Bài viết

Địa Chỉ Blockchain (Blockchain Address) Là Gì?

Địa chỉ blockchain, còn được gọi là địa chỉ tiền điện tử, là mã định danh duy nhất được sử dụng để gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số trên mạng blockchain. Đó là một chuỗi ký tự đóng vai trò là đích đến cho các giao dịch tiền điện tử và được sử dụng để xác minh quyền sở hữu của một ví điện tử cụ thể. Địa chỉ blockchain đóng một vai trò quan trọng trong tính bảo mật và minh bạch của các giao dịch tiền điện tử, khiến chúng trở thành một thành phần thiết yếu của hệ sinh thái blockchain.

Blockchain

Tầm quan trọng của địa chỉ blockchain trong giao dịch tiền điện tử

Địa chỉ blockchain rất quan trọng trong các giao dịch tiền điện tử vì nhiều lý do.

Đầu tiên, chúng giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch an toàn và minh bạch trên mạng phi tập trung mà không cần trung gian như ngân hàng hoặc bộ xử lý thanh toán.

Thứ hai, các địa chỉ blockchain cung cấp khả năng theo dõi chuyển động của các tài sản kỹ thuật số trên mạng, giúp xác minh các giao dịch và đảm bảo tính xác thực của chúng.

Thứ ba, địa chỉ blockchain là cần thiết để người dùng lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số, cho phép họ kiểm soát tiền của mình mà không cần phụ thuộc vào bên thứ ba.

Cuối cùng, địa chỉ blockchain là một phần cơ bản của hệ sinh thái tiền điện tử, cho phép người dùng gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số một cách an toàn và minh bạch.

Cách tạo địa chỉ blockchain

Địa chỉ blockchain thường được tạo bằng thuật toán được gọi là hàm băm. Thuật toán này nhận đầu vào, chẳng hạn như public key (khóa công khai) hoặc private key (khóa riêng tư) và tạo chuỗi đầu ra duy nhất gồm các ký tự chữ và số đóng vai trò là địa chỉ duy nhất của blockchain.

Quá trình tạo địa chỉ blockchain khác nhau tùy thuộc vào mạng tiền điện tử cụ thể, nhưng thường tuân theo một loạt các bước như:

 1. Tạo khóa riêng tư: Bước đầu tiên trong việc tạo địa chỉ blockchain là tạo khóa riêng tư, đây là chuỗi ký tự được tạo ngẫu nhiên được sử dụng để ký giao dịch và xác minh quyền sở hữu ví điện tử.
 2. Tạo khóa công khai: Sau khi khóa riêng tư được tạo, khóa công khai tương ứng sẽ được tạo bằng thuật toán. Khóa công khai là mã định danh duy nhất được sử dụng để lấy địa chỉ blockchain.
 3. Băm: Khóa công khai sau đó được băm bằng thuật toán băm như SHA-256 hoặc RIPEMD-160 để tạo địa chỉ blockchain cuối cùng.
 4. Tổng kiểm tra: Một số mạng blockchain thêm tổng kiểm tra vào địa chỉ để đảm bảo rằng địa chỉ hợp lệ và ngăn ngừa lỗi giao dịch.

Do đó, địa chỉ duy nhất của blockchain là một chuỗi ký tự chữ và số duy nhất cho ví điện tử và có thể được sử dụng để gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số trên mạng blockchain. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù khóa riêng được giữ bí mật nhưng địa chỉ blockchain được công khai và có thể được chia sẻ với những người khác để nhận thanh toán hoặc xác minh quyền sở hữu ví điện tử.

Blockchain Okx

Sự khác biệt giữa địa chỉ công khai và riêng tư

Địa chỉ công khai và riêng tư là hai loại địa chỉ blockchain khác nhau được sử dụng trong các giao dịch tiền điện tử. Dưới đây là những điểm khác biệt chính giữa chúng:

 1. Mục đích: Địa chỉ công khai được sử dụng để nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ những người dùng khác, trong khi địa chỉ riêng tư được sử dụng để gửi thanh toán bằng tiền điện tử.
 2. Quyền truy cập: Địa chỉ công khai có sẵn cho mọi người xem trên mạng blockchain và có thể được chia sẻ với những người khác để nhận thanh toán. Ngược lại, một địa chỉ riêng được giữ bí mật và chỉ chủ sở hữu của ví điện tử mới biết.
 3. Nguồn gốc: Địa chỉ công khai được tạo từ khóa công khai tương ứng được lấy từ khóa riêng tư bằng thuật toán. Mặt khác, các địa chỉ riêng tư được tạo trực tiếp từ khóa riêng tư bằng thuật toán băm.
 4. Bảo mật: Địa chỉ công khai có thể chia sẻ vì chúng không tiết lộ thông tin nhạy cảm. Ngược lại, các địa chỉ riêng tư phải được giữ bí mật và được bảo vệ khỏi truy cập trái phép để ngăn hành vi trộm cắp tiền điện tử.
 5. Độ dài: Địa chỉ công khai thường dài hơn địa chỉ riêng tư và có thể nằm trong khoảng từ 26 đến 35 ký tự chữ và số. Địa chỉ riêng thường ngắn hơn, từ 64 đến 128 ký tự thập lục phân.

