Proof of Reserves

OKX utrzymuje rezerwę 1:1 środków wszystkich użytkowników na naszej platformie i okresowo sporządza raporty Proof of Reserves, których celem jest zapewnienie większej przejrzystości aktywów przechowywanych na naszej giełdzie.

Proof of Reserves. Tarcza ze wskazówkami zegara i osią czasu, reprezentująca bezpieczeństwo i postęp Proof of Reserves.
OKX publikuje 17. z rzędu raport Proof of Reserves, podkreślając aktywa pierwotne o wartości 22,1 mld USD.
Co nowego w OKX PoR
Sprawdź nasze najnowsze i poprzednie aktualizacje
Paź 2023
Jeden rok Proof of Reserves
OKX publikuje swój 12. miesięczny raport Proof of Reserves, świętując pierwszy rok bycia liderem w branży
Paź 2023
Jeden rok Proof of Reserves
OKX publikuje swój 12. miesięczny raport Proof of Reserves, świętując pierwszy rok bycia liderem w branży
Data ostatniej weryfikacji: 25.03.2024, 00:00:00 (UTC+8)
BTC
Bitcoin
BTC
102%
Aktywa użytkowników OKX
148 030
Aktywa portfela OKX
150 760
Giełda
143 301
Powiernictwo strony trzeciej
7459
ETH
Ethereum
ETH
104%
Aktywa użytkowników OKX
1 633 208
Aktywa portfela OKX
1 695 927
Giełda
1 576 492
Powiernictwo strony trzeciej
119 434
USDT
Tether
USDT
106%
Aktywa użytkowników OKX
5 970 478 504
Aktywa portfela OKX
6 343 055 234
Giełda
6 176 973 995
Powiernictwo strony trzeciej
166 081 239
USDC
USD Coin
USDC
110%
Aktywa użytkowników OKX
223 687 991
Aktywa portfela OKX
246 751 102
Giełda
201 067 634
Powiernictwo strony trzeciej
45 683 468
XRP
Ripple
XRP
102%
Aktywa użytkowników OKX
325 848 824
Aktywa portfela OKX
332 520 084
Giełda
332 520 084
Powiernictwo strony trzeciej
0
DOGE
Dogecoin
DOGE
101%
Aktywa użytkowników OKX
4 088 870 724
Aktywa portfela OKX
4 130 548 048
Giełda
4 130 548 048
Powiernictwo strony trzeciej
0
SOL
Solana
SOL
104%
Aktywa użytkowników OKX
4 754 946
Aktywa portfela OKX
4 957 594
Giełda
4 957 594
Powiernictwo strony trzeciej
0
OKB
OKB
OKB
100%
Aktywa użytkowników OKX
206 981 998
Aktywa portfela OKX
207 081 786
Giełda
207 081 686
Powiernictwo strony trzeciej
100
Wyłączenie odpowiedzialności: Salda powiernicze stron trzecich przedstawione powyżej są przechowywane u powierników strony trzeciej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zweryfikować salda, skontaktuj się z powiernikami strony trzeciej w celu weryfikacji.
 • 1
  2
  3
Obraz weryfikacji danych wyjaśniający, że Proof of Reserves zapewnia przejrzystość, bezpieczeństwo i odpowiedzialność giełdy kryptowalut.

Dlaczego Proof of Reserves jest ważny?

Jako giełda kryptowalut, OKX rozumie, że bezpieczeństwo aktywów klientów jest najwyższym priorytetem. Dbamy o to, aby w naszym saldzie zawsze znajdowała się wystarczająca ilość aktywów o wskaźniku rezerw 1:1, dzięki czemu od dawna cieszymy się reputacją najlepszej giełdy w swojej klasie bezpieczeństwa i płynności.

Nasze aktywa portfela on-chain są również publiczne, co pozwala łatwo potwierdzić, że wpłaty klientów są zabezpieczone 1:1 prawdziwymi aktywami cyfrowymi.

Nasze zobowiązanie do utrzymywania wskaźnika rezerw 1:1 i miesięcznych raportów Proof of Reserves wyznacza wysokie standardy dla branży kryptowalut, demonstrując nasze zaangażowanie w zapobieganie niewypłacalności naszej platformy oraz dokładność funduszy i sald netto naszych klientów. Ma to kluczowe znaczenie dla budowania zaufania z organami regulacyjnymi oraz wspierania zdrowego i zrównoważonego ekosystemu kryptowalut.

Co to jest Proof of Reserves?

