Mijn NFT'sNFT-ordersFavorietenMijn creatieP2P-orders
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg15-09-2023 02-10-2023

Vier BeInCrypto's 5e verjaardag met exclusieve NFT's op OKX!

Al meer dan 5 jaar verzamelt een kleine groep enthousiastelingen meer dan 20 miljoen leden van de community op één plek. Vandaag de dag is BeInCrypto niet alleen een wereldwijde cryptomedia, maar een compleet Web3-ecosysteem in de cryptoruimte, van realtime onbevooroordeeld nieuws, educatieve content, cursussen tot een prijzenmap en banenportaal. Op 14 september viert BeInCrypto haar 5e verjaardag en dat is een reden om deze mijlpaal te vieren met iets speciaals!

In samenwerking met OKX biedt BeInCrypto een NFT met beperkte oplage aan met als thema de grote 5e verjaardag. Mint nu je NFT en wees in crypto!
 • 00
  Dagen
 • 00
  Uur
 • 00
  Min.
 • 00
  Sec.
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
BeInCrypto Voyager
ChainTokenstandaard

Mintprijs

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Gemint
5.000

5.000

Beschrijvingen

De sondes van het Voyager-programma die voorbij het zonnestelsel zijn gelanceerd, dragen een boodschap uit van aardbewoners aan buitenaardse beschavingen in de uitgestrekte ruimte. BeInCrypto Voyager snijdt nu dus al 5 jaar door de mediaruimte en brengt de ideeën van Web3, cryptocurrency en blockchain naar de massa.

OKX Web3 × BeInCrypto

OKX Web3 × BeInCryptoUitgever

De OKX-cryptobeurs is nu al meer dan een jaar een van de belangrijkste partners van BeInCrypto, een compleet Web3-ecosysteem dat liefhebbers voorziet van unieke content. Van realtime onbevooroordeeld nieuws, educatieve content, cursussen tot prijsmap en banenportaal.

Voorwaarden
1. Deze NFT mint- of airdrop-activiteit ("Activiteit") zal van kracht zijn gedurende een periode zoals (i) vermeld op de webpagina van de Activiteit; of (ii) bepaald door de OKX Web3 Wallet ("OKX Wallet") of, indien de organisator van de Activiteit een derde partij is, bepaalt een dergelijke organisator (zowel OKX Wallet als een dergelijke derde partij organisator aangeduid als "Organisator") dit naar eigen goeddunken ("Activiteitsperiode").
2. NFT's worden gemint en/of gedistribueerd/airdropped (indien van toepassing) naar het wallet-adres van de gebruiker tijdens de Activiteitsperiode of op een ander door de Organisator te bepalen tijdstip, inclusief na de Activiteitsperiode na voltooiing van de stappen zoals uiteengezet op de Activiteitenpagina.
3. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om gebruikers of wallet-adressen uit te sluiten van deelname aan deze Activiteit.
4. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, behoudt zowel OKX Wallet en de Organisator zich ook het recht voor om NFT's in te houden van en de geschiktheid in te trekken van elke gebruiker of elk wallet-adres om deel te nemen aan deze Activiteit waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze zich bezighoudt met oneerlijk of onrechtmatig gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot omstandigheden waarin gebruikers zich bezighouden met het witwassen van geld of wash trades, of zich bezighouden met andere illegale, frauduleuze of schadelijke activiteiten. Gebruikers en/of wallet-adres(sen) die redelijkerwijs verdacht worden van dergelijk gedrag kunnen worden uitgesloten van deelname aan toekomstige campagnes op de website van OKX Wallet en/of platform.
5. Door deel te nemen aan de Activiteit gaan gebruikers akkoord met de OKX Web3 Ecosysteem-servicevoorwaarden en het OKX Web3 Ecosysteem-privacybeleid.
6. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om deze Activiteit en/of enige van de Activiteitsvoorwaarden te interpreteren, te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen op elk moment om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van conflicten, heeft OKX Wallet de uitsluitende bevoegdheid om de uiteindelijke beslissing en interpretatie van deze voorwaarden te bepalen.
7. Als er meerdere taalversies van deze algemene voorwaarden zijn, prevaleert in geval van conflicten de Engelse versie.
8. OKX Wallet wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden af voor technische, grafische, typografische, redactionele of andere fouten of weglatingen in deze Activiteit of deze algemene voorwaarden.
9. Ga voor meer informatie over OKX Wallet naar https://www.okx.com/web3.
Disclaimers
1. Deze Activiteit is (i) geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod om digitale activa te kopen, verkopen of anderszins te verhandelen; en (ii) niet bedoeld om enig advies of aanbeveling te verstrekken (ongeacht investering, handelsaccount, boekhouding, juridisch, fiscaal of anderszins). Deze Activiteit is ook niet bedoeld voor verspreiding aan, of toegang door, een persoon in een rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of toegang in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Personen of entiteiten die toegang hebben tot en/of deelnemen aan deze Activiteit dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Digitale bezitting, met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, zijn speculatief en zeer volatiel, kunnen op elk moment illiquide worden en zijn zeer risicovol. Personen die handelen in digitale bezittingen kunnen de volledige waarde van hun bezittingen verliezen.
2. De waarde van digitale bezittingen , met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, kan van tijd tot tijd sterk schommelen en doet dat ook. Als gevolg van dergelijke schommelingen kunnen gebruikers op elk moment een aanzienlijke stijging of daling van de waarde van hun bezittingen ervaren.
3. Deelnemers aan deze Activiteit zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, vergoedingen, kosten en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot, aansluit-, installatie-, service-, gas- en transactiekosten) met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van enige Activiteit NFT's.
© 2023 OKX Web3. Alle rechten voorbehouden.