysvětlení.

1.7 Veškerá formální komunikace s vámi bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebude uvedeno jinak. Dokumenty vám budou zasílány elektronickou poštou a vy byste se měli snažit zaslat nám veškeré dokumenty stejným způsobem. Pokud jste uživatelem OKX Bahamy, můžete nás kontaktovat na čísle +1 226 7989 4487.

1.8 Veškerá formální komunikace s vámi bude probíhat v anglickém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou jazykovou verzí podmínek nebo jakékoli jiné takové komunikace a jakýmkoli překladem podmínek nebo takové komunikace sdělení do cizího jazyka je rozhodující příslušná anglická verze.

2 OPRÁVNĚNOST A ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB A OBCHODU

2.1 Služby jsou určeny výhradně pro uživatele starší 18 let. Přístupem k našim službám nebo jejich používáním prohlašujete a zaručujete se, že je vám nejméně 18 let a že jste nebyli z webových stránek nebo služeb dříve vyloučeni nebo odebráni. Rovněž prohlašujete a zaručujete, že nejste na žádném seznamu obchodních nebo ekonomických sankcí jakéhokoli příslušného orgánu. Jde mimo jiné o následující: Terorismus a financování terorismu – Islámský stát v Iráku a Levantě (Da'esh), Al-Káida, Taliban a s nimi spojené osoby, skupiny, podniky a subjekty, jakákoli osoba nebo subjekt, které Spojené arabské emiráty určily („místní seznam teroristů“); a financování šíření zbraní hromadného ničení (ZHN) – Korejská lidově demokratická republika: programy související s jadernými zbraněmi, jinými zbraněmi hromadného ničení a balistickými raketami; Íránská islámská republika: jaderný program; a další sankční seznamy, jako je sankční seznam Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie, Hongkongského měnového úřadu, Hongkongského úřadu pro cla a spotřební daně, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv, jakož i dalších správních orgánů činných v trestním řízení.

2.2 Upozorňujeme, že nemusíme zpřístupnit všechny služby na všech trzích a jurisdikcích a můžeme omezit nebo zakázat používání veškerých služeb nebo jejich části v oblastech s omezeným přístupem. Mezi oblasti s omezeným přístupem v současnosti patří Hongkong (zejména pokud jde o naše služby související s deriváty), Belgie, Kuba, Francie, Írán, Japonsko, Severní Korea, Krym, Malajsie, Singapur, Sýrie, Spojené státy americké včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (Saint Croix, Svatý Jan a Svatý Tomáš), Bahamy, Kanada, Nizozemsko, Spojené království (konkrétně pokud jde o naše služby související s deriváty pro maloobchodní uživatele), Irsko, Bangladéš, Bolívie, Doněck, Luhansk a Malta. Obsah podmínek není vyloučen z působnosti zákonů země nebo regionu, do kterého uživatel patří. Proto pokud nesplňujete tyto požadavky na oprávněnost, naše služby nepoužívejte. Obyvatelé Belgie, Francie, Japonska, Irska, Bahamských ostrovů a Nizozemska si nemohou u společnosti OKX otevřít nové účty ani přistupovat ke službám, pokud ještě nemají otevřený účet.

3 ZAKÁZANÉ PODNIKÁNÍ

3.1 Jakékoli používání našich služeb v souvislosti s některou z následujících kategorií činností nebo podnikání je zakázáno (dále jen jako „zakázané podnikání“) a vyhrazujeme si právo kdykoli monitorovat vaše transakce nebo účty, které souvisejí s některým z následujících zakázaných podnikání:

(a) nelicencované podniky peněžních služeb, včetně mimo jiné poskytovatelů platebních služeb, prodeje peněžních poukázek nebo pokladních šeků nebo jakékoli činnosti převodců peněz;

(b) zákaz jakýchkoli obchodních vztahů s bankami nebo finančními institucemi, které nemají fyzickou přítomnost v žádné zemi (tj. zakázané jsou banky nevyvíjející činnost) nebo které provozují finanční činnosti nebo služby, které nejsou v souladu s jakýmikoli zákony, nařízeními nebo jinými právními předpisy, které se na nás vztahují nebo které se vztahují na dané regulované finanční služby či činnosti, nebo by způsobily, že by OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie nebo Aux Cayes nejednaly v souladu s těmito zákony, nařízeními nebo jinými právními předpisy.

(c) obsah a služby pro dospělé, včetně mimo jiné jakýchkoli typů pornografie a jiných obscénních materiálů (včetně literatury, obrazových materiálů a jiných médií), stránek nabízejících jakékoli služby související se sexuálními praktikami, jako je prostituce, eskort, placená služba a živé chaty pro dospělé;

(d) klamavý marketing a klamavé reklamní služby;

(e) náboženské a/nebo duchovní organizace;

(f) nelicencovaný prodej zbraní jakéhokoli druhu, včetně mimo jiné střelných zbraní, střeliva, nožů, výbušnin nebo souvisejícího příslušenství;

(g) určité regulované produkty a služby, mimo jiné včetně výdejen marihuany a souvisejících podniků; prodej tabáku, e-cigaret a e-liquidů; online služby předepisování léků nebo farmaceutické služby; věkově omezené zboží nebo služby; a toxické, hořlavé a radioaktivní materiály;

(h) pseudofarmaceutika – společnosti vyrábějící a/nebo prodávající netestovaná či neschválená léčiva;

(i) drogy a pomůcky pro jejich aplikaci, včetně mimo jiné prodeje narkotik, kontrolovaných látek a jakéhokoli vybavení určeného k výrobě nebo užívání drog, jako jsou bonga, dýmky, vaporizéry a vodní dýmky

(j) hazardní hry, včetně mimo jiné sportovních sázek, kasinových her, koňských dostihů, psích dostihů, loterií, hazardních her, sdružených sázek, dovednostních her, které mohou být klasifikovány jako hazardní hry (tj. poker), nebo jiné činnosti, které usnadňují cokoli z výše uvedeného;

(k) praní peněz, podvody, financování terorismu nebo jakýkoli jiný druh finančních trestných činů;

(l) jakýkoli druh Ponziho systému, pyramidové hry nebo programu multi-level marketingu;

(m) zboží nebo služby, které porušují autorská práva, ochranné známky nebo vlastnická práva podle zákonů jakékoli jurisdikce;

(n) systémy splátek nebo anuity;

(o) padělané nebo nepovolené zboží, včetně mimo jiné prodeje nebo dalšího prodeje padělaných či „nových“ dokladů totožnosti a prodeje zboží nebo služeb, které jsou nelegálně dovezeny nebo vyvezeny nebo které byly odcizeny;

(p) wash trading, front-running, insider trading, manipulace s trhem nebo jiné formy podvodu či klamání na trhu;

(q) nákup zboží jakéhokoli druhu na skrytých tržištích služeb nebo na tržištích „darknetu“ nebo na jakékoli jiné službě či webové stránce, která funguje jako tržiště pro nelegální zboží (i když takové tržiště může prodávat i legální zboží);

(r) jakékoli další záležitosti, zboží nebo služby, které příležitostně považujeme za nepřijatelné nebo vysoce rizikové a které mohou být například omezeny prostřednictvím naší a vaší banky nebo platebních partnerů;

(s) jakékoli jiné nezákonné činnosti, které by podle našeho uvážení porušovaly nebo napomáhaly porušování jakéhokoli zákona, statutu, nařízení nebo předpisu, sankčních programů uplatňovaných v zemích, kde podnikáme, nebo jejichž součástí by byly výnosy z jakékoli nezákonné činnosti;

(t) Banky nebo finanční instituce nevyvíjející činnost, které mají fiktivní zákazníky. Banky;

(u) subjekty s vlastnictvím akcií na doručitele;

(v) obranný průmysl, výrobci střelných zbraní a munice;

(w) jaderná energie;

(x) omezené finanční služby, včetně mimo jiné přeplácení úvěrů, vypořádání dluhů, refinancování, kaucí, inkasních agentur nebo

(y) transakce či obchody se slonovinou a chráněnými druhy.

3.2 V případě, že se dozvíme nebo budeme mít podle našeho uvážení důvodné podezření, že váš účet je nebo může být spojen s některým z výše uvedených zakázaných podnikání, budeme to považovat za porušení těchto podmínek a můžeme váš účet pozastavit nebo zrušit a/nebo zablokovat transakce či okamžitě zmrazit vaše finanční prostředky bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo nahlásit jakékoli takové podezřelé nebo skutečné zakázané podnikání orgánům činným v trestním řízení.

4 POPIS NAŠICH SLUŽEB

4.1 Poskytujeme online obchodní platformu pro obchodování s digitálními aktivy (dále jen jako „digitální aktiva“, jak jsou definována níže, a známá také jako virtuální finanční aktiva, kryptografické tokeny, digitální tokeny a/nebo kryptografická měna) a deriváty navázanými na digitální aktiva nebo jejich indexy. Na naší platformě mezi sebou obchodují kupující a prodávající. Obecně platí, že jako poskytovatel platformy nejsme v těchto transakcích ani kupujícím, ani prodávajícím. Uživatelé mohou požádat o výběr svých digitálních aktiv s výhradou omezení uvedených v těchto podmínkách. Uživatelé budou mít přístup ke svým digitálním aktivům ve svých peněženkách, které jsou u nás bezpečně uloženy.

4.2 Uživateli poskytujeme obchodní služby včetně následujících:

(a) platformu pro párování objednávek, která automaticky a podle předem stanovených kritérií páruje obchody uživatelů s příkazy open order jiných uživatelů týkajícími se digitálních aktiv nebo produktů spojených s digitálními aktivy;

(b) Spotové služby, které umožňují obchodovat s jedním typem digitálního aktiva za jiný typ digitálního aktiva s jiným uživatelem prostřednictvím párovacího mechanismu objednávek. Nebudete moci předem určit ani uzavřít obchod s předem určeným uživatelem. Stejně tak může být objednávka částečně vyřízena nebo může být vyřízena prostřednictvím několika spárovaných objednávek od různých uživatelů;

(c) Další služby, které vám umožňují obchodovat s derivátovými produkty spojenými s digitálními aktivy nebo indexy z nich složenými s ostatními uživateli. Tyto obchody probíhají prostřednictvím platformy pro párování objednávek, která automaticky a podle předem stanovených kritérií páruje obchody uživatelů s příkazy open order jiných uživatelů. Nebudete moci předem určit ani uzavřít obchod s předem určeným uživatelem.

4.3 V rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy je podle našeho uvážení povoleno při používání našich služeb používat marži. Parametry marže a finanční páky povolené pro každý z těchto produktů jsou nastaveny a můžeme je měnit v souladu se skutečnými tržními podmínkami podle našeho uvážení a v závislosti na typu služby, typu aktiva a výši zástavy použité v transakci. Oprávnění uživatelé si mohou zvolit výši marže nebo finanční páky, kterou chtějí v rámci těchto parametrů používat (pokud je námi nabízena). Při používání marže uživatelé ve všech případech berou na vědomí, že používání maržových a jiných pákových produktů je vysoce rizikové, což může vést ke ztrátě větší, než jsou prostředky na jejich účtech, a může vyžadovat likvidaci jejich aktiv, jak je uvedeno v podmínkách upravujících marži pro každý produkt. Konkrétní povolené výše finanční páky pro jednotlivé produkty naleznete na následujících odkazech. tyto odkazy mají pouze informativní charakter:

(a) Marže spotů(b) Marže perpetuálních swapů(c) Marže kontraktů futures(d) Marže opcí

4.4 Mezi další doplňkové služby patří mimo jiné:

(a) P2P – služba peer-to-peer, která umožňuje uživatelům vzájemně si vyměňovat své fiat měny a digitální aktiva. Uživatelé mohou nakupovat a prodávat digitální aktiva jeden od druhého, aniž by potřebovali centralizovanou důvěryhodnou třetí stranu, jako je burza;

(b) Vypůjčení marže – služba půjčování, která uživatelům umožňuje vzájemně si půjčovat digitální aktiva a získávat odměny; a

(c) Digitální peněženka – digitální peněženka, kterou spravujeme jménem každého uživatele a která umožňuje každému uživateli ukládat jakákoli digitální aktiva, s nimiž se obchoduje prostřednictvím burzovních služeb, nebo jakákoli digitální aktiva P2P, která jste uložili nebo získali prostřednictvím P2P platformy, která umožňuje uživatelům nakupovat a prodávat digitální aktiva přímo mezi uživateli, nikoli přímo u OKX.

4.5 Tyto podmínky se nezabývají veškerou službou nabízenou společností OKX. Kromě základních služeb spotového obchodování a dalších služeb, o kterých se zde hovoří, se na další služby vztahují další dohody specifické pro tyto služby na webové stránce. Některé služby uvedené v těchto podmínkách se navíc řídí dalšími podmínkami uvedenými na webové stránce. Podmínky, kterými se tyto služby řídí, naleznete v části „Nejčastější dotazy“ na webové stránce která je k dispozici zde.

4.6 Naše služby zprostředkovávají transakce, při nichž dochází k párování uživatelů s jinými uživateli. Za určitých omezených okolností může společnost OKX, její přidružené nebo spřízněné subjekty vystupovat jako protistrana a uzavírat s uživateli určité transakce. To mimo jiné zahrnuje přidružené nebo spřízněné společnosti, které poskytují likviditu platformě pro obchodování.

4.7 Přijetím podmínek výslovně souhlasíte se sdružováním svých digitálních aktiv s digitálními aktivy ostatních uživatelů. Digitální aktiva uživatelů nejsou chráněna ochranou vkladů ani systémem pojištění vkladů. V případě nepřekonatelného schodku nemusíte obdržet některé nebo žádné ze svých vložených aktiv či finančních prostředků.

4.8 Prohlašujete a zaručujete, že jste konečným a zákonným vlastníkem a skutečným vlastníkem jakýchkoli digitálních aktiv převedených na váš účet nebo do peněženky na webové stránce, že nebudete jednat jako zmocněnec nebo správce pro jakoukoli jinou osobu a že nebudete převádět, postupovat, zastavovat, zatěžovat ani jinak zřizovat jakékoli zástavní právo či břemeno k těmto digitálním aktivům.

4.9 Nejsme povinni objednávky přijmout, pokud na účtu není k dispozici dostatek digitálních aktiv pro (a) vypořádání příslušné objednávky, (b) poskytnutí marže, která může být požadována v souvislosti s příslušnou transakcí s deriváty, a (c) úhradu případných souvisejících poplatků a nákladů.

4.10 Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací na naší webové stránce, informace a obsah webové stránky se mohou měnit bez předchozího upozornění a jsou poskytovány výhradně za účelem pomoci uživatelům při samostatném rozhodování. Přijali jsme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost informací na webové stránce; nezaručujeme však přesnost, vhodnost, spolehlivost, úplnost, výkonnost a/nebo vhodnost obsahu jakýchkoli služeb či produktů dostupných prostřednictvím webové stránky pro daný účel a nepřebíráme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které mohou přímo či nepřímo vzniknout v důsledku obsahu nebo vaší nemožnosti přístupu na webovou stránku, za žádné zpoždění nebo chybu přenosu či přijetí jakýchkoli pokynů nebo oznámení zaslaných prostřednictvím naší platformy. Za použití nebo výklad těchto informací neneseme žádnou odpovědnost.

