Historická tržní data

OKX podporuje stahování historických tržních dat včetně dat OHLC, obchodů a objednávkových knih

Spot

Svícový graf (graf OHLC)
Načíst všechna historická data OKX ve formě grafu (graf OHLC)
Agregované obchody
Agregované objednávky s dosazenou danou cenou
Historie obchodování
Historie úrovní ticků transakcí OKX. Data od roku 2021.

Futures

Svícový graf (graf OHLC)
Načíst všechna historická data OKX ve formě grafu (graf OHLC)
Agregované obchody
Agregované objednávky s dosazenou danou cenou
Historie obchodování
Historie úrovní ticků transakcí OKX. Data od roku 2021.
Náklady na udržení pozice u perpetuálních swapů
Stáhnout celou historii nákladů na udržení pozice u perpetuálních swapů od roku 2021

Objednávková kniha expiry a perpetuálních swapů (úroveň po tiku)

Žádost uživatelů OKX VIP na vyžádání; poskytuje historii objednávkové knihy futures a swapů za poslední 3 měsíce (úroveň tiku)

Formulář pro žádost VIP
Společnost OKX povoluje stažení a použití historických tržních dat (včetně dat OHLC a souvisejících obchodů a objednávkových knih) výhradně jen pro osobní použití a v souladu s těmito Podmínky poskytování služby. Pokud máte v úmyslu stáhnout si historická tržní data a používat je pro jakýkoli jiný účel (mimo jiné pro komerční účely nebo se záměrem zpeněžení), pošlete nám prosím žádost na e-mailovou adresu bd_intro@okx.com.