Mới
BTC/USD+0,65%
$19.181,2

Mức giá thấp nhất trong 24h$18.930,4

Mức giá cao nhất trong 24h$19.338,2

Mới
ETH/USD+1,10%
$1.290,76

Mức giá thấp nhất trong 24h$1.263,87

Mức giá cao nhất trong 24h$1.315,94

Mới
OKB/USD+0,04%
$15,552

Mức giá thấp nhất trong 24h$15,251

Mức giá cao nhất trong 24h$15,989

Mới
OKT/USD+0,43%
$13,86

Mức giá thấp nhất trong 24h$13,72

Mức giá cao nhất trong 24h$14,06

Mới
LTC/USD+1,25%
$52,45

Mức giá thấp nhất trong 24h$51,50

Mức giá cao nhất trong 24h$53,11

Mới
DOT/USD+1,13%
$6,226

Mức giá thấp nhất trong 24h$6,094

Mức giá cao nhất trong 24h$6,314

Mới
DOGE/USD+0,33%
$0,059469

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,058790

Mức giá cao nhất trong 24h$0,060693

Mới
ETC/USD+0,34%
$27,025

Mức giá thấp nhất trong 24h$26,561

Mức giá cao nhất trong 24h$27,635

Mới
EOS/USD+0,62%
$1,1668

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,1508

Mức giá cao nhất trong 24h$1,2112

Mới
ADA/USD+0,42%
$0,42139

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,41609

Mức giá cao nhất trong 24h$0,43167

Mới
BSV/USD+1,21%
$48,30

Mức giá thấp nhất trong 24h$47,20

Mức giá cao nhất trong 24h$49,16

Mới
BCH/USD+0,12%
$114,47

Mức giá thấp nhất trong 24h$113,63

Mức giá cao nhất trong 24h$118,25

Mới
LINK/USD-0,54%
$7,076

Mức giá thấp nhất trong 24h$7,017

Mức giá cao nhất trong 24h$7,529

Mới
XRP/USD-1,71%
$0,44082

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,43745

Mức giá cao nhất trong 24h$0,47754

Mới
XMR/USD+0,98%
$138,29

Mức giá thấp nhất trong 24h$136,26

Mức giá cao nhất trong 24h$141,93

Mới
ZEC/USD+1,52%
$54,43

Mức giá thấp nhất trong 24h$53,06

Mức giá cao nhất trong 24h$55,10

Mới
USDT/USD+0,00%
$1,00000

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,99983

Mức giá cao nhất trong 24h$1,00000

Mới
DASH/USD+0,92%
$40,23

Mức giá thấp nhất trong 24h$39,30

Mức giá cao nhất trong 24h$41,85

Mới
QTUM/USD+1,22%
$2,7998

Mức giá thấp nhất trong 24h$2,7398

Mức giá cao nhất trong 24h$2,8570

Mới
NEO/USD+0,52%
$8,553

Mức giá thấp nhất trong 24h$8,419

Mức giá cao nhất trong 24h$8,801

Mới
FIL/USD+0,65%
$5,413

Mức giá thấp nhất trong 24h$5,293

Mức giá cao nhất trong 24h$5,542

Mới
XLM/USD-2,23%
$0,11579

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,11576

Mức giá cao nhất trong 24h$0,12287

Mới
TRX/USD+0,24%
$0,06101

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,06036

Mức giá cao nhất trong 24h$0,06198

Mới
IOST/USD+0,53%
$0,011552

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,011338

Mức giá cao nhất trong 24h$0,011735

Mới
ONT/USD+1,02%
$0,2176

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,2129

Mức giá cao nhất trong 24h$0,2240

Mới
OMG/USD+1,17%
$1,6597

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,6119

Mức giá cao nhất trong 24h$1,7164

Mới
ATOM/USD+1,89%
$12,220

Mức giá thấp nhất trong 24h$11,828

Mức giá cao nhất trong 24h$12,786

Mới
ALGO/USD-1,70%
$0,3483

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,3433

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3701

Mới
BTM/USD+0,57%
$0,00882

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00873

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00890

Mới
HC/USD+0,46%
$0,1078

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,1068

Mức giá cao nhất trong 24h$0,1097

Mới
ZIL/USD+0,62%
$0,03064

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,03001

Mức giá cao nhất trong 24h$0,03131

Mới
ELF/USD+0,39%
$0,1287

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,1279

Mức giá cao nhất trong 24h$0,1304

Mới
IOTA/USD+0,79%
$0,2774

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,2723

Mức giá cao nhất trong 24h$0,2908

Mới
XTZ/USD+1,06%
$1,3894

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,3571

Mức giá cao nhất trong 24h$1,4177

Mới
VSYS/USD+0,00%
$0,00138

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00137

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00169

Mới
HBAR/USD+1,19%
$0,05697

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,05573

Mức giá cao nhất trong 24h$0,05759

Mới
RVN/USD+1,54%
$0,03487

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,03363

Mức giá cao nhất trong 24h$0,03591

Mới
THETA/USD+1,13%
$1,0416

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,0194

Mức giá cao nhất trong 24h$1,0626

Mới
KNC/USD+0,35%
$1,1220

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,1054