4.11 Uživatelé si připraví zařízení a ponesou náklady následujícím způsobem: 1) zařízení s připojením k internetu, včetně a mimo jiné počítače nebo jiných terminálů s připojením k internetu, a 2) náklady na přístup k internetu, včetně, ale ne výhradně, poplatků za internet, poplatků za pronájem zařízení s připojením k internetu, poplatků za mobilní data atd.

4.12 Používáním služeb přijímáte námi poskytované informační služby. Tímto nás opravňujete k zasílání obchodních informací prostřednictvím e-mailu, SMS, oznámení v mobilním telefonu nebo poštovní adresy. Tyto služby můžete odmítnout změnou příslušných nastavení na webové stránce.

4.13 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služby jsou námi poskytovány v souladu s jejich aktuálními technologickými možnostmi a dalšími podmínkami. Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili kontinuitu a bezpečnost služeb, nejsme schopni zcela předvídat a zajistit právní, technologická a jiná rizika, včetně mimo jiné vyšší moci, virů, hackerských útoků, nestability systému, chyb ve službách třetích stran, jednání vlády nebo vládního úřadu atd., která mohou mít za následek přerušení služby, ztrátu dat a další ztráty a rizika.

4.14 Pokud platforma OKX nemůže správně fungovat z následujících důvodů a uživatel nemůže přistupovat ke službám nebo zadat či zrušit objednávku, neneseme žádnou odpovědnost za škody. Mezi tyto okolnosti patří mimo jiné:

(a) odstávka systému během údržby oznámená platformou OKX;

(b) problémy s telekomunikačním nebo síťovým vybavením;

(c) tajfun, zemětřesení, tsunami, záplavy, výpadek proudu, válka, teroristické útoky a další faktory vyšší moci;

(d) jakékoli další problémy, včetně útoků hackerů, vniknutí nebo napadení počítačovým virem, údržby a upgradu webové stránky nebo backendu, problémů souvisejících s bankovnictvím, vládních nařízení nebo mandátů, nařízení k zmrazení uloženého jakýmkoli příslušným orgánem a jakýchkoli dalších problémů třetích stran; a

(e) škody způsobené uživatelům nebo jiným třetím stranám třetími stranami.

4.15 V souvislosti se službami poskytovanými společností OKX na platformě OKX:

(a) si vyhrazujeme právo zpracovat, zrušit, opravit, zpětně vymáhat a/nebo vrátit zpět jakoukoli transakci nebo převody digitálních aktiv nebo zrušit neobvyklé výsledky transakcí podle vlastního uvážení, a to i poté, co byly z vašeho účtu (účtů) případně odepsány finanční prostředky při výskytu neobvyklých transakcí, přerušení trhu a jiných neobvyklých podmínek způsobených, vyplývajících nebo souvisejících se selháním systému, chybou (chybami) systému platformy, chyby, selhání sítě, distribuovanými útoky s cílem odepřít službu (DDos) a jiné útoky hackerů a jinými neočekávanými faktory; nebo v reakci na soudní obsílku, soudní nařízení nebo jiné vládní nařízení; nebo pokud máme podezření, že transakce: zahrnuje praní peněz, financování terorismu, podvod nebo jiný druh finanční trestné činnosti, že je chybná nebo že se týká zakázaného použití v souladu s těmito podmínkami. V případě Futures, P2P a vypůjčení marže si vyhrazujeme právo vrátit zpět všechny transakce za určité období, jak je popsáno v příslušné uživatelské smlouvě. V takových případech společnost OKX zruší transakci a odečte odpovídající digitální aktiva z vašeho účtu (účtů), aby získala zpět ztráty vzniklé z takové transakce, přičemž nejsme povinni obnovit jakýkoli nákupní nebo prodejní objednávku za stejnou cenu nebo za stejných podmínek jako zrušenou transakci; a/nebo (b) přísně zakazujeme nekalé obchodní chování. Společnost OKX si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení přijmout opatření a převzít kontrolu nad vaším účtem, pokud: (i) se podílíte na manipulaci s cenami, obchodování zasvěcených osob, manipulaci s trhem, narušování trhu nebo jakémkoli jiném škodlivém jednání vůči trhu; (ii) byste mohli poškozovat ostatní uživatele nebo společnost OKX zneužíváním slabých míst služby nebo jinými nepřiměřenými prostředky;

(iii) se podílíte na jiných činnostech, které společnost OKX považuje za škodlivé pro celkové blaho trhu.

Vyhrazujeme si také právo přijmout opatření, mimo jiné uzavřít vaše účty, omezit obchodování, zastavit obchodování, zrušit transakce, vrátit transakce a vrátit příslušná digitální aktiva jakémukoli stěžovateli, abychom eliminovali jakékoli nepříznivé účinky na celkové blaho trhu. V žádném případě nejsme vůči vám odpovědní za jakoukoli ztrátu, která vám vznikne, pokud k takovému opatření vůči vám dojde.

4.16 Nebudeme od našich uživatelů žádat žádné heslo ani privátní klíče, ani nebudeme žádat, aby uživatelé převáděli jakékoli finanční prostředky či digitální aktiva. Proto neneseme odpovědnost za žádné ztráty způsobené převodem finančních prostředků nebo případně digitálních aktiv z vaší strany.

4.17 Uživatelé berou na vědomí, že můžeme z platformy OKX vyřadit jakékoli digitální aktivum na základě našeho vlastního uvážení.

4.18 Pokud jde o neobvyklé zpracování transakcí, při používání služeb souhlasíte a berete na vědomí možnost přerušení a narušení služeb v důsledku problémů s připojením sítí digitálních aktiv nebo jiné vyšší moci. Uživatelé musí dbát na to, aby uváděli pouze správné informace. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené výše uvedenými situacemi v důsledku poskytnutí nesprávných informací, které povedou k tomu, že vás nemůžeme kontaktovat a vysvětlit vám postupy vyřizování.

4.19 Máme právo znát účel a původ uživatelů, kteří používají naše produkty nebo služby. Uživatelé by měli podle potřeby poskytovat komplexní a přesné informace. Pokud máme důvodné podezření, že uživatel uvedl nepravdivé údaje, jsme oprávněni dočasně nebo trvale omezit uživateli používání některých nebo všech služeb.

5 OBCHODOVÁNÍ NA PLATFORMĚ OKX

5.1 Uživatel může koupit nebo prodat digitální aktivum zadáním pokynu na platformě OKX (dále jen jako „objednávka“) z jednoho (1) digitálního aktiva do jiného digitálního aktiva.

5.2 Uživatelé by měli před odesláním objednávky ověřit veškeré informace o transakci. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že je výhradní odpovědností uživatele zajistit platnost a přesnost objednávky, včetně údajů o příjemci jakéhokoli aktiva. Společnost OKX nenese odpovědnost za důsledky toho, že uživatel při zadávání objednávky neuvede platné a přesné údaje.

5.3 Platforma OKX je přístupná dvacet čtyři (24) hodin denně, sedm (7) dní v týdnu a tři sta šedesát pět (365) dní v roce, s výjimkou období, kdy probíhá plánovaná údržba nebo aktualizace, nebo v případě, že dojde k přerušení nebo výpadku platformy OKX, který je neočekávaný nebo mimo kontrolu společnosti.

5.4 Společnost OKX může dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění uzavřít účet uživatele nebo pozastavit přístup uživatele k platformě OKX nebo službám, odmítnout jakoukoli zadanou objednávku nebo stanovit limity pro výši částek obchodování na platformě OKX, pokud se společnost OKX domnívá, že uživatel mohl porušit platná pravidla a předpisy.

5.5 Uživatel může zadat objednávku prostřednictvím platformy OKX pouze tehdy, pokud má na svém účtu dostatek aktiv k pokrytí objednávky a veškerých souvisejících poplatků. Pokud na účtu není dostatečné množství aktiv pro dokončení objednávky na platformě OKX, uživatel nebude moci takovou objednávku na platformě OKX dokončit.

5.6 Když uživatel zadá objednávku, je toto množství příslušného aktiva (včetně příslušných poplatků) na účtu zablokováno, dokud nebude objednávka vyřízena, nevyprší její platnost nebo nebude zrušena. Jakákoli nevyřízená část objednávky zůstane zablokována, dokud nebude vyřízena, nevyprší její platnost nebo nebude zrušena.

5.7 Uživatel může objednávky po jejím zadání stáhnout nebo zrušit, pokud tato objednávka nebyla provedena a nebylo provedeno potvrzení příslušnou sítí digitálních aktiv. Digitální aktiva, která jsou předmětem nevyřízeného obchodu, se na účtu uživatele neprojeví, a proto s nimi uživatel nemůže obchodovat. Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že:

(a) Po provedení objednávek jsou obchody nevratné; a

(b) ačkoli společnost OKX může na základě vlastního uvážení obchod za určitých mimořádných podmínek zrušit (včetně, ale nikoli výhradně případů porušení platných zákonů a předpisů nebo finanční kriminality), nemá uživatel na zrušení obchodu právo.

5.8 Společnost OKX zašle uživateli potvrzení e-mailem, oznámením nebo jiným komunikačním prostředkem stanoveným těmito podmínkami pokaždé, když uživatel zadá objednávku, zruší objednávku a když je tato objednávka částečně nebo zcela vyřízena.

5.9 Přijetím těchto podmínek uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že:

(a) uzavřením obchodu na platformě OKX dává uživatel pokyn společnosti OKX k provedení obchodu za nákupní nebo prodejní cenu uvedenou na platformě OKX, na jejímž základě uživatel zadal objednávku, a uživatel souhlasí s úhradou veškerých souvisejících poplatků. Cena obchodu bude určena jako cena dohodnutá mezi uživatelem a druhou stranou tohoto obchodu a společnost OKX nebude stranou takového obchodu ani nebude odpovědná za stanovení nebo sjednání ceny obchodu. Uživatelé nebudou vůči společnosti OKX uplatňovat žádné nároky týkající se těchto obchodů. Společnost OKX nezaručuje dokončení jakéhokoli pokusu o prodej nebo nákup digitálních aktiv;

(b) společnost OKX provádí obchody na základě priority ceny a času;

(c) platí pro ně stejná priority ceny a času jako pro ostatní uživatele platformy OKX;

(d) objednávky zadané prostřednictvím API podléhají stejné prioritě ceny a času jako objednávky přijaté z platformy OKX;

(e) veškeré vyřízené objednávky jsou okamžitě vypořádány zaúčtováním na vrub a ve prospěch příslušných zůstatků aktiv na účtech obou stran. Uživatelé obdrží okamžité oznámení o vyřízení prostřednictvím platformy OKX a/nebo e-mailem či jiným dohodnutým způsobem komunikace a obchody si mohou zobrazit v historii obchodování uživatele;

(f) rozhraní API umožňují uživateli přenášet aktuální ceny do vlastního uživatelského rozhraní a provádět stejné obchody nebo zadávat stejné objednávky, které jsou uživateli k dispozici na platformě OKX;

(g) v zájmu zachování spravedlivého a řádného fungování platformy OKX může společnost OKX omezit počet objednávek povolených prostřednictvím rozhraní API a monitorovat zprávy prostřednictvím rozhraní API, aby:

(i) chránila rozhraní API před útoky typu DoS;

(ii) zabránila zneužití objednávkové knihy a

(iii) zlepšila celkový zážitek z obchodování na platformě OKX.

5.10 Společnost OKX může omezit počet objednávek zadaných prostřednictvím účtu uživatele.

5.11 Používání rozhraní API bude sloužit k legitimním obchodním účelům a jakékoli opakované porušení limitů pro počet objednávek bude mít za následek pozastavení nebo zrušení účtu uživatele ze strany společnosti OKX v souladu s těmito podmínkami.

5.12 Historie transakcí uvedená na platformě OKX je pravdivým a přesným záznamem transakcí uživatele. Uživatel je odpovědný za to, že bude mít aktuální informace o historii svých transakcí a veškerých oznámeních týkajících se jeho účtu.

5.13 Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít ke zpoždění při provádění obchodu na platformě OKX v důsledku protokolů společnosti OKX pro zabezpečení obchodů, které vyžadují bezpečné uložení privátních klíčů k digitálním aktivům pomocí kombinace online a offline úložiště pro zajištění vyšší bezpečnosti.

Plánovaná odstávka

5.14 Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že část nebo veškeré služby mohou být pravidelně nedostupné během plánované údržby.

5.15 O odstávce může být uživatel předem informován prostřednictvím oznámení zveřejněného na webové stránce nebo jiným způsobem.

Pozastavení služeb

5.16 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost OKX má právo dle svého vlastního uvážení pozastavit veškeré služby nebo jejich část nebo přístup uživatele k veškerým službám nebo jejich části, kdykoli společnost OKX dle svého vlastního uvážení zjistí, že:

(a) uživatel mohl porušit tyto podmínky; nebo

(b) je ohroženo řádné fungování platformy OKX.

5.17 Pro účely článku 5.16 písm. (b) bude řádné fungování platformy OKX ohroženo za následujících okolností:

(a) pokud počítačová nebo telekomunikační síť přestane fungovat nebo přestane fungovat v důsledku nehody;

(b) v případě události vyšší moci, která ovlivní poskytování služeb;

(c) pokud se aktiva společnosti OKX nebo aktiva uživatele nebo platforma OKX stanou předmětem pokusu nebo skutečného škodlivého útoku, který může mimo jiné vést k odcizení nebo ztrátě těchto aktiv;

(d) pokud událost ovlivní řádné fungování kriticky důležitých systémů, na které se platforma OKX spoléhá, včetně systému pro tvorbu cen nebo jakéhokoli jiného systému nezbytného pro poskytování služeb;

(e) pokud má společnost OKX podezření na neoprávněné používání platformy OKX nebo na porušení těchto podmínek nebo platných zákonů a předpisů;

(f) pokud společnost OKX rozhodne, že je podle jejího vlastního uvážení nezbytné provést šetření s ohledem na její požadavky podle platných zákonů a předpisů nebo zajistit řádné fungování platformy OKX;

(g) pokud se společnost OKX rozhodne přestat zpracovávat digitální aktivum na základě výsledků hard forku, který bude mít za následek rozštěpení blockchainu nebo změny digitálního aktiva;

(h) pokud společnost OKX usoudí, že poskytování služeb nemůže pokračovat v důsledku změn v platných zákonech a předpisech, sociálních podmínek nebo faktorů mimo kontrolu společnosti OKX, včetně mimo jiné případů, kdy digitální aktivum již není příslušnými orgány považováno za „přijatelné digitální aktivum“; nebo

(i) pokud společnost OKX z jakéhokoli jiného důvodu na základě vlastního uvážení rozhodne, že pozastavení je nezbytné.

6 INFORMACE O RIZICÍCH

Úvod

6.1 Tento článek 6 poskytuje uživatelům informace o rizicích spojených s obchodováním s digitálními aktivy a dalšími službami poskytovanými společností OKX. Žadatelé a uživatelé by si měli před podáním žádosti o otevření účtu a prováděním obchodů pečlivě přečíst toto prohlášení o rizicích.

