Lưu trữ phân tán

Lưu trữ phân tán là cốt lõi của công nghệ blockchain để lưu trữ dữ liệu, đồng thời là nền tảng của Metaverse và NFT. Lưu trữ phân tán cũng cho độ tin cậy cao để lưu trữ phi tập trung và cải thiện hiệu quả lưu trữ và phân phối nội dung.
Đọc thêm
CoinGiá gần nhấtThay đổiVốn hoá thị trườngHành động
$5,65
-0,71%
-0,71%$1,65BGiao dịch|Chuyển đổi
$9,32
-0,22%
-0,22%$467,02MGiao dịch|Chuyển đổi
$0,01
-0,24%
-0,24%$178,32MGiao dịch|Chuyển đổi

Câu hỏi thường gặp

  • What are the distributed storage projects?
  • How is blockchain used in cloud storage?
  • What is the best storage coin?
  • Is Filecoin built on ethereum?
  • What is the difference between Filecoin and Arweave?