Mức giá cao nhất trong 24h$1,1627

Mới
COMP/USD+0,73%
$58,75

Mức giá thấp nhất trong 24h$57,13

Mức giá cao nhất trong 24h$60,91

Mới
ANT/USD+2,67%
$1,650

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,585

Mức giá cao nhất trong 24h$1,682

Mới
ZRX/USD+0,23%
$0,2599

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,2557

Mức giá cao nhất trong 24h$0,2678

Mới
MKR/USD+2,66%
$775,6

Mức giá thấp nhất trong 24h$740,7

Mức giá cao nhất trong 24h$792,3

Mới
WAVES/USD+0,48%
$3,714

Mức giá thấp nhất trong 24h$3,658

Mức giá cao nhất trong 24h$3,808

Mới
BAT/USD+0,37%
$0,2922

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,2876

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3004

Mới
YFI/USD+0,62%
$7.922

Mức giá thấp nhất trong 24h$7.807

Mức giá cao nhất trong 24h$8.105

Mới
SUSHI/USD+1,22%
$1,0453

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,0160

Mức giá cao nhất trong 24h$1,0715

Mới
UMA/USD+0,39%
$2,264

Mức giá thấp nhất trong 24h$2,236

Mức giá cao nhất trong 24h$2,350

Mới
CRV/USD+0,77%
$0,8659

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,8476

Mức giá cao nhất trong 24h$0,8984

Mới
JST/USD-3,06%
$0,02536

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,02472

Mức giá cao nhất trong 24h$0,02851

Mới
REN/USD+2,90%
$0,11455

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,10981

Mức giá cao nhất trong 24h$0,11719

Mới
KSM/USD+1,52%
$41,21

Mức giá thấp nhất trong 24h$40,12

Mức giá cao nhất trong 24h$42,17

Mới
TRB/USD+2,28%
$15,23

Mức giá thấp nhất trong 24h$14,75

Mức giá cao nhất trong 24h$15,63

Mới
RSR/USD+5,05%
$0,010191

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,009362

Mức giá cao nhất trong 24h$0,010763

Mới
WNXM/USD+0,00%
$15,3

Mức giá thấp nhất trong 24h$15,1

Mức giá cao nhất trong 24h$16,1

Mới
BAL/USD+1,21%
$5,077

Mức giá thấp nhất trong 24h$4,960

Mức giá cao nhất trong 24h$5,283

Mới
STORJ/USD+0,24%
$0,4431

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,4321

Mức giá cao nhất trong 24h$0,4504

Mới
LRC/USD+0,45%
$0,28637

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,28099

Mức giá cao nhất trong 24h$0,29662

Mới
YFII/USD+1,31%
$905,8

Mức giá thấp nhất trong 24h$888,6

Mức giá cao nhất trong 24h$931,6

Mới
UNI/USD+1,99%
$6,385

Mức giá thấp nhất trong 24h$6,170

Mức giá cao nhất trong 24h$6,433

Mới
AVAX/USD+0,30%
$16,586

Mức giá thấp nhất trong 24h$16,337

Mức giá cao nhất trong 24h$17,058

Mới
SRM/USD+0,36%
$0,7435

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,7341

Mức giá cao nhất trong 24h$0,7693

Mới
NAS/USD+1,72%
$0,0412

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0394

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0430

Mới
SNT/USD-0,37%
$0,02749

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,02741

Mức giá cao nhất trong 24h$0,02848

Mới
SNX/USD+0,99%
$2,237

Mức giá thấp nhất trong 24h$2,191

Mức giá cao nhất trong 24h$2,321

Mới
XEM/USD+0,50%
$0,0395

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0389

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0408

Mới
ZEN/USD+0,89%
$13,59

Mức giá thấp nhất trong 24h$13,30

Mức giá cao nhất trong 24h$13,91

Mới
GRT/USD+0,86%
$0,09515

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,09326

Mức giá cao nhất trong 24h$0,09806

Mới
NEAR/USD-0,78%
$3,4523

Mức giá thấp nhất trong 24h$3,4112

Mức giá cao nhất trong 24h$3,6066

Mới
BNT/USD-0,15%
$0,4228

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,4199

Mức giá cao nhất trong 24h$0,4602

Mới
EGLD/USD+1,91%
$49,00

Mức giá thấp nhất trong 24h$47,10

Mức giá cao nhất trong 24h$49,51

Mới
1INCH/USD+1,30%
$0,5607

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,5444

Mức giá cao nhất trong 24h$0,5769

Mới
SOL/USD+0,43%
$32,196

Mức giá thấp nhất trong 24h$31,739

Mức giá cao nhất trong 24h$32,910

Mới
LON/USD-0,34%
$0,596

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,591

Mức giá cao nhất trong 24h$0,619

Mới
BADGER/USD+0,69%
$3,485

Mức giá thấp nhất trong 24h$3,436

Mức giá cao nhất trong 24h$3,599

Mới
MIR/USD+0,98%
$0,205

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,202

Mức giá cao nhất trong 24h$0,217

Mới
TORN/USD+0,65%
$6,18

Mức giá thấp nhất trong 24h$6,11

Mức giá cao nhất trong 24h$6,39

Mới
USDC/USD+0,00%
$1

Mức giá thấp nhất trong 24h$1

Mức giá cao nhất trong 24h$1

Mới
USDK/USD+0,00%
$1,0000

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,9999

Mức giá cao nhất trong 24h$1,0000

Mới
TUSD/USD-0,01%
$0,9999

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,9991

Mức giá cao nhất trong 24h$1,0000

Mới
MASK/USD+0,35%
$1,123

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,104

Mức giá cao nhất trong 24h$1,152

Mới
CFX/USD-0,08%
$0,04125

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,04090

Mức giá cao nhất trong 24h$0,04277

Mới
CHZ/USD-0,96%
$0,21361

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,20868

Mức giá cao nhất trong 24h$0,24007

Mới
MANA/USD-0,09%
$0,6819

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,6739

Mức giá cao nhất trong 24h$0,6971

Mới
ALPHA/USD+1,19%
$0,1102

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,1074

Mức giá cao nhất trong 24h$0,1146

Mới
FTM/USD+0,89%
$0,21981

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,21480

Mức giá cao nhất trong 24h$0,22408

Mới
CONV/USD+1,26%
$0,00080

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00078

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00082

Mới
SKL/USD+0,74%
$0,03807

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,03718

Mức giá cao nhất trong 24h$0,03903

Mới
DORA/USD-1,35%
$2,871

Mức giá thấp nhất trong 24h$2,853

Mức giá cao nhất trong 24h$3,110

Mới
MATIC/USD+0,78%
$0,7691

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,7547

Mức giá cao nhất trong 24h$0,7835

Mới
ENJ/USD+0,91%
$0,4401

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,4301

Mức giá cao nhất trong 24h$0,4528

Mới
FLOW/USD+0,06%
$1,625

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,605

Mức giá cao nhất trong 24h$1,690

Mới
SAND/USD-0,28%
$0,81065

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,80003

Mức giá cao nhất trong 24h$0,83787

Mới
PERP/USD+0,72%
$0,557

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,551

Mức giá cao nhất trong 24h$0,609

Mới
ANC/USD+0,55%
$0,0898

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0872

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0953

Mới
SC/USD+0,55%
$0,003422

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,003382

Mức giá cao nhất trong 24h$0,003462

Mới
CRO/USD+0,44%
$0,11011

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,10881

Mức giá cao nhất trong 24h$0,11205

Mới
LAMB/USD-0,58%
$0,00173

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00171

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00185

Mới
LPT/USD+0,60%
$8,783

Mức giá thấp nhất trong 24h$8,620

Mức giá cao nhất trong 24h$9,053

Mới
CELR/USD+1,78%
$0,015098

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,014640

Mức giá cao nhất trong 24h$0,015345

Mới
XCH/USD-0,28%
$32,91

Mức giá thấp nhất trong 24h$32,86

Mức giá cao nhất trong 24h$33,38

Mới
SHIB/USD+1,00%
$0,00001105

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00001078

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00001125

Mới
ICP/USD+0,84%
$5,95

Mức giá thấp nhất trong 24h$5,84

Mức giá cao nhất trong 24h$6,16

Mới
CSPR/USD+0,00%
$0,0287

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0286

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0297

Mới
LAT/USD+0,00%
$0,0066

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0065

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0067

Mới
AKITA/USD+0,00%
$0,00000012

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00000011

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00000012

Mới
MINA/USD+0,69%
$0,579

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,572

Mức giá cao nhất trong 24h$0,587

Mới
BZZ/USD+0,77%
$0,520

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,508

Mức giá cao nhất trong 24h$0,528

Mới
KAR/USD-1,01%
$0,295

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,291

Mức giá cao nhất trong 24h$0,305

Mới
AXS/USD+0,85%
$12,253

Mức giá thấp nhất trong 24h$12,013

Mức giá cao nhất trong 24h$12,595

Mới
YGG/USD-0,33%
$0,3628

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,3486

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3791

Mới
CLV/USD+0,36%
$0,0826

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0818

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0891

Mới
CQT/USD+0,00%
$0,069

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,068

Mức giá cao nhất trong 24h$0,070

Mới
EFI/USD+0,00%
$0,1070

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,1065

Mức giá cao nhất trong 24h$0,1094

