Chỉ số token
Chỉ số USDT
Chỉ số BTC
Mới
BTC/USDT+3.74%
₮29,897.4

Mức giá thấp nhất trong 24h₮28,641.4

Mức giá cao nhất trong 24h₮30,330.0

Mới
ETH/USDT+3.94%
₮2,041.43

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1,951.89

Mức giá cao nhất trong 24h₮2,078.30

Mới
OKB/USDT+4.71%
₮12.470

Mức giá thấp nhất trong 24h₮11.701

Mức giá cao nhất trong 24h₮13.300

Mới
OKT/USDT+5.17%
₮23.18

Mức giá thấp nhất trong 24h₮21.32

Mức giá cao nhất trong 24h₮24.32

Mới
LTC/USDT+4.57%
₮67.68

Mức giá thấp nhất trong 24h₮64.18

Mức giá cao nhất trong 24h₮70.27

Mới
DOT/USDT+12.27%
₮11.079882

Mức giá thấp nhất trong 24h₮9.762350

Mức giá cao nhất trong 24h₮11.559183

Mới
DOGE/USDT+4.14%
₮0.088489

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.083624

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.091963

Mới
ETC/USDT+5.47%
₮20.899

Mức giá thấp nhất trong 24h₮19.545

Mức giá cao nhất trong 24h₮21.375

Mới
EOS/USDT+5.64%
₮1.3410

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.2518

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.3798

Mới
BCH/USDT+11.46%
₮210.11

Mức giá thấp nhất trong 24h₮186.67

Mức giá cao nhất trong 24h₮237.04

Mới
BSV/USDT+8.13%
₮53.44

Mức giá thấp nhất trong 24h₮49.06

Mức giá cao nhất trong 24h₮56.33

Mới
ADA/USDT+6.17%
₮0.52489

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.48888

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.55724

Mới
LINK/USDT+7.50%
₮7.178

Mức giá thấp nhất trong 24h₮6.641

Mức giá cao nhất trong 24h₮7.438

Mới
TRX/USDT-1.62%
₮0.07072

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.07053

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.07608

Mới
XRP/USDT+5.14%
₮0.42253

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.39566

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.44088

Mới
DASH/USDT+7.80%
₮60.52

Mức giá thấp nhất trong 24h₮55.18

Mức giá cao nhất trong 24h₮61.87

Mới
NEO/USDT+8.48%
₮10.602

Mức giá thấp nhất trong 24h₮9.616

Mức giá cao nhất trong 24h₮10.768

Mới
QTUM/USDT+8.76%
₮4.0190

Mức giá thấp nhất trong 24h₮3.6633

Mức giá cao nhất trong 24h₮4.1109

Mới
IOST/USDT+7.00%
₮0.017885

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.016504

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.018696

Mới
ONT/USDT+11.75%
₮0.2682

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.2375

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.2726

Mới
ZEC/USDT+11.83%
₮104.06

Mức giá thấp nhất trong 24h₮87.00

Mức giá cao nhất trong 24h₮107.58

Mới
OMG/USDT+8.38%
₮2.5134

Mức giá thấp nhất trong 24h₮2.2881

Mức giá cao nhất trong 24h₮2.6115

Mới
ATOM/USDT+9.37%
₮10.573

Mức giá thấp nhất trong 24h₮9.552

Mức giá cao nhất trong 24h₮11.073

Mới
ALGO/USDT+8.05%
₮0.4572

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.4185

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.4735

Mới
XLM/USDT+7.01%
₮0.13747

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.12738

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.14040

Mới
XMR/USDT+9.60%
₮154.19

Mức giá thấp nhất trong 24h₮135.71

Mức giá cao nhất trong 24h₮156.18

Mới
BTM/USDT+8.99%
₮0.00969

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00876

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.01008

Mới
HC/USDT+1.65%
₮0.1595

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1506

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.1658

Mới
ZIL/USDT+9.00%
₮0.05109

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.04602

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.05470

Mới
ELF/USDT+8.27%
₮0.1596

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1439

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.1627

Mới
IOTA/USDT+12.84%
₮0.3593

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.3112

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.3626

Mới
XTZ/USDT+9.43%
₮1.8301

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.6524

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.8706

Mới
VSYS/USDT+4.53%
₮0.00392

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00365

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00396

Mới
HBAR/USDT+8.45%
₮0.10056

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.09171

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.10489

Mới
RVN/USDT+14.77%
₮0.03084

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.02544

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.03147

Mới
THETA/USDT+8.41%
₮1.4135

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.2878

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.5155

Mới
NAS/USDT+7.86%
₮0.0823

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0762

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0845

Mới
SNT/USDT+7.68%
₮0.03406

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.03081

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.03569

Mới
XEM/USDT+5.14%
₮0.0552

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0512

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0654

Mới
KNC/USDT+7.70%
₮1.6068

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.4575

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.7991

Mới
COMP/USDT+8.82%
₮70.20

Mức giá thấp nhất trong 24h₮63.84

Mức giá cao nhất trong 24h₮73.02

Mới
FIL/USDT+6.79%
₮8.672

Mức giá thấp nhất trong 24h₮8.039

Mức giá cao nhất trong 24h₮9.118

Mới
SRM/USDT+7.14%
₮1.296

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.204

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.328

Mới
ANT/USDT+13.39%
₮1.566

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.354

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.660

Mới
ZRX/USDT+15.98%
₮0.4186

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.3553

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.4347

Mới
MKR/USDT+6.89%
₮1,526.4

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1,392.3

Mức giá cao nhất trong 24h₮1,628.0

Mới
SNX/USDT+11.61%
₮2.729

Mức giá thấp nhất trong 24h₮2.396

Mức giá cao nhất trong 24h₮2.789

Mới
WAVES/USDT+6.37%
₮6.838

Mức giá thấp nhất trong 24h₮6.275

Mức giá cao nhất trong 24h₮7.499

Mới
BAT/USDT+9.32%
₮0.4092

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.3685

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.4215

Mới
YFI/USDT+5.33%
₮10,118

Mức giá thấp nhất trong 24h₮9,543

Mức giá cao nhất trong 24h₮10,395

Mới
YFII/USDT+17.30%
₮1,234.4

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1,043.8

Mức giá cao nhất trong 24h₮1,416.2

Mới
SUSHI/USDT+10.06%
₮1.3036

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.1686

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.3455

Mới
UMA/USDT+8.56%
₮2.941

Mức giá thấp nhất trong 24h₮2.670

Mức giá cao nhất trong 24h₮3.291

Mới
CRV/USDT+12.10%
₮1.4120

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.2483

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.4524

Mới
BAND/USDT+11.09%
₮1.7238

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.5287

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.8064

Mới
JST/USDT+4.55%
₮0.04109

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.03889

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.04376

Mới
REN/USDT+6.54%
₮0.15879

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.14770

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.16872

Mới
KSM/USDT+6.57%
₮73.26

Mức giá thấp nhất trong 24h₮66.31

Mức giá cao nhất trong 24h₮78.61

Mới
TRB/USDT+20.70%
₮10.67

Mức giá thấp nhất trong 24h₮8.64

Mức giá cao nhất trong 24h₮10.93

Mới
RSR/USDT+12.56%
₮0.004543

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.003990

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.004907

Mới
WNXM/USDT+7.67%
₮19.36

Mức giá thấp nhất trong 24h₮17.67

Mức giá cao nhất trong 24h₮19.98

Mới
BAL/USDT+8.48%
₮9.319

Mức giá thấp nhất trong 24h₮8.413

Mức giá cao nhất trong 24h₮9.541

Mới
STORJ/USDT+14.48%
₮0.5555

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.4746

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.5581

Mới
LRC/USDT+7.61%
₮0.46898

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.43082

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.48694

Mới
SWRV/USDT+2.37%
₮0.0517

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0457

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0630

Mới
UNI/USDT+7.42%
₮5.106

Mức giá thấp nhất trong 24h₮4.717

Mức giá cao nhất trong 24h₮5.380

Mới
AVAX/USDT+10.77%
₮32.917

Mức giá thấp nhất trong 24h₮29.273

Mức giá cao nhất trong 24h₮34.427

Mới
FLM/USDT+10.58%
₮0.1045

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0937

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.1067

Mới
ZEN/USDT+9.15%
₮21.10

Mức giá thấp nhất trong 24h₮18.89

Mức giá cao nhất trong 24h₮22.01

Mới
AAVE/USDT+8.98%
₮85.86

Mức giá thấp nhất trong 24h₮77.62

Mức giá cao nhất trong 24h₮88.61

Mới
CVC/USDT+17.51%
₮0.18210

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.14953

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.18676

Mới
GRT/USDT+27.79%
₮0.18821

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.14379

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.19572

Mới
NEAR/USDT+10.03%
₮6.6901

Mức giá thấp nhất trong 24h₮5.9585

Mức giá cao nhất trong 24h₮6.9626

Mới
BNT/USDT+5.16%
₮1.4161

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.3370

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.4402

Mới
EGLD/USDT+3.00%
₮87.89

Mức giá thấp nhất trong 24h₮84.22

Mức giá cao nhất trong 24h₮89.51

Mới
1INCH/USDT+1.68%
₮0.9291

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.8925

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.9573

Mới
SOL/USDT+9.74%
₮50.985

Mức giá thấp nhất trong 24h₮45.924

Mức giá cao nhất trong 24h₮53.922

Mới
LON/USDT+2.24%
₮0.865

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.820

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.876

Mới
BADGER/USDT+7.75%
₮4.546

Mức giá thấp nhất trong 24h₮4.160

Mức giá cao nhất trong 24h₮4.628

Mới
MIR/USDT+16.18%
₮0.359

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.253

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.442

Mới
TORN/USDT+3.02%
₮37.82

Mức giá thấp nhất trong 24h₮33.19

Mức giá cao nhất trong 24h₮38.34

Mới
MASK/USDT+17.29%
₮1.770

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.485

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.850

Mới
CHZ/USDT+8.12%
₮0.11578

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.10507

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.12134

Mới
MANA/USDT+14.83%
₮1.2757

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.0837

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.3617

Mới
CFX/USDT+6.01%
₮0.07943

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.07472

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.08068

Mới
ALPHA/USDT+10.80%
₮0.1600

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1425

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.1680

Mới
LUNA/USDT+15.00%
₮0.00046000

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00013324

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.02728700

Mới
FTM/USDT+22.95%
₮0.37089

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.29445

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.38692

Mới
CONV/USDT+4.13%
₮0.00126

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00120

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00139

Mới
SKL/USDT+15.46%
₮0.08676

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.07400

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.08895

Mới
DORA/USDT+19.98%
₮2.852

Mức giá thấp nhất trong 24h₮2.194

Mức giá cao nhất trong 24h₮2.926

Mới
MATIC/USDT+8.42%
₮0.6771

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.6155

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.7122

Mới
ENJ/USDT+10.83%
₮0.7276

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.6450

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.7782

Mới
FLOW/USDT+8.42%
₮2.933

Mức giá thấp nhất trong 24h₮2.682

Mức giá cao nhất trong 24h₮3.071

Mới
SAND/USDT+12.59%
₮1.36383

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.19511

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.53578

Mới
PERP/USDT+7.57%
₮1.292

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.179

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.317

Mới
ANC/USDT+18.72%
₮0.2828

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1136

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.3746

Mới
SC/USDT+14.22%
₮0.005242

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.004536

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.005301

Mới
CRO/USDT+7.52%
₮0.18796

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.17434

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.19313

Mới
LAMB/USDT+3.90%
₮0.00133

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00125

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00149

Mới
LPT/USDT+3.73%
₮14.844

Mức giá thấp nhất trong 24h₮14.097

Mức giá cao nhất trong 24h₮15.517

Mới
CELR/USDT+15.19%
₮0.017760

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.015058

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.018372

Mới
CVT/USDT+10.52%
₮0.00126

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00105

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00138

Mới
KONO/USDT+5.24%
₮0.0381

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0350

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0438

Mới
XCH/USDT+7.51%
₮38.79

Mức giá thấp nhất trong 24h₮35.20

Mức giá cao nhất trong 24h₮40.51

Mới
SHIB/USDT+6.51%
₮0.00001227

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00001140

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00001371

Mới
ICP/USDT+6.39%
₮8.32

Mức giá thấp nhất trong 24h₮7.66

Mức giá cao nhất trong 24h₮9.07

Mới
CSPR/USDT+11.73%
₮0.0381

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0329

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0408

Mới
LAT/USDT+3.01%
₮0.0171

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0147

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0206

Mới
AKITA/USDT+3.22%
₮0.00000032

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00000030

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00000033

Mới
BCD/USDT+5.49%
₮0.192

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.175

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.196

Mới
NANO/USDT+4.71%
₮1.132

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.023

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.165

Mới
MINA/USDT+11.94%
₮1.068

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.935

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.124

Mới
BZZ/USDT+4.37%
₮0.501

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.474

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.503

Mới
KAR/USDT+4.69%
₮0.602

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.561

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.639

Mới
AXS/USDT+7.07%
₮21.628

