ETHUSD0930
Thời gian chuyển giao
87ngày
Đơn vị
1.074,10-0.17%
Chỉ số$1.073,40
Giá tham chiếu$1.075,37
Mức giá thấp nhất trong 24h$1.038,77
Mức giá cao nhất trong 24h$1.092,95
ETHUSD0930
 • Đường (1m)
 • 1phút
 • 3phút
 • 5phút
 • 15phút
 • 30phút
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
  • Giá gần nhất
  • Giá chỉ số
  • Giá tham chiếu
  OriginalTradingViewĐộ sâu
  - 1.075,55
  Các lệnhChỉ số gần nhất:$1.073,40
  Độ chính xác
  0.01
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  #Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)
  Giao dịch
  • Giá(USD)Số tiền(Hợp đồng)Thời gian
  • 1.075,55310,000018:26:26
  • 1.075,50204,000018:26:26
  • 1.075,485,000018:26:26
  • 1.075,475,000018:26:26
  • 1.075,43101,000018:26:26
  • 1.075,4110,000018:26:26
  • 1.075,405,000018:26:26
  • 1.075,40112,000018:26:26
  • 1.074,93437,000018:26:24
  • 1.074,34535,000018:26:19
  • 1.074,3675,000018:26:19
  • 1.074,3410,000018:26:19
  • 1.074,23378,000018:26:10
  • 1.074,1085,000018:26:03
  • 1.074,006,000018:26:01
  • 1.074,0019,000018:25:59
  • 1.074,0038,000018:25:59
  • 1.074,00131,000018:25:59
  • 1.074,0050,000018:25:58
  • 1.074,0017,000018:25:58
  • 1.074,0058,000018:25:58
  • 1.074,0010,000018:25:58
  • 1.074,0022,000018:25:58
  • 1.074,00169,000018:25:58
  • 1.074,0077,000018:25:58
  • 1.074,0087,000018:25:58
  • 1.074,00396,000018:25:58
  • 1.074,00553,000018:25:58
  • 1.074,041,000018:25:58
  • 1.074,0455,000018:25:58
  • 1.074,05800,000018:25:58
  • 1.074,51128,000018:25:49