header_default background
launchpad_bg
whiteListImg15/09/2023 02/10/2023

Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập BeInCrypto với NFT độc quyền trên OKX!

Trong hơn 5 năm, một nhóm nhỏ những người đam mê đã tập hợp hơn 20 triệu thành viên cộng đồng ở cùng một chỗ. Hiện nay, BeInCrypto không chỉ là cryptomedia toàn cầu mà còn là một hệ sinh thái Web3 hoàn chỉnh trong không gian tiền mã hoá từ khía cạnh tin tức khách quan theo thời gian thực, nội dung giáo dục, các khóa học đến danh mục giá cả và cổng thông tin việc làm. Ngày 14/9, BeInCrypto đã kỷ niệm 5 năm thành lập, do đó, họ đã kỷ niệm cột mốc này bằng những điều đặc biệt!

Cùng với OKX, BeInCrypto đang cung cấp NFT phiên bản giới hạn theo chủ đề Sinh nhật 5 tuổi trọng đại của họ. Hãy đúc NFT của bạn ngay và sử dụng tiền điện tử!
 • 00
  Ngày
 • 00
  Giờ
 • 00
  Phút
 • 00
  Giây
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
BeInCrypto Voyager
BlockchainTiêu chuẩn token

Giá đúc

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Đã đúc
5.000

5.000

Mô tả

Các tàu thăm dò trong chương trình Voyager đã được phóng ra ngoài hệ mặt trời, mang theo thông điệp từ người trái đất đến các nền văn minh ngoài trái đất trong không gian rộng lớn. Vậy là BeInCrypto Voyager đã lấn sân sang lĩnh vực truyền thông được 5 năm rồi. Họ đã đưa các ý tưởng về Web3, tiền mã hoá và blockchain đến với đại chúng.

OKX Web3 × BeInCrypto

OKX Web3 × BeInCryptoNhà phát hành

Trong hơn một năm nay, sàn giao dịch tiền mã hoá OKX là một trong những đối tác chính của BeInCrypto – hệ sinh thái Web3 hoàn chỉnh, mang đến cho người đam mê nội dung độc đáo, từ tin tức khách quan theo thời gian thực, nội dung giáo dục, các khóa học đến danh mục giá cả và cổng thông tin việc làm.

Điều khoản và điều kiện
1. Hoạt động airdrop hoặc đúc NFT này (“Hoạt động”) sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian như (i) đã nêu trên trang web Hoạt động; hoặc (ii) được xác định bởi Ví OKX Web3 (“Ví OKX Web3”) hoặc nếu người tổ chức Hoạt động là bên thứ ba thì người tổ chức này (cả Ví OKX Web3 và người tổ chức bên thứ ba này đều được xem là “Người tổ chức”) có thể toàn quyền theo quyết định của họ (“Thời gian hoạt động”).
2. NFT sẽ được đúc và/hoặc phân phối/airdrop (nếu có) đến địa chỉ ví của người dùng trong Thời gian hoạt động hoặc vào thời điểm khác do Người tổ chức xác định, bao gồm sau Thời gian hoạt động khi đã hoàn thành các bước như ghi trên trang web Hoạt động.
3. Mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền loại trừ bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào tham gia Hoạt động này.
4. Ngoài những điều đã đề cập ở trên, mỗi Ví OKX Web3 và Người tổ chức đều có quyền giữ lại NFT và thu hồi tư cách đủ điều kiện của bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào trong việc tham gia vào Hoạt động này nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ đang tham gia vào hành vi không trung thực hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp người dùng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc giao dịch thao túng giá, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hay có hại nào khác. Người dùng và/hoặc địa chỉ ví bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động đó có thể bị cấm tham gia vào mọi sự kiện sau này trên trang web và/hoặc nền tảng của Ví OKX Web3.
5. Khi tham gia Hoạt động này, người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản dịch vụ của Hệ sinh thái OKX Web3Chính sách quyền riêng tư của Hệ sinh thái OKX Web3.
6. Ví OKX Web3 và Người tổ chức có quyền giải thích, sửa đổi, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Hoạt động này và/hoặc bất kỳ Điều khoản hoạt động nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có xung đột, Ví OKX Web3 có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng và giải thích các điều khoản này.
7. Nếu các điều khoản và điều kiện này có nhiều phiên bản ngôn ngữ và trong trường hợp xảy ra xung đột thì phiên bản tiếng Anh phải được ưu tiên áp dụng.
8. Ví OKX Web3 từ chối hoàn toàn mọi trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào khác về mặt kỹ thuật, hình ảnh, chính tả, biên tập hoặc khác trong Hoạt động này hoặc các điều khoản và điều kiện này.
9. Để biết thêm thông tin về Ví OKX Web3, vui lòng truy cập https://www.okx.com/web3.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
1. Hoạt động này (i) không phải ưu đãi, khuyến nghị hay lời chào mua, bán hoặc giao dịch bằng cách khác đối với bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào; và (ii) không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên hay khuyến nghị nào (bất kể về đầu tư, kế toán giao dịch, pháp lý, thuế hay lĩnh vực khác). Hoạt động này cũng không nhằm mục đích phân phối hay mang lại khả năng truy cập cho bất kỳ người nào ở khu vực pháp lý nơi hoạt động phân phối hoặc truy cập đó trái với các luật hoặc quy định hiện hành. Những người hoặc tổ chức truy cập và/hoặc tham gia Hoạt động này phải tự tìm hiểu và tuân thủ các hạn chế đó. Các tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, có tính đầu cơ và biến động cao, có thể trở nên kém thanh khoản bất cứ lúc nào và có rủi ro cao. Những người kinh doanh tài sản kỹ thuật số có thể mất toàn bộ giá trị tài sản.
2. Giá trị của tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn ở stablecoin và NFT, có thể và đôi khi biến động rất lớn theo thời gian. Do những biến động này, người dùng có thể thấy giá trị tài sản của mình tăng hoặc giảm đáng kể tại thời điểm bất kỳ.
3. Những người tham gia Hoạt động này chịu trách nhiệm về tất cả các loại thuế, phí, chi phí và phí tổn được áp dụng (có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kết nối, cài đặt, dịch vụ, phí gas và chi phí giao dịch) liên quan đến việc nhận và sử dụng bất kỳ NFT nào trong Hoạt động.
© 2023 OKX Web3. Bảo lưu mọi quyền.