Moje tokeny NFTObjednávky NFTOblíbenéMůj výtvorP2P objednávky
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg11. 09. 2023 14. 09. 2023

Zúčastněte se konference Permissionless II a vyžádejte si bezplatnou vstupenku OKXclusive Pass, abyste mohli získat swagy z limitovaných edicí

OKX vydává limitovanou edici tokenů NFT oslavující její prezentující sponzorství konference Permissionless II, která se uskuteční 11.-13. září v texaském Austinu.

S myšlenkou konference Permissionless II přišly společnosti Blockworks a Bankless. Není to jen konference, ale i výzva k akci pro ty, kdo chtějí společně budovat lepší budoucnost.
 • 00
  d.
 • 00
  h
 • 00
  min
 • 00
  s
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
Vstupenka OKXclusive Pass na Permissionless II
BlockchainTokenový standard

Cena ražby

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Vyraženo
165

165

Popis

Tento token NFT je oceněním vaší návštěvy stánku OKX na konferenci Permisionless a dokazuje, že jste nyní součástí globální komunity. Jako doklad našeho uznání si teď můžete vyzvednout prémiový swag u některého z našich pracovníků.

Upozorňujeme, že každá osoba má nárok jen na 1 token NFT a distribuce prémiového swagu bude probíhat na principu, že přednost má ten, kdo přijde dříve, a to až do vyčerpání zásob.

OKX Web3 × Permissionless

OKX Web3 × Permissionlessautor

Společnost OKX, prezentující sponzor konference Permissionless II, představuje OKX Peněženku – nejvýznamnější portál Web3 na světě. Tato nejmodernější peněženka umožňuje uživatelům přístup k více než 55 blockchainům pro vlastní úschovu aktiv. OKX Peněženka má v sobě zabudované tržiště NFT, které agreguje data z více než 11 blockchainů a poskytuje tvůrcům robustní nástroje, jako je umělá inteligence a ražba bez gas poplatků. Peněženka navíc obsahuje vestavěný agregátor DEX, DeFi a DApp, který uživatelům nabízí lepší kontrolu nad jejich aktivitami na blockchainu. S myšlenkou konference Permissionless II pořádané v Austinu přišly společnosti Blockworks a Bankless. Není to jen konference, ale i výzva k akci pro ty, kdo chtějí společně budovat lepší budoucnost.

Podmínky a ujednání
1. Tato aktivita spočívající v ražbě nebo airdropu tokenů NFT (dále jen „aktivita“) je platná po dobu, která (i) je uvedena na webové stránce aktivity; nebo (ii) určena službou OKX Web3 Wallet (dále jen „služba OKX Peněženka“). V případě, že aktivitu organizuje třetí strana, určí tuto dobu tento organizátor (služba OKX Peněženka, případně tato třetí strana se dále označuje jen jako „organizátor“), a to zcela podle svého uvážení (dále jen „období aktivity“).
2. Tokeny NFT se budou razit a/nebo distribuovat/airdropovat (podle konkrétního nastavení) na adresu peněženky uživatele během období aktivity nebo v jiném období určeném organizátorem, například po období aktivity, až budou provedeny kroky stanovené na webové stránce aktivity.
3. Služba OKX Peněženka i organizátor si vyhrazují právo vyloučit kteréhokoli uživatele či adresu peněženky z účasti v této aktivitě.
4. Aniž by bylo jakkoli omezeno předchozí ustanovení, vyhrazuje si služba OKX Peněženka i organizátor právo zadržet tokeny NFT od libovolného uživatele či z libovolné adresy peněženky a zrušit jejich nárok na účast v této aktivitě, pokud danou osobu důvodně podezřívá z nečestného nebo škodlivého chování, mimo jiné za okolností, kdy se daný uživatel zapojil do praní špinavých peněz nebo manipulativních obchodů „wash trade“ či jakýchkoli jiných nezákonných, podvodných či škodlivých aktivit. Uživatelům a/nebo adresám peněženek, u nichž existuje takové důvodné podezření, může být zakázána účast v jakýchkoli budoucích kampaních na webu a/nebo platformě OKX Peněženka.
5. Účastí v aktivitě vyjadřují uživatelé souhlas s tím, že jsou vázáni Podmínkami poskytování služeb v ekosystému OKX Web3 a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů v ekosystému OKX Web3.
6. Služba OKX Peněženka a organizátor si vyhrazují právo interpretovat, měnit, pozastavit, zrušit či ukončit tuto aktivitu a/nebo jakékoli podmínky aktivity, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. V případě sporu má služba OKX Peněženka výhradní právo vynést konečné rozhodnutí a interpretovat tyto podmínky.
7. Pokud existuje více jazykových verzí těchto podmínek a ujednání, má v případě sporu přednost anglická verze.
8. Služba OKX Peněženka výslovně odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli technickou, obrazovou, typografickou, redakční či jakoukoli jinou chybu či opomenutí v této aktivitě nebo v těchto podmínkách a ujednáních.
9. Další informace o službě OKX Peněženka naleznete na stránce https://www.okx.com/web3.
Odmítnutí odpovědnosti
1. Tato aktivita (i) nepředstavuje nabídku, doporučení ani výzvu k nákupu, prodeji ani jinému způsobu zobchodování jakéhokoli digitálního aktiva; a (ii) není zamýšlena jako rada či doporučení (a to investiční, účetní, právní, daňové či jakékoli jiné). Tato aktivita rovněž není určena k distribuci či zpřístupnění směrem k osobě v jurisdikci, kde by tato distribuce nebo přístup představovaly porušení místních zákonů a předpisů. Osoby či entity s přístupem k této aktivitě nebo do ní zapojené jsou povinné se s těmito omezeními seznámit a dodržet je. Digitální aktiva, zahrnující mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou kdykoli ztratit likviditu a jsou vysoce rizikové. Osoby obchodující s digitálními aktivy mohou přijít o svá aktiva v plné výši.
2. Hodnota digitálních aktiv, zahrnujících mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, může v čase výrazně kolísat. Vzhledem k tomuto kolísání může u uživatelů v libovolný okamžik dojít k výraznému nárůstu či poklesu hodnoty jejich aktiv.
3. Účastníci této aktivity nesou odpovědnost za všechny příslušné daně, poplatky, náklady a výdaje (které mohou mimo jiné zahrnovat náklady na připojení, instalaci, servis, gas poplatky a transakce) v souvislosti s příjmem a používáním jakýchkoli tokenů NFT v rámci této aktivity.
© 2023 OKX Web3. Všechna práva vyhrazena.