Mới
WNCG/USD-3,21%
$0,0907

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0895

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0986

Mới
SLP/USD+0,93%
$0,00324

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00317

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00329

Mới
AGLD/USD-0,29%
$0,3152

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,3110

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3246

Mới
DYDX/USD+0,83%
$1,211

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,175

Mức giá cao nhất trong 24h$1,262

Mới
CELO/USD+0,34%
$0,7588

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,7479

Mức giá cao nhất trong 24h$0,7934

Mới
GALA/USD+0,88%
$0,03977

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,03888

Mức giá cao nhất trong 24h$0,04038

Mới
KISHU/USD+1,53%
$0,000000000396

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000000389

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000000408

Mới
ELON/USD+0,40%
$0,000000246

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000241

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000257

Mới
STARL/USD+0,92%
$0,00000327

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00000319

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00000331

Mới
BABYDOGE/USD+7,03%
$0,000000001308

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000001203

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000001336

Mới
GODS/USD+0,70%
$0,3708

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,3468

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3956

Mới
ENS/USD+1,66%
$14,455

Mức giá thấp nhất trong 24h$14,031

Mức giá cao nhất trong 24h$14,983

Mới
IMX/USD+1,22%
$0,7532

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,7364

Mức giá cao nhất trong 24h$0,7733

Mới
PEOPLE/USD+1,14%
$0,02212

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,02158

Mức giá cao nhất trong 24h$0,02265

Mới
NFT/USD-1,77%
$0,000000502

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000498

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000522

Mới
BICO/USD-0,96%
$0,3926

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,3874

Mức giá cao nhất trong 24h$0,4105

Mới
SOS/USD+1,29%
$0,000000234

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000231

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000237

Mới
LOOKS/USD-0,49%
$0,2031

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,1979

Mức giá cao nhất trong 24h$0,2101

Mới
BTT/USD+1,56%
$0,000000777

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,000000764

Mức giá cao nhất trong 24h$0,000000805

Mới
RSS3/USD-2,35%
$0,12159

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,12083

Mức giá cao nhất trong 24h$0,12505

Mới
UMEE/USD-0,65%
$0,01241

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,01149

Mức giá cao nhất trong 24h$0,01275

Mới
API3/USD+2,87%
$1,6757

Mức giá thấp nhất trong 24h$1,5905

Mức giá cao nhất trong 24h$1,6961

Mới
DOME/USD+8,69%
$0,002275

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,002053

Mức giá cao nhất trong 24h$0,002369

Mới
APE/USD-0,36%
$4,9918

Mức giá thấp nhất trong 24h$4,9509

Mức giá cao nhất trong 24h$5,2936

Mới
GMT/USD+1,25%
$0,6138

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,5942

Mức giá cao nhất trong 24h$0,6427

Mới
ASTR/USD+0,27%
$0,0368

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0363

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0383

Mới
NYM/USD+4,64%
$0,2951

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,2720

Mức giá cao nhất trong 24h$0,3041

Mới
FITFI/USD+6,84%
$0,0593

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0532

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0599

Mới
LUNA/USD-2,17%
$2,4183

Mức giá thấp nhất trong 24h$2,4035

Mức giá cao nhất trong 24h$2,6144

Mới
AAVE/USD+1,39%
$73,64

Mức giá thấp nhất trong 24h$71,84

Mức giá cao nhất trong 24h$75,05

Mới
LUNC/USD-4,18%
$0,00031908

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,00031111

Mức giá cao nhất trong 24h$0,00035581

Mới
OP/USD+0,68%
$0,8485

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,8329

Mức giá cao nhất trong 24h$0,8958

Mới
SWEAT/USD+0,58%
$0,0277440

Mức giá thấp nhất trong 24h$0,0271473

Mức giá cao nhất trong 24h$0,0301934

Mới
ETHW/USD+2,34%
$10,434

Mức giá thấp nhất trong 24h$10,002

Mức giá cao nhất trong 24h$10,973