Layer 2

Layer 2 là một giao thức được thiết kế trên nền tảng blockchain chính nhằm tăng tốc độ giao dịch và giảm chi phí, trong đó thường sử dụng chuỗi phụ hoặc các kênh trạng thái.

Câu hỏi thường gặp

  • Blockchain Layer 2 là gì?
  • Khác biệt giữa blockchain Layer 1 và Layer 2 là gì?
  • Tại sao blockchain Layer 2 lại quan trọng?
  • Tiền mã hóa Lớp 2 tốt nhất nên mua là những loại nào?
  • Tôi có thể mua tiền mã hoá Layer 2 ở đâu?