Flexibilní
Aktivní půjčky
Historie

Jak si vypůjčit kryptoměny

    Odeslat žádost o půjčku
    Přijmout půjčku
    Splatit půjčku
    Přijmout zástavu
Nejčastější dotazy
Pro které kryptoměny jsou podporovány půjčky s flexibilní dobou splatnosti?
U půjček s flexibilní dobou splatnosti podporujeme více než 10 kryptoměn, například BTC/ETH/USDT. Můžete se podívat na náš seznam kryptoměn.
Co je flexibilní půjčka s více zástavami?
Jde o finanční produkt flexibilní půjčky s pohyblivou úrokovou mírou a bez pevně stanovené doby splatnosti. Finanční prostředky vaší půjčky budou na váš účet uvolněny okamžitě a vy je můžete kdykoli splatit. U půjček s více zástavami můžete k zajištění nové půjčky použít zástavu svých stávajících půjček. Předpokládejme například, že jako zástavu použijete BTC a ETH v celkové hodnotě 1 milion USD, ale půjčíte si pouze USDT v hodnotě 500 000 USD. Když si budete chtít půjčit USDT v hodnotě dalších 100 000 USD, nemusíte navyšovat zástavu, protože vaše předchozí zástava má dostatečně vysokou hodnotu k pokrytí nové půjčky.
Jaký je rozdíl mezi půjčkou s více zástavami a půjčkou s jednou zástavou?
K dispozici jsou různé typy zástav: Předpokládejme, že na svém účtu držíte BTC a ETH a chcete si vypůjčit USDT. U půjček s jednou zástavou můžete při výpůjčce dát do zástavy pouze BTC nebo pouze ETH. U půjček s více zástavami můžete dát při výpůjčce do zástavy jak BTC, tak ETH. Různé způsoby správy zástavy: U půjček s jednou zástavou se při každé výpůjčce vytvoří nová objednávka. U půjček s více zástavami se částka vaší půjčky a zástavy (vypočítaná v USD) přičte k vašim předchozím půjčkám. Jinými slovy, k zajištění nové půjčky můžete použít zástavu svých stávajících půjček. Předpokládejme, že dáte do zástavy BTC a ETH v celkové hodnotě 1 milion USD, ale půjčíte si pouze USDT v hodnotě 500 000 USD. Když si budete chtít půjčit USDT v hodnotě dalších 100 000 USDT, nemusíte navyšovat zástavu, protože vaše stávající zástava má dostatečně vysokou hodnotu k pokrytí nové půjčky.
Proč zvolit OKX Flexible Loan?
V rámci flexibilních půjček můžete prostřednictvím produktů Earn, například Staking a Jumpstart, upsat kryptoaktiva, která si vypůjčíte zastavením svých stávajících aktiv. Tato volba s nízkou mírou rizika vám umožňuje dosahovat vysokých výnosů, aniž byste své portfolio vystavovali volatilitě trhu.
Co je poměr LTV (loan-to-value)?
Poměr LTV se vypočítá vydělením částky půjčky částkou zástavy. Vyjadřuje se v procentech. Pokud dáte do zástavy BTC a ETH v celkové hodnotě 1 milion USD a půjčíte si 600 000 USD v USDT, pak je váš poměr LTV 60/100 x 100 %, což se rovná 60 %.
Jak se vypočítává úrok, když odešlu objednávku půjčky?
Úrok u půjček s flexibilní dobou splatnosti se vypočítává každou hodinu. Hodinový úrok = (Vypůjčená jistina + Naběhlé úroky) × Aktuální úroková míra.
Jak budu platit úrok z půjčky?
Úrok musíte splatit společně s jistinou, případně nejprve zaplatit úrok a pak jistinu.