Bài viết

Blockchain Oracle Là Gì?

Công nghệ blockchain đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong những năm gần đây nhờ tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, để các blockchain hoạt động hiệu quả cần có các nguồn dữ liệu đáng tin cậy, và đó là khi các tri blockchain oracle xuất hiện.

Blockchain Oracle là gì

Blockchain Oracle

Blockchain oracle hoạt động như một cầu nối giữa blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài. Nó cung cấp phương tiện để các hợp đồng thông minh - các hợp đồng tự thực hiện - tương tác với dữ liệu trong thế giới thực.

Oracles rất cần thiết để các blockchain hoạt động hiệu quả trong các tình huống thực tế. Oracle hoạt động như một nguồn dữ liệu đáng tin cậy và xác thực dữ liệu trước khi dữ liệu được thêm vào blockchain. Vai trò của oracle là rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng dữ liệu được thêm vào blockchain là chính xác và không bị giả mạo, làm cho nó trở thành một thành phần thiết yếu của hệ sinh thái blockchain.

Blockchain Oracle hoạt động như thế nào?

Các blockchain oracle hoạt động như một cầu nối giữa blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài, là phương thức để blockchain tương tác với dữ liệu trong thế giới thực. Quá trình cung cấp dữ liệu cho blockchain thông qua một oracle thường được thực hiện theo ba bước:

 1. Yêu cầu dữ liệu: Khi một hợp đồng thông minh trên blockchain yêu cầu dữ liệu từ một nguồn bên ngoài, nó sẽ gửi một yêu cầu tới oracle.
 2. Xác thực dữ liệu: Sau đó, oracle sẽ xác minh dữ liệu bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu đáng tin cậy như API, trình thu thập dữ liệu web hoặc các nguồn dữ liệu ngoài chuỗi khác. Dữ liệu được kiểm tra tính chính xác và toàn vẹn, nếu hợp lệ sẽ được gửi lại cho hợp đồng thông minh.
 3. Truyền dữ liệu: Dữ liệu sau đó được truyền đến blockchain, nơi nó được thêm vào dưới dạng giao dịch. Giao dịch này sau đó được xác minh và xác thực bởi các nút của blockchain, đảm bảo tính chính xác và tính bất biến của dữ liệu.

Sử dụng một oracle đảm bảo rằng blockchain có quyền truy cập vào dữ liệu trong thế giới thực mà nó có thể sử dụng để thực hiện các hợp đồng thông minh, từ đó cho phép phạm vi sử dụng rộng hơn cho công nghệ blockchain.

Các loại Blockchain Oracle

Có hai loại blockchain oracle chính: tập trung và phi tập trung.

 1. Oracle tập trung: Oracle tập trung là một thực thể duy nhất cung cấp dữ liệu cho blockchain, thường là một bên thứ ba đáng tin cậy thu thập và xác minh dữ liệu từ các nguồn bên ngoài trước khi cung cấp cho blockchain. Oracle tập trung thường nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với Oracle phi tập trung nhưng cũng dễ bị tấn công và thao túng hơn.
 2. Oracle phi tập trung: Một oracle phi tập trung là một mạng lưới các nút hoạt động cùng nhau để cung cấp dữ liệu cho blockchain. Nó dựa trên một cơ chế đồng thuận để xác minh tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu. Do đó, các oracle phi tập trung an toàn hơn và có khả năng chống thao túng nhưng có thể chậm hơn và kém tin cậy hơn so với các oracle tập trung.

Ngoài hai loại này, còn có một số loại oracle phụ bao gồm:

 • Oracle phần cứng: Những oracle này sử dụng các thiết bị vật lý như cảm biến hoặc chip RFID để cung cấp dữ liệu cho blockchain.
 • Oracle phần mềm: Những oracle này sử dụng các chương trình phần mềm để thu thập dữ liệu từ các nguồn bên ngoài và cung cấp dữ liệu đó cho blockchain.
 • Oracle dự đoán: Những oracle này cung cấp dữ liệu về các sự kiện trong tương lai chẳng hạn như kết quả của một trò chơi thể thao hoặc giá cổ phiếu.
 • Oracle danh tiếng: Những oracle này sử dụng các hệ thống danh tiếng để xác định độ tin cậy của các nguồn dữ liệu và cung cấp dữ liệu dựa trên danh tiếng đó.

Loại oracle được sử dụng phụ thuộc vào trường hợp sử dụng cụ thể và mức độ tin cậy và bảo mật được yêu cầu.

