Moje tokeny NFTObjednávky NFTOblíbenéMůj výtvorP2P objednávky
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg15. 09. 2023 02. 10. 2023

Oslavte 5. výročí BeInCrypto s exkluzivními tokeny NFT na OKX!

Během 5 let dala malá skupina nadšenců dohromady komunitu s více než 20 miliony členů. Dnes BeInCrypto nepředstavuje jen globální kryptomédium, ale i kompletní ekosystém Web3 v kryptoměnovém prostoru, který nabízí vše od objektivních zpráv v reálném čase přes vzdělávací obsah a kurzy po cenové přehledy a pracovní portál. 14. září BeInCrypto slaví své 5. výročí a tento milník je vhodné si připomenout něčím speciálním!

Ve spolupráci s OKX nabízí BeInCrypto limitovanou edici tokenů NFT tematicky zaměřenou na tyto velké 5. narozeniny. Vyrazte si nyní svůj token NFT a vstupte do kryptosvěta!
 • 00
  d.
 • 00
  h
 • 00
  min
 • 00
  s
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
BeInCrypto Voyager
BlockchainTokenový standard

Cena ražby

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Vyraženo
5 000

5 000

Popis

Sondy v programu Voyager vyslané za hranice sluneční soustavy nesou poselství pozemšťanů adresované mimozemským civilizacím v nekonečném vesmíru. Podobně si i BeInCrypto Voyager již 5 let razí cestu mediálním vesmírem a šíří u široké veřejnosti myšlenky Web3, kryptoměn a blockchainu.

OKX Web3 × BeInCrypto

OKX Web3 × BeInCryptoautor

Již více než rok je kryptoměnová burza OKX jedním z hlavních partnerů projektu BeInCrypto – jde o kompletní ekosystém Web3, který zájemcům přináší jedinečný obsah, a to od objektivních zpráv v reálném čase přes vzdělávací obsah a kurzy po cenové přehledy a pracovní portál.

Podmínky a ujednání
1. Tato aktivita spočívající v ražbě nebo airdropu tokenů NFT (dále jen „aktivita“) je platná po dobu, která (i) je uvedena na webové stránce aktivity; nebo (ii) určena službou OKX Web3 Wallet (dále jen „služba OKX Peněženka“). V případě, že aktivitu organizuje třetí strana, určí tuto dobu tento organizátor (služba OKX Peněženka, případně tato třetí strana se dále označuje jen jako „organizátor“), a to zcela podle svého uvážení (dále jen „období aktivity“).
2. Tokeny NFT se budou razit a/nebo distribuovat/airdropovat (podle konkrétního nastavení) na adresu peněženky uživatele během období aktivity nebo v jiném období určeném organizátorem, například po období aktivity, až budou provedeny kroky stanovené na webové stránce aktivity.
3. Služba OKX Peněženka i organizátor si vyhrazují právo vyloučit kteréhokoli uživatele či adresu peněženky z účasti v této aktivitě.
4. Aniž by bylo jakkoli omezeno předchozí ustanovení, vyhrazuje si služba OKX Peněženka i organizátor právo zadržet tokeny NFT od libovolného uživatele či z libovolné adresy peněženky a zrušit jejich nárok na účast v této aktivitě, pokud danou osobu důvodně podezřívá z nečestného nebo škodlivého chování, mimo jiné za okolností, kdy se daný uživatel zapojil do praní špinavých peněz nebo manipulativních obchodů „wash trade“ či jakýchkoli jiných nezákonných, podvodných či škodlivých aktivit. Uživatelům a/nebo adresám peněženek, u nichž existuje takové důvodné podezření, může být zakázána účast v jakýchkoli budoucích kampaních na webu a/nebo platformě OKX Peněženka.
5. Účastí v aktivitě vyjadřují uživatelé souhlas s tím, že jsou vázáni Podmínkami poskytování služeb v ekosystému OKX Web3 a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů v ekosystému OKX Web3.
6. Služba OKX Peněženka a organizátor si vyhrazují právo interpretovat, měnit, pozastavit, zrušit či ukončit tuto aktivitu a/nebo jakékoli podmínky aktivity, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. V případě sporu má služba OKX Peněženka výhradní právo vynést konečné rozhodnutí a interpretovat tyto podmínky.
7. Pokud existuje více jazykových verzí těchto podmínek a ujednání, má v případě sporu přednost anglická verze.
8. Služba OKX Peněženka výslovně odmítá veškerou odpovědnost za jakoukoli technickou, obrazovou, typografickou, redakční či jakoukoli jinou chybu či opomenutí v této aktivitě nebo v těchto podmínkách a ujednáních.
9. Další informace o službě OKX Peněženka naleznete na stránce https://www.okx.com/web3.
Odmítnutí odpovědnosti
1. Tato aktivita (i) nepředstavuje nabídku, doporučení ani výzvu k nákupu, prodeji ani jinému způsobu zobchodování jakéhokoli digitálního aktiva; a (ii) není zamýšlena jako rada či doporučení (a to investiční, účetní, právní, daňové či jakékoli jiné). Tato aktivita rovněž není určena k distribuci či zpřístupnění směrem k osobě v jurisdikci, kde by tato distribuce nebo přístup představovaly porušení místních zákonů a předpisů. Osoby či entity s přístupem k této aktivitě nebo do ní zapojené jsou povinné se s těmito omezeními seznámit a dodržet je. Digitální aktiva, zahrnující mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, jsou spekulativní a vysoce volatilní, mohou kdykoli ztratit likviditu a jsou vysoce rizikové. Osoby obchodující s digitálními aktivy mohou přijít o svá aktiva v plné výši.
2. Hodnota digitálních aktiv, zahrnujících mimo jiné stablecoiny a tokeny NFT, může v čase výrazně kolísat. Vzhledem k tomuto kolísání může u uživatelů v libovolný okamžik dojít k výraznému nárůstu či poklesu hodnoty jejich aktiv.
3. Účastníci této aktivity nesou odpovědnost za všechny příslušné daně, poplatky, náklady a výdaje (které mohou mimo jiné zahrnovat náklady na připojení, instalaci, servis, gas poplatky a transakce) v souvislosti s příjmem a používáním jakýchkoli tokenů NFT v rámci této aktivity.
© 2023 OKX Web3. Všechna práva vyhrazena.