6.2 Účelem tohoto článku 6 není zveřejnit nebo podrobně rozebrat veškerá rizika související s obchodováním nebo držbou digitálních aktiv či využíváním služeb poskytovaných společností OKX. Toto prohlášení o rizicích nemá vyčerpávající charakter a pouze nastiňuje obecnou povahu souvisejících rizik. Uživatelé by měli zajistit, aby jejich rozhodnutí byla učiněna na základě dostatečných informací, a měli by sami posoudit vhodnost obchodování s digitálními aktivy s ohledem na své zkušenosti, cíle, finanční zdroje a své konkrétní potřeby a požadavky.

6.3 Založením účtu a prováděním obchodů se má za to, že si uživatel prostudoval, pochopil a přijímá rizika související se službami poskytovanými společností OKX.

6.4 Trh s digitálními aktivy je velmi nový a rychle se rozvíjí a rizika související s obchodováním s těmito aktivy nejsou zcela známa. Společnost OKX proto může toto prohlášení o rizicích pravidelně aktualizovat, a uživatelé budou o této skutečnosti příležitostně informováni, a uvádět v něm další rizika související s transakcemi s digitálními aktivy. Nenese však žádnou odpovědnost v případě, že některé riziko nebude v prohlášení o rizicích uvedeno.

6.5 Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že je jejich povinností sledovat aktualizované prohlášení o rizicích, které společnost OKX příležitostně zveřejní.

Přehled rizik

6.6 Toto prohlášení o rizicích se zabývá následujícími riziky souvisejícími s transakcemi s digitálními aktiv s ohledem na následující skutečnosti:

(a) povaha digitálních aktiv;

(b) hodnota digitálních aktiv a riziko ztráty;

(c) minulá výkonnost;

(d) vhodnost;

(e) dostupnost digitálních aktiv.

(f) měnové riziko;

(g) riziko finanční kriminality a kyberkriminality;

(h) technologické riziko;
(i) právní riziko;

(j) regulační riziko;

(k) riziko zastavení a

(l) marže, gearing a finanční páka.

Povaha digitálních aktiv

6.7 Digitální aktiva nejsou zákonným platidlem, nejsou kryta žádnou vládou a nemohou být kryta žádnými fyzickými aktivy.

6.8 Neexistuje žádná záruka, že osoba, která digitální aktiva přijímá jako formu platby nebo uchování hodnoty, tak bude činit i v budoucnu.

6.9 Digitální aktiva jsou obecně považována za vysoce rizikovou třídu aktiv. Při obchodování s digitálními aktivy (stejně jako s jakýmikoli jinými aktivy) proto musíte postupovat obezřetně.

6.10 Povaha digitálních aktiv může být velmi složitá a jejich podmínky, vlastnosti a/nebo rizika nemusí být snadno či zcela pochopitelné vzhledem ke složité struktuře, novosti a závislosti na technologických prvcích.

Hodnota digitálních aktiv a riziko ztráty

6.11 Investování do digitálních aktiv s sebou nese vysokou míru rizika, a proto nemusí být vhodné pro všechny investory. Uživatel by neměl provádět transakce s digitálními aktivy, pokud usiluje o pravidelný výnos nebo výnos svého investovaného kapitálu s nízkým rizikem. Na rozdíl od tradičních investičních produktů nemají digitální aktiva zpravidla žádnou podkladovou nebo vnitřní hodnotu ani žádná aktiva, která by podporovala jejich cenu.

6.12 Obchodování s digitálními aktivy je vysoce spekulativní a váže se s ním značné riziko. Ceny digitálních aktiv, které mohou podléhat iracionálním a nekontrolovatelným tržním silám, mají omezené nebo žádné základní odůvodnění. Zda se cena digitálního aktiva v budoucnu zvýší nebo sníží, je nepředvídatelné a čistě spekulativní. Stejně tak existuje riziko, že digitální aktivum nemusí mít vůbec žádnou hodnotu. S digitálními aktivy proto uživatel obchoduje na vlastní riziko.

6.13 Hodnoty digitálních aktiv jsou velmi volatilní a mohou ve srovnání s fiat měnami nebo tradičními investičními produkty značně kolísat. Podmínky na trhu se tak mohou ve velmi krátké době výrazně změnit. Kromě toho se hodnota digitálního aktiva nemusí nikdy znovu vrátit na původní hodnotu, pokud o digitální aktivum není zájem nebo se nevyvíjí. Uživatel je proto vystaven riziku ztráty celé hodnoty svých digitálních aktiv nebo jejich podstatné části. K takovým ztrátám může dojít ve velmi krátké době.

6.14 Použití pokynů ve vztahu k objednávkám nemusí nutně omezit ztráty na vyjádřenou částku a tržní podmínky mohou znemožnit vyřízení objednávky nebo dosažení limitní ceny.

6.15 Uživatel si je vědom, že by měl být schopen nést riziko případných ztrát až do plné výše svého investovaného kapitálu nebo i nad jeho rámec, a měl by investovat pouze takový kapitál, který si může dovolit ztratit, aniž by to mělo vliv na jeho životní úroveň, a úměrně svému příjmu. Uživatel by měl ukončit obchodování s digitálními aktivy, pokud mu to jeho osobní situace již nedovoluje.

6.16 Obchodování s digitálními aktivy není vhodné pro osoby s:

(a) omezenými zdroji;

(b) omezenými zkušenostmi s investicemi a/nebo

(c) nízkou ochotou riskovat s ohledem na investiční ztráty nebo ztráty z obchodování.

6.17 Uživatel by se měl ujistit, že rozumí ekonomickým a dalším typům rizik, která se vážou s obchodováním s digitálními aktivy. Uživatel by měl v případě potřeby vyhledat odborné poradenství.

6.18 Před otevřením účtu se má za to, že uživatel posoudil a vyhodnotil, že rozumí souvisejícím rizikům.

Minulá výkonnost

6.19 Hodnota jakéhokoli digitálního aktiva může klesat i stoupat. Obchodování s digitálními aktivy může podléhat iracionálním tržním silám. Jakékoli údaje o minulé výkonnosti digitálního aktiva nezaručují a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.

Vhodnost

6.20 Společnost OKX poskytuje pouze službu provádění obchodů a neposkytuje poradenství ohledně výhodnosti konkrétního obchodu, obchodního rizika nebo souvisejících daňových důsledků. Společnost OKX stejně tak v souvislosti se službami neposkytuje žádné jiné finanční, investiční nebo právní poradenství.

6.21 Společnost OKX vystupuje jako platforma pro provádění obchodních objednávek a úschovu digitálních aktiv.

6.22 Společnost OKX proto není odpovědná za posouzení toho, zda:

(a) jsou služby pro uživatele vhodné; nebo

(b) je kterýkoli obchod vhodný pro potřeby uživatele.

6.23 Veškeré informace uvedené na webové stránce mají pouze informativní charakter a nejsou ani nemají být finančním poradenstvím, investičním poradenstvím, obchodním doporučením nebo jakýmkoli jiným poradenstvím. Společnost OKX nezaručuje přesnost, úplnost ani užitečnost těchto informací a tyto informace by neměly být považovány za nabídku k nákupu nebo prodeji digitálního aktiva. Uživatel je sám zodpovědný za to, zda je případný obchod vhodný.

6.24 Otevřením účtu uživatel přijímá riziko obchodování s digitálními aktivy. Při uzavírání jakéhokoli obchodu uživatel prohlašuje, že byl, je a bude výhradně odpovědný za vlastní nezávislé posouzení a prozkoumání rizik každého obchodu a podkladových digitálních aktiv.

6.25 Využíváním služeb společnosti OKX každý uživatel prohlašuje, že má dostatečné vědomosti, znalosti trhu, odborné poradenství a zkušenosti, aby mohl před otevřením účtu sám posoudit výhody a rizika jakéhokoli obchodu nebo jakéhokoli podkladového digitálního aktiva.

6.26 Každý uživatel musí zajistit, aby v případě potřeby vyhledal odborné poradenství s ohledem na své investiční cíle, úroveň zkušeností a toleranci k riziku.

6.27 Každý uživatel by si měl být plně vědom specifických vlastností a rizik souvisejících s konkrétním digitálním aktivem, s nímž hodlá obchodovat.

Dostupnost digitálních aktiv

6.28 Možnost uživatele nakupovat digitální aktiva prostřednictvím platformy OKX může být závislá na existenci protistrany ochotné prodat taková digitální aktiva (a naopak). To je něco, co společnost OKX nemůže ovlivnit. Společnost OKX neposkytuje žádnou záruku ohledně načasování nebo dostupnosti možnosti nákupu nebo prodeje digitálních aktiv prostřednictvím platformy OKX.

6.29 Hodnota digitálních aktiv může být odvozena od trvalé ochoty uživatelů obchodovat s digitálními aktivy za digitální aktiva, což může vést k potenciální trvalé a úplné ztrátě hodnoty konkrétního digitálního aktiva v případě, že trh s ním zanikne. Na málo obchodovaných nebo nelikvidních trzích existuje vyšší potenciální riziko ztráty v důsledku vyšší volatility a uživatel nemusí být schopen vytvořit nebo likvidovat pozice v digitálním aktivu, když si to přeje, za příznivé ceny nebo vůbec.

6.30 Digitální aktivum se může změnit nebo jinak přestat fungovat podle očekávání v důsledku změn provedených na jeho podkladové technologii nebo s jejím využitím, a to i prostřednictvím kybernetického útoku. Takové změny mohou rozředit hodnotu pozice digitálního aktiva uživatele a/nebo rozdělit hodnotu pozice digitálního aktiva uživatele do jiného digitálního aktiva.

6.31 Pojmem „fork“ se rozumí upgrade kódu blockchainové sítě, k němuž může dojít například v důsledku neshod mezi zúčastněnými stranami ohledně aktualizace protokolu digitálního aktiva nebo v důsledku úmyslné snahy vrátit historii blockchainu do bodu před kybernetickým útokem. Hard Fork může vést k trvalému odštěpení od předchozí verze blockchainu a fakticky vytvoří nové digitální aktivum. Výskyt takového forku je mimo kontrolu společnosti OKX. Zásoba digitálních aktiv v důsledku forku nebo podobných změn protokolů digitálního aktiva a schopnost společnosti OKX poskytovat služby pro nové digitální aktivum, které v důsledku toho vznikne, může záviset na externích poskytovatelích, kteří jsou mimo kontrolu společnosti OKX. Společnost OKX nevlastní ani nekontroluje žádný z protokolů, které se používají v souvislosti s digitálními aktivy a souvisejícími sítěmi. Společnost OKX proto nenese žádnou odpovědnost za tyto protokoly ani za jakoukoli změnu hodnoty jakéhokoli digitálního aktiva (ať už v důsledku forku nebo jiné podobné změny protokolu digitálního aktiva nebo jinak). Stejně tak společnost OKX neposkytuje žádné záruky ohledně bezpečnosti, funkčnosti nebo dostupnosti těchto protokolů.

6.32 Má se za to, že uživatel přijímá veškerá rizika spojená s používáním služeb, včetně mimo jiné selhání hardwaru, softwaru a internetového připojení.

6.33 Existuje riziko, že vám vzniknou ztráty v důsledku nemožnosti okamžitě prodat nebo převést digitální aktiva na preferované alternativní aktivum nebo v případech, kdy je převod možný, ale se ztrátou. Takové riziko likvidity digitálního aktiva může být způsobeno mnoha důvody, mimo jiné absencí kupujících, omezenou aktivitou při nákupu/prodeji nebo nedostatečně rozvinutými sekundárními trhy.

Měnová a konverzní rizika

6.34 Obchody mohou být provedeny v jiné měně, než je měna, kterou uživatel vložil na svůj účet. Uživatel by si měl být vědom rizika kolísání měny a všech rizik s tím spojených. Pohyb směnného kurzu může mít pozitivní nebo negativní vliv na dosažený zisk nebo ztrátu z jakéhokoli obchodu.

6.35 Pokud po vyřízení objednávky směníte digitální aktiva nebo pokud je objednávka denominována v jiném digitálním aktivu, než je vaše primární referenční aktivum, existuje riziko, že pokud se trhy pohnou v neprospěch vaší pozice, pak při splatnosti nebo kdykoli dříve může být čistý výnos výrazně nižší než původní částka ve vašem primárním referenčním aktivu a jakýkoli příjem nebo zisk může být zcela negován.

Riziko úschovy

6.36 Společnost OKX může držet fiat měny a digitální aktiva u třetích stran. Digitální aktiva, která společnost OKX drží, však nejsou „vklady“ ani nejsou určena k držení jako jakýkoli jiný regulovaný produkt nebo služba podle platných právních předpisů.

6.37 Za určitých okolností povolených platnými právními předpisy nebo tržními zvyklostmi příslušné jurisdikce může společnost OKX zaregistrovat nebo zapsat účet uživatele na jméno správce nebo na jméno společnosti OKX. Pokud jsou účty vedeny na jméno správce nebo na jméno společnosti OKX, nemusí být tato aktiva oddělena od aktiv společnosti OKX a v případě chyby správce nebo společnosti OKX nemusí být tak dobře chráněny před nároky věřitelů správce nebo věřitelů společnosti OKX, jako by tomu bylo v případě, kdy by byla aktiva klienta uživatele oddělena od majetku správce nebo aktiv společnosti OKX.

6.38 V případě platební neschopnosti nebo jiného obdobného řízení třetí osoby, která drží fiat měny a/nebo digitální aktiva uživatele, může mít společnost OKX vůči třetí osobě jménem uživatele pouze nezajištěnou pohledávku a uživatel může být vystaven riziku, že fiat měny, digitální aktiva nebo jakákoli jiná aktiva, která společnost OKX od třetí osoby obdrží, nebudou stačit k uspokojení pohledávky uživatele a pohledávek všech ostatních příslušných uživatelů.

6.39 Pokud společnost OKX uloží fiat měny a/nebo digitální aktiva uživatele u třetí strany, mohou být tyto fiat měny a/nebo digitální aktiva sdruženy do fondu s měnami a/nebo digitálními aktivy jiných uživatelů. Za těchto okolností nemusí být jednotlivé nároky uživatelů na klienty samostatně identifikovatelné pomocí samostatných certifikátů, jiných fyzických dokladů o vlastnictví nebo rovnocenných elektronických záznamů a v případě nepřekonatelného schodku po úpadku společnosti OKX se mohou všichni uživatelé, jejichž aktiva byla sdružena do fondu, podílet na tomto schodku v poměru ke svým původním aktivům v tomto fondu. Veškeré nároky nebo jiné výhody vyplývající z aktiv sdružených do fondu budou poměrně alokovány každému uživateli, jehož aktiva jsou takto do fondu sdružena.

6.40 Fiat měny a/nebo digitální aktiva mohou být drženy třetí stranou jmenovanou v dobré víře společností OKX nebo zmocněnci či dílčími správci společnosti OKX. Tyto třetí strany nejsou pod kontrolou společnosti OKX a společnost OKX nenese žádnou odpovědnost za jakékoli neplnění povinností ze strany těchto třetích stran a v případě takového neplnění může uživatel v souvislosti se svým účtem utrpět úplnou nebo částečnou ztrátu. Rozsah, v jakém může uživatel získat zpět své fiat měny a/nebo digitální aktiva v daných jurisdikcích, se může řídit zvláštními právními předpisy nebo místními pravidly.