Proof of Reserves (PoR) gwarantuje, że powiernicy posiadają wystarczające środki, aby zabezpieczać wszystkie aktywa użytkowników na ich platformie i wpłacać zobowiązania, pozostając jednocześnie wypłacalnymi.

To poświadczenie kryptograficzne wykazuje, że giełda kryptowalut posiada określoną ilość aktywów na swoim blockchainie w określonym czasie, zapewniając przejrzystość zagregowanych sald użytkowników lub łącznej sumy wpłat na giełdzie. Osiąga się to bez ujawniania poufnych informacji o saldach poszczególnych kont. PoR jest kluczowym elementem ekosystemu kryptowalut.

Aktywa uważane za rezerwy to kryptowaluty oferujące dużą płynność i akceptację rynkową. OKX oferuje raporty dotyczące rezerw dla 22 coinów, w tym

, , oraz stablecoinów, takich jak , .

Jak działa nasz Proof of Reserves?

 1. Używamy przejrzystego algorytmu Dowód wiedzy zerowej, zk-STARK, aby sprawdzać i weryfikować wszystkie aktywa użytkowników przechowywane na naszej giełdzie.

 2. Weryfikujemy naszą własność adresów portfeli on-chain OKX i łączne aktywa portfela OKX.

 3. Na koniec weryfikujemy nasz wskaźnik rezerw, porównując łączne aktywa użytkowników z łącznymi aktywami giełdowymi z naszych adresów portfeli on-chain.

Co to jest zk-STARK?

(ang. Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge) to bezpieczna metoda. Opiera się na zasadach wiedzy zerowej i wykorzystuje protokół FRI do weryfikacji danych i potwierdzania autentyczności naszych zgłoszeń. Ponadto zk-STARK zapewnia prywatność użytkowników, nie ujawniając konkretnych kwot, wartości ani adresów.

Jak OKX używa zk-STARK do weryfikacji aktywów

 1. Wykonujemy migawkę salda aktywów każdego użytkownika i wprowadzamy te dane do tabeli śledzenia i zaszyfrowanego systemu drzewa Merkle. Tworzy to odporny na manipulacje zapis, który może być wykorzystany do weryfikacji dokładności sald.

 2. Wykonujemy migawkę salda aktywów każdego użytkownika i wprowadzamy te dane do tabeli śledzenia i zaszyfrowanego systemu drzewa Merkle. Tworzy to odporny na manipulacje zapis, który może być wykorzystany do weryfikacji dokładności sald.
 3. Ustaliliśmy trzy zasady lub „ograniczenia”, które muszą spełniać nasze salda aktywów użytkowników. Jeśli każde ograniczenie zostanie przetestowane i udowodnione, potwierdza to prawdziwość twierdzeń OKX.

  Zasada 1: Ograniczenie łącznego salda
  Łączne aktywa użytkowników, które OKX twierdzi, że posiadają, to suma łącznego salda aktywów każdego użytkownika.

  Zasada 2: Ograniczenie nieujemne
  Łączne saldo każdego użytkownika jest większe od zera, a jego aktywa są rozliczane, pokrywając jego zobowiązania i zapewniając, że każdy użytkownik ma dodatni kapitał netto. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania wypłacalności giełdy kryptowalut.

  Zasada 3: Ograniczenie włączenia
  Łączne saldo każdego użytkownika jest uwzględniane w procesie obliczania i weryfikacji.Nasz system Proof of Reserves to system open source dostępny do przeglądu i użytku na

.

Jak zweryfikować własność adresu portfela i aktywów OKX

Opublikowaliśmy listę adresów portfeli, w których użytkownicy mogą sprawdzić aktywa OKX przechowywane on-chain. Adresy te zawierają podpis „Jestem adresem OKX”, która potwierdza naszą własność.

Aby zweryfikować naszą własność, możesz skorzystać z narzędzi „

” innych firm lub narzędzi typu open source dostarczonych przez OKX.

Jak zweryfikować wskaźnik rezerw OKX

Aby zweryfikować wskaźnik rezerw OKX, porównaj łączne aktywa przechowywane w portfelach on-chain OKX z łącznymi aktywami użytkowników z korzenia Merkle.

Jeśli nasze łączne saldo aktywów on-chain jest równe lub przekracza łączne saldo aktywów użytkownika, wskaźnik rezerw potwierdzi, że OKX ma Proof of Reserves.

Uwaga: zgłoszenie to migawka sald aktywów naszych użytkowników w czasie przechwytywania danych. Wszelkie tokeny spoza zakresu lub kolejne transakcje dokonane po migawce nie są uwzględniane.

