background
Web3Gaming background
Web3Gaming

Zapojte se do hnutí GameFi

OKX GameSphere je specializovaný akcelerační hub pro Web3 herní projekty a blockchainy. Nabízíme komplexní podporu, včetně obchodních platforem, technických služeb a propagačních zdrojů – to vše s cílem podpořit rozkvět herního ekosystému ve Web3.

Vybudujte si své Web3 hřiště

Web3Gaming

Emise NFT aktiv

Společnost OKX nabízí dropy NFT a podporuje různé události, jako jsou bleskové prodeje a ražba na základě seznamu povolených, takže dokáže naplnit všechny vaše potřeby v oblasti emisí herních aktiv.

Web3Gaming

Exkluzivní herní stránka

Tyto stránky zahrnují herní aktiva, odkazy na sociální sítě a další informace související s hrami, což hráčům poskytuje nejlepší herní prostředí.

Web3Gaming

Nastavování herních úloh

Společnost OKX zajišťuje přizpůsobené propagační akce založené na konkrétních potřebách našich spolupracovníků, které zahrnují bannery na domovské stránce Tržiště Web3, zapojení influencerů (KOL) a příspěvky na oficiálních účtech v sociálních sítích.

Web3Gaming

Pořádání obchodovacích akcí

Společnost OKX spolupracuje s herními projekty při pořádání obchodovacích soutěží, akcí bez gas poplatků a dalších událostí, které zvyšují zájem na trhu a likviditu herních aktiv.

Technologické služby pro Web3 hry

Hladké přihlašování do her

Otevřete si potenciál služby WaaS od OKX a začleňte službu OKX Peněženka do svého herního ekosystému. Poskytněte hráčům vše potřebné pro vytváření, zálohování a přihlašování do kryptoměnových peněženek, když jsou ponoření do hry.

Web3Gaming

Obchodování s kryptoaktivy

Hladce integrujte služby OKX DEX a Tržiště NFT do své hry s použitím služby WaaS od OKX. Snadno swapujte tokeny a obchodujte s NFT v rámci her. Kromě toho si můžete pomocí povinné funkce od OKX pro licenční poplatky z NFT zajistit konzistentní generování příjmů ze svých herních projektů.

Web3Gaming

Prozkoumejte Web3 hry

Lumiterra
Lumiterra
Lumiterra is a multiplayer online open-world adventure game set in a vast world where you can join forces with other players to engage in battles, cultivate crops, capture monsters, craft diverse equipment and weapons, and discover new wonders. Lumiterra integrates DeFi users, GameFi users, and traditional gamers into a cohesive system where each type of player can pursue their interests. Together, they participate in and benefit from a dynamic economic system within the game, powered by three enhancing flywheels. Players' actions not only contribute to the game's ecosystem but also bring personal rewards and opportunities for growth, making every contribution meaningful and rewarding.
Elfin Metaverse
Elfin Metaverse
The 1st GameFi Omni Layer Focus on eSports. The GameFi’s new frontier. Elfin Metaverse is an all-in-one eSports gaming platform and open-world metaverse built on Elfin Lands, a virtual realm that offers a unique gaming experience and a thriving community. Players can engage in daily battles, participate in seasonal tournaments, and join social events within the metaverse. Elfin Lands owners enjoy exclusive NFTs, economic rewards, and the ability to customize their lands and surroundings. The platform also fosters collaboration with bluechip Web3 communities, gaming guilds, and DAOs, providing opportunities for engagement and growth.
Space Nation
Space Nation
We are building Space Nation, a next-gen Space Opera IP and Franchise. Its first and core product is Space Nation Online, a Web3 Space Opera MMORPG, which has been built for almost 4 years. Leveraging Web3 technologies and tools, we emphasize the integration of P4F and P2E in the game world, constructing a complex and sustainable in-game economy, to cater to both the massive Web2 gamers and selected Web3 users. Our aim is to elevate liquidity in the game ecosystem to unprecedented levels and build a virtual economy beyond imagination.
Counter Fire
Counter Fire
Counter Fire is a unique mobile anime MOBA game that incorporates elements of Battle Royale and leverages blockchain technology.
Metacene
Metacene
MetaCene is the home for building the next generation of blockchain MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) designed for large-scale players. It pioneers player-centric entertainment, governance, and creativity through innovative PVE and PVP gameplay, robust technological infrastructure, social guild DAO governance, sustainable economic systems, and an in-game AIGC editor. Founded by gaming experts with over 20 years of industry experience from companies like Shanda Games, Blizzard, Perfect World, and more.
Footballcraft
Footballcraft
Footballcraft, TOPGOAL's flagship product, is a 12x speed football simulation game that leverages AI engine and blockchain to create a dynamic and immersive digital experience, mirroring and magnifying the real world. Here, goals are motivated by fame, power and fortune and provides each fan and gamer with a unique opportunity to manage teams, deploy strategies, and engage in competitions. With the development of fully on-chain game infra and AI tech, the ultimate goal of Footballcraft is to build a parallel autonomous football world.

OKX GameSphere

Nabízíme rozsáhlé technické služby pro veřejné blockchainy i herní projekty, díky čemuž mohou všichni partneři vyvíjet produkty GameFi, a to s minimálními náklady. Kromě toho věnujeme různé propagační zdroje na to, abychom projektům GameFi pomohli zajistit si uživatelský provoz. Dále poskytujeme centralizované služby pro uživatele GameFi, aby mohli hladce objevovat herní projekty, které se jim líbí, a také využívat funkce, jako je obchodování s aktivy, příležitosti k zapojení do akcí a analýzy herních dat.