Rizika obchodování na platformě OKX

6.41 Ve srovnání s jinými druhy aktiv, včetně fiat měn a cenných papírů, se na jakékoli transakce s digitálními aktivy nemusí vztahovat právo na odškodnění v rámci jakéhokoli fondu pro odškodnění investorů zřízeného jakoukoli vládou nebo regulačním orgánem. Digitální aktiva držená na účtu na OKX navíc nemusí být chráněnými vklady a nemusí být chráněna žádným systémem ochrany vkladů v jakékoli příslušné jurisdikci. Digitální aktiva tak mohou mít sníženou úroveň a typ ochrany v porovnání s fiat měnami, cennými papíry a dalšími třídami a typy aktiv.

6.42 V průběhu používání našich služeb se na vás mohou vztahovat různé poplatky. Před provedením jakékoli transakce si musíte zjistit podrobnosti a plně pochopit veškeré provize, poplatky a náklady, které vám mohou vzniknout. Pokud vám některý z těchto poplatků není jasný, musíte si před používáním služeb nebo prováděním transakcí vyžádat vysvětlení, jaké poplatky se budou uplatňovat v konkrétním peněžním vyjádření.

6.43 Poskytnutí přístupu k vašemu účtu (účtům) jakékoli jiné osobě s sebou nese riziko. Musíte podniknout všechny nezbytné kroky, abyste zajistili, že veškeré osoby, kterým poskytnete přístup, jsou vhodné a legitimní. V souvislosti se svým účtem také musíte přijmout kontrolní mechanismy a protokoly, které považujete za vhodné, abyste mohli sledovat činnost těchto osob a zajistit, že jsou pro tuto funkci vhodné a legitimní.

6.44 Pamatujte prosím, že digitální aktiva přijatá nebo držená společností OKX mohou podléhat dalším platným zákonům mezinárodních jurisdikcí mimo zemi vašeho bydliště a/nebo občanství.

6.45 Pokud umožníte jiné osobě obchodovat nebo obsluhovat váš účet, který u nás máte, existuje značné riziko a je možné, že pokyny, které zadáte, nebudou řádně autorizovány nebo provedeny. Přijímáte veškerá rizika spojená s takovým jednáním a v plném rozsahu a neodvolatelně zbavujete společnost OKX veškeré odpovědnosti vyplývající z výše uvedených jednání nebo v souvislosti s nimi.

6.46 Transakce s digitálními aktivy jsou nevratné. Náhodné nebo podvodné transakce týkající se digitálních aktiv proto nemusí být možné získat zpět. Proto musíte být při převodech digitálních aktiv obezřetní a nesete výhradní odpovědnost za případné ztráty.

6.47 Objednávka zadaná na platformě OKX je po dokončení kroků popsaných v těchto podmínkách závazná. Objednávka nebude rezervována, pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak. Existuje riziko, že konečná závazná objednávka nebude zadána současně s vašimi pokyny. Můžete tak utrpět ztráty v důsledku toho, že objednávka nebude provedena v požadovaném čase. Zejména podmíněné objednávky, jako jsou opce nebo perpetuální swapy, nemusí omezit vaše ztráty na zamýšlené částky kvůli volatilitě tržních podmínek.

6.48 Existuje skutečné riziko, že neautorizované třetí strany mohou získat přístup k vašemu účtu (účtům) a provádět transakce bez vašeho vědomí nebo autorizace, ať už získáním kontroly nad zařízením nebo účtem, který používáte, popřípadě jinými způsoby.

6.49 Společnost OKX není povinna poskytovat jakékoli úpravy, vylepšení a/nebo změny materiálů a informací poskytovaných na platformě OKX. To například znamená, že můžete mít zastaralou verzi aplikace OKX a nové funkce nemusí být součástí verze aplikace, kterou používáte. Je vaší odpovědností zajistit aktualizaci a stažení příslušných aktualizací a verzí.

Riziko finanční a kybernetické kriminality

6.50 Povaha digitálních aktiv znamená, že mohou být vystavena zvýšenému riziku finanční kriminality nebo kybernetických útoků, které zahrnují mimo jiné malware, hacking, phishing, double spending, smurfing, spoofing, sybil útoky, sociální inženýrství, většinové, konsensuální nebo jiné těžební útoky, dezinformační kampaně, DDoS a forky. Převod digitálních aktiv do digitální peněženky vystavuje digitální aktiva riziku ztráty mimo jiné v důsledku narušení bezpečnosti kybernetickými útoky, které mají za cíl hacknutí a krádež digitálních aktiv.

6.51 Mechanismus pro obnovu ztracených nebo odcizených digitálních aktiv je omezený nebo v některých případech neexistuje vůbec.

6.52 Svá digitální aktiva můžete ukládat do tzv. online peněženek, ale tyto online peněženky mohou být ohroženy hackerskými útoky, kybernetickými útoky nebo jinými riziky uvedenými v odstavci 6.51. Narušení, krádeže, kybernetické útoky a hackerské útoky na platformy pro obchodování s digitálními aktivy a krádeže digitálních aktiv jsou bohužel velmi časté. Oběti mohou mít velké problémy s vymáháním svých ztrát od hackerů, platforem pro obchodování nebo jiných příbuzných oborových organizací a/nebo osob. To by mohlo vést k významným ztrátám a dalším nepříznivým situacím, které by mohly podstatně ovlivnit vaše zájmy.

Technologické riziko

6.53 Porozumění digitálním aktivům vyžaduje pokročilé technické znalosti. Digitální aktiva jsou často popisována mimořádně technickým jazykem, který vyžaduje komplexní znalosti aplikované kryptografie a informatiky, aby bylo možné posoudit rizika, která s nimi souvisejí. Zalistování digitálního aktiva na platformě OKX neznamená, že společnost OKX schvaluje podkladovou technologii týkající se tohoto digitálního aktiva či naopak. Uživatel by takový postup neměl chápat jako náhradu za to, že se seznámí s riziky souvisejícími s daným podkladovým aktivem.

6.54 Softwarové protokoly, které jsou podkladem digitálních aktiv, jsou obvykle opensourcové projekty, což znamená, že:

(a) vývoj a kontrola takových digitálních aktiv je mimo kontrolu společnosti OKX; a

(b) takové softwarové protokoly podléhají náhlým a dramatickým změnám, které mohou mít významný vliv na dostupnost, použitelnost nebo hodnotu konkrétního digitálního aktiva.

6.55 Povaha digitálních aktiv znamená, že technologické potíže společnosti OKX mohou zabránit přístupu uživatele k jejím digitálním aktivům nebo jejich používání. Společnost OKX může čelit sofistikovaným kybernetickým útokům, neočekávaným nárůstům aktivity nebo jiným provozním či technickým problémům, které mohou způsobit přerušení poskytování služeb nebo mohou vést ke ztrátě a/nebo krádeži digitálních aktiv. Uživatel by měl chápat to, že u služeb mohou nastat provozní problémy, které povedou ke zpoždění. Používáním služeb uživatel souhlasí s tím, že přijímá riziko selhání transakce v důsledku neočekávaných nebo zvýšených technických obtíží, včetně obtíží vyplývajících ze sofistikovaných útoků.

6.56 Digitální aktiva jsou závislá na nových technologiích, včetně technologií distribuovaného ledgeru, mimo jiné pro účely anonymity, nevratnosti transakcí, nechtěných transakcí, zaznamenávání a vypořádání transakcí.

6.57 Transakce s digitálními aktivy nelze vrátit zpět. Jakmile uživatel odešle digitální aktivum na adresu peněženky mimo platformu OKX, hrozí, že uživatel navěky ztratí přístup k digitálnímu aktivu. Adresa peněženky může být například zadána nesprávně a skutečný vlastník adresy peněženky nemusí být nikdy zjištěn, nebo adresa peněženky může patřit subjektu, který digitální aktiva uživatele nevrátí nebo tak učiní až po zásahu ze strany uživatele, například po ověření totožnosti.

6.58 Uživatel může za určitých okolností ztratit svůj privátní klíč pro adresy externí peněženky, mimo jiné v následujících případech:

(a) pokud byl privátní klíč zapsán na papíře a následně ztracen nebo odcizen; nebo

(b) pokud byl privátní klíč hacknut nebo odcizen.

6.59 Digitální aktiva vlastní osoba, která vlastní privátní klíč k adrese externí peněženky.

6.60 Používání platformy OKX na zařízení s jailbreakem může ohrozit bezpečnost a vést k podvodným transakcím. Může dojít ke ztrátám i k ukončení poskytování služeb.

6.61 Digitální aktiva a platforma OKX jsou závislé na internetu a dalších technologiích (včetně různých způsobů a prostředků komunikace). Veřejná povaha internetu však znamená, že části nebo celý internet mohou být v daném okamžiku nespolehlivé nebo nedostupné. Kromě toho může při přenosu dat prostřednictvím internetu a/nebo jiných technologií dojít k přerušení, zpoždění, poškození nebo ztrátě dat, ztrátě důvěrnosti nebo soukromí v průběhu přenosu dat nebo k přenosu škodlivého softwaru. Výše uvedené může mít za následek, že vaše transakce nebudou provedeny podle vašeho pokynu v požadovaném čase nebo nebudou provedeny vůbec.

6.62 Neexistuje žádná technologie, která by byla zcela zabezpečená nebo bezpečná. Proto byste měli být při používání jakékoli technologie obezřetní.

6.63 Internet i jiná elektronická média (včetně mimo jiné elektronických zařízení, služeb třetích stran poskytujících telekomunikační služby, jako jsou mobilní telefony nebo jiná přenosná zařízení pro obchodování nebo systémy pro interaktivní hlasovou odezvu) jsou ze své podstaty nespolehlivou formou komunikace a tato nespolehlivost může být mimo kontrolu společnosti OKX.

6.64 Jakékoli přenášené informace (včetně jakýchkoli dokumentů nebo dat) nebo komunikace či transakce prováděné prostřednictvím internetu nebo jiných elektronických médií (včetně mimo jiné elektronických zařízení, služeb třetích stran poskytujících telekomunikační služby, jako jsou mobilní telefony nebo jiná přenosná zařízení pro obchodování nebo systémy pro interaktivní hlasovou odezvu) mohou být předmětem přerušení, výpadku přenosu, zpožděného přenosu v důsledku objemu dat, internetového provozu, volatility trhu nebo nesprávného přenosu dat (včetně nesprávné cenové nabídky) nebo pozastavení a/nebo zpoždění přenosu dat o ceně v důsledku veřejné povahy internetu nebo jiných elektronických médií.

Právní a tržní rizika

6.65 Uživatel je odpovědný za dodržování platných zákonů a předpisů a je výhradně odpovědný za určení, které zákony se mohou vztahovat na jeho transakce, a to včetně platných daňových zákonů. Uživatel je výhradně odpovědný za ohlášení a zaplacení veškerých daní vyplývajících z používání služeb.

6.66 Vzhledem k relativně nedávnému vzniku digitálních aktiv mají banky a další příslušné orgány různé názory na rizika spojená s prostředky získanými z nákupu a prodeje digitálních aktiv nebo mohou mít velmi nízkou toleranci k riziku. Banka uživatele proto může zmrazit jeho účet nebo odmítnout jakékoli příchozí prostředky, pokud dojde k závěru, že tyto prostředky jsou výsledkem nákupu nebo prodeje digitálních aktiv.

6.67 Společnost OKX může uživateli pozastavit přístup k účtu. Za takových okolností nebude uživatel moci provádět vklady, výběry ani obchodovat. Společnost OKX může také pozastavit možnost uživatele provádět transakce na platformě OKX. V takovém případě nebude moci provádět prodej ani nákup digitálního aktiv, ale bude moci provádět vklady nebo výběry ze svého účtu.

6.68 Můžete utrpět ztráty v důsledku snížení hodnoty digitálního aktiva, které jste zaplatili v důsledku kontrol uložených příslušným orgánem. Splacení nebo vyplacení jakýchkoli částek, které vám náleží, může být zpožděno nebo dokonce znemožněno kontrolami nebo jinými opatřeními uloženými vládními nebo regulačními orgány ohledně digitálních aktiv a/nebo jejich ekosystému, které tyto příslušné orgány kontrolují nebo regulují.

6.69 Digitální aktiva nemusí být, ať už z důvodu toho, jak jsou konstruována, nebo v důsledku událostí v síti, stále k dispozici. Pokud a když budou vytvořena další digitální aktiva, může cena konkrétního digitálního aktiva klesnout v důsledku inflačních účinků přidání dalších digitálních aktiv k celkovému dostupnému množství aktiv na trhu.

6.70 V každém okamžiku může jedna nebo více osob přímo či nepřímo kontrolovat významnou část celkové nabídky určitého digitálního aktiva. Tyto osoby se často hovorově označují jako „velryby“. Ať už jednají jednotlivě nebo společně, mohou mít tyto velryby významný vliv a mohou být schopny ovlivnit nebo způsobit významné tržní události, které mohou mít nepříznivý vliv na cenu, hodnotu nebo funkčnost digitálních aktiv. Kromě toho mohou tyto velryby nebo jiní účastníci a uživatelé sítě činit rozhodnutí, která nejsou ve vašem nejlepším zájmu jako investora do digitálních aktiv.

Regulační riziko

6.71 Činnosti v oblasti digitálních aktiv prováděné v některých jurisdikcích mohou být neregulované nebo podléhat omezené regulaci.

6.72 Jakékoli regulační změny nebo opatření ze strany příslušných orgánů nebo jakýchkoli orgánů, které nejsou spojeny s OKX, mohou nepříznivě ovlivnit používání, převody, směnu a hodnotu digitálních aktiv.

6.73 Národní vláda v zemi uživatele může obchodování s digitálními aktivy zakázat.

Stop loss

6.74 Stop order je nabídka k uzavření obchodu, pokud se naše nabídka stane pro vás méně výhodnou. Stop order se obvykle zadává z důvodu ochrany před rizikem, například v případě, že se váš obchod dostane do ztráty, a lze jej použít k otevření nebo uzavření obchodu. Každý stop order má vámi nastavenou konkrétní úroveň, kdy dojde k zastavení obchodu. Váš stop order bude spuštěn, pokud se naše nabídková cena (v případě prodejní objednávky) nebo naše cena nabídky (v případě nákupní objednávky) pohne proti vám na úroveň, která je na vámi zadané úrovni nebo za ní. Bez ohledu na vámi nastavenou konkrétní úroveň stop order můžeme být podle platných zákonů a předpisů povinni uzavřít obchod nebo jeho část předtím, než bude váš stop order spuštěn.

6.75 Souhlasíte a chápete, že stop order nemusí nutně omezit vaše ztráty na zamýšlenou výši, protože tržní podmínky mohou znemožnit provedení takových příkazů stop order za cenu blízkou vámi zamýšlené stop ceně nebo vůbec. Na extrémně volatilních trzích může cena digitálního aktiva rychle klesnout pod cenu vašeho stop order a vy můžete utrpět ztráty výrazně převyšující částku, která by byla realizována, kdyby byl váš stop order proveden za cenu stop order.

