Cách di chuyển địa chỉ email hoặc số điện thoại sang tài khoản khác? (web)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 28 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút244

Thế nào là tự di chuyển địa chỉ email hoặc số điện thoại?

Đây là một tính năng mới cho phép bạn di chuyển địa chỉ email hoặc số điện thoại từ tài khoản khác sang tài khoản hiện tại.

Tài khoản hiện tại của bạn vẫn hoạt động trong khi tài khoản kia sẽ bị đóng.

Tính năng này chỉ được áp dụng khi:

 • Bạn muốn cập nhật số điện thoại hoặc địa chỉ email hiện tại, nhưng số điện thoại hoặc địa chỉ email mới đang được liên kết với một tài khoản khác.

 • Bạn muốn liên kết số điện thoại hoặc địa chỉ email mới, nhưng số điện thoại đó đã liên kết với tài khoản khác.

Cách di chuyển địa chỉ email hoặc số điện thoại của tôi?

 1. Truy cập Hồ sơ và chọn Bảo mật

 2. Tìm Xác minh email và chọn Thay đổi email nếu bạn muốn cập nhật email của mình

 3. Nhập email của bạn vào trường Email mới

 4. Chọn Gửi mã trong cả hai trường Mã cho email mớiMã cho email ban đầu. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh gồm 6 chữ số đến cả số email mới và hiện tại của bạn. Nhập mã cho phù hợp

 5. Nhập mã 2FA để tiếp tục (nếu có)

 6. Nếu email bạn nhập được liên kết với tài khoản khác, bạn sẽ thấy cửa sổ thông báo bật lên. Chọn Di chuyển địa chỉ email để tiếp tục

  Web acc combine pop up

  Chọn Chuyển đổi địa chỉ email để tiếp tục

 7. Một bản hướng dẫn sẽ hiển thị và bạn cần chọn Tôi hiểu

 8. Trang xem trước sẽ xuất hiện và bạn cần chọn Tiếp theo

 9. Hậu quả của việc đóng tài khoản sẽ hiển thị. Vui lòng đọc kỹ và đánh dấu vào các ô đồng ý

  Web email migrate alert

  Đọc hết hậu quả của việc đóng tài khoản

 10. Chọn đóng tài khoảnCó, Tôi chắc chắn để xác nhận yêu cầu

 11. Nhập mã 2FA để hoàn thành yêu cầu

Lưu ý:

 • Chuyển tất cả tài sản ra trước khi chuyển đổi email từ tài khoản khác, tài khoản này sẽ bị đóng nhằm tránh mất dữ liệu cũng như thất thoát tài sản.

 • Bạn không được phép rút tài sản của mình sau khi tài khoản bị đóng.

 • Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản mà bạn không muốn giữ để đóng tài khoản đó. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý, bạn chỉ có thể sử dụng lại thông tin chi tiết của mình một lần sau khi tài khoản tương ứng bị đóng, miễn là tài khoản của bạn ở trạng thái tốt..