Địa chỉ công khai được sử dụng để nhận thanh toán bằng tiền điện tử và có thể truy cập công khai. Địa chỉ riêng tư được sử dụng để gửi thanh toán bằng tiền điện tử và được tạo trực tiếp từ khóa riêng tư bằng thuật toán băm.

Ví dụ về các địa chỉ blockchain phổ biến

Bitcoin và Ethereum là hai trong số các mạng blockchain phổ biến nhất, mỗi mạng có hệ thống địa chỉ duy nhất:

 1. Bitcoin: Địa chỉ bitcoin bắt đầu bằng “1” hoặc “3” và thường dài 26-35 ký tự chữ và số. Có hai loại địa chỉ Bitcoin: Legacy và SegWit. Các địa chỉ Legacy bắt đầu bằng số “1” và là định dạng địa chỉ Bitcoin ban đầu. Địa chỉ SegWit bắt đầu bằng số “3” và sử dụng định dạng khác cho phép giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn. Địa chỉ bitcoin có thể được tạo ra bằng phần mềm ví Bitcoin hoặc ví phần cứng.
 2. Ethereum: Các địa chỉ Ethereum bắt đầu bằng “0x”, theo sau là một chuỗi gồm 40 ký tự thập lục phân. Ethereum cũng sử dụng một hệ thống địa chỉ tương tự cho các hợp đồng thông minh. Địa chỉ Ethereum có thể được tạo bằng nhiều phần mềm ví khác nhau, chẳng hạn như MyEtherWallet và MetaMask hoặc ví phần cứng, chẳng hạn như Ledger hoặc Trezor.

  Các mạng blockchain phổ biến khác và hệ thống địa chỉ của chúng bao gồm:

 3. Ripple: Địa chỉ Ripple là sự kết hợp của các chữ cái và số và bắt đầu bằng chữ “r” hoặc “X”. Địa chỉ Ripple được sử dụng để gửi và nhận XRP, tiền điện tử gốc của mạng Ripple.
 4. Litecoin: Địa chỉ Litecoin bắt đầu bằng chữ “L” hoặc “M” và thường dài 26-35 ký tự chữ và số. Địa chỉ Litecoin tương tự như địa chỉ Bitcoin và có thể được tạo bằng phần mềm ví Litecoin hoặc ví phần cứng.
 5. Bitcoin Cash: Địa chỉ Bitcoin Cash tương tự như địa chỉ Bitcoin và có thể được tạo bằng phần mềm ví Bitcoin Cash hoặc ví phần cứng. Địa chỉ Bitcoin Cash bắt đầu bằng “q” hoặc “p” và thường dài 26-35 ký tự chữ và số.

Các mạng blockchain này có các hệ thống địa chỉ duy nhất, mỗi hệ thống có định dạng và độ dài. Các địa chỉ này được sử dụng để gửi và nhận tiền điện tử trên các mạng tương ứng của chúng và có thể được tạo bằng nhiều phần mềm ví hoặc ví phần cứng khác nhau.

Địa chỉ blockchain được sử dụng như thế nào?

Địa chỉ blockchain được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong các giao dịch tiền điện tử. Dưới đây là một số cách sử dụng phổ biến nhất của địa chỉ blockchain:

 1. Gửi và nhận tiền điện tử: Địa chỉ blockchain được sử dụng để gửi và nhận thanh toán tiền điện tử trên mạng blockchain. Để gửi thanh toán, người gửi phải nhập địa chỉ blockchain của người nhận, số lượng tiền điện tử sẽ được gửi và bất kỳ khoản phí giao dịch bổ sung nào. Sau khi giao dịch được xác nhận, ví điện tử của người nhận sẽ nhận được tiền điện tử.
 2. Kiểm tra lịch sử giao dịch: Địa chỉ blockchain có thể được sử dụng để xem lịch sử giao dịch của một ví điện tử cụ thể. Người dùng có thể xem tất cả các giao dịch đến và đi được liên kết với địa chỉ blockchain của họ và trạng thái của từng giao dịch (đã xác nhận, chưa xác nhận, v.v.). Thông tin này có thể hữu ích để theo dõi thanh toán, xác minh giao dịch và quản lý tài sản tiền điện tử.
 3. Xác minh quyền sở hữu của ví tiền điện tử: Địa chỉ blockchain được sử dụng để xác minh quyền sở hữu của một ví tiền điện tử cụ thể. Để chứng minh quyền sở hữu, người dùng có thể cung cấp địa chỉ blockchain của họ làm bằng chứng về quyền sở hữu mà những người dùng khác trên mạng blockchain có thể xác minh. Quá trình này giúp ngăn chặn gian lận và đảm bảo tính xác thực của các giao dịch.