Marže, gearing a finanční páka

6.76 Než vám bude dovoleno u nás uzavřít kontrakt, budete zpravidla muset u nás vložit peníze – tomu se říká požadavek na marži. Tento požadavek na marži bude obvykle představovat poměrnou část celkové hodnoty kontraktu. To znamená, že budete využívat „finanční páku“ nebo „gearing“, který může fungovat ve váš prospěch, ale i neprospěch. Malý pohyb ceny ve váš prospěch může mít za následek vysokou návratnost požadavku na marži stanoveného pro daný kontrakt, ale malý pohyb proti vám může vést ke značným ztrátám.

6.77 Po celou dobu, kdy máte otevřené pozice, musíte zajistit, aby zůstatek na vašem účtu, s přihlédnutím k aktuálním ziskům a ztrátám, byl roven alespoň celkovému požadavku na marži, kterou požadujeme, abyste u nás měli vloženou. Pokud se tedy naše cena pohne proti vám, může být nutné, abyste nám okamžitě poskytli značné dodatečné finanční prostředky, abyste splnili svůj požadavek na marži a udrželi si otevřené pozice. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni podle našeho uvážení uzavřít jednu, více nebo všechny vaše pozice v jakémkoli digitálním aktivu, které držíte. Za případné ztráty, které vám v důsledku toho vzniknou, nesete odpovědnost vy.

6.78 Potřeba sledovat vlastní pozice má větší význam, pokud jste s námi uzavřeli kontrakt, a to z důvodu vlivu gearingu. Gearing zvyšuje rychlost, s jakou mohou vznikat zisky nebo ztráty, a proto je důležité, abyste své pozice pečlivě sledovali.

6.79 Nejsme povinni vás informovat o zůstatku na vašem účtu a požadované marži (tj. provést tzv. margin call). Pokud tak učiníme, margin call může být uskutečněn telefonicky, poštou, e-mailem, textovou zprávou nebo prostřednictvím platformy OKX.

6.80 Jsme oprávněni kdykoli a v krátké době u otevřených obchodů zvýšit nebo snížit marži, kterou od vás požadujeme. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na běžný způsob komunikace mezi vámi a námi jsme oprávněni vás informovat o změně výše marže nebo úvěrové podmínky pro váš účet některým z následujících způsobů: telefonicky, e-mailem, textovou zprávou, prostřednictvím naší platformy OKX nebo zveřejněním oznámení o změně na našich webových stránkách. Jakékoli zvýšení úrovně marže bude splatné okamžitě na naši žádost. Požadavky na marži zvýšíme nebo úvěrové podmínky pro váš účet změníme pouze v případech, kdy to podle našeho uvážení budeme považovat za nezbytné, mimo jiné v reakci na tyto skutečnosti nebo v jejich očekávání:

(a) změna volatility a/nebo likvidity na trhu digitálních aktiv;

(b) novinky ve světě ekonomiky;

(c) o digitálním aktivu se traduje, že jeho obchodování bylo na jiné platformě pro obchodování s digitálními aktivy pozastaveno;

(d) změna vašeho vzorce obchodování s námi; nebo

(e) jakékoli změny platných zákonů a předpisů.

6.81 V souladu s platnými zákony a předpisy se může stát, že u některých kategorií klientů nebudeme moci akceptovat platbu marže provedenou kreditní kartou nebo jiným úvěrovým ujednáním uzavřeným s třetími stranami.

6.82 Pamatujte prosím, že v některých případech můžeme spustit socializovaný mechanismus zpětných pohledávek, který vám odebere část zisku na pokrytí případného schodku. Socializovaný mechanismus zpětných pohledávek bude spuštěn, když pojistné fondy společnosti OKX nebudou schopny pokrýt ztráty uživatele. V takových případech společnost OKX použije svůj socializovaný mechanismus zpětných pohledávek, aby od ostatních uživatelů vymohla zpět čistý zisk na pokrytí schodků. Další informace o mechanismu socializovaných zpětných pohledávek naleznete zde.

6.83 V případě potenciální mezery v pravidlech obchodování nebo chyby systému platformy nebo mezery, která uživatele bezdůvodně obohatí, budeme uživatele kontaktovat, abychom získali tyto zisky zpět. Uživatel musí zajistit úplnou a účinnou spolupráci. V opačném případě podnikneme veškeré kroky, včetně mimo jiné omezení transakcí na účtu, zmrazení účtu (účtů) nebo prostředků na účtu (účtech), odepsání prostředků z účtu (účtů) za účelem získání zisků, kterými se uživatel bezdůvodně obohatil, stíhání uživatele u příslušného soudu a jakákoli další nápravná opatření. V případě, že uživatel nebude spolupracovat, ponese také veškeré náklady na úhradu těchto nápravných opatření.

6.84 Za určitých okolností nebo situací může být likvidace pozice v digitálních aktivech obtížná nebo dokonce nemožná. Určité události, ke kterým v síti dochází, mohou nastat rychle a ovlivnit schopnost provádět transakce na platformě OKX. Informace ohledně těchto událostí v síti mohou být předem obtížně předvídatelné nebo zjistitelné a mohou podléhat omezenému dohledu jakékoli třetí strany, která může být schopna zasáhnout za účelem stabilizace sítě.

Další potenciální rizika

6.85 Webové stránky a internetové stránky, zprávy pro investory, ústní nebo písemné výhledy, prezentace, audio a video záznamy událostí a další publikace z webových stránek mohou obsahovat optimistická, výhledová prohlášení, která odrážejí současné názory společnosti OKX a jejího vedení na budoucí projekty a události. Některá slova, včetně mimo jiné „předvídat“, „předpokládat“, „věřit“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „může“, „plánovat“, „projektovat“ a „měl by“, stejně jako další podobné výrazy, často identifikují výhledová prohlášení. Tato prohlášení podléhají rizikům, nejistotám a změnám způsobeným mnoha faktory, včetně mimo jiné: změn směnných kurzů digitálních aktiv a fiat měn, úrokových sazeb a cen komodit, zavedení nových a/nebo konkurenčních technologií a nápadů, zvýšení tržních pobídek a poklesu poptávky po stávajících službách nebo jiných produktech.

7 VÁŠ ÚČET OKX

7.1 Registrace účtu a ověření totožnosti: Abyste mohli využívat některou ze služeb, musíte na registrační stránce uvést přesné údaje do všech polí a ověřit svou totožnost a potvrdit tyto podmínky. Registrací účtu u společnosti OKX souhlasíte a prohlašujete, že účet budete používat pouze pro sebe a nikoli jménem třetí strany, pokud to společnost OKX neschválí. Souhlasíte s tím, že nám při registraci a průběžně budete poskytovat autentické informace pro účely ověření totožnosti a odhalování případů praní peněz, financování terorismu, podvodů nebo jiných finančních trestných činů. Mezi takové informace patří mimo jiné kopie dokladu totožnosti s fotografií vydaného vládou a dokladu o bydlišti, jako je vyúčtování za služby nebo výpis z účtu. Pokud se tyto informace změní, je vaší povinností je co nejdříve aktualizovat.

7.2 Ochrana vašeho účtu: Zavazujete se, že nikomu neumožníte používat nebo řídit váš účet a že nás budete informovat o jakékoli změně informací nebo o tom, že váš účet byl napaden. Jste odpovědní za uchovávání, ochranu a zabezpečení veškerých klíčů, certifikátů, hesel, přístupových kódů, uživatelských ID, klíčů API nebo jiných pověření a přihlašovacích údajů (dále společně jen jako „hesla“), které vám byly poskytnuty nebo které byly vygenerovány v souvislosti s používáním služeb. Pokud hesla ztratíte, je možné, že nebudete mít přístup ke svému účtu. Souhlasíte s tím, že nás neprodleně informujete o jakémkoli neoprávněném použití vašich hesel. Neneseme odpovědnost za žádné závazky, ztráty ani žádné škody, ať už přímé nebo nepřímé, vzniklé v důsledku neoprávněného použití vašich hesel. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud povolíte třetí straně nebo platformě třetí strany používat informace o heslech vašeho účtu, bude tato třetí strana nebo platforma třetí strany znát informace o vašem účtu (včetně mimo jiné informací týkajících se vašich aktiv, transakcí, oprávnění k činnosti obchodování a informací o účtu atd.) a váš účet bude vystaven určitým rizikům a může utrpět ztrátu nebo škodu. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou tím, že jste třetí straně nebo platformě třetí strany povolili používat údaje o vašich heslech, a za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou třetí stranou nebo platformou třetí strany, která používá údaje o vašich heslech k účtu. Za ztráty nebo škody způsobené výše uvedenými okolnostmi neneseme žádnou odpovědnost za náhradu škody nebo jiné právní závazky. Poskytujeme online platformu pro obchodování, a abychom se vyhnuli možným bezpečnostním rizikům, nesmí být přihlašovací heslo, heslo pro správu ani jakákoli jiná hesla nastavena jako stejná. Odpovídající povinnosti nesou uživatelé. Jakmile se uživatel zaregistruje a stane se uživatelem webových stránek, získá uživatelské jméno (uživatelskou poštovní schránku) a heslo a je odpovědný za veškeré činnosti a události, které proběhnou pod tímto uživatelským jménem a heslem po vstupu do systému, a nese veškerou právní odpovědnost způsobenou přímo či nepřímo mluvou a chováním při používání tohoto uživatelského jména.

7.3 Obnovení hesla: Uživatelé, kteří ztratí své heslo, si ho mohou obnovit po ověření prostřednictvím své registrované e-mailové adresy nebo telefonního čísla. V případě zjištění neoprávněných operací nebo narušení bezpečnosti nám tuto skutečnost neprodleně nahlaste.

7.4 Zůstatek na účtu: pokud váš účet vykazuje kreditní zůstatek, můžete nás požádat o vrácení dostupných digitálních aktiv. Můžeme se však podle svého uvážení rozhodnout, že vaši žádost o výběr (veškerých nebo části) digitálních aktiv zamítneme (nebo případně odečteme), pokud:

(a) vaše otevřené derivátové transakce vykazují pomyslné ztráty;

(b) se domníváme, že v důsledku podkladových tržních podmínek může být zapotřebí dodatečných digitálních aktiv ke splnění současných nebo budoucích požadavků na marži pro otevřené derivátové pozice;

(c) máte vůči nám jakýkoli skutečný nebo podmíněný závazek podle těchto podmínek; a/nebo

(d) důvodně zjistíme, že mezi námi existuje nevyřešený spor v souvislosti s podmínkami.

7.5 Uzavření účtu: Kdykoli můžete společnost OKX požádat o uzavření svého účtu. Uzavření účtu nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před datem uzavření účtu. Před tím, než společnost OKX váš účet uzavře, můžete být požádáni, abyste buď zrušili, nebo dokončili veškeré příkazy open order a v souladu s ustanoveními těchto podmínek sdělili pokyny k převodu jakékoli fiat měny a/nebo digitálních aktiv, které zbývají na vašem účtu. Nesete odpovědnost za veškeré poplatky, náklady, výdaje, úhrady nebo závazky (včetně mimo jiné nákladů na právní zastoupení a soudní výlohy nebo nákladů na převod fiat měny či digitálních aktiv) související se zrušením vašeho účtu. V případě, že náklady na uzavření vašeho účtu překročí hodnotu zůstatku na vašem účtu, budete odpovědní za jejich úhradu. Nesmíte uzavřít žádný ze svých účtů, abyste se vyhnuli placení poplatků, které byste jinak měli zaplatit, nebo abyste se vyhnuli jakémukoli vyšetřování v souvislosti s naším AML programem. Společnost OKX si vyhrazuje absolutní právo přijmout nebo zamítnout žádost o uzavření účtu podle vlastního uvážení.

7.6 Pozastavení účtu: Společnost OKX má právo kdykoli pozastavit váš účet (účty). Souhlasíte také s tím, že můžeme zmrazit/zablokovat finanční prostředky a aktiva na vašem účtu (účtech) a částečně nebo zcela pozastavit váš přístup k webové stránce, pokud budeme mít dle našeho uvážení podezření na některou z následujících skutečností:

(a) Vy jste jednali / vaše byly provozovány v rozporu s jakýmikoli podmínkami a ujednáními těchto podmínek a jakýchkoli dalších zásad, pravidel, předpisů, uživatelskými smlouvami nebo programy společnosti OKX, včetně mimo jiné AML programu společnosti OKX;

(b) na vašem účtu je z jakéhokoli důvodu zůstatek, který je třeba vyrovnat;

(c) neoprávněná osoba se pokouší získat přístup k vašemu účtu;

(d) používáte své přihlašovací údaje nebo jiné informace o účtu neoprávněně nebo nevhodně;

(e) z důvodů souvisejících s článkem 12 těchto podmínek;

(f) z důvodů souvisejících s vyšetřováním podle článku 7.7 těchto podmínek; nebo

(g) došlo k některému z případů porušení (jak je tento pojem definován níže v článku 22.6 těchto podmínek).

Můžeme také požadovat, abyste předložili další informace a provedli další úkony ověření a potvrzení, pokud je třeba provést zesílenou hloubkovou kontrolu vás/vašeho účtu (účtů).

7.7 Vyšetřování: Společnost OKX vyšetří a podnikne kroky proti vám / vašim účtům, včetně pozastavení, zmrazení a/nebo zabavení vašich účtů, v případě, že budeme mít podezření nebo jiný důvod se domnívat, podle našeho uvážení, že došlo k některému z následujících případů:

(a) vy jste / vaše účty jsou předmětem vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení, vládních orgánů, soudních příkazů, předvolání, soudních nařízení nebo jiných podobných postupů a procesů v jakékoli příslušné jurisdikci;

(b) vy jste / vaše účty jsou předmětem jakéhokoli probíhajícího a/nebo aktuálního soudního sporu v jakékoli příslušné jurisdikci;

(c) vy porušujete / vaše účty porušují nebo jste se podíleli / vaše účty se podílely na porušení jakýchkoli platných zákonů nebo nařízení; nebo

(d) vy se podílíte / vaše účty se podílí na podezřelých, nezákonných nebo podvodných aktivitách.

7.8 Ukončení účtu: Společnost OKX má právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu a podle svého výhradního uvážení ukončit váš účet (účty), a to včetně důvodů uvedených v článku 11. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že máme právo podniknout veškeré nezbytné a vhodné kroky podle těchto podmínek, včetně mimo jiné vymáhání přiměřených nákladů, a v souladu s platnými zákony a předpisy.

7.9 Účinek pozastavení nebo ukončení: V případě, že byl váš účet (účty) pozastaven nebo zrušen z důvodů uvedených v článku 7 těchto podmínek, bude společnost OKX nadále spravovat veškerá digitální aktiva, finanční prostředky a informace na těchto účtech nebo v souvislosti s nimi, které mohou být zabaveny a předány třetím stranám, mimo jiné příslušným orgánům.

7.10 Pokud dojde ke zrušení vašeho účtu (účtů), vrátíme vám v souladu s článkem 7.9 a případnými probíhajícími šetřeními a úvahami vaše finanční prostředky snížené o hodnotu všech slev z obchodních poplatků, slev, nákladů, výdajů a/nebo náhrad škody, na které máme nárok podle těchto podmínek a platných zákonů a předpisů v příslušné jurisdikci (jurisdikcích). Pokud váš účet není nebo již není předmětem vyšetřování, soudního příkazu, předvolání k soudu nebo podobného právního postupu v jakékoli příslušné jurisdikci (jurisdikcích), opravňujete nás k vrácení vašich finančních prostředků (ponížených o slevy z obchodních poplatků, rabaty, náklady, výdaje a/nebo náhradu škody, na které máme nárok) na jakýkoli bankovní účet spojený s vaším účtem, pokud platné zákony a předpisy nevyžadují jinak. Pokud na vašem účtu (účtech) zůstane nějaký zůstatek digitálních aktiv, souhlasíte s tím, že nám po obdržení písemného oznámení od nás sdělíte adresu digitálních aktiv, abychom vám mohli zbývající digitální aktiva vrátit.

7.11 Kromě výše uvedeného a v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy platí, že v případě, že nastane případ porušení,

(a) jakákoli dodávka, platba nebo jiný závazek, který máte vůči kterékoli straně, včetně mimo jiné společnosti OKX, na základě činností zahrnujících váš účet (účty), je splatný, vzniká nebo se jinak urychluje tak, že vyžaduje plnění v den takového případu porušení ("urychlené závazky"); a

(b) aniž by byla dotčena jiná práva, která mohou společnosti OKX vzniknout na základě těchto podmínek nebo jinak, je společnost OKX oprávněna podniknout veškerá opatření, která podle svého uvážení považuje za nezbytná k ochraně svých zájmů a splnění zrychlených závazků, včetně mimo jiné uzavření všech otevřených obchodních pozic, likvidace aktiv na vašem účtu za účelem splacení jakýchkoli částek a jiných likvidovatelných závazků vůči společnosti OKX a převodu aktiv na třetí strany v souladu se soudními nařízeními.

8 PRÁVA UŽIVATELŮ A OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ LICENCE

8.1 Udělujeme vám omezenou, nevýhradní a nepřenositelnou licenci, která se řídí těmito podmínkami, na přístup a používání naší webové stránky a služeb, a to výhradně pro schválené účely, které jsme povolili. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, přenášet, distribuovat, prodávat, licencovat, zpětně analyzovat, upravovat, publikovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla nebo jakýmkoli jiným způsobem zneužívat naše produkty a služby.

8.2 Souhlasíte s tím, že:
(a) veškerá práva, vlastnická práva a podíl na službách a souvisejícím softwaru, webové stránce a technologii, včetně veškerých práv duševního vlastnictví, jsou a zůstávají stranám;

(b) nepřevádí se žádné jiné právo nebo zájem na službách než omezené licence udělené v těchto podmínkách;

(c) Služby jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony upravujícími duševní vlastnictví;

(d) veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.

(e) Máme právo zjišťovat, zmrazit nebo odečíst položky a účty uživatele v souladu s požadavky veškerých příslušných soudních organizací, správních organizací a vojenských organizací, včetně mimo jiné organizací veřejné bezpečnosti, organizací státního zastupitelství, soudů, celních a daňových úřadů atd.

9 POVINNOSTI UŽIVATELE

9.1 Nesmíte si z žádného důvodu registrovat více účtů.

9.2 Nesmíte používat účty jiných uživatelů.

9.3 Nesmíte používat tuto webovou stránku nebo služby způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození této webové stránky nebo zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti této webové stránky; v souvislosti s jakýmikoliv nelegálními prostředky pro platby a vypořádání, včetně mimo jiné plateb nelegálními prostředky, jako jsou fiktivní transakce, nepravdivá cena, vrácení transakce a podobně; nelegálními aktivitami při vybírání peněz prostřednictvím bankovních účtů pro vypořádání subjektů; nelegálním převodem prostředků z bankovního účtu vypořádání subjektu na individuální účet; nelegálními aktivitami při vybírání peněz ze šeků; nebo pro jakýkoliv nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost podle platných zákonů a předpisů. Souhlasíte s tím, že společnosti Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazílie, OKX Bahamy a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, předchůdce, právní nástupce, zaměstnance, zástupce, dceřiné společnosti a přidružené společnosti zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky, ztráty, závazky, požadavky nebo výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vznese jakákoli třetí strana vůči společnostem Aux Cayes, OKX HK, OKX Brazílie, OKX Bahamy nebo jejich přidruženým společnostem v důsledku nebo v souvislosti s používáním této webové stránky nebo služeb.

9.4 Je zakázáno v jakékoli formě využívat webovou stránku k nezákonným činnostem. Bez povolení nebo souhlasu společnosti OKX nesmíte používat žádné komerční aktivity ve jménu této webové stránky nebo v jakékoli formě webové stránky jako místa, platformy nebo média pro zapojení do komerčních aktivit.

9.5 Jste povinni dodržovat veškeré platné zákony a předpisy a nést odpovědnost a právní důsledky jakéhokoli svého jednání ohledně webové stránky a služeb. Kromě toho nesmíte porušovat zákonná práva a zájmy žádné třetí strany. Pokud by navíc společnost OKX utrpěla v důsledku vašeho jednání ztráty, má právo je po vás vymáhat soudní cestou nebo jiným způsobem.

9.6 Pokud porušíte jakoukoli výše uvedenou povinnost, společnost OKX má právo přímo přijmout veškerá nezbytná opatření, včetně mimo jiné smazání vámi zveřejněného obsahu, zrušení hvězdičkového hodnocení a čestného uznání zákazníka, zmrazení vašeho zůstatku, pozastavení nebo zabavení vašeho účtu a nezákonných zisků a zahájení trestního stíhání.

10 POPLATKY

10.1 Za část námi poskytovaných služeb vám mohou být účtovány poplatky. Používáním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito poplatky.

10.2 Společnost OKX má právo stanovit a měnit strukturu poplatků podle svého uvážení. Můžeme také začít účtovat poplatky za bezplatné služby. Veškeré změny poplatků budou oznámeny předem.

10.3 Pokud s účtovanými poplatky nesouhlasíte, můžete okamžitě přestat používat jednu nebo více služeb. Stále ale nesete odpovědnost za veškeré poplatky vzniklé do data ukončení služeb.

10.4 Pokud není uvedeno nebo dohodnuto jinak, souhlasíte s tím, že máme právo automaticky a bez předchozího upozornění odečíst výše uvedené poplatky za služby přímo z prostředků na vašem účtu.

10.5 Pokud nezaplatíte včas a v plné výši, vyhrazujeme si právo přerušit, pozastavit nebo zrušit váš účet.

11 ZMĚNA, POZASTAVENÍ, UKONČENÍ A ZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

11.1 Změna a přerušení služeb: Služby můžeme kdykoli změnit a/nebo přerušit, pozastavit či ukončit jejich poskytování, a to s předchozím upozorněním nebo bez něj.

11.2 Zastavení poskytování a ukončení služeb: Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení přerušit nebo ukončit poskytování služeb bez předchozího upozornění, a to dočasně nebo trvale, mimo jiné v následujících případech:

(a) pokud vámi poskytnuté osobní údaje nejsou pravdivé, úplné, přesné nebo jsou v rozporu s informacemi poskytnutými v době registrace a neposkytli jste přiměřený důkaz (pamatujte prosím, že podle platných zákonů a předpisů byste měli uvést pravdivé, úplné a přesné informace);

(b) pokud porušíte platné zákony a předpisy;

(c) pokud vy porušíte / vaše účty poruší jakékoli podmínky a ujednání těchto podmínek a jakékoli jiné zásady, pravidla, předpisy, uživatelské smlouvy nebo programy společnosti OKX, včetně mimo jiné AML programu společnosti OKX;

(d) pokud to vyžadují ustanovení platných zákonů a předpisů nebo příslušné orgány;

(e) z důvodů souvisejících s vyšetřováním podle článku 7.7 těchto podmínek; nebo

(f) z bezpečnostních důvodů nebo za jiných nezbytných okolností, abychom ochránili váš účet (účty) před neoprávněným přístupem podle našeho výhradního uvážení.

12 NEVYZVEDNUTÝ MAJETEK

Povinnosti společnosti OKX

Pokud máte na svém účtu jakýkoli majetek, který společnost OKX drží, a společnost OKX vás nemůže kontaktovat a nemá žádný záznam o vašem používání služeb po dobu delší než dvanáct (12) měsíců nebo v některých jurisdikcích po dobu vyžadovanou příslušnými zákony nebo předpisy v příslušné jurisdikci (jurisdikcích), může být společnost OKX povinna tyto prostředky nahlásit jako nevyzvednutý majetek v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Společnost OKX vynaloží přiměřené úsilí, aby vás dohledala s pomocí kontaktních informací, které má k dispozici.

12.1 Pokud vás společnost OKX dohledat nedokáže, vyhrazuje si právo:

(a) uzavřít váš účet a ukončit tyto podmínky; a

(b) vydat veškerý majetek jako nevyzvednutý majetek, jak mu to nařídí příslušné orgány nebo jakýkoli příslušný soud.

12.2 Pokud obdržíme jakýkoli dokument (dokumenty) potvrzující vaše úmrtí nebo jinou informaci, která povede společnost OKX k domněnce, že jste zemřeli, vyhrazuje si společnost OKX právo zmrazit váš účet.

12.3 Váš účet bude rozmrazen:

(a) pokud vámi určený svěřenský správce otevřel nový účet, jak je dále popsáno v článku 12.5 níže, a celý váš účet byl převeden na tento nový účet, nebo

(b) společnost OKX obdržela uspokojivý důkaz, že jste nezemřeli.

12.4 Pokud má společnost OKX důvod se domnívat, že jste zemřeli, ale nemá k dispozici doklad o vašem úmrtí ve formě, která je pro společnost OKX uspokojivá, zmocňujete společnost OKX, aby provedla šetření, ať už přímo nebo prostřednictvím třetích stran, které považujeme za nezbytné ke zjištění, zda jste zemřeli. Poté, co společnost OKX obdrží uspokojivý důkaz o tom, že jste zemřeli, bude svěřenský správce, kterého jste určili v platné závěti nebo podobném dokumentu, povinen založit nový účet.

12.5 Pokud jste svěřenského správce neurčili, pak si společnost OKX vyhrazuje právo považovat za vašeho svěřenského správce jakoukoli osobu oprávněnou zdědit váš účet, jak určí společnost OKX po obdržení a přezkoumání dokumentace, kterou společnost OKX podle svého výhradního a absolutního uvážení považuje za nezbytnou nebo vhodnou, včetně (mimo jiné) závěti, svěřenského fondu nebo jiné podobné dokumentace, nebo rozhodnutí o určení svěřenského správce vydaného soudem příslušným pro váš majetek.

12.6 V případě, že společnost OKX podle svého uvážení zjistí, že nepanuje naprostá jistota ohledně platnosti určení svěřenského správce, vyhrazuje si společnost OKX právo vyžádat si před podniknutím jakýchkoli kroků týkajících se vašeho účtu rozhodnutí ohledně vyřešení této otázky od příslušného soudu.

Výdaje

12.7 Společnost OKX je oprávněna odečíst si z jakékoli fiat měny veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s tímto článkem 12.

13 DODRŽOVÁNÍ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ A DANÍ

13.1 Je vaší výhradní odpovědností zjistit, zda a v jakém rozsahu se na jakékoli transakce, které provedete prostřednictvím služeb, vztahují daně, a srazit, vybrat, nahlásit a odvést správné částky daní příslušným daňovým úřadům. Souhlasíte s tím, že neposkytujeme právní ani daňové poradenství a nejsme zodpovědní za určení, zda se na vaše transakce vztahují daně, ani za výběr, hlášení, srážení nebo odvádění daní vyplývajících z jakýchkoli transakcí. Doporučujeme, abyste se poradili se svým právníkem / profesionálním daňovým poradcem, abyste zjistili, jaké jsou vaše povinnosti a váš daňový status ve vaší domovské jurisdikci.

13.2 Kromě toho souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré příslušné zákony Seychel, Baham, Brazílie a Hongkongu a veškeré příslušné zákony a předpisy v jakékoli jiné příslušné jurisdikci (jurisdikcích). V souvislosti s prevencí financování terorismu a bojem proti praní peněz (dále jen jako „AML“) a obecněji s dodržováním zákonů a předpisů v příslušné jurisdikci (jurisdikcích) budeme podle potřeby spolupracovat s příslušnými orgány a místními, regionálními, národními a nadnárodními úřady po celém světě a můžeme těmto úřadům poskytnout veškeré informace, které se vás týkají. Můžeme také přistupovat k uloženým informacím, které se vás týkají, a sdělovat je externím třetím stranám, pokud se podle svého uvážení domníváme, že je to nutné nebo vhodné pro: splnění příslušných požadavků orgánů činných v trestním řízení nebo národní bezpečnosti a zákonných postupů v příslušné jurisdikci (jurisdikcích), jako je soudní nařízení nebo předvolání; ochranu vašich, našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti; prosazování našich platných podmínek poskytování služeb, uživatelských smluv, obchodních pravidel, provozních pravidel, zásad nebo jiných smluv; vymáhání částek, které nám dlužíte; nebo pomoc při vyšetřování nebo stíhání domnělé nebo skutečné nezákonné činnosti.

13.3 Při používání našich služeb berete na vědomí, prohlašujete a zavazujete se a souhlasíte s tím, že veškeré vaše kroky na této webové stránce i mimo ni jsou prováděny zákonným a řádným způsobem a že vaše zdroje digitálních aktiv a fiat měny nepocházejí z nezákonné činnosti. Pokud se podle svého vlastního uvážení domníváme, že porušujete výše uvedené prohlášení a závazek, můžeme na základě vlastního uvážení nebo ve spolupráci s místními orgány činnými v trestním řízení zabavit, zmrazit, omezit nebo zrušit váš účet (účty) a jakoukoli fiat měnu a digitální aktiva držená na vašem účtu (účtech).

14 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše údaje, naleznete v našem prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

15 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ

Vyloučení odpovědnosti

15.1 Společnost OKX ani žádná z jejích spřízněných stran nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé přímo či nepřímo v důsledku:

(a) jakéhokoli sporu mezi vámi a jedním nebo více uživateli;

(b) jakýchkoli ztrát vzniklých v důsledku porušení těchto podmínek;

(c) jakýchkoli ztrát vzniklých v důsledku vašeho porušení platných zákonů a předpisů; nebo

(d) jakékoli jednání nebo opomenutí třetí strany s přístupem k vašemu účtu,

a vy se tímto zříkáte a vzdáváte jakéhokoli práva požadovat od společnosti OKX a/nebo jejích spřízněných stran jakoukoli takovou ztrátu.

Omezení odpovědnosti

15.2 V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy je celková souhrnná odpovědnost společnosti OKX za ztráty, které mohou uživateli vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s informacemi nebo materiály poskytnutými společností OKX a jejími spřízněnými stranami na webové stránce nebo jejich jménem, omezena na maximální souhrnnou hodnotu 100 USD.

15.3 V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony a předpisy je celková souhrnná odpovědnost společnosti OKX za ztráty vyplývající z jednotlivých nároků nebo série nároků, které vznikly:

(a) žadateli na základě žádosti nebo v souvislosti s ní;

(b) vám v důsledku nebo v souvislosti s:

(i) službami;

(ii) jakýmkoli plněním či neplněním služeb;

(iii) jakýmikoli informacemi nebo materiály poskytnutými společností OKX a/nebo jejími spřízněnými stranami nebo jejich jménem (jiné než informace nebo materiály uvedené v článku 15.3); nebo

(iv) jakéhokoli jiného porušení těchto podmínek,

je omezena na nižší z těchto částek:

(a) 100 USD; nebo

(b) výše celkových poplatků, které uživatel zaplatil společnosti OKX za služby v předchozím období dvanácti (12) měsíců (dále jen jako „strop“).

15.4 Pokud vznikne nárok v souvislosti s konkrétním obchodem, je celková odpovědnost společnosti OKX, jejích akcionářů, přidružených společností nebo poskytovatelů služeb a jejich příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců nebo zmocněnců vůči uživateli omezena na částku nákupu/prodeje sporného obchodu s odkazem na cenu takového obchodu v době, kdy se uskutečnil nebo měl uskutečnit, a v každém případě se na tyto situace použije strop uvedený výše.

15.5 Společnost OKX a/nebo její spřízněné strany vám v žádném případě neodpovídají za nepřímé ztráty.

15.6 Žádné ustanovení těchto podmínek neomezuje odpovědnost společnosti OKX a/nebo spřízněných stran společnosti OKX vůči vám vyplývající z těchto jednání společnosti OKX:

(a) podvod nebo podvodné uvedení v omyl;

(b) úmyslné pochybení; nebo

(c) smrt nebo újma na zdraví způsobená jejím jednáním.

15.7 Jakékoli vyloučení nebo omezení odpovědnosti uvedené v tomto článku 15 neomezuje odpovědnost společnosti OKX, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle příslušných platných zákonů a předpisů.

Události vyšší moci

15.8 Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nesplnění svých povinností podle těchto podmínek způsobené událostí vyšší moci.

Náhrada škody

15.9 Souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony a předpisy odškodníte společnost OKX a její přidružené společnosti a společníky (včetně našich a jejich případných zástupců, pokud existují, a akcionářů, ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti OKX a přidružených společností a společníků společnosti OKX) (každý z nich dále samostatně jen jako „odškodněná strana“) za a proti veškerým ztrátám vyplývajícím z nebo v souvislosti s jakýmikoliv nároky třetích stran, jejich ztrátami, závazky, škodami, rozsudky, pokutami, penále, náklady a jakýmikoli výdaji (včetně poplatků za odborné služby a přiměřených nákladů na právní zastoupení), které mohou odškodněné strany utrpět nebo jim mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s:

(a) vaším (nebo kteréhokoli z oprávněných zástupců uživatele) používáním či chováním v souvislosti s účtem nebo službami;

(b) vaším neplněním jakýchkoli vašich povinností podle těchto podmínek;

(c) porušením podmínek z vaší strany a/nebo vynucování podmínek ze strany společnosti OKX, které s tímto porušením souvisí;

(d) vaším porušením platných zákonů a předpisů;

(e) vaším porušení práv jakékoli třetí strany;

(f) jakýmikoli nároky třetích stran souvisejícími s vaším používáním služby (služeb);

(g) jakýmikoli nepravdivými, nepřesnými, zavádějícími nebo klamavými informacemi, které poskytnete společnosti OKX v průběhu poskytování služeb společností OKX podle těchto podmínek;

(h) jakýmkoli vyšetřováním, stížností, žalobou nebo jiným řízením proti nám v souvislosti s vaším používáním služby (služeb) nebo v důsledku takového používání ze strany vládního orgánu nebo regulační či samoregulační agentury nebo organizace v jakékoli příslušné jurisdikci (jurisdikcích); nebo

(i) jakýmkoli porušením jakýchkoli prohlášení, záruk a závazků, které vůči nám uživatel učinil podle těchto Podmínek.

15.10 Pokud jste povinni odškodnit společnost OKX nebo kteroukoli z jejích spřízněných stran podle tohoto článku 15.10, má společnost OKX právo podle svého uvážení kontrolovat jakoukoli žalobu nebo řízení a rozhodnout, zda si přeje uzavřít smír, a pokud ano, za jakých podmínek.

Zřeknutí se záruk

15.11 Služby a veškeré informace nebo materiály poskytované společností OKX jsou poskytovány „jak stojí a leží“. Společnost OKX výslovně odmítá a uživatel se vzdává veškerých záruk bez ohledu na jejich druh, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně mimo jiné:

(a) předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a/nebo neporušení práv; a

(b) záruky vyplývající z průběhu plnění, průběhu obchodování nebo používání v obchodě.

15.12 Bez omezení článku 15.11 uživatel bere na vědomí následující:

(a) Společnost OKX neprohlašuje ani nezaručuje, že služby, jakékoli rozhraní používané pro přístup ke službám, webová stránka nebo jakékoli informace či materiály poskytované nebo zpřístupňované společností OKX jsou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální, bezchybné, neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti či nemají žádné jiné vady; a

(b) Společnost OKX nezaručuje, že jakákoli objednávka bude provedena, přijata, zaznamenána nebo zůstane otevřená.

15.13 S výjimkou výslovných prohlášení uvedených v těchto podmínkách tímto stvrzujete a souhlasíte s tím, že jste se nespoléhali na žádné jiné prohlášení ani ujednání, ať už písemné nebo ústní, pokud jde o používání a přístup k webové stránce a/nebo službám z vaší strany.

15.14 Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost OKX nenese odpovědnost za žádné ztráty vyplývající z:

(a) jakékoli nepřesnosti, vady nebo opomenutí jakékoli informace o ceně týkající se digitálního aktiva;

(b) přerušení jakýchkoli takových dat;

(c) jakékoli chyby nebo zpoždění při přenosu těchto informací; a

(d) jakékoli škody vzniklé jednáním, opomenutím nebo porušením těchto podmínek ze strany jiného uživatele.

15.15 Společnost OKX nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost nebo důvěrnost informací předávaných společnosti OKX nebo přijímaných od společnosti OKX elektronickými prostředky, mezi které patří internet, bezdrátové připojení, e-mail, telefon a SMS, protože společnost OKX nemá možnost zajistit, aby byl přenos takových informací vždy chráněn. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše údaje již nejsou v bezpečí, měli byste kontaktovat společnost OKX na e-mailové adrese, poštovní adrese nebo telefonním čísle zveřejněném na webové stránce nebo na čísle, které je uživateli příležitostně sděleno.

16 ZMĚNY

16.1 Společnost OKX má právo tyto podmínky nebo jakoukoli jejich část změnit, nahradit, doplnit nebo vymazat (dále jednotlivě jen jako „změna“).

16.2 Společnost OKX může uživatele o změně informovat, pokud však takové informování není neproveditelné (mimo jiné v případech, kdy je nutné provést okamžité změny za účelem dodržení platných zákonů a předpisů nebo je nutné přijmout zvýšená bezpečnostní opatření z důvodu možných bezpečnostních hrozeb) nebo pokud s tím uživatel jinak souhlasí.

16.3 Pokud uživatel vznese proti změně námitku, je jediným opravným prostředkem uživatele přestat služby používat a svůj účet uzavřít. Společnost OKX má právo:

(a) vypovědět tuto uživatelskou smlouvu s uživatelem s okamžitou platností v souladu s těmito podmínkami; a

(b) pozastavit uživateli přístup ke službám a jejich používání.

17 PŘEVOD PODNIKU

17.1 V případě převodu celého podniku společnosti OKX nebo jeho části na třetí osobu uživatel souhlasí s převodem obchodního vztahu mezi uživatelem a společností OKX, který zahrnuje mimo jiné i jeho:

(a) účet;

(b) aktiva;

(c) závazky; a

(d) chráněná data.

17.2 V případě, že společnost OKX získá subjekt třetí strany nebo s ním bude společnost OKX sloučena, vyhrazuje si společnost OKX právo převést nebo postoupit informace shromážděné od uživatelů v rámci akvizice, fúze, prodeje nebo jiné změny kontroly.

18 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

18.1 Poskytovatel síťových služeb: My jako platforma třetí strany nebo „poskytovatel síťových služeb“ nezaručujeme, že informace a služby poskytované na této webové stránce mohou plně uspokojit potřeby uživatelů. Neneseme odpovědnost za chyby, urážky, pomluvy, neslušnost, obscénnost, pornografii nebo rouhání, ke kterým může dojít během procesu přijímání webové služby stran.

18.2 Přerušení služby: Na základě zvláštní povahy internetu nezaručujeme, že služba nebude přerušena. Stejně tak není zaručena včasnost a bezpečnost služby ani neneseme odpovědnost za jakékoli přerušení služby, které nebyli způsobeno námi.

18.3 Bezpečnost sítě: Snažíme se uživatelům zajistit bezpečné síťové prostředí, nicméně nezaručujeme, že webová stránka nebo její servery budou prosté virů nebo jiných potenciálně škodlivých faktorů. Uživatel by proto měl používat uznávaný software pro kontrolu a likvidaci virů v souborech stažených z webové stránky.

18.4 Informace o uživateli: Nejsme zodpovědní za selhání uchování, změny, vymazání nebo uložení informací poskytnutých uživatelem. Neodpovídáme ani za tiskové chyby, nedbalost apod., které jsme nezpůsobili úmyslně. Máme právo, nikoliv však povinnost, zlepšit či napravit jakékoli opomenutí nebo chybu v jakékoli části této webové stránky.

18.5 Přesnost, úplnost a spolehlivost webové stránky: Pokud jsme se na tom výslovně písemně nedohodli, nezaručujeme přesnost, úplnost ani spolehlivost jakéhokoli obsahu, jako je mimo jiné reklama na platformě, a to jakýmkoli způsobem na této webové stránce. Neneseme odpovědnost za žádné produkty, služby, informace nebo materiály, které uživatel zakoupil nebo získal na základě informací obsažených na této webové stránce. Uživatel nese riziko související s používáním obsahu této webové stránky.

18.6 Názor uživatele: Komentáře zveřejněné uživateli webové stránky vyjadřují výhradně jejich osobní názor. Neznamená to, že tato webová stránka souhlasí s jejich názory nebo jejich popis jakýmkoli způsobem stvrzuje. Tato webová stránka nenesou žádnou právní odpovědnost za komentáře uživatelů.

18.7 Oznámení: Pokud jde o oznámení zaslaná uživatelům, doručíme tato oznámení prostřednictvím oficiálního oznámení na stránce, formálního dopisu, e-mailu, telefonického hovoru ze strany oddělení služeb zákazníkům, SMS nebo běžnou poštou. Neneseme žádnou právní odpovědnost za výhry, slevové akce či informace, které jsou zasílány prostřednictvím jiných kanálů.

18.8 Poplatky, provize, transakce a další poplatky: Máme právo upravit výši dobíjení, provizí, transakcí a dalších poplatků podle podmínek na trhu a předčasně ukončit jakékoli propagační akce.

19 ROZHODNÉ PRÁVO

19.1 Tyto podmínky, vaše používání služeb, jakékoli nároky, protinároky nebo spory jakéhokoli druhu nebo povahy vyplývající z těchto podmínek, ať už přímo nebo nepřímo, se řídí a vykládají v souladu se zákony Anglie a Walesu bez ohledu na jejich kolizní normy.

20 SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST A ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli sporu, rozporu, rozdílu nebo nároku, včetně existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení podmínek nebo jakéhokoli sporu vyplývajícího z podmínek nebo s nimi souvisejícího (dále jen jako „spor“), strany nejprve postoupí spor k řízení u rozhodčího soudu HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre) v souladu s mediačními pravidly rozhodčího soudu HKIAC platnými v daném období.

20.2 Pokud spor nebude urovnán podpisem dohody o smíru do devadesáti (90) dnů od podání žádosti o smírčí řízení podle článku 20.1, bude takový spor postoupen a s konečnou platností vyřešen v rozhodčím řízení vedeném rozhodčím soudem HKIAC podle rozhodčích pravidel spravovaných rozhodčím soudem HKIAC platných v době podání oznámení o rozhodčím řízení. Právním řádem této rozhodčí doložky je právní řád Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen jako „Hongkong“).

20.3 Souhlasíte s tím, že místem rozhodčího řízení bude Hongkong. Počet rozhodců je tři (3). My jmenujeme jednoho (1) rozhodce a vy jmenujete jednoho (1) rozhodce. Třetího rozhodce jmenuje předseda rozhodčího soudu HKIAC. Tito rozhodci jsou vybíráni nezávisle a strany nejsou při jejich výběru omezeny žádným předepsaným seznamem. Rozhodčí řízení se povede v angličtině.

20.4 Souhlasíte s tím, že nejsme povinni všeobecně zpřístupňovat veškeré dokumenty, ale můžeme být požádáni pouze o předložení konkrétních, určených dokumentů, které jsou relevantní a podstatné pro výsledek sporu.

20.5 Jakýkoli rozhodčí nález je konečný a závazný pro smluvní strany a bude pravomocný u kteréhokoli soudu, který je k tomu příslušný.

21 ODDĚLITELNOST, STÍŽNOSTI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Oddělitelnost: Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek z jakéhokoli důvodu považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, považuje se takové ustanovení za oddělitelné a nemá vliv na právní účinky ostatních ustanovení.

21.2 Stížnosti: Pokud máte jakékoli stížnosti, připomínky nebo dotazy, obraťte se na naše oddělení služeb zákazníkům na adrese support@okx.com. Pokud nás budete kontaktovat, uveďte prosím své jméno a e-mailovou adresu a další informace, které můžeme potřebovat k vaší identifikaci, a transakci, ke které máte připomínky, dotazy nebo stížnosti.

21.3 Závěrečná ustanovení: Tyto podmínky stanovují úplné ujednání stran ohledně předmětu těchto podmínek a nahrazují veškerá předchozí ujednání a sdělení týkající se této problematiky. Žádná podmínka jakéhokoli jiného dokumentu, který nám byl poskytnut a který se liší od podmínek uvedených v těchto podmínkách a ujednáních, je s nimi v rozporu nebo je doplňuje, není pro strany závazná. Prohlašujete a zaručujete, že veškeré informace, které nám sdělíte v souvislosti s těmito podmínkami, jsou pravdivé, přesné a úplné.