Jak przeprowadzić samodzielną weryfikację Proof of Reserves?

Zweryfikuj ograniczenie włączenia

Okres zgłoszenia: od kwietnia 2023 r.


 1. Aby zweryfikować, czy saldo aktywów zostało uwzględnione jako liść Merkle, przejdź do sekcji „

  ” i kliknij opcję Szczegóły, aby uzyskać dostęp do danych zgłoszenia.

 2. Uzyskaj dane potrzebne do weryfikacji, klikając opcję {Copydata} i wklejając ciąg jako plik w nowym folderze. Plik musi kończyć się nazwą „_inclusion_proof.json”.
 3. Uzyskaj dane potrzebne do weryfikacji, klikając opcję Kopiuj dane i wklejając ciąg jako plik w nowym folderze. Plik musi kończyć się nazwą „_inclusion_proof.json”.

 4. Pobierz {zkstarkvalid}, narzędzie do weryfikacji typu open source OKX i zapisz je w tym samym folderze, w którym znajduje się plik JSON.
 5. Pobierz

  , narzędzie do weryfikacji typu open source OKX i zapisz je w tym samym folderze, w którym znajduje się plik JSON.

 6. Otwórz zk-STARK Validator, aby automatycznie uruchomić zapisany plik JSON.

  Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Weryfikacja ograniczenia włączenia powiodła się

 7. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Weryfikacja ograniczenia włączenia nie powiodła się

Uzyskaj dostęp do naszego drzewa Merkle

od 22.11.2022 r. do 17.02.2023 r.
Uzyskaj dostęp do naszego drzewa Merkle v2 od 16.03.2023 r.

Dowiedz się więcej

Zweryfikuj łączne saldo i nieujemne ograniczenia

Aby zweryfikować, czy aktywa, które OKX twierdzi, że przechowuje, są prawdziwe i że żaden użytkownik nie ma aktywów ujemnych, wykonaj następujące kroki:


 1. W „

  ” pobierz plik zk-STARK z zakładki „Raport zobowiązań”.

 2. W „Pliki Proof of Reserves” pobierz plik zk-STARK z zakładki „Raport zobowiązań”.
 3. Rozpakuj plik, aby wyświetlić folder „sum proof data” z folderami branch i trunk zawierającymi pliki „sum_proof.json” i „sum_value.json”.

 4. Pobierz

  , narzędzie do weryfikacji typu open source OKX i umieść je w tym samym folderze głównym, co folder „sum proof data”.

 5. Otwórz zk-STARK Validator, aby automatycznie uruchomić rozpakowany plik zk-STARK.

  Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Weryfikacja sumy i ograniczenia nieujemnego powiodła się

 6. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
  Weryfikacja sumy i ograniczenia nieujemnego nie powiodła się

Dowiedz się więcej

Zweryfikuj własność i saldo adresu portfela OKX

Jeśli chcesz zweryfikować własność swojego adresu portfela OKX i sprawdzić jego saldo, porównaj go z naszą opublikowaną listą adresów portfela kryptowalut.

OKX udostępni typ kryptowaluty, kwotę i podpis. Ponadto udostępniona zostanie również podpis „Jestem adresem OKX” z odpowiednim kluczem prywatnym.

Używając Bitcoin (BTC) jako przykładu, poniżej opisano, w jaki sposób użytkownicy mogą zweryfikować własność swojego adresu portfela BTC i salda:


 1. Pobierz publicznie dostępne informacje o adresie portfela w sekcji „

  ”.

 2. Następnie pobierz narzędzia weryfikacyjne typu open source OKX z

  , aby rozpocząć proces weryfikacji.

 3. Otwórz pobrany plik z informacjami o adresie portfela i skopiuj zaznaczone informacje, jak przedstawiono na poniższym obrazie. Adres BTC, podpisy i wiadomość należy skopiować oddzielnie.

 4. Wklej informacje do zewnętrznego narzędzia do weryfikacji podpisów lub narzędzia

  OKX, aby zweryfikować adres i podpis.

  Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, potwierdzi, że OKX jest właścicielem adresu.

 5. Uwaga: narzędzia stron trzecich mogą zweryfikować własność tylko jednego adresu OKX na raz. Aby zweryfikować własność wszystkich adresów OKX jednocześnie, użyj narzędzia OKX.
 6. Za pomocą narzędzia

  sprawdź saldo adresu portfela OKX, porównując go z odpowiednią migawką wysokości bloku.

Dowiedz się więcej