Địa chỉ blockchain là một thành phần quan trọng của giao dịch tiền điện tử, cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán, theo dõi lịch sử giao dịch và xác minh quyền sở hữu ví điện tử. Ngoài ra, chúng còn cung cấp một cách an toàn và minh bạch để quản lý tài sản kỹ thuật số trên mạng phi tập trung mà không cần trung gian.

Tầm quan trọng của việc bảo mật địa chỉ blockchain

Tính bảo mật của địa chỉ blockchain là rất quan trọng để bảo vệ tài sản kỹ thuật số và ngăn chặn truy cập trái phép. Dưới đây là những rủi ro liên quan đến việc tiết lộ khóa riêng tư và các phương pháp hay nhất để bảo mật địa chỉ blockchain:

Rủi ro tiết lộ khóa riêng tư (private key)

Khóa riêng tư được sử dụng để truy cập và kiểm soát ví tiền điện tử, vì vậy việc tiết lộ chúng cho người khác có thể dẫn đến hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số. Tin tặc có thể sử dụng khóa riêng tư để có quyền truy cập trái phép vào ví và chuyển tiền điện tử vào ví của chúng.

Các phương pháp hay nhất để bảo mật địa chỉ blockchain

Để bảo vệ địa chỉ blockchain và ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản kỹ thuật số, người dùng nên làm theo các mẹo bảo mật sau:

 • Sử dụng ví phần cứng: Ví phần cứng, chẳng hạn như Ledger hoặc Trezor cung cấp thêm một lớp bảo mật bằng cách lưu trữ khóa riêng tư ngoại tuyến. Điều này khiến tin tặc khó truy cập khóa riêng tư và đánh cắp tiền điện tử hơn.
 • Giữ an toàn cho khóa riêng tư: Khóa riêng tư phải được giữ an toàn và không bao giờ được chia sẻ với người khác. Người dùng nên lưu trữ khóa riêng tư của mình một cách an toàn và sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ chúng.
 • Kích hoạt xác thực hai yếu tố: Xác thực hai yếu tố thêm một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu người dùng nhập mã được gửi đến điện thoại hoặc email của họ trước khi truy cập ví điện tử.
 • Cẩn thận với địa chỉ công khai: Mặc dù địa chỉ công khai có thể được chia sẻ với người khác nhưng người dùng nên cẩn thận không chia sẻ chúng trên các nền tảng không đáng tin cậy hoặc không an toàn. Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng địa chỉ công khai để mạo danh ví hợp pháp và đánh cắp tiền điện tử.
 • Sử dụng VPN: Khi truy cập ví tiền điện tử trực tuyến, người dùng nên sử dụng mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa kết nối và bảo vệ tài sản kỹ thuật số khỏi tin tặc.

Bảo mật địa chỉ blockchain là rất quan trọng để bảo vệ tài sản kỹ thuật số và ngăn chặn truy cập trái phép. Người dùng nên tuân theo các phương pháp hay nhất như sử dụng ví phần cứng, giữ an toàn cho khóa riêng tư, cho phép xác thực hai yếu tố, cẩn thận với các địa chỉ công khai và sử dụng VPN để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của họ.

Blockchain rất quan trọng đối với các giao dịch trên mạng phi tập trung

Địa chỉ blockchain rất cần thiết cho bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào vì chúng cho phép người dùng gửi, nhận và lưu trữ tài sản kỹ thuật số một cách an toàn và minh bạch.

Tính bảo mật của địa chỉ blockchain là điều cần thiết để bảo vệ tài sản kỹ thuật số và ngăn chặn truy cập trái phép. Người dùng nên tuân theo các phương pháp hay nhất như sử dụng ví phần cứng, giữ an toàn cho khóa riêng tư và bật xác thực hai yếu tố.


Câu hỏi thường gặp

Ví dụ về địa chỉ blockchain là gì?

Một ví dụ về địa chỉ blockchain Bitcoin là 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2. Một địa chỉ blockchain Ethereum thường là một chuỗi 40 ký tự gồm các ký tự thập lục phân bắt đầu bằng “0x”, chẳng hạn như 0x3D3bCEd8B1f2F6C60E6F15Ba1d10e9a9c9199C48.

Địa chỉ blockchain có giống địa chỉ ví không?

Có, địa chỉ blockchain còn được gọi là địa chỉ ví vì địa chỉ này được sử dụng để gửi và nhận thanh toán tiền điện tử đến và từ ví điện tử.

Cách lấy địa chỉ blockchain?

Để có địa chỉ blockchain, bạn cần thiết lập ví điện tử trên mạng blockchain, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum. Bạn có thể làm điều này bằng cách tải xuống phần mềm ví hoặc sử dụng ví phần cứng để tạo địa chỉ blockchain duy nhất cho ví điện tử của mình.

Blockchain có địa chỉ IP không?

Không, mạng blockchain không có địa chỉ IP vì chúng được phi tập trung hóa và không dựa vào máy chủ trung tâm để hoạt động. Tuy nhiên, các nút blockchain xác thực các giao dịch, duy trì mạng blockchain và có địa chỉ IP.

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm