Cách thêm phương thức thanh toán vào giao dịch P2P OKX?

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 3 thg 7, 2024Thời gian đọc: 5 phút1.007

Biết cách thêm phương thức thanh toán sẽ giúp quá trình giao dịch P2P diễn ra suôn sẻ hơn. Sau đây là cách bạn có thể thêm phương thức thanh toán. Lưu ý quan trọng: bạn phải hoàn tất xác minh danh tính trước khi bắt đầu thêm.

Trên ứng dụng

 1. Trên trang giao dịch P2P, chọn Hồ sơ của tôi

  CT-p2p-add-payment-method-app1

  Chọn Hồ sơ trên trang giao dịch P2P

 2. Chọn Thanh toán để xem tất cả các phương thức thanh toán khả dụng

 3. Chọn Thêm tài khoản, chọn đơn vị tiền tệ và phương thức thanh toán của bạn từ danh sách (ngân hàng hoặc ví điện tử)

  CT-p2p-add-payment-method-app2

  Chọn tùy chọn thêm tài khoản để bắt đầu thêm thông tin chi tiết

 4. Nhập tên tài khoản ngân hàng của bạn (tên chủ thẻ ngân hàng) và số tài khoản, xác minh phương thức thanh toán mà bạn đã thêm qua SMS/email/Google Authenticator

  CT-p2p-add-payment-method-app3

  Nhập các chi tiết cần thiết để hoàn tất toàn bộ quy trình

 5. Phương thức thanh toán sẽ xuất hiện trên trang Hồ sơ của tôi trong mục Thanh toán

  CT-p2p-add-payment-method-app4

  Phương thức thanh toán mới được chọn của bạn nay đã sẵn sàng

Trên web

 1. Trên trang giao dịch P2P, chọn Hồ sơ của tôi

 2. Chọn Thêm phương thức thanh toán > Quản lý phương thức thanh toán

  CT-p2p-add-payment-method-web1

  Thêm phương thức thanh toán của bạn qua phần Hồ sơ của tôi trên trang giao dịch P2P

 3. Chọn đơn vị tiền tệ và phương thức thanh toán của bạn từ danh sách (ngân hàng hoặc ví điện tử)

 4. Nhập tên tài khoản ngân hàng của bạn (tên chủ thẻ ngân hàng) và số tài khoản

  CT-p2p-add-payment-method-web2

  Điền thông tin chi tiết bắt buộc để chuyển sang bước tiếp theo

 5. Xác minh phương thức thanh toán mà bạn đã thêm qua SMS/email/Google Authenticator

 6. Phương thức thanh toán sẽ xuất hiện trên trang Hồ sơ của tôi

  CT-p2p-add-payment-method-web3

  Phương thức thanh toán mới được chọn của bạn nay đã sẵn sàng

Lưu ý: Chỉ sử dụng các phương thức thanh toán được đăng ký theo tên bạn, khớp với tài khoản OKX của bạn. Cấm thanh toán qua bên thứ ba trên OKX P2P.