22 VYMEZENÍ POJMŮ A VÝKLAD

Výklad

22.1 V těchto podmínkách, pokud není uvedeno jinak, se odkazy na pojem:

(a) „strana“ rozumí buď společnost OKX, nebo uživatel, a pojmem „strany“ se rozumí jak společnost OKX, tak uživatel;

(b) „uživatel“ rozumí fyzická nebo právnická osoba OKX, která obchoduje na platformě OKX a které společnost OKX poskytuje své služby podle těchto podmínek a která vyjádřila souhlas s těmito podmínkami;

(c) „písemný“ rozumí jakýkoli záznam, který může být zveřejněn, ať už v elektronické či jiné podobě;

(d) „osoba“ rozumí fyzická nebo právnická osoba (podle kontextu);

(e) „článek“ a „přílohy“ se rozumí články a doložky přílohy těchto podmínek;

(f) „včetně“, „zahrnovat“ a „mimo jiné“ nebo jakýkoli podobný pojem v jakékoli frázi bude vykládán pouze jako ilustrativní a nepředstavuje omezení textu před těmito slovy a slovními spojeními;

(g) „den“, „týden“, „měsíc“, „rok“ je třeba vykládat odkazem na gregoriánský kalendář;

(h) jednání nebo činnost zahrnuje pozitivní úkon a opomenutí;

(i) výrazy označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak; a

(j) pojmy definované v platných zákonech a předpisech mají stejný význam jako v těchto platných zákonech a předpisech.

22.2 Pokud je slovu nebo pojmu přiřazen určitý význam, mají odpovídající význam i ostatní části řeči a gramatické tvary tohoto slova nebo výrazu.

22.3 Obsah a nadpisy článků a příloh jsou uvedeny pouze pro pohodlí čtenářů a nemají vliv na výklad těchto podmínek.

22.4 Pokud není v těchto podmínkách definováno jinak nebo pokud kontext nevyžaduje jinak, mají pojmy definované v platných zákonech a předpisech stejný význam jako v platných zákonech a předpisech.

22.5 Jakýkoli překlad těchto podmínek nebo jiných dokumentů je uveden pouze pro usnadnění a nemusí přesně odpovídat informacím obsaženým v anglickém originále. V případě rozporu je rozhodující anglická verze těchto podmínek nebo jiných dokumentů.

Vymezení pojmů
22.6 Pojmy v tabulce budou mít následující význam:


ÚčetÚčet zřízený a vedený u společnosti OKX pro uživatele za účelem využívání služeb a obchodování na platformě OKX, včetně jakéhokoli podúčtu digitálních aktiv, který odráží zůstatek digitálních aktiv uživatele. V kontextu těchto podmínek se pojmem „váš účet“ rozumí váš účet a/nebo jakýkoli účet, který máte pod kontrolou nebo ke kterému máte přístup, nebo pokud jste zástupcem, zmocněncem nebo k němuž máte podobné oprávnění či roli.

Další služby

Futures, opce, sledování indexů a vypůjčení marže nabízené společností Aux Cayes FinTech Co. Ltd., společností registrovanou na Seychelách

AML program

Program pro přiměřené předcházení praní peněz a financování terorismu prostřednictvím vícevrstvého kontrolního systému založeného na riziku.

API

Rozhraní pro programování aplikací, což je funkce připojení, která umožňuje uživateli provozovat svůj účet na platformě OKX bez použití webové stránky.

Platné zákony a předpisyZákony, předpisy a pravidla jakéhokoli příslušného orgánu, které se vztahují na společnost OKX, platformu OKX a/nebo uživatele OKX, v podobě, v jaké byly v příslušné jurisdikci (jurisdikcích) příležitostně přijaty, nahrazeny, pozměněny, rozšířeny, konsolidovány, substituovány a/nebo znovu přijaty.

Žadatel

Osoba, která podá žádost o otevření účtu u společnosti OKX za účelem obchodování na platformě OKX.

Aktivum

Digitální aktivum nebo fiat měna

Příslušné orgány

Jakýkoli vládní, regulační, soudní, orgán nebo orgán činný v trestním řízení, ať už na Bahamách, v Brazílii, Hongkongu, na Seychelách nebo v jakýchkoli příslušných jurisdikcích, které mají jurisdikci nad aktivitami společnosti OKX, platformy OKX nebo kterýchkoli uživatelů.

Kontrakt

Contract for difference (CFD)

Oddělení služeb zákazníkům

Tým, který zajišťuje včasné odpovědi a řešení pro naše zákazníky a potenciální zákazníky ohledně dotazů, zpětné vazby nebo stížností

Darknet

Skryté trhy se službami nebo jakékoli jiné služby či webové stránky, které fungují jako tržiště s nelegálním zbožím

Digitální aktiva

Jakékoli digitální aktivum, které je založeno na kryptografickém protokolu počítačové sítě, které může být (i) centralizované nebo decentralizované, (ii) uzavřené nebo otevřené a (iii) používané jako prostředek směny a/nebo uchování hodnoty. Digitální aktivum je dále vyjádřeno jako jednotka, je možné jej převádět, ukládat a obchodovat s ním na bázi peer-to-peer s podmínkami a omezeními nebo bez nich a je příležitostně schvalováno OKX pro použití v souvislosti s burzou. Pro vyloučení pochybností platí, že s jakýmkoli digitální aktivem, které: (x) je převáděno na jakoukoli další vrstvu nad blockchainem týkajícím se jiného digitálního aktiva nebo jakéhokoli sidechainu; nebo (y) je derivátem jiného digitálního aktiva, má rozšířené vlastnosti nebo funkce, které doplňují jiné digitální aktivum nebo s ním interagují; je třeba zacházet jako s digitálním aktivem odlišným od takového jiného digitálního aktiva a jeho použití v souvislosti se službami bude podléhat schválení společnosti OKX. Digitální aktiva také zahrnují NFT a další digitální sběratelské předměty.

Zesílená hloubková kontrola

Program, v jehož rámci jsou uživatelé, kteří byli označeni jako vysoce rizikoví, podrobeni zvýšené kontrole.

Případ porušení

Kterákoli z následujících událostí:

(a) zastavíte nebo pozastavíte splácení jakéhokoli svého dluhu, půjčky, úvěrové linky, úvěru nebo jakéhokoli ekvivalentu, nebo nejste schopni splácet své dluhy, půjčky, úvěrovou linku, úvěr nebo jakýkoli ekvivalent v době jejich splatnosti, nebo tuto neschopnost připustíte;

(b) zahájíte jednání nebo uzavřete jakékoli vyrovnání, kompromis, postoupení nebo dohodu s jedním nebo více svými věřiteli s cílem změnit splátkový kalendář jakéhokoli svého dluhu (z důvodu skutečných nebo očekávaných finančních potíží);

(c) je vyhlášeno moratorium na jakýkoli váš dluh;


(d) je učiněn jakýkoli úkon, řízení, postup nebo krok týkající se:


(i) vašeho zadlužení, platební neschopnosti, úpadku, soudního řízení, likvidace, zrušení, správy nebo reorganizace (s využitím dobrovolného vypořádání, návrhu vypořádání nebo jinak) (dále jen jako „případ platební neschopnosti“);

(ii) pozastavení plateb nebo moratorium v souvislosti s přípravou, předvídáním nebo řešením jakéhokoli případu platební neschopnosti;

(iii) smír, kompromis, postoupení nebo vypořádání s kterýmkoli z vašich věřitelů;

(iv) jmenování likvidátora, správce, správce konkurzní podstaty, svěřenského správce, soudního správce, nuceného správce nebo jiného podobného úředníka nad vámi nebo nad jakýmkoli vaším majetkem (nebo případně podnikem); nebo

(v) ochrany práv vašich věřitelů.

(e) hodnota vašeho majetku je nižší než hodnota vašich závazků (s přihlédnutím k podmíněným a budoucím závazkům);

(f) porušili jste jakékoli ustanovení těchto podmínek;

(g) pokud nejste fyzická osoba, ukončíte nebo hrozí, že ukončíte svou činnost;

(h) stanete se neschopnými právně plnit nebo dodržovat jakékoli povinnosti podle těchto podmínek;

(i) na váš majetek nebo proti němu je uvalena exekuce, obstavení, výkon rozhodnutí, vyvlastnění, zabavení nebo jiný obdobný soudní proces, který není do 21 dnů zrušen nebo zastaven;

(j) jakékoli zajištění dluhu na vašem majetku nebo vůči němu (dále jen jako „zajištění“) se stane vymahatelným;


(k) jakékoli zajištění, které může zahrnovat mimo jiné marži:


(i) pozbude platnosti a účinnosti; nebo

(ii) je podle příslušného zajištěného věřitele neúčinné;

(l) odmítnete, zrušíte nebo prokážete úmysl odmítnout nebo zrušit jakoukoli finanční dohodu, ve které figurujete jako strana, která si půjčuje; a/nebo

(m) jakákoliv událost, která nastane ve vztahu k vám a která je analogická těm, které jsou uvedeny v předchozích ustanoveních v rámci této definice, a to v jakékoli jurisdikci.

Fiat měna

Vládou vydaná měna, která je v zemi, kde byla vydána, určena jako zákonné platidlo na základě vládního nařízení, předpisu nebo zákona.

Vyřídit

Úplné nebo částečné spárování dvou objednávek na platformě OKX, jehož výsledkem je obchod. Pojmy vyřídit nebo vyřízeno se vykládají příslušným způsobem.

Finanční trestný činPraní peněz, financování terorismu, vyhýbání se ekonomickým sankcím, daňové úniky, úplatkářství a korupce, včetně mimo jiné trestných činů praní peněz a financování terorismu, a jednání, které může představovat „zneužití trhu“, jak je definováno v příslušných zákonech a nařízeních v platném znění, které se mohou vztahovat na OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie nebo Aux Cayes, podle toho, co je relevantní.

Událost vyšší moci

Událost mimo přiměřenou kontrolu společnosti OKX nebo uživatele, která společnosti OKX nebo uživateli znemožňuje nebo podstatně ztěžuje plnění jakýchkoli jejich povinností, včetně mimo jiné:

(a) zásahů vyšší moci, požáru, bouře, výbuchu, povodně, zemětřesení, poklesu povrchu půdy nebo jakékoli jiné přírodní fyzické katastrofy;

(b) válečných činů, terorismu, nepokojů, občanských nepokojů, vojenských akcí, povstání, rebelií nebo revolucí a jakýchkoli jiných podobných činů;

(c) pandemií nebo epidemií;

(d) výpadků nebo přerušení napájení, komunikačních kanálů, hardwaru, softwaru, internetového připojení a informačních systémů;

(e) státních nebo vládních aktů, politických zásahů, sankcí a embarg;

(f) jakýchkoli jiných podobných činů nebo událostí, narušení, chyb, rušení nebo zpoždění,

za předpokladu, že takové události nejsou výsledkem podvodu, hrubé nedbalosti nebo úmyslného selhání strany.

Futures

Právní dohody o pozdějším nákupu nebo prodeji kryptoměny

Hard Fork

Nastane, pokud je protokol blockchainu natolik radikálně změněn, že se stane nekompatibilním se staršími verzemi. Strany, které se účastní transakcí na starém blockchainu, musí přejít na nový, aby mohly dál ověřovat transakce. Strany, které upgrade neprovedou, však mohou nadále podporovat a ověřovat transakce na starém protokolu blockchainu samostatně. Hard Fork může být plánovaný nebo neplánovaný (sporný).

Nepřímé ztráty

Jakékoli ztráty související jakýmkoli způsobem se zvláštními, nepřímými, náhodnými, exemplárními, sankčními, vícenásobnými nebo následnými ztrátami, včetně ztráty obchodu nebo příležitostí, zákazníků nebo zakázek, ztráty režijních nákladů, času vedení nebo zaměstnanců, ztráty očekávaných zisků nebo příjmů nebo jiného finančního prospěchu, ztráty používání hardwaru nebo softwaru, ztráty dat nebo informací nebo poškození dat (včetně ztrát vyplývajících z nepřesnosti, vady nebo opomenutí dat o cenách digitální měny nebo s nimi souvisejících); nebo ztráty z přerušení činnosti, ztráty dobrého jména nebo dobré pověsti, bez ohledu na to, zda:(a) byla strana upozorněna na možnost nebo pravděpodobnost úhrady takové ztráty; nebo

(b) vzniklé na základě smlouvy, deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jiné právní teorie.

Ztráty

Jakýkoli nárok, požadavek, žaloba, řízení, odpovědnost, výdaje (včetně výdajů na právní zastoupení a odborné poradenství), náklady, poplatky, újmy, škody, pokuty, penále nebo snížení hodnoty.

Marže

Částka, kterou musíte zaplatit za otevření a udržování obchodu, jak je popsáno v článku 1 výše

Vypůjčení marže

Služba peer-to-peer půjčování, která uživatelům umožňuje vzájemně si půjčovat digitální aktiva a získávat odměny

Fyzická osoba

Jakákoli fyzická osoba a její majetek a osobní zástupci.

Oznámení

Závazné sdělení vydané společností OKX uživatelům, které uživatele informuje o konkrétních záležitostech důležitých pro řádné fungování platformy OKX a využívání služeb uživatelem, včetně mimo jiné změn zásad, poplatků nebo jiných relevantních záležitostí, které mohou být příležitostně vyžadovány.

Oznámení o arbitráži

Dokument, který vyjadřuje záměr strany předložit spor jednomu nebo více rozhodcům, kteří o sporu závazně rozhodnou

OKXBuď společnost OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie nebo Aux Cayes pro jejich příslušné uživatele.

Platforma OKX

Online platforma, která je přístupná na webu okx.com nebo prostřednictvím mobilní aplikace a kterou provozuje společnost OKX pro obchodování za účelem obchodování s digitálními aktivy.

Objednávka

Pokyn ve vztahu k obchodu.

P2P

Služba peer-to-peer párování, která umožňuje uživatelům vzájemně si vyměňovat své fiat měny a digitální aktiva.

Zakázané podnikání

Zakázané podnikání uvedené v článku 3.

Spřízněné stranySpolečnost OKX a jakákoli přidružená společnost, skupina akcionářů nebo dceřiná společnost společnosti OKX, včetně OKX Bahamy, OKX HK, OKX Brazílie a Aux Cayes.

Oblasti s omezeným přístupem

Místa, ve kterých společnost OKX nenabízí žádné služby nebo nabízí pouze omezené služby, jak je uvedeno v bodě 2.2, který může být příležitostně aktualizován podle rozhodnutí společnosti OKX.

Prohlášení o rizicích

Prohlášení společnosti OKX uživatelům o rizicích spojených s obchodováním na platformě OKX, jak je uvedeno v článku 6

Služby

Služby poskytované společností OKX uživatelům podle těchto podmínek, včetně obchodování na platformě OKX a úschovy digitálních aktiv uživatelů.

Spotové služby

Spotové transakce s digitálními aktivy prostřednictvím (a) C2C (peer-to-peer) nebo (b) platformy centralizované burzy nabízené společností OKX

Stop order

Odkazuje na funkci stop loss tak, jak je popsána v článku 6.55

Podmínky

Tyto podmínkami poskytování služeb a veškeré přílohy, podrobnosti o produktu, jakékoli doplňkové dokumenty, na které se zde odkazuje, a jakékoli jejich dodatky. Aby se předešlo pochybnostem, nahrazuje tato smlouva jakoukoli předchozí platnou smlouvu se zákazníkem uzavřenou mezi vámi a námi

Obchod

Transakce na platformě OKX, která je výsledkem vyřízení dvou objednávek

Uživatel

Uživatel společnosti OKX, který souhlasil se závazností těchto podmínek a který přijímá služby, které společnost OKX poskytuje svým uživatelům na základě těchto podmínek.

Webová stránka

OKX.com a související rozhraní aplikačních programů nebo mobilní aplikace