Mức giá thấp nhất trong 24h₮19.796

Mức giá cao nhất trong 24h₮22.748

Mới
YGG/USDT+8.31%
₮0.6419

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.5852

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.7094

Mới
CLV/USDT+9.36%
₮0.1425

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1271

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.1490

Mới
CQT/USDT+8.57%
₮0.152

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.134

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.153

Mới
EFI/USDT-2.97%
₮0.2158

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.2112

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.2400

Mới
WNCG/USDT+10.17%
₮0.2242

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.2002

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.2307

Mới
SLP/USDT+6.66%
₮0.00528

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00476

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00595

Mới
AGLD/USDT+12.33%
₮0.4926

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.4203

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.5338

Mới
DYDX/USDT+12.37%
₮1.961

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.718

Mức giá cao nhất trong 24h₮2.078

Mới
CELO/USDT+7.05%
₮1.5345

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.4063

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.6363

Mới
GALA/USDT+16.14%
₮0.09574

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.08111

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.10585

Mới
KISHU/USDT+4.90%
₮0.000000000556

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000000000502

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000000000670

Mới
ELON/USDT+6.12%
₮0.000000485

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000000442

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000000561

Mới
STARL/USDT+5.88%
₮0.00000396

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.00000353

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.00000463

Mới
BABYDOGE/USDT+2.55%
₮0.000000000842

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000000000783

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000000001031

Mới
GODS/USDT+10.45%
₮0.3519

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.3139

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.3720

Mới
ENS/USDT+7.86%
₮9.372

Mức giá thấp nhất trong 24h₮8.509

Mức giá cao nhất trong 24h₮10.885

Mới
TONCOIN/USDT+2.43%
₮1.5499

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.4802

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.5917

Mới
IMX/USDT+11.43%
₮0.8569

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.7491

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.9010

Mới
PEOPLE/USDT+9.73%
₮0.01635

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.01434

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.01796

Mới
NFT/USDT+1.89%
₮0.000000753

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000000737

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000000828

Mới
BICO/USDT+15.89%
₮0.6291

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.4850

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.7158

Mới
SOS/USDT+4.54%
₮0.000000253

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000000232

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000000280

Mới
GLMR/USDT+12.60%
₮1.2318

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.0763

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.2608

Mới
LOOKS/USDT+12.85%
₮0.6461

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.5554

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.7150

Mới
BTT/USDT+2.79%
₮0.000001105

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.000001070

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.000001138

Mới
RSS3/USDT+5.27%
₮0.12319

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.11414

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.13180

Mới
UMEE/USDT+3.07%
₮0.03786

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.03668

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.03877

Mới
API3/USDT+17.55%
₮1.8170

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.5094

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.8866

Mới
DOME/USDT+10.88%
₮0.025744

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.021561

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.027351

Mới
APE/USDT+16.17%
₮8.5801

Mức giá thấp nhất trong 24h₮7.2259

Mức giá cao nhất trong 24h₮9.1340

Mới
GMT/USDT+18.34%
₮1.5115

Mức giá thấp nhất trong 24h₮1.2514

Mức giá cao nhất trong 24h₮1.5926

Mới
ASTR/USDT+17.78%
₮0.0722

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.0596

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.0742

Mới
NYM/USDT+7.49%
₮0.4532

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.3946

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.5267

Mới
FITFI/USDT+17.59%
₮0.2493

Mức giá thấp nhất trong 24h₮0.1869

Mức giá cao nhất trong 24h₮0.3000