Các vấn đề về độ tin cậy của Blockchain Oracles

Mặc dù các blockchain oracle đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép các blockchain tương tác với thế giới thực, vẫn có một số vấn đề về độ tin cậy có liên quan đến việc sử dụng chúng. Những vấn đề này bao gồm:

 1. Tập trung hóa: Các oracle tập trung dễ bị tấn công và thao túng vì chúng dựa vào một thực thể đáng tin cậy duy nhất để cung cấp dữ liệu cho blockchain. Nếu thực thể này bị xâm phạm, nó có thể đưa dữ liệu không chính xác hoặc độc hại vào blockchain.
 2. Xác minh dữ liệu: Độ chính xác và toàn vẹn của dữ liệu do oracle cung cấp phụ thuộc vào chất lượng của các nguồn dữ liệu được sử dụng và quy trình xác minh do oracle sử dụng. Nếu các nguồn hoặc quy trình này không đáng tin cậy hoặc bị xâm phạm, điều đó có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc gian lận được thêm vào blockchain.
 3. Khả năng tương tác: Các blockchain khác nhau có thể yêu cầu các loại dữ liệu khác nhau từ các nguồn khác nhau, khiến việc chuẩn hóa dữ liệu do các oracle cung cấp trở nên khó khăn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng tương tác và hạn chế tính hữu ích của dữ liệu do các oracle cung cấp.

Để giảm thiểu các vấn đề về lòng độ tin cậy này, có thể sử dụng các oracle phi tập trung, dựa trên mạng lưới các nút để xác minh tính chính xác và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Ví dụ về Blockchain Oracle

Một số ví dụ về các blockchain oracle đang được sử dụng trong các ứng dụng trong thế giới thực bao gồm:

 1. Chainlink: Chainlink là một mạng oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh trên các blockchain khác nhau. Nó sử dụng mạng lưới các nút để xác minh tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu, đồng thời cung cấp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm API và nguồn cấp dữ liệu.
 2. Brand Protocol: Brand Protocol là một mạng oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu chuỗi chéo cho các blockchain khác nhau. Nó sử dụng kết hợp các cơ chế đồng thuận proof-of-stake và proof-of-authority được ủy quyền để xác minh tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu.
 3. Augur: Augur là một nền tảng dự đoán thị trường phi tập trung sử dụng một oracle để cung cấp dữ liệu về kết quả của các sự kiện. Người dùng có thể đặt cược vào kết quả của các sự kiện như trò chơi thể thao, bầu cử và thị trường tài chính, đồng thời oracle cung cấp dữ liệu kết quả để thanh toán cược.
 4. Oraclize: Oraclize là một dịch vụ oracle tập trung cung cấp dữ liệu cho các blockchain khác nhau, bao gồm Ethereum, Bitcoin và EOS. Oraclize sử dụng các nguồn dữ liệu đáng tin cậy như API và trình thu thập dữ liệu web để cung cấp dữ liệu cho các nền tảng hợp đồng thông minh .
 5. Harbinger: Harbinger là một dịch vụ oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu giá cho các tài sản kỹ thuật số khác nhau, bao gồm tiền điện tử và stablecoin. Harbinger sử dụng một mạng lưới các nút để xác minh tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu và cung cấp dữ liệu cho các hợp đồng thông minh trên các blockchain khác nhau.

Lợi ích của Blockchain Oracle

Các blockchain oracle mang lại một số lợi ích cho hệ sinh thái blockchain, bao gồm:

 1. Tăng cường chức năng cho các hợp đồng thông minh : Bằng cách cung cấp dữ liệu trong thế giới thực cho các hợp đồng thông minh, các blockchain oracle cho phép các hợp đồng thông minh phức tạp và tinh vi hơn có thể tương tác với dữ liệu bên ngoài và tự động hóa các quy trình dựa trên dữ liệu đó.
 2. Cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu: Bằng cách xác minh dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy, các blockchain oracle đảm bảo rằng dữ liệu được thêm vào blockchain là chính xác và chống giả mạo, tăng độ tin cậy của dữ liệu và giảm nguy cơ sai sót hoặc gian lận.
 3. Khả năng tương tác tốt hơn giữa các blockchain: Các blockchain oracle có thể cung cấp dữ liệu chuỗi chéo để cho phép khả năng tương tác giữa các blockchain, cho phép trao đổi dữ liệu và tài sản liền mạch giữa các hệ sinh thái blockchain.
 4. Tăng tính sử dụng cho công nghệ blockchain: Blockchain oracle mở ra những khả năng mới cho công nghệ blockchain, chẳng hạn như dự đoán thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và ứng dụng IoT, nơi dữ liệu trong thế giới thực là cần thiết để blockchain hoạt động hiệu quả.

Các blockchain oracle là các thành phần thiết yếu của hệ sinh thái blockchain, cho phép blockchain tương tác với thế giới thực và tạo điều kiện cho các trường hợp sử dụng mới và sáng tạo của công nghệ blockchain.

Những thách thức của Oracles Blockchain

Mặc dù các blockchain oracle mang lại một số lợi ích cho hệ sinh thái blockchain, vẫn có một số thách thức liên quan đến việc sử dụng chúng, bao gồm:

 1. Rủi ro bảo mật liên quan đến các oracle tập trung: Các oracle tập trung dễ bị tấn công và thao túng vì chúng dựa vào một thực thể duy nhất để cung cấp dữ liệu cho blockchain. Nếu thực thể này bị xâm phạm, nó có thể đưa dữ liệu không chính xác hoặc độc hại vào blockchain.
 2. Khó khăn trong việc xác minh dữ liệu từ các oracle phi tập trung: Mặc dù các oracle phi tập trung có thể giảm nguy cơ bị tấn công và thao túng nhưng việc xác minh tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu có thể là một thách thức. Cơ chế đồng thuận mà các oracle phi tập trung sử dụng phải mạnh mẽ và an toàn mới ngăn chặn được các nút độc hại truyền tải các dữ liệu độc hại lên mạng.
 3. Các vấn đề về quy định khi sử dụng nguồn dữ liệu của bên thứ ba: Việc sử dụng nguồn dữ liệu của bên thứ ba có thể gây ra rủi ro về quy định vì những nguồn này có thể không tuân thủ các yêu cầu pháp lý và có thể đưa dữ liệu không chính xác hoặc gian lận vào blockchain.
 4. Độ phức tạp và chi phí: Việc triển khai một blockchain oracle có thể phức tạp và tốn kém, đòi hỏi nguồn lực và chuyên môn đáng kể. Ngoài ra, chi phí sử dụng oracle có thể đạt mức cao vì các nhà cung cấp dữ liệu có thể tính phí cung cấp dữ liệu cho blockchain.

Các nhà phát triển và người dùng blockchain có thể sử dụng các chiến lược khác nhau để giải quyết những thách thức này. Ví dụ như phát triển các công nghệ và giao thức mới có thể giúp giảm độ phức tạp và chi phí triển khai các dự án blockchain, giúp chúng dễ tiếp cận với nhiều người dùng hơn.

Tương lai của Blockchain Oracle

Các blockchain oracle đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép các blockchain tương tác với thế giới thực, cho phép các hợp đồng thông minh truy cập dữ liệu trong thế giới thực và thực thi dựa trên dữ liệu đó. Chúng mang lại một số lợi ích cho hệ sinh thái blockchain, bao gồm tăng cường chức năng cho hợp đồng thông minh, cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, cải thiện khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau và các trường hợp sử dụng mới cho công nghệ blockchain.

Tuy nhiên, có một số thách thức liên quan đến việc sử dụng các blockchain oracle. Chúng bao gồm các rủi ro bảo mật liên quan đến các oracle tập trung, khó xác minh dữ liệu từ các oracle phi tập trung, các vấn đề về quy định khi sử dụng nguồn dữ liệu của bên thứ ba, độ phức tạp và chi phí. Hy vọng công nghệ blockchain càng phát triển sẽ càng có nhiều cách sử dụng oracle blockchain sáng tạo hơn. Sự phát triển này cũng sẽ dẫn đến việc tạo ra các công nghệ và giao thức mới để giải quyết các thách thức liên quan.


Câu hỏi thường gặp

Oracle được sử dụng để làm gì trong Blockchain?

Oracle là một phần mềm trung gian kết nối blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài trong blockchain. Nó là cầu nối giúp các hợp đồng thông minh tương tác với dữ liệu trong thế giới thực, cho phép thực hiện các chức năng tinh vi và phức tạp hơn của hợp đồng thông minh.

Blockchain Oracle đầu tiên?

Blockchain oracle đầu tiên rất có thể là oracle Bitcoin, được phát triển vào năm 2012 nhằm cung cấp dữ liệu giá cho Bitcoin từ các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Ví dụ về Blockchain Oracle?

Chainlink là một ví dụ về blockchain oracle được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái blockchain. Đó là một mạng oracle phi tập trung cung cấp dữ liệu an toàn và đáng tin cậy cho các hợp đồng thông minh trên các blockchain khác nhau.

Blockchain oracle tốt nhất?

Không có blockchain oracle nào "tốt nhất", vì việc lựa chọn oracle phụ thuộc vào trường hợp sử dụng cụ thể và mức độ tin cậy và bảo mật cần thiết. Một số blockchain oracle phổ biến bao gồm Chainlink, Band Protocol, Augur và Oraclize.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm