Ustanovení o rizicích a dodržování předpisů

author-image
OKX

Naposledy aktualizováno: 10. července 2023

Toto Ustanovení o rizicích a dodržování předpisů je třeba číst ve spojení s Podmínkami poskytování služeb (dále jen jako „Podmínky“) společnosti Aux Cayes FinTech Co. Ltd (dále jen jako „OKX“). Jednoduše řečeno, chceme, abyste při obchodování na naší platformě rozuměli důležitým rizikům a otázkám souvisejícím s dodržováním předpisů.

  1. ÚČEL NAŠEHO PROGRAMU

Zavedli jsme a implementovali programy proti praní peněz, financování terorismu a obchodním a ekonomickým sankcím (dále jen jako „Program AML/ATF/sankcí“ nebo „Program“), abychom zajistili silnou platformu pro obchodování s digitálními aktivy, která se řídí platnými předpisy. Chceme podporovat legální a transparentní obchodní aktivity a udržovat si dobrou pověst mezi našimi zákazníky, regulačními orgány a v celém odvětví digitálních aktiv.

  1. NAŠE ROLE A ČINNOSTI

Jsme globální platforma nebo tržiště pro obchodování s digitálními aktivy, kam obchodníci přichází jako kupující a prodávající (běžně označovaní jako market makeři a market takeři). Pro srozumitelnost, kupující a prodávající obchodují mezi sebou, nikoli se společností OKX. Nejsme protistranou žádného obchodu. Naše služby jsou dostupné prostřednictvím stránky OKX.com, souvisejících rozhraní aplikačních programů a/nebo mobilních aplikací a prostřednictvím společnosti Aux Cayes FinTech Co. Ltd. (se sídlem na Seychelách).

Důležité informace: Obchodování je riskantní. Riziko ztráty při obchodování nebo držbě digitálních aktiv může být značné. Měli byste proto pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s ohledem na vaši finanční situaci vhodné.

  1. REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ

Chápeme, že regulační orgány zaujaly k zákonům a předpisům upravujícím digitální aktiva různý přístup, včetně toho, kdy některé z nich charakterizují nebo definují digitální aktiva jako konvertibilní virtuální měnu (podle FinCEN USA) nebo virtuální komoditu (podle Hongkongu). Jako platforma pro obchodování věříme, že všechna digitální aktiva dostupná na webu OKX.com jsou inovativní alternativní třídou aktiv, a proto by digitální aktiva neměla být nazývána měnou nebo penězi.

Ustanovení: Digitální aktiva nejsou fiat peníze ani fiat měna. Digitální aktiva NEMAJÍ krytí ze strany žádné vlády ani centrální banky. Někdy se můžeme setkat s názory na různé regulační přístupy různých vládních orgánů, vždy však budeme zcela dodržovat pravidla a předpisy příslušných zemí, ve kterých působíme. Pravidelně komunikujeme s regulačními orgány a ostatními účastníky v tomto odvětví o nejlepším přístupu k regulaci podnikání v oblasti digitálních aktiv. Společnost OKX navíc nepřijímá některé zákazníky. Abychom si udrželi dobrou pověst na trhu a zajistili robustní trh, který je v souladu s předpisy, rozhodli jsme se nevyhledávat ani nepřijímat zákazníky z některých jurisdikcí, včetně Hongkongu (zejména pokud jde o naše služby související s deriváty), Belgie, Kuby, Francie, Íránu, Japonska, Severní Koree, Krymu, Malajsie, Singapuru, Sýrie, Spojených států amerických včetně všech území USA, jako je Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (Saint Croix, Svatý Jan a Svatý Tomáš), Baham, Kanady, Nizozemska, Spojeného království (konkrétně pokud jde o naše služby související s deriváty pro maloobchodní uživatele), Bangladéše, Bolívie, Doněcku, Luhansku a Malty. Obyvatelé Belgie, Francie, Japonska, Bahamských ostrovů a Nizozemska si nemohou u společnosti OKX otevřít nové účty ani přistupovat ke službám, pokud ještě nemají otevřený účet.

Spolupracujeme s vládami, respektujeme nařízení a dodržujeme platné předpisy. Jako dobří občané společnosti můžeme být ze strany orgánů činných v trestním řízení požádáni o informace, a pokud to zákon povoluje, budeme spolupracovat při vyšetřování orgánů činných v trestním řízení s cílem stíhat a zmařit nezákonnou činnost. To také znamená, že naše platforma je určena pro zákazníky, kteří dodržují zákony. Vítáme příležitost získat vaše zapojení do obchodování a na oplátku požadujeme, abyste se na naší platformě chovali legálně a řádně.

  1. NÁŠ PROGRAM AML/ATF

Tento program jsme navrhli tak, aby přiměřeně předcházel praní peněz a financování terorismu prostřednictvím vícevrstvého kontrolního systému založeného na riziku.

První vrstvou je přísný program identifikace zákazníků, včetně ověřování totožnosti našich zákazníků, ať už jde o fyzické nebo právnické osoby. Kromě vyžádání dokladů totožnosti zjišťujeme u nefyzických osob, kdo jsou jejich skuteční vlastníci – fyzické osoby v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou například by stanovené Finančním akčním výborem (FATF).

Druhou vrstvu představuje systém založený na riziku, který zaručuje dodatečnou náležitou kontrolu zákazníka. Za tímto účelem prověřujeme své zákazníky (včetně skutečných vlastníků) proti subjektům/osobám uvedeným na sankčních seznamech vlády Hongkongu, Úřadu Spojených států amerických pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) a sankčním seznamu Rady bezpečnosti OSN, stejně jako i dalších vládních seznamech osob a subjektů, na které se sankce vztahují. V zájmu ochrany naší pověsti a zákazníků můžeme také na základě vlastního uvážení provádět prověrku podle jiných seznamů.

V rámci třetí vrstvy probíhá průběžné sledování podezřelých aktivit. Pokud má náš program podezření nebo důvodné podezření, že došlo k podezřelým aktivitám, ohlásíme tyto podezřelé aktivity místním regulačním orgánům. Podezřelá transakce je často v rozporu se známými a legitimními obchodními nebo osobními aktivitami zákazníka.

Toto jsou primární součásti našeho programu dodržování předpisů, nicméně nejdůležitějším pojítkem nebo spojovacím článkem těchto vrstev je náš tým vedení a pracovníků, včetně pracovníků, kteří se věnují problematice AML a rizik a kteří vedou školení, provádějí dohled a dohlíží na správnou kulturu dodržování předpisů.

  1. RIZIKA

Obchodování s digitálními aktivy je považováno za vysoce rizikové. Digitální aktiva NEMAJÍ krytí ze strany žádné vlády ani centrální banky. Riziko ztráty při obchodování nebo držbě digitálních aktiv může být značné. Měli byste pečlivě zvážit, zda jsou pro vás interakce, držba nebo obchodování s digitálními aktivy s ohledem na vaši finanční situaci vhodné.

  1. KOMUNIKACE

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc s našimi kontrolami v rámci náležité kontroly zákazníka, obraťte se na naše zástupce oddělení služeb zákazníkům, kteří jsou k dispozici nepřetržitě, prostřednictvím chatu nebo e-mailu v Centru podpory.

V případě jakýchkoli požadavků ze strany orgánů činných v trestním řízení nám prosím napište na adresu enforcement@okx.com a projděte si na naše pokyny související s orgány činnými v trestním řízení.

  1. RŮZNÉ VERZE

Toto Ustanovení o rizicích a dodržování předpisů může být zveřejněno v různých jazycích. V případě jakýchkoli rozporů je rozhodující anglická verze.